Weindorf vagy Waldorf?

A Waldorf iskolát kezdeményező szülők és a mellettük elkötelezett 2097 Egyesület számos tényt elferdít, illetve elhallgat, hogy a régi iskola épületében tervezett 8 osztályos Waldorf Iskolához elnyerje a faluközösség támogatását.

Az Önkormányzat három fő érve közül már kettővel részletesen foglalkoztunk. Megállapítottuk, hogy sem az ingatlan éves pénzügyi mérlege, sem állagromlása nem indokolják, hogy az Önkormányzat hosszú távra elhamarkodottan lekösse falunk nemrég visszakapott félmilliárd Ft értékű vagyontárgyát.

A harmadik hivatkozás szerint egy korábban elnyert pályázat feltételei miatt, még két évig oktatási célra kell az épületet hasznosítani.

Némi kutatás után bizonyítékot találtunk, mely szerint pár nap múlva részben, de ez évben biztosan lejár ez a (az új önkormányzat által hamisan kreált) kötelezettség, mely a régi Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítésére elnyert pályázat megkötése volt.

Az Iskola energetikai korszerűsítésének kivitelezési határidejeként 2014. december 31.-ét szabták meg, a pályázat tényleges lezárására 2015. március 31-én került sor, így az öt év 2020 március 31.-én lejár!

Ráadásul a Fő út 30. szám alatti épületből 2018. szeptember első napjaiban a Magyar Állam költöztette át a Fő út 1. szám alá, az új iskolaépületbe, így finoman szólva érdekes lenne, ha ezt számonkérné az Önkormányzaton.

Az új testület egyik képviselője mégis azt állította, hogy 2021. május végéig van ez a kötelezettség!?

A másik probléma ezzel, hogy a Waldorf magániskola, nem állami közoktatási intézmény… Miért gondolja az Önkormányzat, hogy a Waldorf iskola beköltöztetésével megfelelne a pályázati kiírásnak?

Az Önkormányzat honlapján találtam az alábbi sajtóközleményt:

2014.07.31. Zöldben a Pilisben, avagy megújuló energiával kombinált energiahatékonysági beruházás Pilisborosjenőn.

A megvalósítás tervezett ideje: 2014.07.10.- 2014.12.31 (!)

Pályázatból létre hozott fejlesztés megvalósítása, az épületek energetikai korszerűsítése –

Első körben 75m2. Ez az iskola régi épületét érintette, ami 2015 márciusban lett készre jelentve.

A második kör 131m2 iskola új épület részét érintette. Ez az Önkormányzat szakértői szerint 2015 decemberében lett készre jelentve, ami ugyan helytelen megállapítás, de ha így is lenne 2020 decemberében mindenképpen lejár az öt év.

További adalékként az Emberi Erőforrások Minisztériumának nyilvántartása szerint a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi és Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pilisborosjenő Fő út 30. szám alatt megszűnt, mint köznevelési intézmény.

Az intézmény iskolai besorolása erre az épületre már nem vonatkozik!

Hitelesség kedvéért javasoljuk az új Polgármesternek és a Képviselő-testületi tagoknak, hogy mielőtt bármit is a nagyközönség elé tárnak, előtte pontosabban informálódjanak.

Reméljük, megszabadulva mindenfajta kötöttségtől bátrabban gondolkodhatunk együtt a régi iskola ingatlanának hasznosításáról.

Még nagyobb probléma, hogy folyik a Waldorf valós szándékainak és a valós adatok elhallgatása, elferdítése:

  • A valóság az, hogy a Waldorf 8 év alatt az 1500 m2 régi iskola épületét teljesen el akarja foglalni.
  • Az iskolában 8 évfolyamon 240 tanuló oktatását tervezik.
  • Ezen diákok fele lenne külsős.
  • Ez napjában kétszer hozzávetőleg 100-zal emelné a tervezett faluközpont személygépkocsi forgalmát.
  • A szülői közösség jelenleg az induláshoz szükséges 7,5 millió Ft-tal rendelkezik, az épület oktatásra alkalmassá tételéhez szükséges további közel 60 millió Ft összegyűjtését csak egy 5 éves határozott időre szóló bérleti szerződés birtokában tudják megkezdeni, amire semmilyen konkrét határidőt nem tudnak mondani.
  • Vállalásaikra semmilyen biztosítékot nem adnak.
  • Esetleges meghiúsulás vagy megszűnés esetén az amortizációt nem kívánják figyelembe venni, a bérleti díjat beruházásaik terhére akarják elszámolni, így terveik szerint az Önkormányzat 5 év alatt egy Ft bevételhez nem jut.
  • Mivel magániskolaként az állami támogatás ⅔-ad-át kapják, így számítanak az Önkormányzat támogatására, elsősorban a piacinál

lényegesen kedvezőbb bérleti díjra és önkormányzati részvételre beruházásaikban.

A Waldorf iskola szép álom! De valóban itt tart Pilisborosjenő?

Előbb nem kéne a bölcsődét megépíteni, az óvodákat összevonni, az új Polgármesteri Hivatalt felépíteni, a Művelődési Házat igazi kulturális központtá fejleszteni?

Ezekre mind megnyílna a lehetőség a régi iskola idősotthon számára történő üzleti hasznosításával, amivel együtt az idősellátás önkormányzati feladatait is magas színvonalon, helyben el lehetne látni.

Egy csapásra teljes körű lenne Pilisborosjenő intézményi ellátottsága, lenne új bölcsődénk, óvodánk és iskolánk; korszerű, önálló Polgármesteri Hivatalunk; valamint egy felújított, kibővített kulturális központunk.

Lehet, hogy ez falunk számára csak egy szép távoli álom?

Fontosabb most egy Waldorf Iskola?

Természetesen, amennyiben az Önkormányzat vitatja bármelyik megállapításunkat, úgy kérjük, tegyék nyilvánossá a kapcsolódó dokumentációkat, pályázati anyagokat.

 ÖPE