Waldorf-kérdések, megállapítások, lakossági vélemény

Postaládánkból:

Tisztelt ÖPE!

Érdeklődéssel olvastam a Waldorf Iskoláról írt cikkeiket.

Az önkormányzat a tájékoztatójában hosszasan sorolja a Waldorf iskola melletti érveket és a profin felépített terv részeként az iskola támogatására Facebook kampány is indult.

A Waldorf egyesület a honlapján található információ alapján 2019. márciusban tartotta az iskola alapító ülését, azóta pedig pedagógust vett fel és felvételi időpontokat hirdetett, ami arra mutat, hogy település szinten egy már megszületett döntést szükséges utólag társadalmi támogatottsággal alátámasztani.

A Waldorf iskola elindulása nem tekinthető átmenetinek sem rövid távon, sem az önkormányzat által megjelölt 2, ill. 5 éves időintervallumban sem, mert a majdani településfejlesztési koncepció és faluközpont stratégia ezt már véglegesen magába fogja foglalni, vagyis most stratégia nélkül kerül meghozatalra egy hosszú távú stratégiai döntés.

Remélem következő cikkeikben -legalább utalás szintjén- választ kapok az alábbi felvetéseimre is.

-Helytálló, amit írtak, valóban több Waldorf iskola van a közelben, de ezek az iskolák is folyamatosan pedagógus, különösen Waldorf pedagógus hiánnyal küzdenek. Mi a garancia, hogy ezzel a Waldorf egyesület megbirkózik?

-A régmúltban az önkormányzati fenntartású iskola az akkori jogszabályok alapján megkapta a működési engedélyt a régi iskolaépületben. Amennyiben a tornaterem megléte felmerülne az új Waldorf iskola működési engedélyének feltételéül, abban az esetben ki finanszírozná az építkezést?

-Lehet, hogy az én figyelmemet kerülte el, de mekkora bérleti díjra számít az önkormányzat a Waldorf iskolától?

-Nem látom tisztázottnak, hogy kit terhelne az épület karbantartásának költsége. pl. egy ekkora épület kazánjának javítása milliós költség is lehet.

-Ha a Waldorf iskola felmenő rendszerben évről évre egyre több termet bérelne, akkor az már most is elriaszthatja a hosszú távon gondolkodó további bérlőket, pedig az épületet teljes egészében ki kell fűteni akkori is, ha abban csak egy termet bérel az új iskola. Hogyan tervezi az önkormányzat megosztani az épület rezsi költségét?

-Mi az önkormányzat álláspontja az iskolához érkező személyautók parkolásáról? Amikor évekkel ezelőtt még a helyi gyerekek használták az épületet, ez már akkor is kiemelt probléma volt. A Waldorf iskolába a gyerekek nagyobb része más településről érkezne és a Waldorf óvodánál már most is minden reggel közlekedési káosz alakul ki.

-A Waldorf egyesület elnökének férje a képviselő testület tagja. A férj a Bíróság publikus internetes adatbázisa alapján egykoron szintén az egyesület (előző nevén: Csillaghegyi Waldorf Egyesület) vezetőségi tagja volt. Nem összeférhetetlen, hogy képviselő testületi tagként a nyilvánvaló érintettség ellenére nem tartózkodik a szavazások során, sőt aktívan érvel a Waldorf iskola mellett?  https://hogyanmondjamelneked.hu/megtarto-kozossegek/2018/08/02/a-zold-sziv-mindig-nyero

Az önkormányzat érvelése szerint a településnek nincs anyagi lehetősége az iskolaépület rosszabb állapotban lévő régi szárnyának felújítására.

Amennyiben a jelenlegi önkormányzatnak határozott szándéka, hogy Waldorf iskola jöjjön létre a településen, akkor az lenne az optimális, hogy az önkormányzat a jövőben a helyiek javára, közösségi célokra használja az iskolaépület új szárnyát, és a rosszabb állapotú régebbi iskolaépületet adja bérbe a Waldorf egyesületnek. Így minimális önkormányzati ráfordítással a közösségi funkciók is otthonra találnának, a Waldorf egyesület pedig ezzel a saját költségén elvégzendő épület felújítással igazolhatná, hogy helyben valóban értéket szeretnének teremteni, valamennyit visszaadva ezzel a településnek a Waldorf óvoda indulásához adott rengeteg támogatásból.

Köszönöm

Mikka Makka

Helyi (pénz és egyéb) ügyek

(szakértőnktől)

Az alább jegyzőkönyvek nem találhatók meg a Pilisborosjenői Önkormányzati honlapon és egyéb módon sem lettek közzétéve:

2019. december 11. KT

2019. december 14. KT

2019. december 10. PÜGB

2019. december 10. HB

2019. november 20. PÜGB

2020. január 22. PÜGB

2020. január 22. Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság

A többi bizottság ezek szerint egyszer sem ülésezett, akkor miért is kapnak tiszteletdíjat a tagok?

A jegyzőkönyvek 15 napos elkészítési és közzétételi határideje mindegyik esetben lejárt!

Észrevételek a 2020. évi ülésekkel kapcsolatban:

Bizottsági ülések

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelete Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 39. § (3) bekezdése:

„A bizottság elnöke a meghívót és az írásos napirend anyagokat az ülés előtt legalább 3 nappal megküldi a bizottság tagjainak, valamint az egyéb meghívottaknak.”

Kérdés:

 1. január 22-ei PÜGB ülés meghívója január 21-én kelt
 2. január 22-ei Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottsági ülés meghívója január 21-én kelt
 3. február 7-ei PÜGB ülés meghívója február 6-án kelt
 4. február 11-ei HB ülés meghívója február 10-én kelt

Hány nappal előtte is lettek kiküldve a meghívók???? (Ha egy kicsit is tud számolni az adott Bizottság elnöke, akkor neki sem fog kijönni a 3 nap!!)

Előterjesztések

A február 12-ei Képviselő-testületi ülés előterjesztéseihez nem csatolták a mellékleteket!!!

Ez főként a költségvetés szempontjából határozottan jogsértő, nem mellesleg, hol a nagy nyilvánosság, a közösségi költségvetés????

Képtalálatok a következőre: forint

Költségvetés

Bevétel

Szöveges részben 1.189.604 Ft, számszaki alábontásban 581.405.000 Ft. Különbség: 608.199.000 Ft hol van?

Működési célú támogatás 206.111.796 Ft, főösszesítőben 206.111.000 Ft! Normatíva nem lehet kerekített, mert az adatszolgáltatásban Ft-ra pontosan kell megadni!

Kiadás

Szöveges részben: 1.120.800.000 Ft, számszaki alábontásban 1.341.555.000 Ft (feltételezve, hogy a szociális juttatásokra 8.000 e Ft-ot terveztek nem pedig 8.000 Ft-ot. Különbség: 220.755.000 FT Miből, hol a fedezet?

A szöveges részben a bevételi főösszeg 1.189.604.000 Ft, míg a kiadási főösszeg 1.120.800.000 Ft. A kettőnek szigorúan egyensúlyban kell lenni, hol a különbség? (68.804.000 Ft)

A szöveges rész szerint a beruházások és a konszolidációs pályázat visszafizetési kötelezettség finanszírozása érdekében 1.000.000 Ft összegben ingatlanértékesítés került tervezésre. Ehhez képest a számszerű megbontásban 100.000.000 Ft szerepel! Akkor melyik az igaz?

Hírmondó

A határozat utolsó pontja szerint: „6. Minden korábbi – Pilisborosjenő Hírmondóval kapcsolatos – Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyez.”

A jogalkotás menetére van egy törvény: 2010. évi CXXX. törvény a Jogalkotásról). Ebben pontosan le van szabályozva, hogy egy jogszabályt milyen módon lehet megalkotni, módosítani, hatályon kívül helyezni.

A hatályon kívül helyező rendelkezésnél fel kell sorolni azon határozatokat, amelyeket hatályon kívül akarnak helyezni. A „minden korábbi” megnevezést nem ismert fogalom jogalkotás során.

A Waldorf szabad szelleme…

… nem hagy teret a szabad gondolkodásban!

A helyzet az, ami a címben is van: lesz Waldorf… Körülbelül egy éve tervezgeti a 2097 Egyesület a Waldorf iskola Pilisborosjenői működésének elindítását. A választások megnyerése óta az új önkormányzattal karöltve fokozott tempóban dolgoznak az ügyön.

De mi a helyzet Pilisborosjenő lakosságával és az itt élő emberekkel? Ők mit akarnak? Sokakban felmerült már, hogy a Waldorf iskola nem Pilisborosjenő közérdeke. Nem szolgálja a lakosságot. Ha már adót fizetünk, akkor legyen valami a lakosokért is, mert úgy tűnik csak adóalanyként számít a lakosság.

Sok kérdés felmerül, ha elgondolkodik az ember:

Mi lesz a régi iskolaépület lakókörnyezetével? Az emberek többsége akarja e, hogy újra iskola legyen az otthonuk mellett? Mi lesz, ha a mostani nyugalom, csendesebb forgalom helyett újra egy zajló iskolai élet hatásait kell elviselniük a környéken élő embereknek, azoknak, akik már elszoktak az iskolai zajoktól?

Egy két év múlva autók tucatjai jönnének a faluba, mert rövid időn belül Budapestről és a környékről is egyre többen hoznák gyermekeiket a Waldorfba.

A WALDORF BEMUTATKOZÓ estéjén 8 pilisborosjenői, 2 ürömi és 15 budapesti család volt jelen. Ennyit a helyi érdeklődésről… Most komolyan: van ennek értelme? Másoknak adjuk használatba a tulajdonunkat? Ingyen, vagy, ami még furcsább lenne, még támogatná is az Önkormányzat a mi adóforintjainkból.

Fenti tanulólétszám már mutatja, hogy mi várható a faluban egy két év múlva. Nem kevesebben lesznek! Az állami iskola létszáma 200 fő körüli volt a kiköltözéskor. Komolyan gondolja valaki, hogy pár év múlva újra ennyi, ráadásul máshol élő diák járjon ebbe az épületbe?

A választási kampányban tett ígéretek ellenére, látszat megkérdezéseket, látszat vitákat, látszat fórumokat tart a 2097 Egyesületre terhelve a lebonyolítást az új önkormányzat. A fórumokon szinte csak a bennfentes, a Waldorf iskolát támogatók viszik a szót. Előre eldöntött a kérdés! A teljes lakosság valódi megkérdezése nélkül születhet döntés.

Semmilyen felmérés, hatástanulmány, gazdasági elemzés nem készült. Sok minden kiderülhetne egy ilyen, minden várható és váratlan hatást felmérő elemzésből! Talán ezért nem készült ilyen… Milyen felhatalmazás alapján akar az önkormányzat egy ilyen hosszú távon, akár veszteséget hozó döntést meghozni?

Kérdés az is, hogy akar-e a falu átjáróház lenni? Mindig a zsákfalu jelleg elvesztését féltette a 2097 Egyesület. Egy zsákfalu olyan, mint egy zsákutca. Ahol bemész, csak ott tudsz kijönni! A több száz gyermeket idehozó szülők naponta kétszer ki-be járnának a faluban! Erre gondolt valaki, hogy ez mekkora forgalomnövekedés lenne? Legalább akkora, mintha átmenő falu lennénk! Mi lesz így a zsákfalu jelleggel?

Az is látszik, hogy nem várható számottevő haszna a Waldorf iskola itteni működésének a falu közösségére nézve…

Az sem világos, hogy miért olyan sürgős az önkormányzatnak a döntés? Szándékosan döntési kényszert imitálnak, hogy ne legyen idő a felmérések, hatástanulmányok elkészítésére, a valódi közvélemény begyűjtésére.  Ez sem fair az önkormányzat részéről! Javasoljuk, térjenek vissza a választási kampányban hangoztatott „ügyfélbarát hivatal, mindenbe bevonjuk az embereket, közösségi költségvetés lesz” ígéreteikhez és tartsák be azokat!! Működjenek az önmaguk által felállított és másoktól elvárt, megkövetelt elvek, normák mentén!

Felvetődik a kérdés: kinek mi a fontos? Valakinek egy elkötelezettség egy csoport iránt (önkormányzat), van akinek a falu és a lakosság sorsa (ÖPE). A többségnek a falu sorsa a fontos! Ugyanakkor a falu lakossága döntési pozícióba helyezett egy olyan (“civil”) egyesületet, aminek a tagságában, vezetésében erős a Waldorf kötődés. ( Valószínű, hogy iskoláskorú gyermekeik is vannak…)

Azok a képviselők, akiket az egyesület agresszív digitális média kampánya juttatott a pozíciójába, szembe fognak, tudnak menni az egyesület irányvonalával? Nem hiszem… vagy, ha igen meg is lesz érte a jutalom a következő választáskor!

De ne felejtsük el azt sem, hogy a Waldorf már egy éve tervezget-szervezget. Az egyelőre fennmaradó terület üzleti kiadására vonatkozó tervük mellé, ami a régi iskola épületébe lenne megvalósítva, csak olyan szolgáltatások jöhetnének szóba, amik kompatibilisek lennének egy iskolával. Ilyen kevés van.

A gumicsonként elénk dobott ,,Ötletbörze 2-őn” egyértelműen kiderült, hogy nincs lehetőségünk másban gondolkodni, mint a Waldorfban. Akkor meg minek ide ez a színjáték? Kikérjük magunknak! Állítólag csak két évben gondolkodik az Önkormányzat, mivel a Waldorffal így terveznek . Hogy mindenki jól értse: Van egy öt évre szóló üzleti terve a Waldorfnak, mely két év múlva újra lesz tárgyalva. Igény szerint, sikerességi mutatók szerint, vagy ahhoz képest, hogy az Önkormányzat által tervezett „Faluközpont Stratégia” mit igényel. (Zavaros…)

Megjegyezném: készült egy faluközpont stratégia kézikönyv még Küller János polgármestersége alatt. ( a börzén szóba került ez a terv) Volt résztvevő aki kérte, hogy beszéljünk róla. Az előadó ezt a lehetőséget csírájában elfojtotta…

Tehát minden ötlet, ami felmerült a börzén, ehhez az egyszem Waldorf tervhez kell, hogy igazodjon!

Amennyiben több célú lenne az épület, számos probléma merülne fel:

Az első, a legnagyobb az, hogy iskolaépületbe eleve nem lehet bármit, bárkit elhelyezni.

Mi lenne a bérlők sorsa, ha két év után a Waldorf újabb területeket kérne?

A termek használatát, a szolgáltatások egymáshoz igazítását külön-külön fontossági szempontok alapján kéne felmérni. Ez is hatalmas munka lenne. Ki végezné el?

Az önkormányzat álláspontja szerint a vállalkozó és,- vagy bérlő saját költségre felújíthatná, korszerűsíthetné a bérelt területet, de nem kapna cserébe semmit. Nem lenne kevesebb a bérleti díj, sem más visszatérítés lehetősége sem merülhetne fel. Cserében nincs garancia arra, hogy két év után is fenntarthatod a bérelt helyiségben a vállalkozásod. A Waldorf itt is előnyt élvez. Ez normális?

Viszont cserébe fizess bérleti díjat, rezsit és iparűzési adót, mert a Waldorf fenntartási költségét is Neked kell kifizetned! Ki fogja ilyen feltételekkel bérbe venni a Waldorf iskola által egyelőre nem igénybe vett területet?

Az Önkormányzat a Waldorf ajánlatból kiindulva tud (ha akar…) határokat szabni.

Az eddig hozzám eljutott információk a következők:

 • A Waldorf felmenő rendszerben (minden évben +1 osztály) lakná be az iskola épületét
 • Folyamatosan újítaná fel a majd nekik szükséges termeket, a hetedik év végére az egész épületet.
 • Lakossági igény esetén 2-3 terem lenne kiadható és esetleg délutáni foglalkozásokra lehetne igénybe venni területet
 • Lakossági igény az udvar iskolaidőn kívüli (részben vagy egészben történő) nyilvános használata
 • Bérleti díj a termekre kb. 2-4 euro/nm/hó (raktárakra fél ár).
 • 5 évre tud szerződni az önkormányzat
 • Az épületrészek felújítási becsült költsége 10+17M Ft. ( Ki fizeti?)

Érdekes még mindig nem egyértelműsítik a Waldorfot a lakosság előtt, viszont az ő üzleti ajánlatához számolnák a többi vállalkozásra vonatkozó bérleti díjakat. Ez még csak elképzelés, vagy tény? Nem lehet tudni.

A Waldorf minimális pénzügyi kerettel rendelkezik. Nem igényel az épület ugyan nagy átalakítást miattuk, viszont az Önkormányzatnak támogatnia kellene, ha más nem rezsi mentességgel, támogatással, mert ez egy magánvállalkozás, egy alapítvány által finanszírozott alternatív iskola. Csak támogatásokból tartja fent magát. Erre jó példa a Waldorf óvoda esete! Meg kell nézni, hogy az önkormányzat eddig mennyi támogatást adott nekik. Annál csak többe kerülne egy Waldorf Iskola a helyi adófizetőknek …

Érthetetlen, hogy az önkormányzat az épület fenntartási költségeit a más szolgáltatásokból befolyó (más, helyi bérlők!) bevételből akarja ki gazdálkodni. Nyereség csupán annyi lenne, hogy nem lenne (?) veszteség. Érdemes? Szerintem a választók nem ezért szavaztak a 2097 Egyesület jelöltjeire, ugyanis ezirányú terveiket elhallgatták a kampányban.

Mondjuk ki, az új önkormányzat át kívánja hárítani a döntés felelősségét, saját döntési kötelezettségét a lakosságra.

Mint feljebb írtam 2-5 évben gondolkodnak. Ezen idő alatt történhetnek nem várt állagromlások az iskolaépületben, és a fokozott használat során a természetes elhasználódás miatti amortizációval is számolni kell.

Az is gondot jelenthet, hogyha egy bérlő, természetesen önkormányzati engedéllyel, átépít és fejleszti a bérelt területet, olyan célra amire az ő vállalkozásában szükség van, de az önkormányzat nem számítja be a minőségi állapotváltozást a bérleti díjba. Mert, ha mennie kell a Waldorf terjeszkedése miatt, akkor bont és ami mozdítható azt el is fogja vinni magával. Ezért a bérelt területet rosszabb állapotban kapja az önkormányzat, mint amilyent átadott.

Jogos a felvetés a lakók részéről, hogyha már új faluközpontot akarnak, miért nem most indul el annak tervezése? Akkor egyszerűbben el lehetne dönteni (már amennyire köze van a Faluközpontnak és a Waldorf iskola létének egymáshoz…) a Waldorf ügyet. Ha nem passzol bele, nem kell Waldorf, de ha igen, mondjuk, akkor se biztos…

Lépésről lépésre haladhatnának. Fentebb írtam, felvetették a „Börzén”, hogy a Falközpontra már vannak tervek. A lehurrogás helyett nem lenne érdemes legalább megnézni és közvitára bocsájtani ezeket a kész terveket. Hátha jók, nem? Csak azért elvetni őket, mert az előző testületek hozták össze, politikai döntés!

Miért kell hánya vetett módon valamit erőltetni a köztudatba? Miért nem lehet ezzel az Önkormányzati vagyonnal úgy gazdálkodni, hogy a falu lakosságának is hasznot hozzon hosszú időn keresztül?

Jelenleg az Önkormányzat szerint csak a Waldorf szellemével együtt gondolkodhatunk, csak abban, ami elfér mellette. Waldorf szabja jelenleg az irányt. De ki szavazott rájuk? – kérdezzük.

Ha az Önkormányzat az épület rezsi költségeit akarja így lehámozni magáról, az sem érthető. Az előző testületnek nem jelentett gondot az épület fenntartása arra az időre, míg végleges döntés születik az épület hasznosításáról. Ráadásul szociális és egyházi és civil célra is hasznosult eddig az épület, tehát nem volt kidobott pénz a fenntartásra fordított összeg!

Hogy most hirtelen nincs forrás, nincs elgondolás a hivatal részéről újabb kérdéseket vetne fel. Az az érv melyet az önkormányzat az iskolaként való működtetés kötelezettségét szajkózza megbukott! Előző írásomban közöltem az önkormányzat álláspontját cáfoló dokumentumokat.

Sok egyéb lehetőség közül választhatna a testület az épület hasznosításával kapcsolatosan, a legfőbb: az idősek ellátása nem megoldott falunkban. Erre a célra nagyszerű lenne ez az ingatlan. Amennyiben nem igényli ez a cél a teljes épületet, megfontolható a maradék terület további szociális, egyházi és civil célra való hasznosítás és a vállalkozók részére való bérbeadása is.

Szerintünk nem öt évre kéne tervezni az épülettel. Egy önkormányzati ciklus pont ennyi ideig tart, ez nem vall túl nagy magabiztosságra…

Amíg nem születik hosszabb távú döntés a régi iskolaépületről, addig ki kell adni az épület egy részét vállalkozó(k) számára, (ahogy most is van) így a mostani használók nem kerülnének az utcára.

A 2097 Egyesület „jól el van engedve” tanácsadókkal. Biztos jó kapcsolati tőkével is rendelkeznek. Mi lehet az oka annak, hogy nincs más alternatívájuk, mint a Waldorf Iskola. Mi tudjuk a választ…

Amit kínál az önkormányzat az vicc egy komoly érdeklődőnek. Ilyen feltételekkel senki nem fog bérlőnek, hasznosítónak jelentkezni. Valószínűleg az is a z Önkormányzat célja. Akkor nem lesz más CSAK A WALDORF!

Úgy tesznek, még nem tudják, mi lesz, de nagyon is tudják! Waldorf Iskola!

Hol vannak az egyéb, kézzelfogható eredmények az Önkormányzat eddigi működéséről?

(ÖPE-M.T. )

WALDORF BÁRMI ÁRON!

Február 7.-én lezajlott a harmadik ötletbörze és mint az eddigiek, ez is nagyon tanulságos volt.

Az első sebtében összerántott beszélgetésen a választási eredményekhez képest is felül reprezentált 2097 iránt elkötelezettek bebizonyították, hogy Pilisborosjenő mai intézményi ellátottsága, mérete és ennek következtében gazdasági potenciálja nem teszi lehetővé, hogy az Önkormányzat a régi iskola épületét Waldorf iskolaként hasznosítsa. Ezt abban lehetett leszűrni, hogy, mivel nem kaptak erre határozott felső utasítást, így a Waldorf Iskola még ötletként sem merült fel részükről.

Ezt orvosolandó a kommunikációs stratégák fejükhöz kaptak és kiötlötték, hogy hamarjában össze kell hívni a Waldorfosokat, hogy elmondhassák saját érveiket.

Itt már érdekes módon pár embert kivéve kizárólag az iskolát kezdeményező 15-20 Waldorfos szülő és a 2097 belső köreihez tartozók jelentek meg.

Az egy óra mókusvakítást követően feltett két konkrét kérdésre adott válaszuk azonban minden addigi mismásolást romba döntött.

Mint már beszámoltunk kérdéseinkre elárulták, hogy a Waldorf a régi iskola egész épületét be akarja kebelezni; 8 osztályos általános iskolát akar létrehozni, évfolyamonként 30 fős létszámmal; saját bevallásuk szerint a tanulók több mint fele várhatóan nem pilisborosjenői lesz, így reggel és este csúcsidőben 100-nál több személygépkocsi terhelné a falu központot.

Azt is elmondták, hogy az ősszel tervezett első osztály elindításához szükséges 7.5 millió ft-ot a szülők vállalják összedobni, de az épület felújításához szükséges 60 millió Ft összegyűjtését csak az oktatási tevékenység feltételéül szabott minimum 5 éves bérleti szerződés birtokában tudják megkezdeni. 

Az is elhangzott, hogy az állami támogatás 66%-át kapják, így számítanak az Önkormányzat segítségére abban, hogy a piacinál kedvezőbb bérleti díjat állapít meg és mint tulajdonos támogatja beruházásaikat.

A 2097 Egyesület Elnökelnöke úgy reagált, hogy  mindenféleképpen támogatják a civil kezdeményezéseket, így a Waldorfosokét is, csak az a dilemmájuk, hogy az iskola épülete  központi helyen és így a figyelem középpontjában van.

 Az ezt követően felszólaló szülő ehhez azzal csatlakozott, hogy a Waldorfosok a mostani választáson 400 szavazattal segítették a 2097 csapatának választási győzelmét és támogatásukra a továbbiakban is számíthatnak.

Nem csoda, hogy ezek után a harmadik brain stormingon már a beszélgetés elején kizártak más hosszú távú elképzeléseket és csak a kakofón, a Waldorf iskolával együtt megvalósítható ötleteket próbálták több kevesebb sikerrel tematizálni.

A kicsit skizofrén helyzetben lévő moderátoron (képviselő, 2097 alapító, gyerekei az általános iskolába járnak, aminek működésével, szellemiségével egyetért) kívül más képviselő nem volt jelen. A jelenlévők úgy beszélgettek az épület hasznosításának lehetőségeiről, hogy a tulajdonos Önkormányzat sem saját preferenciáit, sem a bérlet egyéb feltételeit nem tisztázta.

Ami nem hivatalosan elhangzott, hogy a három éve megkezdett jövőkép alkotáshoz még kell két év, ezért csak ilyen távra tervezik a bérbeadásokat, kivéve a Waldorfét, aminek az ötéves határozott idejű bérleti szerződését majd két év múlva – zsebükben a bölcsek kövével – felülvizsgálják és ha a lakosság bevonásával megalkotott faluközpont stratégia szerint az iskola épületében mohamedán mecsetet álmodnak, úgy a Waldorf iskolát 60 gyerekkel együtt az utcára teszik.

Az nem derült ki, hogy kit néznek ennyire hülyének?

Valószínű, hogy nem az oktatásért felelő állami szerveket akarják megetetni egy két év után felmondható öt éves határozott idejű – fából vaskarika – szerződéssel.

Sokkal inkább arra tippelünk, hogy a sok remek kreatív energiát azért ölik ötlegelgetésbe, hogy ezzel a valós, nyíltan vállalhatatlan korábbi elhatározásukat leplezhessék.

Az eddig megnyilatkozásokból teljesen egyértelmű, hogy a 2097 Egyesület a választási támogatásért cserébe úgy akarja átjátszatni az Önkormányzattal annak fél milliárdos értékű vagyonának használatát, hogy azért végeredményképpen egy Ft bevételhez sem jut.

Mindenesetre, ha igaz, amit a Waldorf állít akkor is az 1.250.000,-Ft/szavazat elég drága mulatságnak tűnik egy hétköznapi adófizető szemével.

A múltat végképp eltörölni?

Reméljük, nem!

Az alábbi linken elérhető az új önkormányzat előterjesztése, melyben a Pilisborosjenői Hírmondóval kiadásával kapcsolatos terveik olvashatók:

http://pbjfalunkert.hu/wp-content/uploads/2020/02/Kt.elotr_.2020.02.12.pdf

Az előterjesztésben az is szerepel, hogy fekete-fehérben tervezik most a több havi “helyben járás” után kiadni a Hírmondót.

Küller János és testülete nem tervezte a Hírmondó leépítését! Volt és lett volna rá pénz, ezért kijelenthetjük, hogy választási győzelmük esetén továbbra is színesben jelent volna meg a lap. Mi indokolja most az önkormányzat ez irányú döntését?  Várjuk a választ!

Weindorf vagy Waldorf?

A Waldorf iskolát kezdeményező szülők és a mellettük elkötelezett 2097 Egyesület számos tényt elferdít, illetve elhallgat, hogy a régi iskola épületében tervezett 8 osztályos Waldorf Iskolához elnyerje a faluközösség támogatását.

Az Önkormányzat három fő érve közül már kettővel részletesen foglalkoztunk. Megállapítottuk, hogy sem az ingatlan éves pénzügyi mérlege, sem állagromlása nem indokolják, hogy az Önkormányzat hosszú távra elhamarkodottan lekösse falunk nemrég visszakapott félmilliárd Ft értékű vagyontárgyát.

A harmadik hivatkozás szerint egy korábban elnyert pályázat feltételei miatt, még két évig oktatási célra kell az épületet hasznosítani.

Némi kutatás után bizonyítékot találtunk, mely szerint pár nap múlva részben, de ez évben biztosan lejár ez a (az új önkormányzat által hamisan kreált) kötelezettség, mely a régi Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítésére elnyert pályázat megkötése volt.

Az Iskola energetikai korszerűsítésének kivitelezési határidejeként 2014. december 31.-ét szabták meg, a pályázat tényleges lezárására 2015. március 31-én került sor, így az öt év 2020 március 31.-én lejár!

Ráadásul a Fő út 30. szám alatti épületből 2018. szeptember első napjaiban a Magyar Állam költöztette át a Fő út 1. szám alá, az új iskolaépületbe, így finoman szólva érdekes lenne, ha ezt számonkérné az Önkormányzaton.

Az új testület egyik képviselője mégis azt állította, hogy 2021. május végéig van ez a kötelezettség!?

A másik probléma ezzel, hogy a Waldorf magániskola, nem állami közoktatási intézmény… Miért gondolja az Önkormányzat, hogy a Waldorf iskola beköltöztetésével megfelelne a pályázati kiírásnak?

Az Önkormányzat honlapján találtam az alábbi sajtóközleményt:

2014.07.31. Zöldben a Pilisben, avagy megújuló energiával kombinált energiahatékonysági beruházás Pilisborosjenőn.

A megvalósítás tervezett ideje: 2014.07.10.- 2014.12.31 (!)

Pályázatból létre hozott fejlesztés megvalósítása, az épületek energetikai korszerűsítése –

Első körben 75m2. Ez az iskola régi épületét érintette, ami 2015 márciusban lett készre jelentve.

A második kör 131m2 iskola új épület részét érintette. Ez az Önkormányzat szakértői szerint 2015 decemberében lett készre jelentve, ami ugyan helytelen megállapítás, de ha így is lenne 2020 decemberében mindenképpen lejár az öt év.

További adalékként az Emberi Erőforrások Minisztériumának nyilvántartása szerint a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi és Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pilisborosjenő Fő út 30. szám alatt megszűnt, mint köznevelési intézmény.

Az intézmény iskolai besorolása erre az épületre már nem vonatkozik!

Hitelesség kedvéért javasoljuk az új Polgármesternek és a Képviselő-testületi tagoknak, hogy mielőtt bármit is a nagyközönség elé tárnak, előtte pontosabban informálódjanak.

Reméljük, megszabadulva mindenfajta kötöttségtől bátrabban gondolkodhatunk együtt a régi iskola ingatlanának hasznosításáról.

Még nagyobb probléma, hogy folyik a Waldorf valós szándékainak és a valós adatok elhallgatása, elferdítése:

 • A valóság az, hogy a Waldorf 8 év alatt az 1500 m2 régi iskola épületét teljesen el akarja foglalni.
 • Az iskolában 8 évfolyamon 240 tanuló oktatását tervezik.
 • Ezen diákok fele lenne külsős.
 • Ez napjában kétszer hozzávetőleg 100-zal emelné a tervezett faluközpont személygépkocsi forgalmát.
 • A szülői közösség jelenleg az induláshoz szükséges 7,5 millió Ft-tal rendelkezik, az épület oktatásra alkalmassá tételéhez szükséges további közel 60 millió Ft összegyűjtését csak egy 5 éves határozott időre szóló bérleti szerződés birtokában tudják megkezdeni, amire semmilyen konkrét határidőt nem tudnak mondani.
 • Vállalásaikra semmilyen biztosítékot nem adnak.
 • Esetleges meghiúsulás vagy megszűnés esetén az amortizációt nem kívánják figyelembe venni, a bérleti díjat beruházásaik terhére akarják elszámolni, így terveik szerint az Önkormányzat 5 év alatt egy Ft bevételhez nem jut.
 • Mivel magániskolaként az állami támogatás ⅔-ad-át kapják, így számítanak az Önkormányzat támogatására, elsősorban a piacinál

lényegesen kedvezőbb bérleti díjra és önkormányzati részvételre beruházásaikban.

A Waldorf iskola szép álom! De valóban itt tart Pilisborosjenő?

Előbb nem kéne a bölcsődét megépíteni, az óvodákat összevonni, az új Polgármesteri Hivatalt felépíteni, a Művelődési Házat igazi kulturális központtá fejleszteni?

Ezekre mind megnyílna a lehetőség a régi iskola idősotthon számára történő üzleti hasznosításával, amivel együtt az idősellátás önkormányzati feladatait is magas színvonalon, helyben el lehetne látni.

Egy csapásra teljes körű lenne Pilisborosjenő intézményi ellátottsága, lenne új bölcsődénk, óvodánk és iskolánk; korszerű, önálló Polgármesteri Hivatalunk; valamint egy felújított, kibővített kulturális központunk.

Lehet, hogy ez falunk számára csak egy szép távoli álom?

Fontosabb most egy Waldorf Iskola?

Természetesen, amennyiben az Önkormányzat vitatja bármelyik megállapításunkat, úgy kérjük, tegyék nyilvánossá a kapcsolódó dokumentációkat, pályázati anyagokat.

 ÖPE

WALDORF

További visszásságok a Waldorf Iskola koncepciója körül

Mi lesz veled régi iskola című cikkünkben utaltunk arra, hogy még a Waldorf Központ sem áll teljes mellszélességgel a Pilisborosjenőn elindított szülői kezdeményezés mögött.
Azóta kiszivárgott, hogy a Waldorf központilag nemcsak nem támogatja egy Ft-tal sem az iskola alapítást Pilisborosjenőn, hanem kifejezetten kétségbe vonja annak itteni fenntartható működését. Ennek oka teljesen egyszerű: Budapesten a III. kerületben az Óbudai Temető északi sarkán, Solymáron és Pilisvörösváron már működnek Waldorf oktatási intézmények. Ezek Pilisborosjenőről még csúcsidőben is megközelíthetők 20-25 perc alatt autóval, a budai iskola pedig még a helyi buszjárattal is jól elérhető. Ezért Pilisborosjenőn kizárólag csak a helyi és az ürömi diákokra számíthatnának.


Fentiek tükrében végképp megmagyarázhatatlan, hogy miért akarja az Önkormányzat 25 gyerek, egy induló  osztály (!) érdekében bérbe adni a régi iskola 700 m2-es új szárnyát.
Ez ellehetetlenítené bármilyen, a falu teljes lakosságának hasznos ellátást nyújtó intézmény fejlesztési koncepciójának kidolgozását és azzal, hogy hosszú távra  leköti az Önkormányzat félmilliárdos értéket képviselő vagyonát, bizonytalan időre kitolja az óvoda összevonást, az új polgármesteri hivatal megépítését, és a magas színvonalú időskori ellátás megteremtését.

ÖPE

A Waldorf és egyéb más önkormányzati eltévelyedések

Hozzászólás a Mi lesz veled Pilisborosjenő? c. íráshoz

Hozzászólnék és néhány más témájú észrevételt is tennék a Falunkért weboldalon fenti címmel megjelent írásban megfogalmazott gondolatokhoz. A január 31-én megtartott „Ötletbörzén” elhangzott javaslatokra is reagálok.

Faluközpont

Több fórumon is felvetődött már, hogy az Ófalu mostani jellegét meg kell őrizni, a faluközpontot úgy kell kialakítani, hogy az falusias jellegű legyen. Az a kérdés, hogy egyáltalán van e mit megőrizni. Van! Néhány épület mutatná az irányt. A következő lépcső, milyen módon érhető el a megőrzés, illetve a falukép visszaalakítása. Azt ki dönti el, hogy milyen mértékben és meddig visszamenve az időben válasszuk ki a megfelelő régies faluképet. És a végére a fő kérdések, miből, milyen eszközökkel gondolja az önkormányzat megvalósítani az általa tán jónak tartott faluközpontot? Mint ismeretes, Küller János hirdette meg a legutóbbi Fórumot, mely pont ezekkel a kérdésekkel foglalkozott. Az arculati Kézikönyv elkészítése adott erre apropót. Ennek a munkának lett eredménye: az Arculati Kézikönyv. Ebben a munkában részt vett a 2097 Egyesület is. Beadták javaslataikat, azok egy része el lett fogadva. Felvetődik a kérdés, hol van most ez az irányadó, megvitatott könyv? Meg kéne keresni!

A Waldorf Iskola és a bölcsőde témája

Elöljáróban: természetesnek tartom, ha az ISKOLA a faluközpontban van. Életet visz a falu mindennapjaiba, a gyerekeknek nem kell buszozni, a szülőknek sem kell mindennap kiautózniuk a faluból velük. Most van egy helyzet, amely még nem volt Pilisborosjenő történetében, az iskola nem a faluközpontban van. Ha már így alakult, ezzel a lehetőséggel élni kell. Egy teljesen más, egy csendes, nyugodt faluközpont kialakítására van így esély.

Ezért sem nem érthetőek, hogy az önkormányzat azon tervei, hogy újra iskolát telepítene be a falközpontba és az sem, hogy miért akarja az elnyert bölcsőde pályázatot kockára tenni azzal, hogy nem az új óvoda mellett építené azt meg, hanem a Falugondnokság felett egy nehezen megközelíthető, a lakóövezet szívében lévő telken. Valószínű, hogy a Waldorf iskola támogatásának „hozadéka” ez az elképzelés. Jobban elfogadja a lakosság az új szellemiségű iskola idejövetelét, ha a bölcsőde is a közelében lesz. Felvetődik az a kérdés is, ha a Waldorf Iskola idejön, a majdnem szemben lévő állami bölcsődéből mikor csinál az önkormányzat Waldorf bölcsődét?

A faluközpontba letelepítendő Waldorf iskola és a lakóövezetbe áttelepített bölcsőde nem igazán fér bele egy mindenki által elfogadható faluközpont víziójába. Az Iskola tele van nyüzsgő gyerekkel, akik nem csak az iskola épületében élik a perceket, hanem az udvaron is, tanítás előtt és után az utcákon, tereken is. A bölcsődébe hozzák viszik a gyerekeket, ez is zajt okoz. 

Újabb kérdés: a Waldorf Iskola diákjai hol fognak tornázni? A tornaterem elhelyezésének gondja miatt kellett egyrészt kivinni az iskolát a faluból. A Waldorfnak jó lesz tornaterem nélkül is?

Ezek mellett nem számoltak a forgalom megnövekedésével sem és a parkolás megoldásán.

Jelenleg az épület azon részét renoválják, amely sürgős beavatkozás igényel.10-30 milliós költségvetés kalkulációval számolnak. Ez csak anyagköltség munkadíj nélkül, vagy mi? Itt annyira nem vonható be a civil segítség, hisz egy középület renoválása és rendbetétele igen komoly szakértelmet kíván, mint tervezésben, mint kivitelezésben. Ez rövidtávú gyors megoldás, viszont nem biztos, hogy az épület statikai állapota miatt elegendő az erre elgondolt összeg. Az épület érték növekedését is figyelembe kell venni, egy elkapkodott, gyors, kis finanszírozású javítás csak felesleges pénzkidobás, abban az esetben, ha 5 évben gondolkodik az önkormányzatunk, ez idő alatt az épület amortizálódik, rezsi és egyéb költségekkel együtt még magasabb összegre rúghat a veszteség. Arról nem is beszélve, ha Waldorf iskola lesz az épületben legalább újításk fel Ők… Fizessenek bérleti díjat. Azonban a Waldorf Iskolától nem várhatóak el ilyen nagy volumenű felújítások, magas bérleti díjak. Inkább az önkormányzat segítségét kérték eddig is. Akkor meg csak kiadás lesz nem bevétel…

Az Ötletbörzén felmerült, sok egyéb ötlet a régi iskolaépület átalakításával, hasznosításával kapcsolatban:

Van, aki szerint rövid időn belül megvalósítható lenne kisvállalkozások részére a szolgáltató ház jellegű hasznosítás:

Ám ehhez nagyon át kéne alakítani az épületet, hogy az különböző szolgáltatásoknak megfelelő, különféle civil igényekre alkalmas legyen.

Egyéni bérlők és saját szolgáltatást fenntartó, önálló marketinggel rendelkező vállalkozások beengedése, helyiségek bérbeadása:

Ez igen nagy munkát róna az önkormányzatra. Többek között a bérleti díjak beszedése, a bérlők be és kiléptetése, szerződéskötések, azok megszüntetése, megegyezések, tárgyalások.  Kérdés van-e rá kapacitás, idő, pénz?! Különösen, hogy vannak halasztást nem tűrő feladatok, mint a zebra az iskolánál, tornaterem, bölcsőde.

Nem volt egyértelmű az, hogy a Waldorf iskolával ezek a szolgáltatások párhuzamosan, hogyan tudnának működni. Mint tudjuk egy iskolai létesítmény esetében nem szerencsés, sőt nem tanácsos és nem is lehetséges más szolgáltatásokat beengedni a területre.

Az Ötletbörzén szó esett még a középiskolai oktatás, szakgimnázium, gimnázium, vagy akár a felnőttoktatás támogatásáról. Voltak, akikaz előző önkormányzat tervét támogatva kiálltak az Idősek otthona, nyugdíjas klub, családsegítő komplexum kialakítás mellett.

Tovább gondolva a lehetőségeket az ófalu képébe most már nem nagyon fér bele a nyüzsgő élet. Az a városok jellegzetessége.

Az önkormányzat által vízionált faluközpont (újbóli) kialakításakor prioritásokat, magyarul elsőbbségi sorrendet kell felállítani.

Először is fel kellene mérni a már meglévő önkormányzati intézmények helyigényét, infrastruktúráját. Láthatjuk, nincs önálló Művelődési házunk, Polgármesteri Hivatalunk. Az új óvodát már úgy tervezték és úgy is épült meg, hogy a mellette lévő területen egybeépíthetően bővíthető legyen. Ezen terület mellé tervezte az előző önkormányzat a bölcsődét felépíteni. Így ezek a gyermekintézmények sokkal gazdaságosabban lennének működtethetők és „szülőbarátabb” is lenne.

A bölcsődére elnyert pályázatunk van. Ha odaépítik fel, ahová a pályázat megengedi, kevesebb idő alatt és kisebb erő és anyagi ráfordítással menni fog. És nem is bukjuk el a pályázatot…

Ez itt a bölcsőde helye (lenne). Sokakat érdekelne, hogy mi a baja az önkormányzatnak ezzel a helyszínnel? Mellette van az új, bővíthető Óvoda. Gazdaságosabban lehetne működtetni az intézményeket és a gyerekeknek, szülőknek is kisebb fáradsággal járna a napi penzum teljesítése.
Az iskolai tornaterem látványterve. Ez mikor fúrja meg az önkormányzat?

A tornaterem majd valamikor felépül az új iskola területén. Remélhetőleg a Zebra is kiépül előbb-utóbb.

Az egyik résztvevő felvetése az volt, hogy az új óvodai épület bővítése után a felszabadult helyen elhelyezhető lenne az önkormányzat. Ez is régi terv. Sokszor előkerült már.

Művelődési ház megmaradhatna kulturális központnak, ezzel együtt működhetne kis és nagy konferencia központként és egyéb Népi táncház és rendezvények helyszíne is lehetne.

Javasolták azt is, hogy hozzanak létre ifjúsági klubot is majd az intézményben.

Itt elmondanám, hogy azok a lehetőségek, amik még nekünk megfelelők voltak, ma már nem igazán elégítik ki fiatal gyermekeinket. A 12-14 éves és az afeletti korosztály, már nem pingpongozással vagy csocsózással szórakoztatja magát. Más az igény! Gondoljuk végig, hogy mi mire vágytunk egykor. A középiskolások az ott szerzett barátokkal nem egy vidéki klubban ücsörögnek. Gyermekeink felszabadulnak a városban és a számukra új szórakozási lehetőségek iránt érdeklődnek.

A téma nem új! Korábban is próbálkoztak már ifi klub létrehozásával. Többször el is indították. Különféle okok miatt mindig zátonyra futott a kezdeményezés. A baráti körök, az úgynevezett csordaszellem, a hovatartozás és más egyéb gyermekkorban érzett egymás iránti ellenérzés vagy összetartás képzett olyan akadályokat, melyek miatt nem sikerült tartósan működő ifjúsági klubot létrehozni Pilisborosjenőn.

A régi iskola épületének hasznosítására olyan hosszú távú megoldásra van szükség, amely hiánypótló szolgáltatást nyújt, ez pedig, lehet mondani a legnemesebb feladat lenne: időseink megbecsülésére, gondozására, ápolására szolgáló intézmény megalapítása.

Képtalálat a következőre: „idősek ápolása”

Több, hasonló funkciót ellátó intézmény is elhelyezhető lenne párhuzamosan az épületben: idősek otthona (akár bentlakási lehetőséggel is), idősek nappali napközi otthona, nyugdíjas klub, és természetesen a családsegítő szolgálat. Ezek mellett jól elférne egy sürgősségi betegellátó hely és akár egy rehabilitációs központ járóbeteg szolgáltatással és a jelenleg is az épületben lévő Református egyházat sem kéne tán az utcára tenni….

Részben szociális, részben teljes térítéses alapon is működhetnének ezek az intézmények.  

A létesítmény megvalósítása nem csak az idős lakók ellátását célozhatja meg, hanem a faluban élők számára munkahelyet is teremtene.

Mi, az Összefogás Pilisborosjenőért Egyesület ezen hiánypótló, szociális célra való hasznosítás preferáljuk. Ne csak a faluközpont és egy új, szerintünk teljesen felesleges iskola kialakítására koncentráljon az önkormányzat, hanem becsülje meg idős, gondozásra szoruló lakóit, alakítson ki a régi iskola épületében idősellátó-szociális intézményt! Mindenki megöregszik egyszer…

Ne kapkodják el a döntést!

(MT)

Mi lesz Veled Régi Iskola?

2020. január 31-én, e hét csütörtök estéjén került sor a 2097 Egyesület   szervezésében a régi iskola épületének hasznosításáról az első ötletbörzére.

Az amúgy érthetetlen sietség oka, hogy a Waldorffal szerződést akar kötni az Önkormányzat az „átmeneti” hasznosításra.

Indokként az épület 5 millió Ft-os értékcsökkenési leírását úgy állítják be, mintha az valós és nem pedig csak könyv szerinti költség lenne.

Ez alapján a 2019 évi amúgy 0 szaldós pénzforgalmi működést is megtévesztően veszteségesnek tüntetik fel.

Más sorokon ugyanakkor megállapítják, hogy az ingatlan könyv szerinti értéke 200 milliós és valós piaci értéke ennél jóval magasabb.  Érték helyesbítés az elmúlt években annak ellenére nem történt, hogy ez még a gazdasági társaságoknak is kötelező, nemhogy egy önkormányzatnak. Különösen visszás ez akkor, amikor az ingatlanok értéke az utóbbi években jelentősen emelkedett. Egy 1500 m2-es ingatlan piaci ára minimum 600 millió Ft-ra tehető, ami az értékcsökkentő tényezők figyelembevételével is biztosan meghaladja a 500 millió Ft-ot.

A valóság tehát az, hogy az épület fenntartási költségeit fedezik a bérleti díjak – pedig ezek növelésére eddig semmilyen erőfeszítést nem tett az Önkormányzat – miközben az ingatlan értéke az elmúlt egy évben is több 10 millió Ft-tal nőtt.

Az is valótlanság, hogy az épület állagának romlása indokolna bármilyen sürgős beavatkozást.

 • NINCS TEHÁT SEMMILYEN KÉNYSZER, AMI MIATT A WALDORFFAL TERVEZETT SZERZŐDÉST ELHAMARKODOTTAN MEG KÉNE KÖTNI.

Az egyik résztvevő már a beszélgetés elején megjegyezte, hogy rossz érzései vannak az „átmeneti hasznosítástól”, mert egyből az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet hadsereg jut az eszébe…

Már hónapok óta napirenden van az önkormányzati narratívában és így a helyi közbeszédben is régi iskolánk Waldorf iskolaként történő hasznosítása.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a 2097 Egyesület előre elhatározott tervét próbálják a választási ígéretüknek megfelelően úgy eladni, mintha a döntésbe bevonnák a lakosságot, sőt azt a látszatot akarják kelteni, hogy a lakosság többsége akarja a Waldorf Iskolát.

Az ötletbörzén sok minden elhangzott az első fél órában, de nagyon beszédes, hogy Waldorf iskola senkinek nem jutott az eszébe. Annak ellenére sem, hogy az utolsó pillanatban meghirdetett  találkozóra  mégis csak sikerült vagy 20 szimpatizánst összerántaniuk, míg a Patriótákat és az ÖPÉ-t  csak páran képviselték.

Még árulkodóbb, hogy amikor az egyik résztvevő az ötletek rögzítését követően felvetette, hogy azokat különböző szempontok alapján tematizálni kellene, a fejlesztési bizottság elnöke magához ragadta a szót és azt javasolta, hogy „azokat az ötleteket kéne csak számba venni, melyek a Waldorf iskolával együtt megvalósíthatók, hiszen ezért jöttünk össze”…

Nem lesz népszerű Waldorfos körökben, de aggályos egy ilyen kis faluban két eltérő szellemiségű, oktatási módszerű és finanszírozású iskola működtetése.

Amúgy is számos kihívással kell megküzdeni egy állami iskolának, mi lesz, ha a Waldorf szabad szellemű módszereivel és anyagi lehetőségeivel is konkurálnia kell?

Az eddigi hírek szerint csak néhány, a legjobb esetben is csak egy tucatnyi Pilisborosjenőn lakó tanuló járna ide, a többit – jelenleg nem tisztázott, hogy hányat – naponta kétszer szállítanák ide-oda a környékről és Budapestről.

Érdekes módon ebben az esetben nem tartanak a forgalom növekedéstől, mint ahogy azt teszik minden alap nélkül, érthetetlen módon a falunk fejlődése szempontjából meghatározó átkötő úttal kapcsolatban.

Nem látjuk Pilisborosjenő átfogó intézmény gazdálkodására vonatkozó elképzeléseket, az erre vonatkozó hatástanulmányokat, gazdasági elemzéseket sem.

A lakosság, a közhangulat befolyásolása előtt nem ártott volna ezeket a vizsgálatokat elvégezni, különösen, hogy pont a 2097 Egyesület (és elődje a Községvédők) mindig ezeket kérte számon, követelte a Küller János által vezetett testületektől (A Paksi félétől nem…) ennél sokkal kisebb jelentőségű ügyekben is.

Nem elfogadható a 2097 Egyesület és Testületének azon szándéka, hogy a község jelenleg legnagyobb értéket képviselő ingatlanát  –  a lakosság sokkal szélesebb körének szolgáltatást nyújtó alternatívák alapos vizsgálata nélkül – szép lassan át akarják játszani, egy szűk réteget kiszolgáló iskolának, pont most, amikor végre az alapfokú oktatás kérdése megnyugtatóan rendeződött.

Átlátszó módon – a több hónapja meghozott, a falu egésze számára kifejezetten előnytelen elképzelésükhöz – most, utólag rohamtempóban akarják kiügyeskedni a lakosság támogatását!

Reméljük, hogy a többség felismeri, hogy egy átfogó koncepcióba sokkal jobban illeszkedik, lényegesen szélesebb körű és fontosabb szolgáltatásokat nyújt, eddig teljesen háttérben lévő területeken az ÖPE által támogatott idősotthon koncepció szimbiózisban a 600 lelket számláló református gyülekezettel és egy minden pilisborosjenői lakos számára nagy jelentőségű sürgősségi beteg ellátó központtal.

Szembe kell néznie az önkormányzatnak azzal, hogy a hatalomba segítésért cserébe gyorsan benyújtott számlát nem szabad a régi iskola átadásával kiegyenlíteni.

Önkormányzati szerepkörben föl kell nőni a feladathoz, ki kell szabadulni a saját felelőtlen választási ígéretek és a hangzatos, de falunk számára mit sem érő elvek fogságából.

Mert Pilisborosjenő többet vár és többet érdemel!

ÖPE