A helyi média dömpingről

Nem tudni mi

Nem tudni mi, tán Küller János mindenkori ellenzékének két évtizedes követelésének valóra váltási kényszere szüli azokat a pótcselekvéseket, melyeket mostanában az új pilisborosjenői Önkormányzat követ el. Mire gondolunk? A 2097 Egyesületnek és jogelődjének a Községvédő Egyesületnek, már-már fixa ideája volt a helyi nyilvánosság kérdése. Persze, mikor Ők (Községvédők, Paksi féle testület) voltak „kormányon”, mindig kielégítő volt tájékoztatás szintje falunkban… Mivel ismét, ezúttal a 2097 Egyesület képviselőiként Ők vannak felelősségi helyzetben, és tudják, hogy mit „prédikáltak” 20 éven keresztül, talán megpróbálják bizonyítani, hogy a korábbinál magasabb szinten is meg lehet oldani a lakók tájékoztatását, mint eddig.

Azonban a mai helyzet már egy kissé kabaréba illő.  Átestek a ló másik oldalára szerintünk… A 2097 Egyesület weboldala, a 2091 Egyesület Falufóruma fújja az egyesület szokásos mondandóit, a Falufórumon a támogatók keményen védik a mundért, támadják, letiltják a Fórumról és az Önkormányzati Facebook oldalról a kritikát megfogalmazókat. Az Önkormányzat honlapján is találhat (na) a lakó infókat. A testületi, bizottsági ülések videóiból is válogathat az ember a YouTube-on. Most egy új orgánummal jelentkezett nagyon leterhelt önkormányzatunk: rádió podcast „adást” indítottak. (Tán sokan nem tudják mit jelent, ezért segítünk: https://www.cvshark.hu/cv-shark-podcast-01-errol-ne-maradj-le-2017-ben )

A falu vezetőjével készítettek hangos (kivételesen nem írott) interjút. Tartalma a szokásos. Egyet nem értünk, hogy miért nem lehetett képpel együtt rögzíteni a riportot? Persze, akkor eggyel kevesebb eltévedési lehetősége lenne a tájékozódni kívánóknak…  

Szóval a sok, a jóból is sok! Ember legyen a talpán, aki kiigazodik manapság, hogy hol, mit talál meg. Javasoljuk: egyszerűsítsenek! Egy normális, mindenre kiterjedő tájékoztató és KORLÁTOZÁS MENTES, az önkormányzat számára fontos információkat begyűjtő weboldal és egy internetes újsággal kiegészített önkormányzati nyomtatott kiadvány bőven elég lenne szerintünk. (Új, modern önkormányzati weboldal, Hírmondó újság, Hírmondó Online, slussz!). Tán még az is megfontolandó lehet, hogy előzetes regisztráció után e-mail értesítést kapjanak az erre igényt tartók, ha új hír kerül fel az önkormányzati weboldalra. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy nem mindenki járatos az internet világában. A többség még mindig nem Facebook használó.

Jelenleg Dunát (vagy inkább Cigány árkot?) lehetne rekeszteni falunkban az önkormányzati média dömpinggel. Könnyű eltévedni. Elsikkadhat az igazi hír, információ. Reméljük nem ez a cél! Bízunk abban, hogy a kommunikáció ilyen szinten történő erőltetése nem veszi el az erőforrásokat (emberit, anyagit) a tényleges munkától.

Kérjük fenti sorainkat tekintsék építő jellegűnek, esetleg kulturált vita indítására is van lehetőség FB oldalunkon. Kérjük, ebben a szellemben szóljanak hozzá fenti felvetésekhez.

(Igazából az Önkormányzat válaszát várjuk, de nagyon!)

ÖPE (Összefogás Pilisborosjenőért Egyesület)

CSÚSZÁSVESZÉLY!!!!

Csúszásveszély! Sikosak az utak!
Mivel moderálják (megjelenés előtt előbb átnézik) a Pilisborosjenői Önkormányzat Facebook oldalát még a csúszásveszélyre felhívó üzenetünk sem tud eljutni az ott barangolókhoz. Ezért is kénytelenek vagyunk itt is megismételni felhívásunkat, melyet az Önkormányzathoz intéztünk ma 2020. január 19-én, vasárnap reggel 6.50 perckor:
Csúszásveszély! Jegesek az utak Pilisborosjenőn!
Hangsúlyozottan a jobbítás szádékával jelezzük, hogy az éjszakai szitálás ráfagyott útjainkra. Különösen veszélyesek a meredek utcák. Kérjük az Önkormányzatot, hogy intézkedjen a csúszásmentesítésről.

Átkötő út 3.0

Előző cikkeinkben többször írtunk már az átkötő út fejlesztéséről. Most az újabb fejleményekről tájékoztatjuk Önöket.

Sikerült az MO északi szektor 11.-10.sz. főutak közötti szakasz tervezésének projektvezetőjével egyeztetnünk. Ezen információkból úgy látszik, hogy a NIF.hu oldalán is fent lévő, ipartelepi bekötőút néven szereplő út tovább tervezésének feltétele, hogy ehhez az Önkormányzat hozzájáruljon. Már csak egy hónap áll rendelkezésre, hogy ebben a témában lakossági fórumokat tartson, az átkötő úttal kapcsolatos információkat ismertesse és ígérete szerint bevonja a lakosságot a döntésbe.

Pár napja a NIF Zrt. illetékes projekt vezetőjével folytatott kötetlen beszélgetésen olyan újabb, közérdekű információkhoz jutottunk, amelyeket fontosnak tartunk megosztani Pilisborosjenő lakosságával:

Ezelőtt két hónappal a NIF tárgyalt a polgármesteri hivatalban az új vezetéssel. Ezen abbamaradtak, hogy a NIF   három hónapra felfüggeszti a tervezést, ezen időtartam alatt Pilisborosjenőn falu fórumot tart az önkormányzat, tájékozódik, tájékoztat és kikéri a lakosság véleményét.

Ahogy korábban az Önkormányzatot, úgy minket is tájékoztattak, hogy az átkötő út a Bécsi út- Téglagyári út körforgalmi csomópontól a Hegyalja útig az M0 előkészítéseként már az elfogadott terv része és mindenféleképpen szükség van rá, mert a jelenlegi feljárási lehetőség az M0 megépítésével megszűnik.

Az átkötő út további szakaszának terveit a Nemzetgazdaság Minisztérium rendelte meg a NIF-től, ami csak akkor épülhet meg, ha valóban nemzetgazdasági célokat szolgál, semmiféle kompenzációs keret nincs, mást ehelyett megvalósítani nem lehet.

Felhívták arra is a figyelmünket, hogy amennyiben bármilyen okból gépjárművel felhajtanak a megépült átkötő útra az Pilisborosjenő Bécsi úti lakott szakaszát tehermentesíti.

Hozzá kell tegyük bár erre nincs felhatalmazásunk, hogy a nemzetgazdasági cél nyilvánvalóan a Meditop fejlesztése, amely az ipartelepen kívánja raktár kapacitását kiépíteni, ami lehetővé tenné, hogy kamionoknak nem kéne a Fő útra behajtani, forgalma és így a falu iparűzési adó bevétele nőjön.

Mi már minden érvet felsoroltunk, ami az út megvalósítása mellett szól.

Kérjük a döntéshozókat, hogy nyújtsanak valós tájékoztatást a lakosság számára, mert nem biztos, hogy valaha lesz még lehetősége falunknak ilyen útfejlesztési programban részt venni.

Azzal mindenkinek tisztában kell lenni, hogy nemcsak ezt az egy vissza nem térő lehetőséget szalaszthatjuk el, HANEM más állami forrás elnyerésének esélyét is rontja, ha elutasítunk egy olyan projektet, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium meg kíván valósítani.

További tájékoztatásul:

A Magyar Közlönyben megjelent egy Kormányhatározat (1181/2019. (IV. 4.), gyakorlatilag a 2022-ig tartó időszakra tervezett beruházások sorrendjét kell megváltoztatni június 30-ig a kompetens miniszternek!

-hatályukat vesztik a 1505/2016. (IX. 21.) és 1371/2016. (VII. 15.) Kormány Határozatok.

Érvényben maradnak: 

– 2003. évi CXXVIII. törvényben a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről az M100 nem szerepel az 1. sz. mellékletben

– 2018. évi CXXXIX. törvény – 4/1. melléklet az M0 nyugatot tartalmazva.(Új OTrT) és a 14. § (8) Az M0 gyorsforgalmi út tervezett 10. sz. főút – M1-M0 közös csomópont közötti szakaszának szakági tervezéséről gondoskodni kell úgy, hogy a nyomvonal kialakítása társadalmi, természet- és környezetvédelmi szempontból a lehető legkisebb érdeksérelmet okozza.

345 /2012. (XII. 6.) Korm. rendelet egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (1.165. Az M0 gyorsforgalmi út Északi szektor, 11.-10. számú főutak közötti szakaszának előkészítése.

1.166. Az M0 gyorsforgalmi út Nyugati szektor, 10. számú főút – M1 autópálya közötti szakaszának előkészítése.

1.189. * Az M100 autóút Esztergom és M1 autópálya közötti szakasz megvalósítása

1.276. Budakalász-Pomáz elkerülő út (11. számú főút és 1111. számú főút közötti szakasz) megvalósítása.

1.315. * Pilisborosjenő, ipartelep bekötés előkészítése.

…M10-et nem tartalmazza)

– 1247/2016 Korm. határozat az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról.22 és 23 pontjában az M0 északi és nyugati szektorainak előkészítése!

A Miniszterelnök aláírásával megjelent a csütörtöki magyar közlönyben a magyarországi útprogram következő öt évben várható finanszírozásának részleteit tartalmazó határozat. A kormány ezzel Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztések finanszírozását oldja meg. A határozat értelmében az innovációs miniszter feladata, hogy folyamatosan gondoskodjon az út program megvalósításához szükséges európai uniós források folyamatos biztosításáról.

E mellett Palkovics László felelőssége, hogy minden év június 30-ig részletes jelentést készítsen az utóbbiak időarányos megvalósulásáról. Varga Mihály pénzügyminiszter számára pedig arról határozott, hogy az ITM vezetőjével közösen gondoskodjanak az út program hazai költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztéséhez szükséges források, a központi költségvetésnek megfelelő előirányzatán.

Összefogás Pilisborosjenőért Egyesület (ÖPE)

2020-01-16.

Nyílt levél a község jelenlegi vezetésének

Küller János írása

Két hónap telt el, hogy az újonnan megválasztott önkormányzati képviselők letették esküjüket. Az ezt követően elsők között elrendelt átfogó vizsgálat során eddig két ügyet sikeredett kreálni, melyeket a 2097 Egyesület hagyományainak megfelelően most ismét arra próbálnak meg felhasználni, hogy azzal az elmúlt öt évben elvégzett munkánkat és személyemet lejárassák.

Az egyik, hogy a konszolidációs pályázati pénz visszafizetésének felelősségét megpróbálják teljes egészében az előző testület nyakába varrni, miközben saját szerepükről igyekeznek elterelni a figyelmet. A másik, hogy – egy elmulasztott jelentés miatt kifizetett kötbér ürügyén – elért eredményeinket és hozzáértésünket is megkérdőjelezik. Mindezeket tetézve Tömöri Balázs fontosnak tartotta, hogy még a karácsonyi ünnepek előtt az „elkövetők”, felelősségre vonását kilátásba helyezze. 

A valósághoz közelebb álló, árnyaltabb álláspont kialakítása érdekében az alábbi tájékoztatást adom:

Az elmúlt 20 évben az önkormányzat több tucatnyi pályázaton vett részt. Volt, amikor nyertünk, volt amikor nem és megtörtént az is nem egyszer, hogy az elnyert összeget forráshiányra hivatkozva nem folyósították. Arra viszont még nem volt precedens, hogy a pályázati célnak megfelelően felhasznált pénzt vissza kellett volna fizetnünk. Annak ellenére sem, hogy többször nem sikerült a kiírás szerinti határidőben teljesíteni.

A késedelem okai azonban általában nem a hanyagság, vagy a hozzá nem értés voltak. Amikor a földhivatal és az engedélyező hatóságok minden következmény nélkül akár többszörösen túlléphetik az eljárásokra biztosított időt, sokszor ellehetetlenítik a pályázati határidők betartását. A megkésett teljesítés nem csak emiatt és nem csak speciálisan Pilisborosjenőre jellemző, még csak nem is az önkormányzatokra, vagy a versenyszférára. Nagyobb állami beruházásoknál a gyorsított eljárási szabályok ellenére még a tervezési és előkészítési munkák is hosszú évekig, akár évtizedekig húzódhatnak, nemhogy a kivitelezés.

Pilisborosjenő vonatkozásában ezekre több példát említhetek. Az M0 minket éríntő 10-es és 11-es főutak közötti szakaszának előkészítése évtizedek óta tart, Pilisborosjenőn a  szennyvízkezelés hosszú távú megoldására annak ellenére nem került sor, hogy a Magyar Állam és az Európai Unió közötti megállapodás, valamint az ez alapján kiírt KEHOP-os pályázatban megszabott kivitelezési határidő már rég lejárt, de említhetem az új iskola előtt létesítendő zebrát is, amely a józan ésszel elfogadhatatlan, indokolatlan bürokrácia miatt a mai napig nem került felfestésre, vagy akár  a tornaterem megépítésének elhúzódását is.

A konszolidációs pályázati forrás felhasználásáról a KT határozott álláspontja az volt, hogy azt teljes egészében útépítésekre fordítsuk, mert ebben van a legnagyobb elmaradásunk és erre van a legnagyobb lakossági igény. Annak ellenére ez volt a döntés, hogy a szilárd burkolatú közút építés engedélyköteles tevékenység, a pályázati határidőt pedig ahhoz nagyon szűkre szabták, hogy az engedélyeztetés és a kivitelezés is beleférjen. Így csak azokat az utakat építettük meg szilárd burkolattal, amelyekre az engedélyezett tervek már rendelkezésre álltak, a többi útra mart aszfalt terítését terveztük. 

A pályázati határidő lejártát követően két lehetőség között választhattunk. Vagy visszafizetjük a még fel nem használt részt, vagy – bízva abban, hogy arra még nem volt példa, hogy lehívott pályázati forrást a határidő csúszása miatt vissza kellett volna fizetnünk, nem beszélve arról, hogy ezzel pont felelős gazdálkodásunkat jutalmazták – folytatjuk útjaink rekonstrukcióját.

Ez utóbbit választottuk, a második ütemben folyósított összeget elsősorban olyan utak felújítására fordítottuk, amelyekre a lemosódás, kátyúsodás és a por miatt a legtöbb lakossági panasz érkezett.  Az emulzióval kezelt, 10 cm vastagságban behengerelt mart aszfalt bekerülési ára 20 %-a a szilárd burkolatú aszfaltos vagy térburkoló köves végleges megoldásnak. Évi két-három alkalommal történő kátyúzással ezek az utak minimális költséggel jól karbantarthatóak addig, amíg elég forrás nem áll rendelkezésre az engedélyezési tervek elkészítésére, a kopóréteg, az útszegélyek és a  felszíni vízelvezetés megépítésére.

Biztos vagyok abban, hogy a BM önkormányzati államtitkárának eddig példa nélküli szigorát nem a pályázatban megszabott határidő elmulasztása motiválhatta.

Az egyik kiváltó ok lehet, hogy a 2097 Egyesület a választások előtt felelőtlenül feljelentgette az önkormányzatot az útépítésekkel kapcsolatban az állami szerveknél és vegzálta az érintett hatóságokat, ami most ütött vissza. A másik, amire a választás előtt is felhívtuk a figyelmet, hogy egy Momentum-os hátszéllel működő civil-zöld szervezet politikai szerepvállalása nem számíthat a kormány jóindulatára. A harmadik legfontosabb tényező pedig a mostani testület járatlansága abban, hogy egy önkormányzatnak miként kell egy ilyen helyzetet kezelni.

Határozottan merem állítani, ha nekem kellett volna a korábban elért november 15-ig adott haladékig elszámolni, most nem kéne a felelős gazdálkodásunkkal megszolgált pénz nagy részét visszafizetni.

Az elmúlt két hónap alatt a másik, amit sikerült kideríteni, hogy 14 millió forint kötbért voltunk kénytelenek kifizetni, mert elmulasztottunk leadni egy év végi jelentést az új iskolánkról. Vitathattuk volna ezt az összeget aránytalansága miatt, de a számla kézhezvétele előtt arról tájékoztattak, hogy a pályázati kiírás szerint A típusú 450 m2-es tornaterem helyett B típusú 750 m2-est kaphatunk – amelyre amúgy nem lennénk jogosultak – így jobbnak láttuk a kötbért kifizetni.

Ez persze magyarázkodásnak tűnhet, így elismerem, hogy hibáztunk. Ebből azonban azt a summás következtetést levonni, hogy általánosan felelőtlenül gazdálkodtunk volna, vagy szakértelmünket kétségbe vonni, csak egy újabb álságos, lejárató propaganda fogás.

Valójában ez nem mutat mást, minthogy tettük a dolgunkat erőn felül és volt, hogy hibáztunk, mert emberek vagyunk. 

Ugyanakkor majd, ha sikerül elkészíteni az új testületnek a választások előtt beígért önkormányzati vagyon mérleget és annak főösszegét, vagy akár csak a régi és az új iskola ingatlanának értékét összevetik a kötbérrel, akkor talán ezek tükrében elkövetett hibánk is objektívebb megítélés alá kerülhet. 

Részemről nagyon elégedett lennék, ha mandátuma lejártával az új testületnek is csak egy mulasztásról kellene beszámolni és elért eredményeink töredékét fel tudnák mutatni, de ennek ma nem sok esélyét látom. 

Jelenleg sajnos még abban sem vagyok biztos, hogy az általunk előkészített, Pilisborosjenő számára nagy jelentőségű projekteket: a kisgyermekes családok számára a bölcsődét; az iskolásoknak a tornatermet; falunk egységének szimbolikusan és fizikailag is lehetőséget teremtő, az új iskolától a Bécsi út Téglagyári úti csomópontjáig tervezett átkötő utat; és a szennyvízkezelés hosszútávú megoldásához nélkülözhetetlen Budapestre bevezető gerinchálózat kiépítését képesek lesznek megvalósítani.

Mindenesetre az eddigi vizsgálódás – ha másra nem is -arra jó volt, hogy leleplezze a választásra kitervelt és a mai napig tartó, minden valós alapot nélkülöző ellenem és támogatóim ellen folytatott lejárató kampányt.

Hiába az öt fős ügyvéd kommandó, a beharangozott hozzáértők hada, korrupciónak – annak, hogy irányításom alatt bárki közpénzt tett volna zsebre, vagy jogtalan előnyt szerzett volna – nyomát sem találták. Az erről szóló hazug cikkek, odavetett, sunyi kommentek így nem minősíthetők másképp, minthogy aljas rágalmak politikai haszonszerzés céljából. 

Persze lehet tovább keresni bűnöket és bakokat hozzá, az új vezetésnek ez szíve-joga, különösen, ha ezt tartják a legfontosabb feladatuknak és üdvözítőnek vélik Pilisborosjenő számára.

Meggyőződésem azonban, hogy folytatni a múlt lejáratását, üldözni és besározni olyan feddhetetlen embereket, akik sokat tettek falunkért, teljesen terméketlen és több szempontból is kontraproduktív. Elsősorban ezzel saját, gyenge vállaikra tesznek újabb és újabb bizonyítási terhet, másrészt csak a múlt azon eredményeinek felelőseit fogják megtalálni, amelyeket amúgy is nehéz lesz megközelíteni.

El kéne kezdeni inkább érdemi munkát végezni, mert – nyilvánosság ide, átláthatóság oda, a lakosság bevonása a döntésekbe meg amoda – ennek eddig nyomát sem látni. 

Ehhez először ki kell békülni a múlttal, majd a sokszor nehéz döntéseket meg kell hozni, ésszerű rizikókat vállalva kompromisszumokat kell kötni, mert annál nagyobb kár nem érheti falunkat, mint hogy ez a választási ciklus is úgy telik el, mint a 2010 és 2014 közötti időszak, amikor semmilyen kézzelfogható eredmény nem született, viszont a helyi adóterheket meg kellett duplázni.

Sajnos újra bebizonyosodott, hogy a puszta kommunikáció: az új falu egység és közösség megteremtésének ígérete; az üvegzseb, az átláthatóság, a lakosság bevonása a döntésekbe szlogenek; a politikai ellenfelet lejárató, kitervelt és szervezett rágalomhadjárat elég volt a választók nagy részének, hogy megelőlegezett bizalmukat elnyerjék. 

Ideig-óráig még lehet folytatni a korábbi testületek működésének pocskondiázását, az elmúlt 20 év eredményeinek megkérdőjelezését, de ez már nem sokáig lesz elég. Nem mindegy, hogy elszámoláskor majd mi kerül a mérleg lapjaira.

Tennivalók, olyan feladatok, amelyek valóban Pilisborosjenő fejlődését, gyarapodását szolgálják pedig vannak bőven: le kell bonyolítani a már előkészített projekteket, amelyekhez az állami források és az önerő is rendelkezésre állnak; kezelni kell a fejlesztési területeket; gazdálkodni az önkormányzati vagyonnal; fenntartani az óvodát; karbantartani a közterületeket; adminisztrálni; előkészíteni új projekteket; közben pályázni; ellátni a napi feladatokat. Nem elfelejtve a választási ígéreteket, miszerint az önkormányzati működés átlátható lesz és a lakosságot is bevonják a döntésekbe, közben megteremtik a külső és belső településrész egységét, összekovácsolnak egy új faluközösséget, amelyek önmagukban is kétséges kimenetelű próbatételek.

Szerintem ezeken kellene inkább elkezdeni dolgozni, mert az álságos, szemfényvesztő propagandától semmi nem fog felépülni.

Ősszel az elmúlt öt évben elvégzett munkánk és eredményeink alapján a választók egynegyede szavazott további bizalmat képviselő csapatunknak. Konstruktív együttműködésre tőlünk csak akkor számíthatnak, ha odafigyelnek a falu egynegyedét képviselő ÖPE véleményére és kellő tisztelettel lesznek a múlt iránt, amire a jövőt építhetik. Addig pedig be kell érniük az építő kritikákkal.

Ui: Minden rosszindulatú pletyka és ellenkező híresztelés cáfolataként, a nyilvánosság és átláthatóság jegyében tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az önkormányzati feladatok ellátására, a 2019-2024-es önkormányzati ciklus zökkenőmentes elindítására 240 millió forintot hagytunk a kasszában.

Mindenkinek eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok!

Pilisborosjenő 2020. január 14.       

                                                                      Küller János

Néhány mondat

az innen onnan érkező kommentekre (Átkötő út)

Egyes kommentekben a falun áthajtó kamion és személygépjármű forgalommal riogatnak. Vagy ennyire tudatlanok, vagy előre megfontolt szándékkal „trollkodnak”, de az is lehet, hogy fogalmuk sincs arról, hogy például az átkötő utat hogyan lehet a Bécsi útról elérni. Ugyanis nem lehet közvetlenül a Bécsi útról ráhajtani az átkötő útra!

Itt csak az hajtana be, aki itt lakik, vagy dolga lenne falunkban…

Számtalan módszer létezik, amivel, akár most is meg lehetne tiltani a jelenleg ténylegesen dugó kerülők behajtását. Egyike a Behajtás csak engedéllyel táblák kihelyezése! Természetesen a helyiek ingyen kapnának ilyen engedélyt. A rendőrség ezt könnyen tudja ellenőrizni a járművek szélvédőjére felragasztott matricák segítségével. Erre a megoldásra is csak ideiglenesen az M0 elkészültéig lenne szükség, ha egyáltalán szükség lenne rá, mivel a 2097 trolljai által menekülő útnak hazudott útvonalon előre jutást nem lehet elérni! Az Ürömből a körforgalom felé tartó autóáradatban nem lehet hamarabb bejutni a városba, mintha végig várja a sorát az autós a Bécsi úton. Nem is elkerülő útról, hanem átkötő útról, még inkább a két településrészt összekötő útról kell beszélnünk.

Itt jegyezhető meg, hogy M.F. oszlopos Községvédő, most oszlopos 2097 Egyesületi tag egy fórumon Küller Jánoshoz intézett kérdésében azt feszegette, hogy miért nem a Fő utat újítja fel az állam, mert a régi Budai útról lehetetlen reggel kihajtani Ürömnél… Tehát, ha akkor nagy volt a forgalom azon az útszakaszon, akkor most miért lenne kisebb, miért kerülne arra bárki is?

ÖPE

A nem is olyan régmúlt eredményei I.

2014-2019

Agyagbánya u.
Bajcsi Zsilinszky utca
Bem utca
Búza utca

A fotók Pilisborosjenőn készültek…

Köszönet Küller Jánosnak és testületének!

Kérjük az új Önkormányzatot, hogy az elmúlt időszakban elért EREDMÉNYEIT hasonló, jól érthető formában tegye közzé!

A cenzúra Ura(i)

Kérdés: az rendben van, hogy egy önkormányzat által üzemeltetett Facebook oldalt (!) egy cenzor vigyázza éjjel nappal? Vajon kinek a pénzén tiltják le az ott elhelyezett, számukra kedvezőtlen, esetleg hibájukra a figyelmet felhívó kritikus bejegyzéseket a cenzorok?

Hihetetlen, hogy mit meg mernek tenni az új képviselők! Mi biztosan nem adnánk a nevünket egy ilyen, a demokrácia alapelveit (is) sértő cselekedethez! Az önkormányzat oldala MINDENKIÉ! Nem EGYESEKÉ! Ha a MI pénzünből üzemeltetik a MIÉNK is!

Sajnos hiába próbálnak a pilisborosjenői lakók jelzéseket küldeni az Önkormányzat felé, az állítólag az információk begyűjtésére alapított oldalról sorra, szakmányban törlik sokak negatív bejegyzését. A pozitív maradhat?

A nem is olyan régmúlt eredményei II.

A nem is olyan régmúlt eredményei

1.

Időpont: 2019 nyara

Helyszín: Régi Budai út Külterületi szakasza, Pilisborosjenő

Közreműködött:Küller János, akkori POLGÁRMESTER

Ilyen volt…
Ilyen lett!

2.

Időpont: 2019 nyara

Helyszín: Régi Budai út belterületi szakasza, Pilisborosjenő

Közreműködött:Küller János, akkori POLGÁRMESTER

Ilyen volt…

Ilyen lett!

Átkötő út 2.0

Az ÖPE véleménye:

Szükség van a külső településrésznek egy összekötő útra, hogy elérhetőbb legyen számukra a faluközpont. Vajon miért nem kérdezi meg az új testület az ott élőket egy rendes, hivatalos felmérés keretében, hogy szeretnék e az elkerülő út megépítését?  Az eredmény borítékolható: a Bécsi úton élők is szeretnének végre igazából a faluhoz tartozni!

Előzmény

Szakértőnktől:

Az utat még Paksi Imre polgármestersége idején szabályozták ki. Pilisborosjenő alapvető érdeke, hogy az út megépüljön. A Meditop és Küller János érdeme, hogy az M0 projekt részévé lehetett tenni és így egy különben elérhetetlen álom valósulhatna meg. Pilisborosjenőnek soha nem állna rendelkezésre elég forrás, hogy megteremtse a közvetlen közúti összeköttetést a külső településrésszel. Valótlanság, hogy az Ó-faluban forgalomnövekedést generálhat az új út, mivel a Budai úton csak az kanyarodik a falu felé, akinek ott dolga van. Kizárólag az út melletti 8 telket a Hegyalja úton és az út mellett tervezett jövőbeni fejlesztéseket zavarhatja a forgalom esetleges megnövekedése.

Az út építését azért akarják megakadályozni, mert az Pilisborosjenő fejlődésének mérföldköve és egyben Küller János hatalmas sikere lenne.

Sajnos meg van arra a lehetőség, hogy kivetessék az M0 terveiből, most ehhez kezdték hangolni a lakosságot. Amennyiben sikerül ez a teljesen sötétzöld merénylet, az jóvátehetetlen tragédia Pilisborosjenő számára.

Van ennek a témának még egy vetülete. Ez az egyetlen mód, hogy a külső településrész szervesen bekapcsolódhasson a falu életébe, az itt lakók is igénybe vehessék a szolgáltatásokat, látogathassák az intézményeket. A jelenlegi mostohagyerek státuszon a hirdetőtáblák és hangulatjavító akciók nem segítenek. A külső településrészen a központtól való távolságból fakadó elégedetlenséget és a  leválás gondolatát csak a közvetlen közúti összeköttetés megteremtésével lehet egyszer és mindenkorra eloszlatni.

Tehát vagy ez az út épül meg, vagy semmi, sőt, ha ezt elutasítjuk az tovább csökkenti az amúgy sem rózsás esélyeinket bármilyen központi forrás elnyerésére.

***

Egy helyi lakos, aki Pilisborosjenőn nevelkedett és ismeri a falut mint a tenyerét mesélt a település azon részének régi kinézetéről.

Nagy Balázs helytörténete.

Hátha valakit érdekel, hogy ez az út régen is létezett, több különböző formában, addig amíg a Borosjenői Téglagyár szép lassan el nem kezdett közeledni a Pilisborosjenő Újtelep felé, a védőövezetet figyelmen kívül hagyva. A végeredmény ismert.

Gyakorlatilag ez az út lement a téglagyári buszfordulóig, onnan kifelé a Malomdűlőig, illetve felfelé Üröm és Pilisborosjenő között jött ki a főútra. Gyakorlatilag az a része nincs meg amire rátelepült a bánya majd, a helyén az építési hulladék lerakó, aminek a rekultivációs ideje 2021-ben jár le. Az más kérdés, hogy a bánya a megengedett távolságnál közelebb jött a lakóházakhoz, aztán meg a hulladék lerakó ¼-el magasabb lett a végére, mint a táj eredeti magassága.

Az 50-55 év közötti kortársaimmal mi még emlékszünk arra hogyan nézett ki a mező, ami a hulladéklerakó helyén volt. Hát nem így mint most. Az eredeti cikket, ami a vitaindító volt azt is érdemes elolvasni.

Szóval visszatérve a Pilisborosjenő jelenlegi helyzete nagyon bizonytalan, ugyanis, ha jelenlegi önkormányzat felrúgja a meglévő terveket akkor az anyagi létét is hosszú távú fenntarthatóságát veszélyezteti Pilisborosjenő létében. Amennyiben a fejlődést és infrastruktúrát válasza akkor a tényleg régóta áhított egységes Pilisborosjenő valósulhatna meg.

nem lenne a külső település rész mostoha gyermek, mint ahogy az ott élő emberek azt érzékelték.

A jó döntés már megszületett, ne hagyjuk, hogy egy görcsös rögeszme ezt tönkre tegye.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, M0 északi szektor nyomvonal más települések is érintettek. Vannak települések, akikre hatunk a döntéseinkkel is az új tervezettel befolyásolhatjuk az egész projekt megvalósulását.

Ezen információk pontos kimeneteléről a fenti linken érdemes informálódni.

Érdekesség:

https://pilisborosjeno.hu/images/documents/HESZ/2017/velemeny/09.pdf

*****

Pilisborosjenő helyzete tényleg ingatag lábakon áll jelenleg, ha Dömötörfy Zsolt kommentjét figyelembe vesszük, amit a 2097 Falufórum oldalán az egyik olvasó posztolt a www.nif.hu oldaláról Pilisborosjenő ipartelep bekötés előkésztése. https://nif.hu/projektek/2019/12/pilisborosjeno-ipartelep-bekotes-elokeszitese/

Úgy tűnik, hogy az önkormányzat eddigi szerződéseket felrúgni készül, amit az előző polgármester és támogatói létrehoztak és elértek.

Tényleg ez a jó döntés??

Sokat veszíthet a falu, ha végig gondoljuk az egész folyamatot mi is láthatjuk, hogy Zsolt leírt gondolatai, nem hoznak jó eredményt a falu életében. Vagy csak mondott, írt valamit, hogy csitítsa a kedélyeket? Lehet, de ezzel újra félre informálta a lakosságot.

Lássuk mit gondol erről a témáról Zsolt!

DÖMÖTÖRFI ZSOLT ÁLLÁSPONTJA:

„Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy legjobb tudomásom szerint az önkormányzat hozzájárulása nélkül semmiféle út nem épülhet a Kövesbérc alatt. A tervezett út nyomvonala egyébként nyilván nem véletlenül vezet a Kövesbérc alatt, éppen Sáhó Tibor érdekeltségébe tartozó (vagy legalábbis korábban oda tartozott), beépítésre szánt földterület mellett… Egyébként ez az a fejlesztési terület, amelyért cserébe a falu darált építési törmeléket kapott háttérfejlesztési hozzájárulásként. Ez a törmelék képezi a jelenlegi murvás út alapját, amely a Kövesbérc alatt elhaladva a Budai útba torkollik. Emellett 40 millió forintos kötbért vállalt Küller János az önkormányzat nevében, amennyiben az önkormányzat “a terület HÉSZ szerinti lakóövezetté fejlesztését bármilyen módon meghiúsítja”. Nem tudom sikerül-e még követni az elmúlt évek kötbércunamiját… Ahogy Lipovits Dániel írta feljebb, ennek az ipartelepi bekötőútnak nevezett egymilliárdos költségűre becsült fejlesztésnek vannak támogatói és vannak ellenzői. Pont azért van szükség egy szélesebb körű társadalmi egyeztetésre, hogy a többség által támogatott döntés szülessen ezügyben. Emellett jelenleg az sem világos, hogy van-e alternatíva, el lehet-e költeni ezt az egymilliárdos keretet – amely némileg összefügg az M0 alagút kompenzációval is – más fejlesztésre. Mert a Bécsi út mentén el tudok képzelni olyan fejlesztést is ekkora keretösszegből, amelyek minden ott élő örülne.

(Ez masszív félrevezetés! Komolyan gondolják, hogy az emberek beveszik majd, hogy azt az 1 milliárdot, arra költheti az Önkormányzat, amire akarja? Például a Bécsi út településrész fejlesztésére? Nem tudják oda (sem) elkölteni!  Mert nincs mit! Az átkötő út része az új 10-es út fejlesztésének. Európa Uniós project, ezért az Állam csak az átkötő útra tudja fordítani az erre az útra jutó összeget, másra nem…  Az új 10-es gyorsforgalmi út Üröm körforgalomtól az M0-ig tartó részének megépítésével egyidőben kerülne sor, kb. két és fél év múlva az átkötő út megépítésére. Ezen munkálatok még az M0 megépítésének megkezdése előtt lezajlanának. Amennyiben akadékoskodik a helyi testület, netán lemondja a Pilisborosjenő Önkormányzata az átkötő út megépítését, még a 10-es út új szakaszának építése is veszélybe kerülhet, mivel most már nem választhatóak külön a project elemei. a  szerk.)

“A helyzet tisztázásáig türelmüket kérem, sok ilyen terhes örökséggel kell megbirkóznunk, és csak lassan tisztul a kép.” (D. ZS.)

Milyen türelem? Milyen terhes örökség? Tényleg tisztul?

A Waldorf Iskola Pilisborosjenőn?- vitához

A régi iskola épülete a fő úton.

Tavaly év végén kialakult egy vita a jóságos Falufórumon a Waldorf Iskola tervével kapcsolatosan. Ebben a „vitában” is megjelenik 2097 Falufórumán szokásos pökhendi, lekezelő stílus, ami mindig is jellemezte az egyesület hangvételét. Kritikát csak Ők mondhatnak, a dolgokat csak Ők látják át, Ők tudják a frankót, mindenki más HÜLYE! Mivel a Falufórumon letiltásunk és az ott alkalmazott cenzúra okán nem szólhatunk hozzá, pár mondat engedtessék meg itt.

Hozzászólásunk: (nem kell rá válaszolni, úgy sem tudjuk egymást meggyőzni…)

Előzmény: A Küller János által vezetett önkormányzat az előző ciklusban „engedte be” a régi, Fő úti óvoda egy csoport szobájába a Waldorfot. Aztán a Waldorf vett egy házat a Budai úton. Oda költöztek. Most ott működnek.

A Küller János által vezetett Önkormányzat még szép járdát is épített a Waldorf óvoda elé. Az úttest is megújúlt, a Híd utcától egészen az Ürömi torkolatig.
A Waldorf óvoda látványterve (forrás: internet)

Egy, a vitában megfogalmazott állításra: Nem évek óta áll “üresen” a “régi” iskola. 2018. szeptemberében indult el a tanítás az új iskolában. Addig a Fő úton működött. Helyesen így fogalmazható meg: több, mint egy éve hasznosí(tja) (totta?) közösségi célokra az önkormányzat az épületet.

Az előző önkormányzat idősek otthonát tervezett kialakítani az épületben. Olyan még nincs a faluban. Iskola van!

Azok a mostani önkormányzatot (még) támogatók, akik, nagy valószínűséggel saját érdekből Waldorf iskolát akarnak hozni a faluba, ráadásul olyan indokkal, hogy Waldorf óvoda már van a faluban, hát legyen iskola is, elég súlytalan érvet tálaltak a vitában…  

Attól, hogy van már Waldorf óvoda miért következne, hogy Iskola is legyen? Aztán Waldorf gimnázium, Waldorf egyetem, Waldorf űrhajós képző? Persze a faluközpontban és a faluvégen található állami óvoda és a harmadik, a Waldorf óvoda mellé lehetne még pár „maszek” óvodát építeni, de kinek, minek? ( Ötlet: Waldorf bölcsőde?)

Alapvetően nem a Waldorf intézményekben folytatott nevelési módszerrel van bajunk. Akinek tetszik, úgy érzi, hogy gyermekének erre az oktatási felfogásra van szüksége, tegye, ez az Ő felelőssége. Nézetünk szerint éppen elég és ha kell megfelelően bővíthető is a jelenlegi oktatási tér falunkban. Emlékezzünk: az Iskolát elsősorban a tornaterem helyének hiánya miatt kellett kivinni (újra) a faluból, ugyanis kicsi a telek, nem fér el egy akkora építmény ott. Ha Waldorf Iskolát csinálnak a régi iskolaépületből, hol fognak tornázni az odajáró (nagyrészt városi, környékbeli) gyerekek?

A régi iskola mellé épített új szárny Szegedi Róbert polgármestersége idején, Küller János akkor alpolgármester felügyelete mellett épült meg. Itt nincs hol elhelyezni a tornatermet.

Jó lenne, ha az Önkormányzat végre nyilvánosságra hozná terveit, hogy ne csak a közvetlen környezetük, támogatóik, Facebook Csoportjuk sejtsenek valami arról, hogy milyen funkcióra és miért pont arra kívánják hasznosítani az ingatlant. Az is kívánatos lenne, ha arról is nyilatkozna az önkormányzat, hogy milyen összegű lesz a falu bevétele az iskola Waldorf kezelésbe adásából. Netán elakarják adni, bérbe adnák, vagy ingyen képzelik al a “hasznosítást”? Érdekelné a lakókat az is, hogy milyen hatástanulmányok, pénzügyi tervek születtek az ingatlan hasznosításával kapcsolatosan.

Amennyiben az önkormányzat végre méltóztatik reagálni, szívesen adunk felületet közlendőjüknek!