Falunkért

Az Összefogás Pilisborosjenőért Egyesület Honlapja

Hírek

Repülőőők 2!
18.01.16

Miközben falunk hiperaktív tagjai kiélik közösségborzoló hajlamaikat a csúnya önkormányzat által számukra rendezett fórumokon, továbbra is háborítatlanul repkednek felettük a Ferihegyre (Liszt Ferenc repülőtér) tartó repülők.

Igaz, némi változás érezhető, mióta elkészült a hónapokig javítgatott egyik leszállópálya, de továbbra is előfordul, hogy óriás gépek falunk felett, pár száz méterre állnak irányba a leszállópályára.

A falunk felett repkedő gépek sokakat zavaró jelensége jó mozgalmi lehetőséget kínál egy, a falunkért valóban aggódó, utó községvédős egyesületnek!

Repülők
17.05.26

Feltűnt valakinek, hogy mennyire megnőtt falunk felett a légi forgalom?

Ez a jelenség a neten látható, múlt hét pénteki lakossági fórum videó felvételén is jól hallható a háttérben. Sajnos az utóbbi időben a kedves falunk felett a ferihegyi leszálláshoz erre elhaladó gépek zaja már elviselhetetlenné vált! Amennyiben a leszállópálya ( Dél-kelet) felöl fúj a szél, a gépek fogadásához ez az irány működik. Ilyenkor, szinte karnyújtásnyi magasságban vannak a gépek Pilisborosjenő felett. Ez mostanában gyakran előfordul. Gyakrabban, mint az, hogy az általában uralkodó észak-nyugati szél miatt felszálló irány lennénk. (Ilyenkor legalább már magasabban vannak a gépek.) Nem csak a zaj, hanem a légszennyezés miatt is megterhelő ez a folyamat az itt élők részére. (Az utóbbi években nőtt a rákos megbetegedések száma ezen a területen...)

Nem lehetne másképp, nagyobb magasságban, netán kevésbé lakott részek fölött átvezetni a gépeket? 

Állítólag az egyik kifutópálya felújítása miatt (is) ilyen koncentrált a forgalom, bár hallani-olvasni lehet olyan verziókat is, hogy a budai , elegánsabb, drágább övezetek lakói tiltakoztak a zajterhelés miatt és ezért a könnyebb ellenállásnak tűnő területek fölé vezetik a forgalmat. Ez a téma is megérne egy kis lakossági összefogást...

Wéel

A repülőgépek mozgását kiválóan lehet követni a Flight radar ( https://www.flightradar24.com/47.49,19.05/7) nevezetű, telefonra is letölthető applikációval. Elképesztő látni, hogy milyen terhelésnek vagyunk kitéve az óriási repülőforgalom miatt!

Hozzászólás-beszámoló
17.05.24

Kedves Olvasók!

Engedjék meg, hogy a Helyi Építési Szabályzat kapcsán kialakult vitához hozzászóljak és a legutóbbi lakossági fórumon elhangzottakhoz egy nem minden részletre  kiterjedő beszámoló keretében néhány egyéb, általam ismerni vélt információt, történést, és saját, e téma körüli véleményemet is megosszam Önökkel.

 

2017. május 19-én, pénteken, 17 órakor Küller János, Pilisborosjenő polgármestere nyitotta meg a HÉSZ kapcsán megrendezett lakossági fórumot.

 

A találkozón ( és előtte már több lakossági találkozón, testületi ülésen is!) szó esett a HÉSZ történelméről, arról, hogy mikor, miért lett elfogadva, miért kellett bevezetni. ( Törvény írta elő a létrehozását!) 1999-ben indult el és 2002-ben zárult le az első pilisborosjenői  HÉSZ eljárási folyamata, mely a mostanihoz hasonlóan a törvényi előírások maradéktalan betartásával  és a lakosság bevonásával történt.

 

Már ekkor is voltak fórumok, azokon viták, felvetések, kisebb nagyobb érzelemmel  előadott érvek, sokszor egyéni érdekek védelmében.

 

A HÉSZ hosszú időre meghatározza a falu fejlődési irányát , ezért nem mindegy, hogy milyen tartalommal van az elfogadva. A most még hatályos HÉSZ-ben a  többszöri módosítások miatt olyan változások is történtek a 15 évvel ezelőtt elfogadotthoz képest, melyek - sajnos- újabb jogokat adtak bizonyos területekre.  Az első HÉSZ elfogadása előtt (közben?) megkötött szerződések  és az azokban elfogadott változások - ha csak nem lesz az önkormányzatnak pár milliárd forintja a szerződések felbontására, módosítására- megszabják, hogy  a faluban, milyen beépítési, és milyen további belterületbe vonási lehetőségek vannak-lesznek, s ez által például hány lakója lesz falunknak, és azt is, hogy milyen vállalkozások és hol működhetnek Pilisborosjenőn. Lehet próbálkozni a 2002 környékén kötött szerződések felmondásával, de a végeredmény nem lehet kétséges. Erre egy példa: a Paksi Imre által vezetett testület 2011 őszén felmondta a Malomdűlő fejlesztési terület tulajdonosaival kötött Keret-megállapodást, melyet az önkormányzat részéről 2010-ben még az akkori polgármester Küller János írt alá. Ennek egy per vesztés és 6 millió forint perköltség kifizetése lett a vége... .   Ebből is látszik, hogy a szerződések önkormányzat részéről történő felmondásának pénzügyi vonzatai, a területek visszaminősítése esetén a tulajdonosok részéről követelhető kártérítések nagysága  miatt a Malomdűlő, a Budai Tégla Bécsi út mellett fekvő  területeket érintő szerződésekben foglalt kötelezettségeit teljesítenie kell az  önkormányzatnak. ( Jogi következmények nélküli  változtatás csak a tulajdonosok egyetértésével lehetséges!) A lakosság egy részénél az utóbbi hónapokban felmerült igény, hogy ezek a területek ne épüljenek be, ne nőjön falunk lakossága, éppen ezért megvalósíthatatlannak tűnik.

 

A jelenleg hatályos HÉSZ-t fentiek miatt sem lehet, és nem is nem kell a nulláról újra szerkeszteni. A folyamat eredményeként néhány, jelenleg a HÉSZ-ben szereplő meghatározás átkerül majd egy Települési Arculati Kézikönyvnek nevezett gyűjteménybe, rendeletbe. Természetesen ezzel egy időben lehetőség van arra is, hogy bizonyos képviselő-testületi, vagy a lakosság által felvetett cél, irány bekerüljön a HÉSZ-be, illetve a Kézikönyvbe, de ezek nem lehetnek negatívak a meglévő megállapodásokra, a most hatályos HÉSZ-ben megadott jogokra nézve. Mivel a HÉSZ elfogadásához, érvénybe léptetéséhez a testületnek rendeletet kell alkotnia, a vitában kialakult esetleges konszenzus szerinti végső döntést majd a képviselőknek kell meghozniuk.

A fórumon elhangzott: az egész HÉSZ folyamatnál figyelembe kell venni, hogy az újonnan megalkotott rendeletnek muszáj megfelelnie az országos rendeletnek, törvényeknek. Azoknak nem mondhat ellent. Elfogadás esetén minden, az önkormányzat által működtetet sajtó orgánumban közölni kell majd a változásokat.

 

Reagálások hangzottak el a vitában elhangzó  eddigi felvetésekre:

 

Szerkezeti téren vegyes állapot van falunkban. A Háziréti-tótól a Kevélyig, a Köves-bércig más-más gond, lehetőség van. A térképre tekintve igazán nem érzékelhetők a domborzati, területi viszonyok. Néhány  területen lassú a fejlődés. A kiskerteknél néha  még a víz ellátás is gondot jelent. Ettől még lehet például egy, a faluban felépítendő uszodában gondolkodni, de akkor a vízellátás bővítését is meg kell oldani. Minden, mindennel összefügg. A fentebb már taglalt, az utóbbi 15 évben végrehajtott HÉSZ változások , a meglévő szerződések, és az ezek körüli jogi viták, bírósági eljárások nagyban meghatározzák lehetőségeinket a fejlesztési területeken. Ezen tényezők nem hagyhatók figyelmen kívül a HÉSZ illetve a Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásakor.

 

Nagy probléma az, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan gazdasági-ipari területekkel, melyekkel a vitában felmerült lakosság igényeknek megfelelő vállalkozási formák  idetelepülését ösztönözhetné.  ( Ezekről sincs egyértelmű konszenzus a lakosság körében...)

 

A HÉSZ mostani megújításának időbeni elhúzására már voltak kísérletek az érdekeltek részéről. Ennek nem lehet teret adni, mivel közeleg a hatályos HÉSZ érvényességi  határidejének lejárta.  Ez év október végén hatályát veszti.

 

A szünet után "egy lakóparki ingatlan-tulajdonos" mindenkit a pozitív hozzáállásra kért.  Volt, aki kijelentette, hogy megérti néhányak kérését, hogy a Völgy ( a Teve-szikla felé menő út mentén és az alatta húzódó, egri várral szembeni terület) ilyen maradjon, mint most. Ő is ezt szeretné, de valamiféle egyéb, szükséges változásoktól nem kéne elzárkózni. ( A munkaanyag a Völgyben és a faluhoz közeli területeken a beépítési nagyság csökkentését tervezte! Néhány ottani tulajdonosnak éppen ez nem kedvező... Egy pozitív változás nyilván elfogadható lenne az érdekeltek  számára, de ez viszont  másoknak, akik semmilyen beépítést nem támogatnak ezeken a területeken,  nem tetszene...)

 

Volt, aki emlékeztetett, az első tárgyalásokon felvetődött, hogy 500 millió forintot kért volna a falu a Malomdűlő Kft-től föld helyett és cserébe adta volna a belterületbe vonást.  Végül nem ez került a szerződésbe, hanem telkeket kapott a falu.

 

Itt megjegyezném: azt az 500 millió forintot valószínűleg már régen elköltötte volna a falu, különösen a 2002-2006 -ig tartó ciklusban lett volna erre esély, mivel - ismereteim szerint- a Papi földekből akkor befolyt milliókat is jobbára a falu működtetésére költötte az akkori testület. Az elköltött pénzek nem befolyásolták pozitívan faluképünk alakulását...  A telkek legalább még megvannak!

 

(A mostani lakossági  fórumokon néhány akkori  Községvédős képviselő is megjelent.)

 

Hozzászóltak még itt élő biológusok, közgazdászok. A kérdéses területek biológiai, természeti értékeinek megóvását, illetve bizonyos háttérszámítások elvégzését kérték. Többen hangsúlyozták: nincsenek a faluban ingatlannal kapcsolatos érdekeltségeik. Volt, aki a meglévő szerződésekből is lehetségesnek tartaná a visszalépést. Ezt a jelenlévők tapssal jutalmazták. Arról nem nyilatkoztak, hogy ki, mennyivel járulna hozzá a tulajdonosok kártalanításához...

 

Visszatérően ismét előkerült a Malom-dűlő témája. Volt, aki jelezte nem érzi magáénak.

 

(Jelenleg még nincs mitől annak érezni, még semmi sem épült a területen. Különben is, a belső faluból a  Malomdűlő  nem látható, közvetlenül nem megközelíthető, jelenleg csak a 10-es útról lehet oda autóval eljutni. Itt kell leírni, hogy többen féltették falunk zsákfalu jellegét, ha a Malomdűlő beépül. Nem  fejtették ki bővebben, hogy miért tartanak ettől, milyen módon, milyen útvonalon lenne ez lehetséges. Ilyen veszély nincs! A Malomdűlő felé Északról nem lehet  a falut megnyitni. Ennek számtalan, jogi, domborzati, és nem utolsósorban elvi  akadálya van. Az önkormányzat sem akarja, sőt kizárja ennek lehetőségét. A Malomdűlő - adottságai alapján-  egyébként hasonlóan a belső faluhoz, zsákfalu lehet, ha az ott élők is úgy akarják!

 

Felvetődött az M Null kérdése  is. A hétközi fórumon is érintették ezt a témát.

Sokan nem tudták, hogy az M Null most már tényleg meg fog valósulni. Már elfogadták a terveket, keresik a kivitelezőket. A pénz meg van rá.

 

Az M Null állásáról itt tájékozódhatnak:

http://24.hu/fn/gazdasag/2017/01/12/jovore-elkezdodhet-a-vadiuj-m0-s-epitese/

 

Ismét, mint az eddigi összes fórumon is,  szó került az önkormányzat vélt-valós kommunikációs hiányosságairól.

Kérdés, hogy ezt a felvetők milyen módon javasolják ezt orvosolni, mik a valós hibák? Erre a munkára nem hangzott el társadalmi munkában vállalt felajánlkozás senki részéről... Hozzá kell tenni, hogy az önkormányzat  - más községekhez mérten is- elég forrást ( Ha több lenne nem lenne baj! De nincs több) biztosít a kommunikációra.  Értsenek itt bármit is ez utóbbi kifejezés alatt... Ha azt értjük, hogy az önkormányzat interneten, helyi újságban folyamatosan informálja a lakosságot az őket érintő aktuális folyamatokról, programokról, történésekről és azok élnek a lehetőséggel, tájékozódnak, hogy vannak-e újabb fejlemények, információk, egyéb, őket érdeklő dolgok, tehát a kétirányú kommunikáció megvalósulásának hiányát értik,  akkor lehet, hogy tényleg probléma van a kommunikációval. A pontosság kedvéért egyidézet a netről: "A kommunikáció információcsere az adó és a vevő között. A kommunikáció egy dinamikus,  kölcsönös folyamat. Az adó, vagy kommunikátor kezdeményezi a kommunikációt, így ő lesz a kommunikáció forrása. Ő kódolja az üzenetet, amely a csatornán keresztül jut el a vevőhöz. A vevő vagy befogadó dekódolja az üzenetet.  Amennyiben válaszol, a vevőből adó lesz, és a folyamat kezdődik elölről.(Forgas, 1989, Csepeli, 1997)  Érdemes utána olvasni a Wikipédián is!

 

Saját tapasztalatom, hogy a Hírmondó újságában fő helyen közölt, vagy neten régóta megtalálható információkat , vagy nem létező májusi számot is hiányoltak már rajtam lakók...  

 

Volt, aki szerint (a HÉSZ kérdésében már többször felszólalt, helyi lakos) "zavaros a HÉSZ" folyamat. Főleg a 2013-as verzió. Prezentációt (?) kért feltenni az önkormányzat honlapjára.

 

Ilyenek már régóta megtalálhatók az önkormányzat honlapján és a Hírmondó Online-on is. Sőt az egyik hétvégén a lakók postaládájába lett kézbesítve a HÉSZ tervezet és a mellékelt térkép és a május 19-i Fórum Meghívója.

 

Sajnos visszatérő jelenség, hogy a vitában részvevők, mivel nincsenek minden rendezvényen jelen, és természetesen nem élnek nap, mint nap ezzel a témával, újra és újra felvetnek olyan kérdéseket, amelyekre már több fórumon is kimerítő választ kaptak volna, ha ott vannak, vagy netán utána járnak a problémának, vagy jobban elmerülnek a témában, megértik és,-vagy nem felejtik el a válaszokat... Ez különösen az összes vitában részt vett, rendszeresen megjelent lakók számára jelent megterhelést. Ennek többen hangot is adnak ilyenkor.

 

Ezután volt még, aki felvetette, hogy rengeteg országos szabály, törvény változott az utóbbi időben. Ezeknek "utána kell menni"!

 

Az egri várral szembeni terület egyik tulajdonosa jelezte, ha csökkentik a most érvényes  beépítési lehetőséget, kártérítést fog kérni. A polgármester kérdésére, hogy összegszerűen mennyi lenne az, nem nyilatkozott.

 

A Malomdűlő képviselője emlékeztetett még, hogy régebben volt egy leválási szándék a terület tulajdonosai és a Bécsi úti településrész lakói részéről. Ez akkor, köszönhetően az akkori képviselőtestület hozzáállásának, nem valósult meg.

 

(Kérdés, hogy mennyivel lenne jobb itt a faluban, hogyha nem egy Pilisborosjenőhöz tartozó, hanem egy önálló település lenne a Malom-dűlő?)

 

Volt, aki szerint túl sok az övezet a tervezett ( és meglévő?) HÉSZ-ben. Egyszerűsíteni kéne.

 

Erre nincs sok lehetőség a törvényi előírások és az "örökölt" problémák miatt.

 

Küller János polgármester  pár mondattal, közel fél tízkor, bezárta a rendezvényt.

 

Wéel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakossági Fórum 2.
17.05.11

Lakossági Fórum 2.

(2017. 05. 10. 17 óra)

A Fórum témái:

Egyeztetés:        Településfejlesztési Koncepció

                               Települési Arculatkönyv készítése

 

Immár a második találkozóra került sor a fenti témákban. A helyszín ismét a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme volt.

Az első találkozóhoz hasonló számú érdeklődő jelent meg a rendezvényen, ahol  Bojár Iván András  és Gauder Péter településmárka szakértő illetve marketing szakember várták őket. A jelenlévők rövid, vitaindító előadást hallhattak a települések fejlesztésével, egy falu jövőkép meghatározásával kapcsolatos teendőkről.  Elmondták, hogy szerintük milyen módon kell hozzáállni, megközelíteni a témát. Először el kell dönteni, hogy milyen irányba induljunk el. Javasolták, hogy ennek eszközeit a következő alkalommal tárgyalják meg. ( Többen mégis inkább eszközöket javasoltak, mint irányt, például a turizmus irány, a terület eszköz) Az előadás után egyéni, illetve  csoportos javaslat összeírás kezdődött.  Sokan javasolták, hogy a turizmus fejlesztése, kiszolgálása legyen a fő irány, ne mondjuk egy környezetszennyező ipari vállalkozás ide hozatala. ( Bár ez utóbbira és úgy általában a falu javát szolgáló bármilyen nagy volumenű új vállalkozás megtelepedési kísérletére  évtizedek óta nem volt jelentkező vállalkozó. A falunkban meglévő egyetlen nagyobb cég, a Meditop már több évtizede itt működik a faluban. Egyébként a cég jelenlévő tulajdonosai elmondták, szeretnének további fejlesztéseket végrehajtani itt a faluban, de ehhez területre lenne szükségük. A jelenlévő földtulajdonosok egyike sem jelentkezett, hogy  felajánlja területét erre a célra...) Egyrészt az is oka, hogy az önkormányzat keze meg van kötve abban, hogy területek vállalkozói célra való olcsó felajánlásával ösztönözze a környezetkímélő, de jól adózó cégek megtelepedését a faluban, hogy nincsenek saját, erre a célra alkalmas telkei. Csak a "beragadt" fejlesztési területeken, ráadásul az építési telkek között vannak önkormányzati telkek, amik nem alkalmasak erre a célra.

Sok-sok ötlettel szolgálták meg a jelenlévők az előadók lelkesedését, de sajnos arra nem volt senkinek elképzelése, hogy ki és miből, mibe fog itt befektetni. Pláne úgy, hogy majd mi mondjuk meg neki, hogy mibe lehet.

Volt aki, még a jelenlegi turizmus szintjét is aggasztónak tartja. Elmondta, hogy hétvégenként, ünnepenként igencsak megterhelő a falu északnyugati kijáratánál és a természeti környezetében megjelenő turizmus. Erre az előadás mediátorai azzal válaszoltak, hogy ez csak még rosszabb lesz, ha nem kezeljük megfelelően a helyzetet, hanem stratégia, elképzelés, irányadás nélkül hagyjuk folyni a történetet. Ezért is kellene, ha már van egy ilyen csodálatos adottsága  a falunak, a turizmus irányában elindítani a fejlesztéseket, ha még ez  terület-besorolási változásokat is magával hozna.

Többen szerették volna a Fórumot - hasonlóan a Közmeghallgatásokhoz- a saját, a HÉSZ-szel kapcsolatos problémájuk elmondására felhasználni, de a találkozó szakemberei kérték, hogy ne vigyék ez irányba a megbeszélést. Ez többé kevésbé be is jött, de a polgármester megérkeztével  - ki tudja miért?- ismét fellángoltak  a HÉSZ körüli indulatok. Többen nem értették, hogy egyáltalán hol vannak, miről is tárgyalnak itt. Kiderült, hogy néhányan arra gondoltak, hogy amíg ez a Fórumozás folyik, addig a HÉSZ -szel kapcsolatos önkormányzati, szakértői munka  áll. ( Ez lehet, hogy néhány érdekeltnek jól jött volna...)  Végre egy felszólaló  újra ( ki tudja hányadszor?) elmagyarázta a megjelenteknek, hogy miről is van szó. Nem új HÉSZ készül! Törvényi előírási változások miatt kell változtatni a mostani, 2002 óta (!) hatályos szabályzaton. Ki kerülnek bizonyos, eddig a HÉSZ-ben szerepeltetett előírások, irányadások belőle és egy  másik, Arculati Kézikönyvnek nevezett helyi rendeletben fognak megjelenni ezek a tartalmak.

Ezután ismét kezdett egy Közmeghallgatásra hasonlítani a Fórum. Egyesek ismét a polgármester támadására használták ki a Fórum nyilvánosságát. A szokásos, oly sokszor cáfolt, ellenbizonyított vádakat hozták elő. Sokan tüntetőleg el is hagyták a termet.

Felvetődik a kérdés, hogy van e értelme egyáltalán az ilyen összejöveteleknek? Az önkormányzat álláspontja szerint igen! Ezért is támogatta a polgármester   ez irányú kezdeményezését testület. Az, hogy néhányan saját, helyi politikai céljaikra akarják felhasználni ezen lehetőségeket még nem ok arra, hogy feleslegesnek, vagy károsnak ítéljük meg a rendezvényt. Reméljük, hogy a hátralévő két (illetve a kötelezően tartandó HÉSZ tájékoztatókkal együtt több) Fórumon már visszafogottabb, az igazi célra koncentráló munka folyik majd.

A következő találkozó 2017. május 17-én 17 órakor lesz a fenti helyszínen.

 

Windisch László

 

 

Vélemény
17.05.10

Kedves Olvasók!

Annyi minden elhangzott, már annyi mindent írtak pro és kontra, hogy ember legyen a talpán, aki érti, hogy mi folyik most Pilisborosjenőn a Helyi Építési Szabályzat álruhája alatt! Bár sejteni, azért sok mindent lehet.  Az alább olvasható írásban egy, a szerkesztőségünkhöz érkezett , a HÉSZ körül kialakult helyzetről megfogalmazott  magánvéleménynek adunk teret. ( a szerk.)

 

Vélemény

 

Kedves ÖPE Szerkesztőség!

 

Ugyan írhatnék  a falu vitafórumaira is, csatlakozva az ott trécselő lakótársaimhoz, de nem teszem! Úgy érzem az Önök weboldala sokkal alkalmasabb véleményem leírására, melyet a HÉSZ körül fellángolt viták okán vetettem papírra. Kérem szíveskedjenek közölni írásomat!

A hamvaiból internetes weblapként újjáéledt ...97 újság felületén is számtalan hozzászólás bizonyítja, hogy sokan nem sokat konyítanak a nap mint nap általuk kitárgyalt témához a Hész-hez. (Van ilyen képviselő is...  (a szerk.)  És még jó, hogyha csak ismeretbeli hiányosságuk van , nem pedig más, előre megfontolt szándékból, okból írnak-mondanak csacskaságokat az ott és a falu fórumain hozzászólást vállalók.  Felfoghatatlan, hogy a valószínűleg sokszorosan iskolázott, intelligensnek tűnő, ki tudja hány diplomával rendelkező, talán nem  rosszhiszemű, remélhetőleg nem hátsószándékú  pilisborosjenői lakó miért teszi ki magát nyilvánosan ilyen önégető szereplésnek (pld. Közmeghallgatás) és/vagy internetes  fórumon való megszólalásnak. Még nagyobb a baj, ha valaki, valakitől, valahonnan a háttérből kapott kétséges információk alapján fogalmazza meg a "saját" véleményét nyilvánosan. Teszi ezt  olyan adatokra, "tényekre" támaszkodva, melyek valódiságáról nem győződött meg. Ahelyett, hogy venné a fáradtságot és bejelentkezne Küller János polgármesterhez, vagy a Főépítészhez egy kis beszélgetésre, ismeretszerzésre a témáról. Ha a mostani "lakossági" felháborodást szítók  tényleg a faluért aggódnak, akkor   javaslom, hogy tegyék félre esetleges személyes sértettségüket, érdekeiket (!), netán a polgármesterrel szembeni ellenérzésüket, próbálják megérteni, meghallgatni , befogadni a felvetéseikre az önkormányzat által szervezett fórumokon, üléseken kapott választ. A dolgok tisztázása érdekében nem ártana, ha a Főszervezők nyilvánosan nyilatkoznának arról, hogy milyen érdekeltségeik vannak a kérdéses területeken. Eddig nem úgy néz ki, hogy gondolnának rá...

 

Nagyon nagy baj az, hogy a néhány hónapja, pár éve itt lakók, de még a régebben ide költözöttek közül is sokan azt képzelik, hogy nincsenek előzményei az általuk felvetett vélt-valós problémáknak. Itt eddig mindenki Lökött volt! Persze, egy újszülöttnek minden vicc új! Ez volt régen a Ludas Matyi mottója. És igazuk volt!

 

Vallom: sehová sem szabad a"közösség ajtaját" berúgva megérkezni! A jó "belépő" érdekében még a végleges elhatározás előtt érdemes  tájékozódni a leendő lakóhelyről, annak környezetéről, a folyamatban lévő fejlesztésekről. Meg kell ismerkedni a hely történelmével, lakóival.  Nem árt tudni kik élnek, éltek ott? Részt kell venni a közösség rendezvényein.  Örömükben, fájdalmukban, gyászukban osztozni kell! A hely jövőjével kapcsolatos, MÁR MEGLÉVŐ  terveket sem árt  átnézni. Ha beköltözünk egy faluba, lakóházba, először illik bemutatkozni, és hát, jó pár évet csendben ott kéne élni. Az első kérdés az kell, hogy legyen: MIBEN SEGÍTHETEK? Tudjuk meg, hogy befogadtak e! Ha még nem, fogjuk fel: valószínűleg mi vagyunk az okai. Aztán, ha  úgy érezzük, hogy már tudunk mindent, ami alapján elmondhatjuk a SAJÁT véleményünket, és részt kérünk a munkából, akkor tegyük meg! Persze ezek csak akkor  lényegesek, ha úgy döntöttünk, hogy itt akarjuk leélni életünk hátralévő részét. Abból nem lesz baj, ha mégsem! De, ha valaki felelőséggel kíván beleszólni a közösség életébe, akkor igenis ezek az minimum elvárások!!! Éltek itt rövidebb, hosszabb ideig olyanok, akik azt képzelték, hogy úgy kell vinni itt a dolgokat - ha már ők éppen ide jöttek-  ahogy Ő gondolják, aztán már régen máshol élnek! De a felforgatás az jól esett! Most máshol forgatnak fel!

 

 Nem rég Küller János polgármester  és az önkormányzat az  általa elindított fórumokkal (négy HÉSZ Fórum lesz!) lehetőséget teremtett arra, hogy  mindenki, aki indíttatást érez erre, közvetlenül is kifejthesse álláspontját az éppen most oly' annyira aktuális Hész  témában is. Ez példaértékű még országos szinten is. Még a téves, több sebből vérző, ezerszer cáfolt, nyilvánvalóan hamis állítások is elhangozhattak e rendezvényeken, (És  a neten! ( a szerk.)  Ezeket az önkormányzat, a polgármester rendszeresen cáfolja, helyesbíti, kiegészíti, de újra és újra visszatérnek ezek a kérdések, vádak, ezzel komoly erőforrásokat vonnak el a tényleges önkormányzati munkától. ( Lehet, hogy ez a cél?)

 

A pénteki Bécsi úti településrészen tartott Lakossági Fórum egyik kérdése az volt, hogy "Mi a fene folyik itt megint a faluban, mi ez az ismerős, totális letámadás? " A polgármester válasza egyértelmű volt: a mostani "lakossági" felbuzdulás háttérembereit egyrészt a HÉSZ által szerintük hátrányosan érintett területeken lévő földjeik  leárazódásától való félelem, s ez által a remélt anyagi hasznuk esetleges elmaradása motiválja. Másrészt a régi idők (2002-től 2006-ig,) Községvédős (?) erői kívánnak újra ennek az akciónak az "oldalvizén" ismét a "hatalom" közelébe kerülni.  A polgármester kijelentette: tisztában van azzal is, hogy az emberek jó része jóhiszemű, tényleg a falut félti, de sajnos a fő erők számára nem Pilisborosjenő történelme, értékei, fejlődése, jövője a fontos, hanem egyéni gyarapodásuk, hatalom vágyuk.

 

 

Kedves Olvasók!

A fenti lakossági vélemény és az egyéb fórumokon olvasható álláspontok közötti esetleges eltérések tisztázására  javasoljuk a hivatalos, önkormányzati  forrásból származó információk áttekintését, tanulmányozását.

 

( a szerk.)

 

 

2017-05-08

 

HÉSZ
17.05.08

A www.pbjhirmondo.hu oldalon elérhetők a friss HÉSZ információk!

Hétvégi program
16.09.05

Szeptember 9-10-én kerül megrendezésre a IX. Pilisborosjenői Várjátékok.

9-én, pénteken este hét órától jazz koncertek, 10-én, szombaton pedig színes előadások, programok várják az érdeklődőket.

Bővebben: www.pbj-varjatekok.eoldal.hu

 

WÉEL

Iskola kezdés
16.09.02

Bármennyire is próbál az ember megért? lenni, meg kell állapítani, hogy a pilisborosjen?i iskolára ráfárne egy kisebb felújítás, javítás.

Elég sok helyen pereg le a festés, a fa elemek eláztak, korhadnak.

Ha már az állam oktatásra használja a község tulajdonában lév? épületet, igazán biztosíthatna forrás (bármilyen formában) az épület állagának megóvására.

Az nem lehet érv, hogy hamarosan (?) a volt Aura épületbe költözik a suli, mivel utána majd a falunak saját költségén kell átalakítani valamilyen funkció ellátására az épületet. Ez bizony sokba fog kerülni.

Reméljük kapunk pénzt rá...

Dalostallkoz
16.09.02

Szüreti Fesztivállal egybekötött Dalostalálkozó lesz 2016. szeptember 17-én 16 órakor.

Helyszín: Pilisborosjen?, Tájház ( F? út 49.)

 

El?tte 15 órától, a szokásos Posta el?tti indulással, közös felvonulás lesz a faluban.

 

Kész van!
16.08.30

Sokak örömére elkészült a patak utca térkövezése. Szép utcakép fogadja a haza, illetve vendégségbe érkez? embereket. A vízelvezetésr?l is gondoskodtak a szakemberek.

Még a Patak utca Szent István utca torkolatáig kellene a meglév? szakdozott aszfaltot cserélni. Ez most nem nyújt szép látványt...

Persze a Szent István utca burkolata is javításra szorul, de legalább - ellentétben sok pilisborosjen?i murvás utcával- járható.

Folytatódik az útépítési program. Most az Ezüsthegyi út alsó részét készítik, de az önkormányzat részér?l szándék van az út teljes hosszban való  leburkolására is. Itt a hegyr?l lezúduló csapadék viszi el mindig a nagy nehezen kijavított  murvás utat.

Wéel

Patak utca
16.06.04

Számos váratlan akadály nehezíti a Patak utca felújítását.

A szabálytalanul kis mélységbe elhelyezett házi közm?bekötésekt?l kezdve (emiatt csatorna, gázvezeték átvágások voltak) az útalap nélküli régi útalappal kapcsolatos "sportos" nehezítéseig és a sok, közben felmerült probléma akadályozta a haladást, befejezést. Állítólag még határid?n belül van a cég.

Sajnos egy hétre, más sürg?s munka befejezése miatt levonult az épít? cég a területr?l. Állítólag június 6-án visszatérnek és egy-két hét alatt befejezik a munkát. Úgy legyen!

F? utak
16.05.14

A Pilisborosjen?i Hírmondó weboldalán (www.pbjhirmondo.hu) olvashatjuk a szerkeszt? levelezéseit a Közútkezel?vel. Ezen levelekben sajnos, semmilyen közelebbi dátumot (egy kivételével: régi Budai úti forgalomszámlálás valamikori megismétlése) nem tud adni a lap útfelújítással kapcsolatos kérdéseire a cég. Egy biztos (?) hét éven belül (!) talán lesz valami, benne vagyunk a tervekben...

Mi tagadás, elég elkeserít? látvány és útmin?ség fogadja a hazatér?t illetve az idevet?d?t mindkét "f?" utunkon falunk felé haladva és mikor ide érnek. A jó múltkor elképzeltem, hogy milyen is lenne PIlisborosjen? és környéke  az állami utak felújítása után. Hát, nem ilyenek! Szinte utópisztikus látvány lenne! Képzeljék el Önök is! Már Ürömb?l kifelé menet nem kéne kerülgetni a csatornázás miatt megsüllyedt útmélyedéseket, a gyalogosok rendes járdán, a biciklisek biztonságos bringaúton haladhatnának. Az Auránál lenne rendes (fedett!) buszmegálló mindkét oldalon. És még tán a buszsof?rök is vennék a fáradtságot, hogy szabályosan beálljanak a megállóba... Falunk felé érve a Lazaréti útátvágás miatt sem kellene lépésre lassítani a kocsit. Elhagyva a községtáblát látnánk, hogy a mi gyalogosaink is védett járdát jöhetnek szemben velünk, nem pedig az úttestre kényszerítetten, kitéve magát  annak, hogy az éppen arra járó autós észleli e vagy sem.

Tovább haladva megdöbbennénk, hogy az immár sakktábla szer?vé foltozgatott úttest helyett egy egybefügg?, min?ségi aszfaltút fogad minket.  A csatorna bekötési átvágások is a múlt részét képeznék életünknek. Nem szakadna le a fél vesénk ezeken átugratva (PÉLÉDÁUL JÓZSEF ATTILLA UTCAI TORKOLAT!) . Pláne, ha busszal vetemedünk arra, hogy hazatérjünk...

A régi Budai úttal kapcsolatosan dettózzuk e fenti megállapításokat, de szorozzuk meg öttel! Lassan be kell húzni a magassági kormányt a kocsin, ha itt közlekedünk. És még az mondja a cég, hogy " a forgalom nagyság nem indokolja az út felújítását." Valaki javasolta: szántsák fel! Akkor még annyian sem fognak járni rajta!

Szomorú nézni a tévében a híradókat. Itt is ott is, egyre másra újítják fel a mi útjainknál jobb állapotú utakat, csak valahogy mindig mi maradunk ki a dologból! Azt mondják zsákfalu! És? Ott nem élnek emberek? Ráadásul aki idejön az csak ugyanazon az úton tud visszamenni a város vagy az M Null és a 10-es út felé, amelyiken bejött! Dupla használat! Gondolt már erre valaki, aki felel?s ezekért a tönkrement utakért? Arról nem is beszélve, hogy milyen károkat okoz az autókban, emberek egészségében a szállított árukban a zötyköl?dés!

Innen kérem a Tisztelt Illetékeseket, hogy sért?djenek meg soraim olvastán és els? dühb?l újítsák fel állami útjainkat!

 

Én

 

Utak
16.05.10

Elkezdték a burkolat lerakását a Patak utcában. Sajnos a mostani csapadékos id?járás nem tesz jót a munka ütemének!

Közmeghallgatás utózönge
16.05.10

Csak úgy kérdezem:

Vajon miért nem kíváncsiak a Bécsi úti településrész lakói arra, hogy az önkormányzat milyen terveket  szövöget, milyen munkálatokat tervez környezetükkel kapcsolatosan?

A múlt héten Közmeghallgatást tartott Pilisborosjen? Képvisel?testülete a Bécsi úti Szarvas Kocsmában. Azért itt, mert a szemben lév? épületbe már nem engedi be ilyen célból (sem) a tulajdonos a z önkormányzatot... Nos, nem sok érdekl?d? jelent meg. Akik mégis eljöttek, sajnos eléggé tájékozatlanok lakóterületükkel, ügyükkel kapcsolatosan. Többen saját, egyéni témáikkal bombázták a polgármestert és a jegyz?t. Sajnos ilyen esetekben nem lehet mindenre kiterjed? választ adni, mivel a helyszínen nem állnak rendelkezésre  dokumentumok a hiánytalan válaszadáshoz.  Adóügyben is rengeteg félreértés van, pedig mindenkinek módjában áll tájékozódni. Az összes rendelet  és módosítás megtalálható az önkormányzat honlapján és a Hírmondó újságban is le közölték az adórendeletet és a változásokat is...

(Azért közügy is felmerült. Ilyenek: a járda hiánya, a 10-es úti vízösszefolyás és az M null problémája.)

Az is szembeötl?, hogy az ó faluban is hasonlóképpen zajlik egy Közmeghallgatás. A válasz szinte nem is érdekli a kérdez?ket. Sokszor elég, ha kiadhatják magukból a feszültséget a felszólalók. Olyan is el?fordul, hogy a választ sem kérték a polgármestert?l...

Javaslat: egyéni ügyeinket a Hivatalban intézzük el! Készüljünk fel jobban, ha kérdezni akarunk! Az elvárt jó modort adjuk meg másoknak is! Ha vádolunk, bizonyítsunk a helyszínen!

Az Adjon Isten, Fogadj Isten mondást tartsuk szem el?tt!

Senki ne várjon el még egy hivataltól se mosolygós, nyugodt választ, konstruktív magatartást, ha ? magából kikelve ordítozik!

Mi a helyzet?
16.04.28

Sokan szeretnék tudni, hogy miért tart olyan sokáig a Patak utcai útépítés?

Úgy tudjuk, sok el?re nem látható akadály nehezíti az út befejezését. Ilyen például, hogy olyan, a földalatt nem megfelel? mélységben található vezetékkel találkoztak az épít?k, melyek kibontása, esetleges mélyebbre rakása sok id?t igényelt. Egy súllyos eset is volt állítólag: megsérült egy lakóház felé ffutó gázvezeték. Ráadásul az utca fekvése, sz?ksége miatt nehéz a gépekkel mozogni az utcában és a lakók sem mindig teljesítik a kérést, napközben ne használják az utat, ezért ?ket is kerülgetni kell.

Más: elkezdték az Ezüsthegyi út alsó részének munkáit is.

Vlasz
16.04.26

Kedves Olvasó!

Az lenne a demokrácia megcsúfolása, ha én nem írhatnék akármilyen álnéven , mint annyian itt a faluban. Mellesleg: nem kívánok elhatárolódni az el?z? olvasói levél tartalmától azzal, hogy nem én írtam. Nem határolódok el, s?t, egyetértek azzal. Akár én is, vagy még sok száz pilisborosjen?i lakó is írhatta volna.

Az is sokat mondó, hogy a levélíró nem meri vállalni a nevét, mint Ön sem. Csakhogy az el?z? esetben van oka rá szerintem. Ha ilyen felháborodottan reagálnak véleményére bizonyítja el?zetes  aggodalmát.. Az Ön anonimítására viszont nem találok mentséget!  Gondolom jelen volt a Közmeghallgatáson. Ha ott nyiltan ki mert állni a pélnum elé, itt miért nem teszi ugyanazt!

További vitát nem kívánok folytatni Önnel! Lejárt az id?!

Wéel

Olvasi e-mail
16.04.26

Kedves Windisch Úr!

Gondolom Ön jegyezte EPP aláírással az el?z? cikket!

Azért jó lett volna, hogyha nem olyan elfogult a témában! Úgy látom, hogy túlzottan is a Borosjen? azon lakói pártjára állt, akik nem is akarják megérteni a mások problémáit, csak a saját ny?gük  érdekli ?ket. A falugy?lés igenis arra való, hogy mindenki, hangsúlyozom mindenki elmondhassa a problémáit. Az id? intervallumról csak annyit, hogy az a demokrácia megcsúfolása lenne!

Kérem szíveskedjék pártatlanul írogatni, ha már nem tud ellenállni az íráskényszerének!

E.M.E.P.P.

Egy Még Egyszer?bb Pilisborosjen?i Polgár

Kzmeghallgats?
16.04.26

 

Közmeghallgatás?

Inkább mondhatnánk részmeghallgatásnak!

Múlt hét péntekén különös élményben lehetett része a pilisborosjen?i Közmeghallgatáson résztvev? gyanútlan polgároknak.  A tájékozatlanabb, vagy optimistább lakók abban a hiszemben jöttek el a M?vel?dési Ház nagytermébe, hogy valamiféle információkhoz juthatnak falunk jöv?jét, jelenét illet?en, s talán néhány kérdést intézhetnek az önkormányzat vezet?inkhez. Nos, finoman szólva, csak részleges sikerrel teljesültek álmaik...

A sok részletre kiterjed?, él?beszéddel el?adott,( tehát nem el?re megírt)  polgármesteri tájékoztató után  mondhatni,  a hagyományos módon elszabadultak az indulatok.  A kívülállók számára érthetetlen módon, a régi sérelmeiket hosszú-hosszú perceken keresztül a polgármester fejére olvasó néhány  helyi ingatlanfejleszt? "átvette a hatalmat". Szabályosan leordították a polgármestert. Olyan, a jelenlév?k számára ismeretlen, tehát ellen?rizhetetlen adatokkal, információkkal, vádakkal, számukra tényekkel jöttek el?, melyek megértése, eldöntése még egy bíróság számára is éveket vehet ( némely esetben vesz is) igénybe. Csoda, hogy  a "leordítottnál" is elszakadt a cérna?  Nem! A nem érintett résztvev?k egy ideig különös bénultsággal szemlélték a nekik (is) bizonyára kaotikus vitát, azután lassan elkezdtek elszivárogni. Többen hangot is adtak nemtetszésüknek, miszerint  "talán nem itt, ezen a fórumon kellene kísérletet tenni ezeknek a problémáknak a megoldására, hanem zárt tárgyalásokon". Ezt az is indokolná, hogy az egyik terület tulajdonosa sérelmezte, hogy adótitok került ki cégér?l az önkormányzattól. (?) Ez azért is érthetetlen, mert szerinte már az is adótitok, ha adóval kapcsolatosan már a cégének neve is felmerül egyáltalán. Itt, nagyszámú jelenlév? el?tt ? ugyanezt tette, igaz saját magáról beszélt adóügyben...

Odáig fajult a veszekedés, olyan sokáig elhúzódott, hogy a polgármester, a kívülállók védelme érdekében megszavaztatta a jelenlév?ket, hogy ki akarja tovább hallgatni ezt a vitát. Fura módon, (valószín?leg az vitát provokálók mozgósítása sikeres  volt)de mégis néhány szavazattal a nemek nyertek. Utóbb a faluban mégis azt terjesztették VALAKIK, hogy a vitát folytatni akarók nyertek! Mindenesetre az ott jelenlév?k tudják az igazságot.

Sok rosszat mondtak Paksi Imrér?l, mikor polgármester volt. Sokaknak nem  tetszett például, hogy id?korlátot vezetett be a Közmeghallgatásokon elhangzó kérdések, válaszok id?tartamára. Sosem gondoltam, hogy ezt le fogom írni valaha: igaza volt!!!! A "normális" Pilisborosjen?t akarók számára javaslom, Közmeghallgatásokon, fórumokon vezessük be újra az id?korlátot. Szokták mondani: az id? mindent megold. Ha mindent nem is, talán a kaotikus, véget nem ér?, medd? vitákat korlátok közé tereli, s ezzel a nem csak  INGATLANFEJLESZT? TULAJDONOSOK, hanem  egyszer? pilisborosjen?i polgárok is szóhoz juthatnak majd.

PBJ. 206-04-26

E. P.P.

(Egyszer? pilisborosjen?i polgár)

 

 

 

 

 

 

Olvasi levl
16.04.08

Tisztelt Szerkeszt?ség!

A Hírmondó weboldalán ( oda is írtam Önöknek)  láthattuk, hogy milyen csúnya, rendetlen volt a Paksi úr idejében a Budai úti önkormányzati telek. Szeretném a figyelmüket felhívni, hogy a közelmúltben történt rendrakás, sittellszállítás után rendbe tett telep ismét kezd rendezetlen lenni. Kérem figyeljenek erre oda!

 

Tisztelt  Olvasónk!

Magam is felfigyeltem a sokasodó sittkupacokra, melyek -mint megtudtam-  elszállításra, esetleges felhasználásra várnak. A tárolás átmeneti. Állítólag hétf?n kezd?dik a törmelék felhasználható részének ledarálása.

A környezetvédelmileg tiltás alá nem es? anyagokat útfeltöltésre is fel lehet használni. A faluban zajló útépítés remek alkalom lehet az itt raktározott törmelék felhasználására, ezáltal komoly anyagi kiadás spórolható meg.

( a szerk.)

Olvasi levl
16.03.30

Tistelt Szerkeszt? Úr!

Olvastam a Hírmondó Online weboldalon a Közútkezel?höz írt leveleit és a választ is. Köszönöm, hogy vállára vette ezt a sokunk számára fontos  ügyet.

Bár szerintem ( a válaszból ítélve) nem sok remény van arra, hogy küldetése sikeres lesz. Valószín?leg egyetlen remény lehet, ha tényleg megkapja az önkormányzat a kezel?i jogot és saját (azaz a mi adónkból) pénzb?l megcsinálják. Talán abban is reménykedhetünk, hogy az állam kicsit jobban áll a dologhoz és lehet majd pályázni útépítési forrásokra. Eddig nem nagyon lehetett, úgy tudom.

Lehet, hogy nagyobb zajt kéne csapnunk? Hátha akkor felfigyelnek ránk!? Úgyis divat ma a polgári engedetlenség! Lennének ötleteim...

Üdvözlettel:

S. J.

pilisborsjen?i lakos

 

Kellemes Hsvti nnepeket!
16.03.26

Kedves Olvasók!

Az utóbbi id?ben honlapunk m?ködése stagnált. Azon leszünk, hogy a jöv?ben ez ne így legyen. A közérdekl?désre számottartó témákban itt is tájékoztatást adunk Önöknek. Igyekszünk olyan problémákat is felvetni, melyek Önök fel?l érkeznek el hozzánk. Ezért kérjük Önöket, aktivan vegyenek részt honlapunk m?ködtetésében. Várjuk felvetéseiket e-mail címünkre.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván Önöknek a Falunkért Honlap Szerkeszt?sége!

Ismt Subltvsr lesz a Tjhzban!
16.03.23

Mindenkit szeretettel várnak, akik túl akarnak adni régi, megúnt, felesleges dolgaikon.

Asztalok el?vételben kaphatók.

Az asztalfoglalás regisztrációhoz kötött.

A belépés ingyenes!

Regisztráció: Györgyi  Butik. Pilisborosjen?, Templom u. 1.

06-30-691-14-78

06-30-900-87-53

 

 

Friss!
16.02.13

Szerkeszt?ségünkhöz érkezett fenti telefonos kérdésre az alábbiakat sikerült kiderítenünk::

A forgalmas 10-es út mentén lév? Bécsi úti településrész biztonságos gyalogos közlekedését megoldó járda építésének jelenleg egyetlen akadálya van, az, hogy az alatta építeni tervezett szennyvízcsatorna még nem épült meg. Addig is meglehetne ugyan építeni, mert ki tudja mikor lesz pénz, pályázat és az egyéb mellékes feltételek mikorra tudnak megteremt?dni, de akkor tulajdonképpen újra kellene építeni teljes hosszában az egész járdát a csatorna építésekor. Erre biztosan nincs lehet?ség.

Úgy tudjuk, hogy a csatornaépítés viszont  több irányból van lelassulva. Hallottuk, hogy az M Null építése miatt is vannak hátráltató tényez?k. Nehézkes az engedély beszerzése.

Biztos forrásból tudjuk, hogy az önkormányzat és a képvisel?k azon vannak, hogy az akadályok mihamarabb elháruljanak és a csatorna megépítése után végre megépüljön a gyalogosok számára biztonságos közlekedést adó védett járda a Bécsi úton.

Mint ismeretes a 2006-2010-ig tartó ciklusban a képvisel?k egy évi tiszteletdíjukat ( összesen több, mint 10 millió  forintot) ajánlották fel három Bécsi úti  járda építésének költségeihez. Ebb?l eddig - a kivitelez? közútkezel? miatt- csak egy valósult meg. Kérdés: vajon ennyibe került egy zebra megépítése? Ha nem hol van a többi pénz?

Ígéret van a megépítésükre...

( a szerk.)

 

 

jra itt a Nyr!
15.06.18
Hrmond Online
15.06.15

Kedves Olvasók!

Felhívom figyelmüket, hogy mostantól rendelkezésükre áll a Pilisborosjen?i Hírmondó Online hírforrás a www.pbjhírmondo.hu!

Falunkért honlapunk továbbra is m?ködni fog. Valószín?leg találkozhatnak majd hírismétlésekkel, párhuzamossággal is a Hírmondó Online felületén közöltekkel. Ennek egyik oka, hogy a fontos dolgokat nem elég egyszer elmondani, a másik, hogy szerkeszt?ként mindkét oldal m?ködésében részt veszek. Kérem Tisztelt Ólvasóimat, hogy továbbra is segítsék szerkeszt?i munkámat! Küldjenek híreket, közlend?ket. Csak Önökkel együtt tudjuk megteremteni a valódi nyilvánosságot Pilisborosjen?n. E-mail cím: szerkesztoseg@pbjhirmondo.hu.

Windisch László

A Hírmondó F?szerkeszt?je