Nyílvánosság? Átláthatóság?

Tisztelettel kérdezzük Pilisborosjenő új vezetőitől: mikor méltóztatnak végre hivatalos önkormányzati felületeken is tájékoztatni falunk lakóit a dolgok állásáról? Szerintünk az nem elégséges, hogy a legfőbb vezető a Facebook csoportjának oldalán szól a lakókhoz, s ezáltal a nem csoport tagok ki vannak rekesztve a tájékoztatásból! Azok is így járnak, akik nem neteznek, vagy koruk, vagy elfoglaltságuk miatt. Ezért adták ki az eddigi testületek a Hírmondó újságot.

Ezúton is kérjük az illetékeseket változtassanak fenti gyakorlaton és azon is, hogy olyan kinyilatkoztatásokat tesznek nyilvánosan az előző testülettel kapcsolatosan, melyek nem állják meg helyüket, magyarul: hazugságok! Bár eddig is ez volt a szokásuk, azonban most a felelősség az Övék! Tessék megszolgálni a bizalmat! Azokért is illene dolgozni, azokat is kellene tájékoztatni, akik nem voltak támogatói a jelenlegi testületnek. Arról nem is beszélve, hogy a 2097 Egyesületnek is a nyilvánosság kérdése volt fő vesszőparipája, amíg hatalomra nem kerültek…

Gördül még a szekér

Szerintünk, kezd ténylegesen betegessé válni falunkban a tovább gördülő kampányszekér szindróma! A 2097 Egyesület szimpatizánsai, tagjai képtelenek leállítani, vagy legalább más útra téríteni a tovább sodródó kampányszekeret. Nem a potentátjaik győzelme után elvárható eredményes munka segítése, kikövetelése a téma a Falufórumon, hanem az, hogy fennmaradt néhány választási molinó, persze az ellenféltől. Az sem téma, hogy a kampányban engedély nélkül rakott ki, a kifizetettnél több villanyoszlopra egyesületük reklámanyagot és ezért az ELMÜ egyik dolgozóját kirúgták a cégtől. Az sem méltó téma a támogatók (tagok?) részéről, hogy milyen, nem törvényes módszerekkel mozgósították választóikat a választás napján. Talán jobb és mindannyiunk érdeke lenne, ha végre a munkára koncentrálnának a 2097 Egyesület “befutott” képviselői és támogatói. Sok falubelit érdekelne, hol tart most önkormányzatunk. Kiömlő szemetesek, ellopott virágok, árokparton lévő szemét, gyarapodó kátyúk jelzik a felszínen, lenne mit csinálni. Mi lehet a mélyben?

Hallottuk

Hallottuk, hogy gond van a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bérfizetése körül. Mi lehet a gond, ha van pénz a kasszában? Ha van, akkor miért nem fizetik ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bérét? Úgy tudjuk, hogy az új illetékesek elfelejtették megtenni az átutaláshoz szükséges lépéseket a Bank felé, valószínűleg nem adták le az új átutalásra, kifizetésre jogosultak listáját, aláírásmintáját… Egyébként is az Államkincstár utalja át a fizetéseket a Bankba, a z illetékeseknek csak a tovább utalásról kellene (kellett volna) gondoskodniuk…

Felvetődik a kérdés: milyen valóságtartalmú hírekre számíthatunk a továbbiakban az új Önkormányzat részéről, ha most tudják, hogy Ők hibáztak mégis azt híresztelik, hogy nincs pénz a kasszában, tehát másra próbálják kenni ügyetlenségüket.

Valószínűleg az is érdekelné a lakókat, hogy végül is mekkora fizetése lesz a polgármesternek és a képviselőknek!? (Ha megkapják egyáltalán a fizetésüket valamikor…)

Várjuk a választ!

Rendbe’ van?

Rendjén való e a az, hogy bármelyik falunkbeli (pilisborosjenői ) lakó a patak partján élő fákból bármennyit is kivágjon és saját céljaira azt felhasználja?

Ez történt ugyanis pár napja a Budai úton. Úgy tudjuk, hogy a meg nem nevezett személy hangos támogatója volt a 2097 Egyesületnek a kampány idején (is). Emlékezzünk, milyen felháborodás kísérte a patakfelújítást, mikor pár elöregedett, vagy a víz lefolyását gátló fát el kellett távolítani a mederből a kivitelezőnek? Kíváncsian várjuk a 2097 Egyesület elhatárolódását támogatójuktól, és hogy milyen büntetést kap a meg nem nevezett személy az önkományzattól.

Közeleg a tél!

Jóindulatú jelzés új Önkormányzatunk felé: Lassan jönnek a fagyos, csúszós napok, hónapok! Jó lenne, ha erre is felkészülne az Önkormányzat. Nehogy a nagy “ismerkedésben” elfelejtődjön!

Az elmúlt években, ahogy a Küller ciklusokban mindig, zavartalan volt a hó és jégmentesítés Pilisborosjenőn. Egy ürömi vállalkozó végezte a munkát, méltányos áron. Ez az együttműködés csak 2010-től, egy “kísérleti” időszakra szűnt meg. A Paksi féle testület próbálkozott saját erőből megoldani a feladatot. Ez sajnos kemény diónak bizonyult, sokszor napokig térdig, tengelyig jártunk a hóban, s próbáltuk ki gyalogosan a keleti harcművészeti esések minden fajtáját. Ráeszmélve a feladat nagyságára ismét a “régi seprűhöz” nyúltak Paksiék, mert az jobban sepert.. . Azóta, mondhatni jól működött ez a rendszer. Van egy mondás: Ami működik, ne javítgasd! Persze ez a az előző testület munkájának folytatásához adható felhatalmazás mérlegelésénél is jól jött volna! Most nem olyanok próbálkoznának a falu vezetésével, akik még sosem csináltak ilyent…

Út-törők?

Üttörők?

Megdöbbenéssel olvastam a 2097 Egyesület weboldalán a Polgármesteri jegyzetek menü alatt TÉBÉ írását.  Sok kérdés felvetődik sorait olvasva, amiket itt udvariassági okokból nem részleteznék, de először is: miért nem az önkormányzat hivatalos oldalán tájékoztatja a lakókat? Miért egy egyesület weboldalán írja naplóját?
A legfőbb kérdés azonban az, hogyha szerinte akkora gondok vannak a Hivatalban (ezt honnan tudja, amikor saját bevallása szerint sem látnak át még mindent) és annyira nem ér rá a reá nehezedő feladatok sokasága miatt, akkor miképpen van ideje mégis ilyen semmire sem jó jegyzeteket írogatni, ahelyett, hogy a „szekrényből kieső csontvázakat” részesíteni elsősegélyben. Már, ha vannak egyáltalán ilyenek, nem csak álmodja ezeket a felelősségtől lidérces álmaiban! A panaszkodásokról nem is beszélve! Ki akarta a pozíciót? Ez ezzel jár! Dolgozni kell (ene)!

Az egész írás olyan, mintha egy úttörőtáborban nyaraló őrsvezető naplóját olvasnánk. Szerinte lehet így vezetni egy falut? Hol vannak a kampányban bemutatott szakértők, tanácsadók? Nem segít senki, csak Éva néni? (Persze nincs rájuk pénz…)

B.T.

Az ÖPE kérdései:

Mi van a bizottságokkal, ki lesz az alpolgármester? Erről nem ír az úr! Pedig sokakat érdekelne! A kampány sláger téma, a zebra ügye sem tűr halasztást! Vagy most már nem olyan fontos?

Sejtettük, hogy gond lesz, de hogy ilyen hamar és ekkora, ezt senki sem gondolta! Ezen jegyzetek tartalma, stílusa, feleslegessége megerősíti az általunk adott vészjelzések indokoltságát! Sok jóra nem számíthatunk a jövőben sem! Tényleg SAJNOS!!

Köszönjük!

Kedves Pilisborosjenőiek!

Köszönjük, hogy az elmúlt öt évben Önöket szolgálhattuk!

Az elmúlt ciklusban Küller János polgármester, és az Őt munkájában támogató Heves László alpolgármester, Bereczkiné Szendrey Éva, Varga Csaba István képviselők, valamint Kishalmi Ildikó, Budai Zoltán, Windisch László külső bizottsági tagok azon voltak, hogy Pilisborosjenő a vidéki arculat megtartsával fejlődjön, szépüljön. Az eredmények tükrében kijelenthető, hogy ez sikerült is, de ennek ellenére ezúttal sajnos nem kaptuk meg a felhatalmazást Önöktől arra, hogy a megkezdett munkát befejezhessük, az előkészített terveket, az elnyert pályázatok folyományaként elvégzendő, immár kötelező feladatokat végrehajtsuk. Bízunk abban, hogy az új testület felvállalja ezeket a feladatokat és falunk fejlődése nem torpan meg.

ÖPE

Képviselő jelöltek csoportképe- 2014.

Pilisborosjenő jegyzőjének leköszönő levele

Kedves Pilisborosjenőiek!

Falunk (volt) jegyzőjének leköszönő levelét olvashatják erre a szövegre kattintva.

Dr. Szabó József Zoltán

Komment: Küller János polgármester 2014-től hosszú ideig kiválóan együtt tudott dolgozni Hegedűsné Hovánszki Tímeával, aki Paksi Imre idején lett falunk jegyzője. Dr. Szabó József Zoltán szintén kitartott Küller János mellett! Sajnos a pilisborosjenői választók többségében nem volt annyi türelem, hogy Küller úr folytathassa eredményes munkáját…

Az Összefogás Pilisborosjenőért Egyesület szívből megköszöni Küller János polgármester úrnak két évtizedes, falunkért végzett tevékenységét, időnként partvonalon kívűlre szorított helyzetében is falunkért aggódó, és akkor is tevékeny munkáját! Köszönjük Hovánszki Tímea és Dr. Szabó József Zoltán jegyzők áldozatos munkáját. Köszönjük a Képviselőtestület azon tagjainak is az öt éves kitartó munkát, akik támogatták Küller Jánost falunk jobbításában. Hálásak vagyunk a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak is a sokszor lehetetlennek tűnő feladatok megoldásáért, melyek összessége végül egy sikeres ciklust eredményezett.

ÖPE FALUNKÉRT

Elköszönő szép üzenet…

Kedves Olvasók!

Sokszor volt szerencsém Önöket a Hírmondó hasábjain így megszólítani, mióta a Hírmondó szerkesztésére méltónak találtak Szegedi Róbert, Küller János polgármester urak és testületeik, de legfőképpen Önök az újság Olvasói, falunk lakói. Voltak nehéz időszakok az újság fennállása alatt, mikor nem volt módom szeretett feladatommal foglalkozni, és Önöket szolgálni, mivel akkor más szelek fújtak….  Most is egy hasonló időszak következik, mely eljövetelével úgy érzem nem tudnám feladatomat az Önök érdekében 100 százalékon végezni. Persze, botorság lenne kijelenteni, hogy ez bármikor is sikerült volna, de a célom, célunk ez volt.  Fentiek részben indoklásként írtam, mivel 2019. október 16-i hatállyal megbízatásomról a mai napon lemondtam.

Kérem, búcsú írásként engedjenek meg nekem egy kis történelmi visszatekintést.

Már a Hírmondó megszületésénél is volt szerencsém jelen lenni és szerkesztésében tevékeny módon részt venni. Szegedi Róbert polgármester úr és akkori testülete indította el a lapot, még a 90-es évek közepén. Szegedi Katalin tervezte a lap első fejlécét. Ez a művészeti alkotás 2010-ig fémjelezte a lapot, megadta stílusát. Ekkor még fekete-fehér volt a kiadvány és a költségek alacsonyabb szintje okán még havonta meg lehetett jelentetni.

2002-től 2006-ig más vette át a lap szerkesztését. Erről az időszakról ezen felületen nem kívánok nyilatkozni.

2006-tól négy évig ismét én szerkeszthettem a lapot, akkor képviselőként. Szép időszak volt!

2010-től ismét más kapott megbízást a szerkesztésre. Az akkori polgármester és testülete „színesre” váltott és elhagyták a lap hagyományos fejlécét. Ez az időszak kb. két évig tartott. A költségek magas szintje és az anyagi források kiapadása után 2012-ben (a lemondások okán belépő új képviselőként) újra megbízást kaptam a lap szerkesztésére. Mivel nem tehettünk mást, azt a döntést hoztuk, hogy vissza kell térni a fekete-fehér kiadásra és a két havonkénti megjelenést kell alkalmazni. Később, mikor -a most távozó testület erőfeszítéseinek és döntésének köszönhetően- lehetőség nyílt rá, újra színesben jelent meg a lap.  A tavalyi külcsín frissítés óta abban a formában kerül az Önök postaládájába a Hírmondó, ahogy a legutóbbi szám is. A lap új, szép kinézete ifj. Kónya Gábor úrnak köszönhető. A színes kiadás magas költségei miatt továbbra is nagyjából kéthavonta jelent meg a lap. Később a testület hozzájárult a Hírmondó újság weboldalának 2015. májusától történő elindításához. Azóta segíti Önöket ez a – részemről pluszként vállalt, de nagy örömmel végzett, folyamatos munkával „üzemeltetett”- internetes orgánum az információkhoz való hozzájutásban.

Köszönöm mindenki segítségét, aki a lap és az online oldal létrehozásában, működtetésében valaha is a segítségemre volt. Ezen belül azon testületek, polgármesterek szíves támogatását is köszönöm, melyek idején volt szerencsém szerkeszteni a Hírmondót.

Külön köszönetem fejezem ki Kónya Gábor úrnak, a több, mint egy évtizedes támogatást, melyet személyében és falunkban működő nyomdája által nyújtott a lap megjelenéséhez.

Köszönöm az intézmények, társ-szervek vezetőinek, dolgozóinak, a hivatal munkatársainak segítőkész hozzáállását. Köszönöm a társadalmi és egyéb egyesületek tagjainak, vezetőinek közreműködését a lap kiadásában.

Bízom abba, hogy a következő időszakban még magasabb szinten fogják Önöket tájékoztatni. Erre garancia lehet az új testület velem és a most távozó testülettel szembeni múltbeli elvárásai. Remélem, hogy még az ezeket az elvárásokat is meghaladó szinten működik majd falunkban a nyilvánosság.

Üdvözlettel!

Windisch László

Főszerkesztő

Pilisborosjenő, 2019. október 15.

Zárásként

János Küller

58 perce · 

Tisztelt pilisborosjenői Választópolgárok!
A 2019-es önkormányzati választás kampányának a végéhez közeledünk! Az eltelt időszakban minden jelöltnek lehetősége volt, hogy megismertesse magát, kifejtse véleményét, közzé tegye programját, eredményeit. Ebben a ciklusban az Önök jóvoltából lehetőségünk volt bizonyítani hozzáértésünket, szakértelmünket, kitartásunkat. Az öt éves munkánk eredményeit összefoglaló tájékoztató kiadványunkat, bemutatkozó-programtervünket eljuttattuk Önökhöz. Kérjük, döntésük előtt még egyszer tekintsék át ezeket.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben méltányolják az öt éves átgondolt, az Önök igényeire épülő és Falunk fejlődése érdekében végzett munkánkat, és a nyugodt, kiszámítható jövőt helyezik előtérbe, ha bíznak az eredményes folytatásban, stabilitásban, adjanak felhatalmazást nekem és csapatomnak, szavazzanak az Összefogás Pilisborosjenőért Egyesület, az ÖPE jelöltjeire, hogy a megkezdett munkát folytathassuk!
Amennyiben nem fontos Önöknek a település további fejlődése, falunknak teljesen más irányt mutató kísérleteknek, hazardírozásnak, és perek sokaságának megindulását részesítik előnyben, ha a falu vagyonát nem fejlesztésekre, hanem kártérítési igények kifizetésére, sok-sok tanácsadói és szakértői díj elköltésére kívánják fordítani, akkor a már leszerepelt községvédők, mostani nevükön 2097 egyesület jelöltjeit támogassák!
Ha hisznek abban, hogy a Patrióták képviselő jelöltjei közül, most is a testületben ülő, de semmilyen érdemi munkát nem végző képviselői, már bizonyított hozzá nem értésük, felelőtlenségük ellenére alkalmasak az Önök érdekeinek képviseletére, és úgy látják, hogy az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló területek tulajdonosaival szemben a titokban szervezkedő egyesület képviselőjelöltjei, polgármesterjelöltje megfelelően vezetné falunkat, szavazzanak a Pilisborosjenői Patrióták jelöltjeire!
Jövőnk kulcsa az Önök kezében van, csak a megfelelő ajtót kell kinyitniuk vele!
Kérjük, minél többen vegyenek részt a választáson, és döntsenek megfontoltan!
TAPASZTALAT, FOLYTONOSSÁG, ez teremti meg a NYUGALMAT és a FEJLŐDÉST!
Küller János polgármesterjelölt és az ÖPE csapata. Hajrá ÖPE!