Megrendezett színjáték falufórum helyett

Az ÖPE álláspontja az Átkötő út ügyében

A Meditop Kft. a négy nagy multi gyógyszergyártó után ötödik legnagyobb, magyar tulajdonban lévő gyógyszergyártó vállalatnak két alapító tulajdonos ügyvezetője megpróbálta hitelesen tájékoztatni a cégről és annak terveiről a megjelenteket, de pár a forgalom növekedés rémével feltüzelt valóban érintett Hegyalja úti lakó és a jól megszervezett waldorfos papagájkommandó kakofóniájában senkit nem érdekelt, hogy mit mondanak, mindenki mondta a magáét, vagy amit az előző napokban rá osztottak.

A különben egyhangú, megrendezett színi előadást szinesítette  pár meghívott vendégművész.

A lll.kerületből importált Greta Thunberg az egérút veszélyével riogatott; egy angolul beszélő magát útépítő szakembernek beállító úriember arról tartott kiselőadást, hogy nincs is miről vitatkozni ez az út teljesen felesleges; egy véresen komoly civil zöld szervezet pedig környezetvédelem aktuális jogszabályi hátterére hívta fel a figyelmet.

Sikerült annyira jól megszervezni a táblás performance-t, hogy a külső település részről sem a Téglagyári útról, sem a Bécsi útról, sem a Bt.Zrt. részéről (akinek lakó célú területét lelkesen kínálgatták megvételre a Meditopnak az ingatlan szakértő civilek …???) nem szólalt meg senki.

Az üdvözült mosolyú rókaképű moderátor egyenként szólítgatta  az előre kijelölt, megfelelő mondanivalóval pár napja felvértezett a forgalomnövekedés veszélyeit és a demagóg zöld lózungokat hangoztató felszólalókat.

Hiába bizonygatták a vállalat részéről, hogy kötődnek falunkhoz, szeretnének Pilisborosjenőn maradni, az előre beszervezett, amúgy javarészt közvetlenül nem érintett 2097 fanok lelkesen megtapsolták, hogy a Meditop kénytelen Ürömre, vagy még messzebb költözni, ha nem talál magának árban és egy fejlődő gyógyszergyár műszaki sztenderdjeinek megfelelő telephelyet.

Az Önkormányzat részéről elhangzott, hogy legszívesebben olyan helyen látnák a Meditopot, ami a HÉSZ-ben most is kereskedelmi-gazdasági célra van kijelölve.

Ennek némileg ellentmond, hogy a már évek óta azt papolják, hogy új települési koncepcióra van szükség és valóban komoly érvek szólnak amellett, hogy a szennyvíztisztító szanálását követően a Budai út és a Fő út közötti sík területen a kereskedelmi gazdasági övezetet  a lakosságot kiszolgáló sport és rekreációs övezet váltsa fel, míg a KG övezet a Budai út másik oldalára a fasor mögé kerüljön. Ez azonban nem gyengíti, hanem erősíti a Meditop választását.

Annak tükrében, hogy az Önkormányzat nagyon jól tudja, hogy az ilyen volumenű fejlesztések általában és nem véletlenül zöldmezős beruházások, valamint a polgármester mögötti térképen az Önkormányzat által a Malomdűlő területére javasolt ipartelep pont a lakóövezetet és a kereskedelmi gazdasági övezetet elválasztó sport területre lett kijelölve meglehetősen álságos volt ez az érvelés. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy miközben tiszta erővel azon ügyködnek, hogy a külső településrészen lakók ne tudjanak bejutni a faluba, az itt kijelölt iskola óvoda és sport területet azonnal ipartelep számára akarják eladni pár hónapra rá, hogy ajándékba megkapták. Továbbra is érdekes kérdés, hogy a Budai Tégla Zrt. miért nem kötötte ki, hogy az ajándék területek a jelenlegi HÉSZ szerinti oktatási célú intézményi és sport övezetben maradjanak. Miért tűri, hogy milliárdos nagyságrendű, napról napra értékesebb, 11 Ha-os, lakó célú területének értékét egy szomszédba telepített ipari létesítménnyel tönkre tegyék? Hogyan reagáltak volna, ha ezt Küller János akarta volna megtenni?)

Felszólalt a 2097 Egyesület Elnöke Wittman Imre is. A képviseleti demokrácia és a civil önkormányzatiság jegyében saját maguk által megkoreagrafált hozászólásoktól kicsit elszállva kifejtette, hogy most kanyarodnak rá arra az új, az eddigiekkel gyökeresen ellentétes irányú pályára, amit már évek óta elterveztek, miszerint nem a lakóparkokokból származó bevételekre, hanem a külső településrészén tervezett kereskedelmi gazdasági területek iparűzési adójából akarják  a falu gazdasági bázisát megteremteni.

Az Elnök Úr már korábban is bizarr képeket vízionált. Elnöki antréjában arról beszélt, hogy majd összekapaszkodnak és elüldözik a hétméteres embereket.(Ezzel kapcsolatban megjegyezzük az elüldözés nem túl szép és különösen nem civil demokratikus dolog, a hétméteres embereket pedig okosabb inkább megkérdezni, hogy onnan a magasból vajon mit látnak.)

De visszatérve erről a kis kitérőről felhívjuk az Elnök úr figyelmét, hogy az Önkormányzat nem helikopter, hanem egy kötött pályás villamos, nem lehet a közvéleményt agresszív kommunikációs eszközökkel az évek óta egy szűk kör által meghozott döntés irányába terelgetni, aztán civil önnkormányzatiságra hivatkozva össze vissza kanyarodgatni, mert az könnyen kisikláshoz vezethet.

A tulajdonhoz és szerzett vagyonhoz fűződő jogok, a szerződéses rend társadalmunk alkotmányos alappillérei. Ezt sem az nem írja felül, hogy a Fidesz támogatásával Paksi Imre vagy most éppen Momentumos hátszéllel Tömöri Balázs a nép pillanatnyi választottja.

Az pedig, hogy nem a lakóparkokból származó bevételekre akarnak támaszkodni szemenszedett hazugság.

Pont azért hangsúlyozzák úton útfélen, hogy a pénz nem minden, mert számítanak a Modern Dorfból, a 027-es fejlesztési területről a bevételekre, a Lazaréti tulajdonosokat pedig  éppen most – mikor a megszűnő VKT már a munka dandárját elvégezte – akarják teljesen kifosztani. Nem elégednek meg az ajándékba kapott 16000m2 összterületű telkekből befolyó 600 milló Ft.-tal; a 19000m2 közművesítésre leadott telkeket fél áron, 20000 Ft.-ért akarják beszámítani ahelyett, hogy a piaci 40000 Ft.-os áron most értékesítenék és abból fejeznék be a közvilágítás lámpaoszlopainak elhelyezését, az út és felszíni víz elvezetés kiépítését.

Szégyentelenül ezzel a további 400 millió Ft-tal sem elégednének meg. Az utakat és a vízelvezetést a normál piaci ár négyszereséért 250 millió Ft helyett 1 milliárdért akarják elvégezni.( Az előző ciklusban több km-nyi első osztályú utat építettek térburkoló kőből járdával úttesttel vízelvetetéssel együtt 60000 Ft./ fm-es bruttó áron. Könnyen kiszámítható, hogy Lazarét 3.5 km-es úthálózata az inflációt is bekalkulálva kiépíthető 250 millióból. Ez így még 750 milliót jelentene.

 A mézes mázosan felajánlott “segítség” az Önkormányzat részéről így összesen 1 milliárd 750 millió Ft.-jába kerülne a tulajdonosoknak. A nagy kérdés, hogy kérnek-e belőle?)

Az est végén felszólalt Küller János is.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi Önkormányzat eddigi felelőtlen magatartása (Budai Tégla megállapodás) és most a Meditop elüldözése hamar csődközeli helyzetet eredményezhetnek. Kérte, hogy a Meditop és az ákötő út ellenzői majd akkor is lelkesen emelgessék a táblájukat, amikor az adóemelést bejelentik, csak akkor már azzal a felirattal, hogy átvállalják a többlet adót.

Azzal, hogy elvesztheti falunk  a cég által eddig befizetett évi 30-40 millió Ft.-os helyi iparűzési adót, (Ez kb. 40%-a teljes építményadó bevételnek!)  ami később  a Meditop tervei szerint elérhetik az évi 100 millió Ft.-ot is -Küller Jánoson kívül- senki nem foglalkozott. Ellenérvként a forgalomnövekedés mellett azt mantrázták, hogy van egy olyan, még el nem fogadott állami tervezet miszerint a K+F tevékenységet folytató vállalkozásokat mentesítik az iparűzési adó alól.

(Arra azonban nem kaptunk választ, hogy amennyiben ezt tényleg így gondolják, vajon miért kínálgatják a Meditopnak  – szerintük kedvezményesen – az amúgy normál esetben még 10 évig nem beépíthető rekultivált 5 ha.-os bányagödör sport célra kijelölt területét a Malomdűlőn.)

Annak ellenére, hogy szétalázták Pilisborosjenő legnagyobb vállalatának képviselőit – akikre minden szempontból büszkék lehetünk – a cég tulajdonosai nem álltak fel és hagyták ott a falufórumnak beharangozott méltatlan színi előadást.

Megtudhattuk tőlük, hogy:

– Az Önkormányzat által felajánlott rekultivált bányagödröt a be nem látható kockázati tényezők; a belátható többlet költségek (több ezer m3 hulladék elszállítása és más helyen való lerakása); az ipari létesítmények számára alkalmatlan terepviszonyok; a határos már lakott és lakócélra kijelölt, valamint a szintén határos Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó, Natura 2000 védettség alá eső erdők miatt várható állandó lakossági tiltakozások miatt

NEM TARTJÁK ALKALMASNAK!

– A Budai úton a fasor mögött, a település határán, a lakóterületektől legtávolabbi 5 ha-os területet mind árban, mind műszaki szempontokból ideálisnak tarják, hogy fejlesztési elképzeléseiket azon évtizedes távlatokban megvalósítsák.

– A NIF Zrt nyilatkozott, hogy a bekötő út Bécsi út – Téglagyári út körforgalmi csomó pontjából induló szakaszát a Hegyalja útig a jelenlegi feljáró kiváltására az M0 építésének megkezdése előtt ki kell építeni, hogy a Hegyalja út alatt lakók haza tudjanak járni; A bekötő út végpontját az Önkormányzatnak kell kijelölni, ami lehet a telephely bejárata is, nem kell kivezetni az utat a Budai útra.

– Meditop Kft. felajánlotta, hogy  magánterületét kizárólag  az Önkormányzat kifejezett kérésére, csak helyi lakosok számára nyitja meg és biztosítja az átjárást a Budai útra az M0 megépítéséig, amire garanciát ad és vár el az Önkormányzattól.

– Ez biztosítja, hogy sem a Budakalász felé irányuló átmenő  , sem a Bécsi úti csúcsforgalom elkerülésére itt nem lenne lehetőség; ugyanakkor a külső településrész lakóinak nem kéne 5 km – es kerülő úton tömegközlekedéssel és a reggeli csúcs időben személyautóval is több mint egy órába tellő utazással a falu központot, iskolát, óvodát megközelíteni; és az ófaluban lakók is rövidebb úton juthatnak el Solymár és Pilisvörösvár irányába.

– Az M0 és az Üröm és Solymár közötti gyorsforgalmi út megépítését követően azok tehermentesítik a Bécsi utat (ahogy ez most az Ürömi körforgalom után Bp. felé tapasztalható), értelmetlenné téve az átmenő és kerülő forgalmat. Pont az M0 megépítését követően töltheti be az átkötő út azt a más helyeken jogosan kikövetelt szerepét, hogy a szomszédos településeknek legyen lehetősége az M0  közvetlen megközelítésére. Ez az oka, hogy az Állam csak az M0-al kapcsolatban engedélyezte az ipari bekötőút létesítését.

– A Meditopnak gazdaságos működéshez mindenféleképpen szüksége van kamionnal járható, az M0-t a jövőben közvetlenül elérő bekötőútra függetlenül attól, hogy 10 vagy 100 kamionnyi forgalmat bonyolít hetente vagy havonta.

– A bekötőút  1,5 milliárdos tervezett költségének legnagyobb része a mindenféleképpen megvalósuló Téglagyári úti körforgalom Hegyalja út közötti szakaszra esik.

Fentiek figyelembe vételével érthetetlen, hogy

az Önkormányzat miért hallgatta  el fenti információkat a lakosság elől?

– a 2097 Egyesület miért szervezte meg az átkötő út és a Meditop  ellen ezt a szánalmas színjátékot, ami elfogadhatatlan álláspontjuk valós lakossági megerősítése helyett pont gyengeségüket mutatta meg?

Immár nem először ékesen bizonyították, hogy a fennen hangoztatott civil önkormányzatiság szerintük párosul  az információk szándékos elhallgatásával, félretájékoztatással; az ellentétes állásponton lévők kirekesztésével, agyonhallgatásával és ma még csak verbális terrorizálásával.

Céljaik, elveik és főleg azok gyakorlása annyira gyenge lábakon állnak, hogy sem a nyílt valós párbeszédnek, sem az ellentétes véleményeknek,  pláne a jogos kritikáknak nem mernek és nem is akarnak teret adni.

Mi van a maszk alatt?

Mi van a maszk alatt?

(A 2097 Egyesület működésének valós mechanizmusa)

A fejlesztési bizottság elnökének jegyzete jól tükrözi a “civil önkormányzat” álságos döntéshozási mechanizmusát. A valós tények, célok utolsó pillanatig való elhallgatása, az előre kialakított önkormányzati állásponttal szemben állók, ellenérdekeltek véleményének elhallgatása csak azt szolgálják, hogy kényük kedvük szerint manipulálhassák a közvéleményt.

A jegyzetben is fennen hangoztatott a “lakosság bevonása a döntésekbe; párbeszéd az érintettekkel; konszenzus keresés; a döntéseket a választók többségének akarata szerint fogjuk meghozni,” szlogenek a gyakorlatban az alábbiak szerint működtek az Átkötő út vonatkozásában:

– A választások előtt elígérték az előző ciklusban visszakapott Pilisborosjenő legnagyobb, 500-600 milliós értéket képviselő régi iskola épületét a Waldorfnak. A háromfordulós lakossági fórumoknak beállított színjáték első felvonásának végére kiderült, hogy még a 2097 fanoknak sem jutott eszébe, hogy Waldorf iskolát kéne az épületben elhelyezni. A második fórumon már 90%-ban waldorfos szülők jelentek meg és már csak az volt a kérdés, hogy milyen a Waldorf iskola működésével összeegyeztethető, a faluközösséget szolgáló tevékenységet tudnak a jelenlévők az épületben elképzelni. A waldorfosok szószólói (Verba Judit, Forgó Szilárd, Molnár András) szájából többször elhangzott a többi elfogadhatatlan érv mellett, hogy a választásokon 400-500 szavazatot hoztak a 2097 egyesületnek. A harmadik felvonásban, mivel értelmesen nem tudták az épületet feltölteni gyorsan döntöttek a Művelődési Ház áttelepítéséről. Nem volt semmiféle “lakosság bevonása a döntésekbe játszadozás”, semmilyen párbeszéd vagy vita az általunk javasolt idősotthon-sürgősségi ellátás-református kápolna hasznosításról. Jelenleg 6 pilisborosjenői és 17 budapesti (!) gyerek jár a pilisborosjenői Waldorf iskolába... Drága áron ugyan, de így ki lettek fizetve a szavazatok; rendelkezésre áll a Waldorfos kommandó, hogy a 2097 Falufórumon az Önkormányzat szája íze szerinti kommentekkel befolyásolja a közvéleményt és borítékolhatók a következő választásra is a waldorfos szavazatok.

– A másik nagy csel a 2097 Falufórum működtetése. Több fős cenzor csoport vigyázza, hogy Tömöri zöld, Bubik “civil önkormányzat” és Dömötörfy “civil közösségek építése” ideológiái mára abszurd módon túl legyenek tolva; a kényelmetlen témák ne kerüljenek napvilágra; a fősodorral ellentétes vélemények, pláne a választáson 25% szavazatot kapott ellenzék kritikái semmiféleképpen ne jelenjenek meg.

– A harmadik fontos tényező, hogy megértsék az eddig elhallgatott valós szándékokat, a Budai Tégla Zrt. és az Önkormányzat közötti perek lezárása, amivel biztosították Bt. Zrt. lojalitását.

Erről az alábbiakat fontos tudni: 2007 óta Uniós irányelvek alapján az Önkormányzatok a hatályos törvények alapján nem adhatnak vállalkozásoknak egyedi helyi adókedvezményeket, vagy mentességet.

Az előző ciklusban az Önkormányzat kivetette Bt.Zrt.-re a vonatkozó trv. szerint legfeljebb 5 évre visszamenőleg kivethető késedelmi kamatokkal több mint 500 millió Ft.-ra rúgó helyi ingatlanadót és bírósághoz fordult, hogy a 2004-ben és 2010-ben megkötött szerződésekben a Bt.Zrt. adómentességét biztosító pontokat semmisítse meg. Az adókivetést a másodfokon eljáró kormányhivatal jogszerűnek találta, majd az ezt követő bírósági eljárásban egy ingatlan vonatkozásában a kúria is jóváhagyta.

*

Az Önkormányzat adó mentességre vonatkozó semmisségi keresete biztos volt, hogy megáll, a szerződésekben pedig számos a Bt.zrt. által nem teljesített kötelezettség maradt volna. A BT.Zrt. ezért azt nyilatkozta, hogy az adómentességi klauzula nélkül a szerződéseket nem kötötte volna meg, így elérte, hogy a bíróság generálisan a szerződések egészére kimondta a semmisséget, amit a felek további fórumokon nem vitattak.

Ezt követően a BT Zrt. 2019 júliusában indított egy 1.7 milliárdos kártérítési kamupert, amelyet arra alapozott, hogy a semmisség kérésével az Önkormányzat kárt okozott.

A választások nem várt fordulatot hoztak.

Dr György Péter – aki Antonovits Bencével és Dömötörfy Zsolttal együtt Dr Fiák bizalmi embere – az Önkormányzat jogi képviseletében ahelyett, hogy kiterjesztette volna a Kúria döntését a BT.Zrt. valamennyi ingatlanára és végrehajtotta volna a késedelmi kamatokkal több mint 500 millió Ft. adók módjára behajtható követelést megegyezett BT.Zrt.-vel.

Annak ellenére, hogy BT.Zrt. kártérítési igénye teljes mértékben megalapozatlan volt – hiszen az adómentesség semmiségére irányuló kereset megindítása és az adó kivetése az Önkormányzat törvényes kötelessége volt – valamint a per még érdemben meg sem kezdődött; Dr György Péter nem várta meg, hogy az eljáró bíró esetleg azonnal elutasítsa BT.Zrt. keresetét; az adók módjára behajtható önkormányzati követelés mértékéig elfogadta BT.Zrt. kártérítési igényét.

BT.Zrt. nyakáról lekerült a hurok az elmúlt 20 évet – bár 30 Ha építési övezetben lévő telke van – egy Ft telekadó megfizetése nélkül megúszta. ( Az aktuális telekadó 200Ft / m2 / év.)

BT.Zrt. így korábbi 100 milliós nagyságrendű közművesítési kötelezettségétől is megszabadult.

Nagy örömében az Önkormányzatnak ajándékozta a kereskedelmi gazdasági területe fölött lévő használhatatlan semmit nem érő 7 Ha-os meredek hegyoldalt, valamint a Meditopnak most felajánlott 5 Ha-os rekultivált, a hatályos HÉSZ-ben sport célra kijelölt bányagödrét.

Az Önkormányzatot így ért 500 milliós veszteséget a 2097-es propaganda gépezet nagy győzelemnek állította be, sőt azt hazudták, hogy az ajándékozás révén az Önkormányzat 500 milliós vagyon birtokába került.

A BT.Zrt. csak azt kötötte ki az ajándékozás feltételéül, hogy az egyezséget mindkét fél tiszteletben tartja, a lakó célú területét a gazdasági területtől elválasztó sport célra kijelölt terület övezeti besorolására vonatkozóan semmilyen kikötést nem tett.

Ezt megfejelte azzal, hogy kikért a bányakapitányságtól egy állásfoglalást, amiben hozzájárultak, hogy a rekultiválás befejezésétől – az általánosan alkalmazott 25 év helyett – 15 évre a területet beépítsék.

Bár az adófizetőknek ez 500 milló Ft.-jába került, a 2097 Egyesület (Dr Fiák) megkapta azt a lehetőséget, hogy amennyiben olyan befektetőt tud hozni BT.Zrt. területeire, aki a lakócélú övezetben is ipari tevékenységet akar folytatni azt BT.Zrt. nem fogja gátolni.

Szerencsére az M0 elhúzódó megépítése, valamint a jelenlegi ingatlanpiaci trendek, sőt még a vírus miatti változások is abban az irányba mennek, hogy a lakó és a gazdasági területek közötti árolló tovább nő az előbbi javára. Térségünkben az építési telkek elfogytak, a kereslet töretlenül nő, az árak már a 40000 Ft./ m2-t közelítik. Eközben a gazdasági területek nehezen kelnek el, áruk 10000 m2 körül stagnál.

Kérdés, hogy meddig sikerült a BT.Zrt. lojalitását megvásárolni az adó elengedésével.

(ÖPE)

Átkötő út: Lenni vagy nem lenni?

Vélemény a 2097 Elnökségének az Átkötő útról kiadott Nyilatkozatáról

Kedves olvasók!

A 2097 Elnökségének frissen megjelent Nyilatkozata nem más, mint dilettáns, túltolt civil-zöld elvek alapján elképzelt, falunk fejlődése elleni merénylet.

 A 2097 egyesület támogatja, hogy az önkormányzati képviselők a képviseleti demokrácia szabályai szerint meghozott döntések helyett a régi iskolaépülettel megvásárolt Waldorfos papagáj kommandó kommunikációs terrorjára építik a Bubik Szabolcs féle civil önkormányzatosdit.

Köszönjük, hogy megírták nyilatkozatukat! Így már, reméljük nem csak nekünk világos, hogy mire megy ki a játék! Javasoljuk mindenkinek, hogy figyelmesen, a sorok között is olvasva tekintsék át az alábbi linken olvasható beismerő vallomást:

Az Átkötő úttal kapcsolatos az ÖPE véleményt hónapok óta világosan, érthetően, többször kifejtettük. Nem szeretnénk azt leírni pár hónap, év múlva, hogy „mi megmondtuk”…, de sajnos, ahogy állnak a dolgok így lesz…

A Meditop Telephelyének a régi Budai úti fasor mögötti elhelyezése és az Átkötő út a Meditop telephelyéig tervezett nyomvonala azzal, hogy a vállalat magán területén csak a helyben lakókat engedi át az M0 megépítéséig, az eddigi legjobb kompromisszum.  Jó a falu összes lakójának, megfelel az eddig fennen hangoztatott 2097-es elveknek és céloknak és ideális hely a Meditop fejlesztéseihez is. Lehetővé tenné, hogy az ország 5. legnagyobb, magyar tulajdonban lévő gyógyszergyártó cége nagyvállalattá nője ki magát.

Sajnos, a 2097 Egyesület már a választások előtt eldöntötte, hogy mi a terve az Átkötő úttal és az 500 milliós adótartozás elengedésével a Budai Tégla Zrt. lojalitását is előre biztosította.

Kedves Olvasók! Elgondolkoztak-e már azon, hogy most miért ” felejtették el” megkérdezni a Budai Tégla Zrt.-t, hogy mi a véleménye arról,hogy

-11 hektáros lakóterületének szomszédságába,

– a Duna Ipoly Nemzeti Park Nature 2000 védettség alá eső erdők közvetlen határára,

-az óvoda, iskola, és az 50-70 m mély rekultivált bányagödör 5 hektáros, sport célra kijelölt területére akarják a Meditopot telepíteni.

Vajon meddig tart a Budai Tégla lojalitása? A lakóterületek ára közelíti a 40.000,-Ft./m2-t, az ipari területek mai ára nem éri el a 10.000,-Ft/m2-t. Tényleg azt gondolják, hogy a Budai Tégla lemond 3 milliárd Ft-ról a két szép szemükért. Mert a pénz az nem minden…pláne persze, hogyha van!

Ehhez kívánják a Facebook-on a hívők és a Waldorfosok kommentjeivel befolyásolt lakosság többségének támogatását elnyerni, hogy aztán a civil önkormányzatiság nevében vagy az lesz amit előre eldöntöttek, vagy a Meditop elüldözésének felelősségét a lakosságra hárítják.

Más önkormányzat kijelöli és felvásárolja a szerinte legalkalmasabb ipari területet, kiépíti az infrastruktúrát, és tárt karokkal várja a befektetőket. Pilisborosjenő jelenlegi Önkormányzata ezzel szemben el fogja érni, hogy az itt született és 20 év alatt itt Pilisborosjenőn nagyvállalattá nőtt legnagyobb adófizetőjét az azt tárt karokkal váró Ürömre üldözi. 

Vérlázító felelőtlen hülyeség! Tragédia, ha bekövetkezik.

Mi lehet a hátterében a 2097 Egyesület álságos nyilatkozatának? Az átkötő út és a Meditop végül a szent választási célkitűzésnek – miszerint a Budai Tégla és a Malomdűlő lakó célra kijelölt területeit bármi áron el kell lehetetleníteni – fog az áldozatává válni?

Okafogyott a tiltakozás!

Óriási előrelépés az Átkötő út megépítésében!

Az Átkötő út nem fogja elérni a Budai utat! Ezzel az önkormányzat által feltüzelt ellenzők is tisztában lennének, ha az önkormányzat tájékoztatta volna őket erről!

Az Átkötő (Ipartelepi) út csak a Meditop cég leendő telephelyéig érne el. Magyarán zsák utca lenne. Ezzel az ellenzők átmenő forgalomtól és a pilisborosjenői iskola előtti vészhelyzettől való “félelme” teljesen indokolatlan! Nem lesz semmilyen forgalomnövekedés, mivel az Átkötő út nem fog közvetlenül kapcsolódni a faluban lévő egyik úthoz sem. A lentebb közölt térképen látható egy folyamatos piros vonal, mely az Átkötő út leendő nyomvonalát jelzi. Egyértelmű, hogy az Átkötő út nem éri el a régi Budai (nem a belső Budai!) utat.

A Meditop cég a későbbiek folyamán az önkormányzat és/vagy a lakosság kérésére hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy a helyben élők, automata beléptető rendszer segítségével használhassák az utat. Amennyiben ebben támogató döntés születik:

Az Átkötő út megteremti a külső településrész közvetlen kapcsolatát az Ófaluval így az Pilisborosjenő szerves részévé válhat!

Az Ófaluban élők Pilisvörösvár irányába 5 km-rel rövidebb úton juthatnak el, nem érintve Ürömön a Dózsa György utat, valamint Ürömön és Pilisborosjenőn a Bécsi út jelenleg legterheltebb szakaszait.

A Meditop cég (falunk legnagyobb adófizetője) a faluban marad, ott fejleszthet, ahol a legkevésbé zavarja az itt lakókat, a tervezett fejlesztés hosszú távon évi 100 millió forintos adót eredményezhet.

Az út 5 km-rel rövidebb és gyorsabb összeköttetést teremthet (csak a helyben élők számára!) a Bécsi úttal a Solymár és Pilisvörösvár közti gépjárműforgalom számára, amelynek jelentősége az MO megépítését követően tovább nőhet.

Forgalomterhelési változások:

A pilisborosjenői lakóházak érintett gépkocsiforgalomból eredő környezeti terhelése, napszaktól függően egy ötödére- egy tizedére csökken.

Az MO megépüléséig, (a lakók kérésre korlátlan ideig) csak a helyben lakók használhatnák az utat, így az sem kerülő, sem egérútként nem lenne használható.

Reméljük, hogy a pénteki fórumon az önkormányzat erről az óriási változásról is tájékoztatja a megjelenteket és nem tüzeli tovább az általa felhergelt Átkötő út ellenzőket!

Ismétlés az ÁTKÖTŐ ÚTRÓL

Kedves Pilisborosjenőiek!

Az Önkormányzat október 2-án fórumot rendez az Átkötő út ( Ipartelepi út) megvalósításáról. Sajnos, a “civilesedett” önkormányzat álláspontját nem a falu egészének , hanem néhány, az érintett területen élő lakó érdeke (és még ki tudja mi?) határozza meg. A tisztánlátás és a teljes közösség érdekének megfelelő döntés meghozatala érdekében közöljük újra az ez év februárjában megjelent kiadványunkat, melyben arra tettünk kísérletet, hogy minden érdekelt megkapja a megfelelő, pártatlan tájékoztatást.

Kérjük az eléréshez kattintson az alábbi linkre:

http://pbjfalunkert.hu/wp-content/uploads/2020/09/Falunkert-kiadvany-2020-02-11-FH-KESZ-.pdf

A 2020. februári szám címoldala

Az aktuális valós helyzet  megértéséhez mellékeljük az alábbi térképet:

Egy újabb térkép az érthetőség kedvéért

Jól látszik, hogy az út csak a Meditop telephelyéig tart.

A Meditop az MO átadását követően csak akkor engedi át a gépjármű forgalmat, ha azt PILISBOROSJENŐ ÖNKORMÁNYZATA KÉRI, így sem átmenő sem kerülő útként az új út nem lesz használható.

Amennyiben a Pilisborosjenő lakosok igénylik az itt lakók számára az Önkormányzat engedélyével biztosítják az áthaladását.

Milyen előnyökkel jár az Átkötő út Pilisborosjenő lakóinak?:

Megteremti a külső településrész közvetlen kapcsolatát az Ófaluval, így az Pilisborosjenő szerves részévé válhat.

Az Ófaluban élők Pilisvörösvár irányába 5 km-el rövidebb úton juthatnak el, nem érintve Ürömön a Dózsa György utat, valamint Ürömön és Pilisborosjenőn a Bécsi út jelenleg legterheltebb szakaszait.

A pilisborosjenői lakóházak érintett gépkocsi forgalomból eredő környezet terhelése napszaktól függően 1/5  – 1/10-ére csökken.

A Meditop a faluban marad, ott fejleszthet, ahol az a legkevésbé zavarja az az itt lakókat. A tervezett fejlesztés, hosszú távon évi 100 millió Ft-os iparűzési adót eredményezhet.

Az M0 megvalósulásáig csak a helyben lakók használhatják az utat, így az sem kerülő sem egérútként nem használható.

Az út megvalósítása az Önkormányzatnak egy Ft.-jába nem kerül, később csak jelentős saját forrás bevonásával lenne megépíthető.

Az út 5 km-el rövidebb és gyorsabb összeköttetést teremt a Bécsi úttal a Solymár és Pilisvörösvár közti gépjármű forgalom számára, amelynek jelentősége Pilisborosjenő és Üröm lakói számára az M0 megépítését követően tovább nő. 

A fele sem igaz!

A fele sem igaz?

( Újszülötteknek: egykori TV vetélkedő sorozat címe volt: Fele sem igaz!)

Úgy látszik Pilisborosjenő mostani önkormányzata kedvet kapott, hogy számunkra egy nem túl mókás vetélkedősorozatot indítson. Mi leírjuk, hogy mi a baj, ők meg kommunikálják a fele sem igazságot… Az itt élők a „nézők”, sajnos csak nézők! A választási kampányban tett 2097-es ígéretek ellenére a lakosság döntő többsége semmilyen döntésbe nincs bevonva! Ezt már a rájuk szavazó és bennük, ígéreteikben (még) hívő szavazópolgárok is észre kellett, hogy vegyék! Ahogy azt is, hogy semmilyen valódi eredményt nem tudott az önkormányzat közel egy év alatt felmutatni. Ami történt: a teljesen feleslegesen, az önkormányzat amúgy is csekély munkakedvét felemésztő és energiáit lekötő, az MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség) pénzéből átépített focipálya, a Küllerék által előkészített közvilágítás felújítás “átengedése”. (Hogy ezt miért nem fúrták meg?) A többi “munka” pedig a közvagyon elherdálására tett kísérlet (Átkötő út akadályozása), vagy befejezett mű (Waldorf iskola). Fogy is a türelem… de a hívők (még) kitartanak. Nem kívánnak megvilágosulni. Egyelőre.

Ennek a „birka” türelemnek a fenntartását szolgálja az önkormányzat látszattevékenysége, kommunikációja, és egyéb eszközei, mint a Feles sem igaz vetélkedő „honosított” verziójának helyi alkalmazása, már a hatalom átvételének pillanatától. A különféle kommunikációs trükkökkel, nem százas, kb fele igazságtartalmú közleményekkel a tevékenység és a szakmai hozzáértés látszatát igyekeznek kelteni. Ilyenek, többek között, például a legutóbb közzétett polgármesteri közlemény a buszöböl kivitelezésének elbaltázásáról, és a legújabb, a járványhelyzetben, október 2-ra meghirdetett átkötő utas lakossági fórum. Normális ember ilyenkor kihagyja a fokozott fertőzés veszélyt jelentő tömeges találkozókat, ezért nagy a valószínűsége, hogy a polgármester „hívői” többségben lesznek a fórumon, mivel nekik, ha más nem oda-vissza szolgáltatásból, ilyen, olyan előnyök érdekében kötelező elmenni és kiállni a mundér becsületéért és az önkormányzat Átkötő út ellenes elképzelései mellett kell demonstrálniuk. Ahogy tették ezt a Waldorf iskola kapcsán is…

Jó lenne, ha Pilisborosjenő polgármestere ( kis is vezeti a falut igazából? TÉBÉ, vagy EFI?) is megtartaná igazságbeszédét, mint egykor (14 éve) elv-társa. A vetélkedőket meg hagyjuk meg a tévéknek.

Javasoljuk, hogy a polgármester tegye közzé a munkaidőben folytatott internetes tevékenységének hivatalos igazolását. Annyira jók az internet világában. Nem jelenthet gondot egy ilyen igazolás beszerzése! Szeretnénk tudni, hogy mivel tölti hivatali idejét! (Egy greenpeace-es bálnavadász kergető videót mi is szívesen megnéznénk…)

Turizmus Pilisborosjenőn

Turizmus Pilisborosjenőn

(a kirándulók szemével (is))

Vajon mit tesz Pilisborosjenő önkormányzat a falunkba kirándulást tervező, vagy már az érkezett látogatók érdekében? Hát nem sokat… Főleg olyan lépéseket nem, melyekkel a turisták „lerablása” nélkül valamiféle bevételt produkálna falunknak, melyek egy részét akár a még jobb kiszolgálói környezet megteremtésére is fordíthatná. Márpedig befektetés nélkül nincs üzlet…

Lássuk mivel szembesül az ideérkező polgár és milyen negatív hatások érik a helyben élőket az idelátogató turisták (tisztelet a kivételnek) néha arcpirító nemtörődömsége miatt.

Ha busszal érkeznek:

Ennek minőségéhez nem sok köze van az önkormányzatnak. Javuló állapotok vannak. Most sűrítették a járatokat, új buszok is üzembe álltak. A buszmegállók környékének takarítása, úgy tudjuk, az önkormányzat dolga (lenne). Ott kellene sepregetni, a szemetet gyakrabban el lehetne vinni az egyetlen szemetesből (Kossuth tér). Ezek hiánya egyébként általános az egész faluban, pedig a most döntési helyzetben lévők nagyon hiányolták egy időben a szemetes kosarakat. Persze az akkori önkormányzat „bénasága” miatt. Szerintük… Kérjük pótolni a hiányosságokat! (Minden szinten!)

A buszmegállókat az önkormányzat építette még Szegedi Róbert polgármestersége idején. Mindhárom, a városba tartó irány oldalán lévő megállót helyi civilek (?) és az önkormányzat „ellenfázisban” felújította.  Ezek fedettek. A helyben utazni szándékozók részére nincs fedett megálló. Erre majd visszatérünk a gépkocsival érkezők részben.

A fotó 2019 augusztusában készült

Kerékpárral érkezők:

Majdnem bedőlt a régi Budai út felújítása a helyi “fősodor” (2097) erőszakos hatalomra törése miatt, mivel a választások előtt nem sokkal elindult beruházásba bele akarták suvasztani a dupla (!) kerékpárút megépíttetését. Ez örömteli lett volna. Mindenki boldog lenne, ha… ha megvalósult volna. Persze arra már nem volt erejük, akaratuk, hogy ténylegesen kiharcolják a kétsávos bringa utat (azóta sem…), de miattuk majdnem elmaradt a felújítás. Urak, Hölgyek! Lehet bizonyítani! Hajtsák ki az államtól a régi Budai út két irányú kerékpársávval való kiszélesítését! Ha akkor Önök szerint a Küller „bénázta” el…

Most már nem fontos a bringa út? Pedig biztonságosabb lenne azon kerékpározni! Az innen pár száz méterre tervezett Átkötő úton, akár a külső településrész lakói is “száraz lábbal” átruccanhatnának a belső faluba…

Eddig is megvoltak valahogy a kerékpárosok, ezek után is meg kell lenniük, mivel az amúgy szépen felújított régi Budai úton egyhamar nem fog kerékpárút épülni. Hogy miért? Mert drága önkormányzatunk akadályozza az Átkötő út megépítését. Így nincs sok esély arra, hogy Állam Bácsi beruház nekünk erre a néhány kilométerre pár száz milliót. Miért is tenné, ha ilyen a helyi hozzáállás, amilyen.

A kerékpárosok helyi kiszolgálásáról (javítási lehetőségek, kerékpár tárolók, tisztálkodási lehetőség) nincsenek információink. Várjuk az érdekeltek tapasztalatait! Számunkra fontos a külső településrészen élők ezirányú észrevételei! Kérjük, szóljanak hozzá írásunkhoz a Facebookon!

Gépkocsival érkezők

Na, ez a fogós kérdés!

Volt egyszer egy fórum (2018). Küller János indította el. Akkor a helyi fősodor egyesület (2097) fennen hangoztatta, hogy meg kell oldani az ideérkező autósturisták parkolását. Persze a felszólalók igyekeztek az ő házuktól jó messze javasolni erre (magán, nem saját) területeket. Aki a Petőfi utca környékén lakik a szerint a falu bejáratánál kellene kijelölni, aki a falu elején lakott a szerint meg a Levendulás felé. Minden szentnek…

Azóta is fennáll a probléma. Forr a net az indulatos kommentektől. A helyiek panaszkodnak, hogy idegenek beállnak a kapujukban gépkocsival, az utcákon szabálytalanul parkolnak. Balesetveszélyes manővereket produkálnak stb.

Hmm…. ( Tavalyi felvétel, most rosszabb a helyzet!)

Nem kívánunk javaslatokat tenni, de oldják meg mihamarabb, ha egykor Önök szerint a Küller „bénázása” miatt volt ez csak probléma…

A turisták részéről felmerül a kérdés, vajon a ki foglalkozik az ideérkező autós (gyalogos, bringás) turisták kiszolgálásával? Vajon biztonságban van e járművük, amíg élvezik természeti környezetünk áldásait? A Falón kívül van-e más lehetőségük enni-inni valamit? Hol tudnának egy jót ebédelni? Ha rájuk esteledik és itt aludnának, hol tehetik meg? Ezek a gyalogos és bringás turistáknál is kérdésesek!

Helyben élő kirándulók:

Vannak ilyenek! Mi még jobban látjuk tán, hogy mi hiányzik, mi sok. Sok például az engedély nélkül behajtó, száguldó, poroló autós a Vár felé vivő úton. Sok a szabálytalan, ezerrel tépő kerékpáros is az erdei utakon. Lassan, de lepusztul a természeti környezet. Rengeteg filmes, tévés stáb dolgozik kint a Teve sziklánál, a Várnál, a Kevélyen. Az utóbbi szeretett helyszíne a paplanernyősöknek, akiket lassan már napi rendszerességgel kell a tűzoltóknak, katasztrófavédőknek kimenteniük.

Szél viszi messze a… szemetet. A helyi, a vár felé földet birtoklók már hetedhét világra (szó szerint) szóló rendezvényeket tartanak területükön (Pandémia a idején…).

Szeméthelyzet a Rózsa utcában (2019. november 12.). Nem lett jobb…

Hogy mi hiányzik: szinte minden, ami a felhőtlen, de felelős kirándulást szolgálná! Nincs, vagy kevés szemetes, ami van az sincs ürítve kellő gyakorisággal, a kutya piszkot sincs hová dobni, ha már összeszedte a gazdi.

Nekünk itt élőknek van rendbe tenni magunkat séta után, de megértve az ideérkezők problémáit sürgetjük az önkormányzatot, hogy egy látványos huszárvágással tegyen végre valami érzékelhetőt a kirándulni vágyók érdekében! Persze nem csak a kirándulók érdekében, az itt élők is számítanak! A faluban is kevés a szemetes. Kutyapiszok kidobására szolgáló pedig egy sincs! Pedig sokan költöztek ki a városból, ahol a kutyusok és ők megszokták, hogy sétáltatják ebeiket. A városban sem paradicsomi a helyzet, de itt sokkal rosszabb! Itt még lovak is vannak…

Nem kellene ezekkel a fenti felvetésekkel, kérdésekkel is (nem virtuálisan) foglalkoznia az önkormányzatnak? Nem kéne egy helyi kiadvány szerkeszteni, melyet akár a neten is elérhetnének a kirándulni vágyók? Ebben fel lehetne hívni a figyelmet a rájuk vonatkozó szabályokra, parkolási lehetőségre, étkezési, tisztálkodási lehetőségekre, túra útvonalakra. Persze ezeket előbb meg kéne teremteni. A tisztálkodási, különösen a kézmosási feltételek megteremtése ebben a pandémiás időszakban különösen fontos lenne! És itt értünk el a mostani legveszélyesebb részhez. Arra is figyelnie kéne a felelősöknek, hogy a turizmus által ne kerüljön be a Covid-19 falunkba. Itt sok idős ember él. Felelőtlenség lenne úgy „kormányoznia” az önkormányzatnak, hogy a járvány kapcsán meghozott intézkedések vagy a kötelezendően megteendő lépések elmaradása miatt veszélyt jelentsenek ránk az ideérkező turisták.

Az itt élők szeretnék, hogyha már el kell viselniük a turisták hadát, legalább lenne bevétele a falunak ebből az ágazatból. Lassan egy éve, hogy megkapták a bizonyítási lehetőséget a fiatal (?) képviselők! Eddig nincs nyoma, hogy élni tudtak volna vele…

Magyarázom a bizonyítványom

Magyarázom a bizonyítványom

Reméljük van némi része egyesületünk kitartó „üzengetésének”, melyet néhány aktuális témában folytattunk Pilisborosjenő polgármestere és testülete felé, abban, hogy végre, legalább a buszöböl-iskolai zebra ügyében közzétett valami kis pamfletet TÉBÉ.

Örüljünk a változásnak a nagy Elhallgatás Évének talán vége. (?)

Azonban nem állhatjuk meg szó nélkül, mivel a közzétett levéltartalma kissé kiveri a biztosítékot. Nem csak nálunk… Sokan panaszkodtak eddig is, hogy nem ezt a tempót, hozzáállást várták az új önkormányzattól. Nyíltságot, beleszólást ígértek és pont az nem (sem) valósult meg. Vajon miért kell heteket, hónapokat várni, amíg közlik, hogy mi a gubanc az iskolai zebra beruházással. Ráadásul, akkor sem jó híreket hoznak, amikor végre valami infóra méltatnak minket, hanem magyarázzák a bizonyítványt. Nem kívánunk tételesen foglalkozni a polgármester közleményével. (A Béna kiskacsa meséjéhez hasonlítható az elbeszélő, magyarázkodó stílusban megírt szösszenet elég nehezen befogadható…) Aki úgy érzi, hogy magyarázkodásból van mit tanulnia, tegye meg, olvassa el. Sokat fog tanulni.

Egyet pár dolgot nem (sem) értünk:

Miért fogtak ilyen későn, két évvel az iskola áttelepülése és egy évvel az uralomra kerülésük (!) után hozzá? (A pandémiára való hivatkozás nem ér!)

Milyen tervek jártak le?

Azok mennyibe kerültek nekünk?

Ki fizeti a minket ért kárt, mely az újabb tervezésből, engedélyeztetésből fakad?

Ki ennek az egész baklövésnek a felelőse?

Vajon megfelelő volt a munka előkészítése?

Ha csak októberben lesz kész a „mű”, akkor miért nem lehet addig járhatóvá tenni a már egy hónapja lezárt munkaterületet. Az indokolatlanul szűkre szabályozott úttest balesetveszélyes. Persze, akinek csak néhány méterre van a munkahelye a lakóhelyétől, az nem közlekedik annyit arrafelé…

A legfőbb kérdés: Mikor kér bocsánatot Tömöri Balázs és a 2097 Egyesület Küller Jánostól, amiért azt híresztelték a választáskor, hogy röhögve meg lehetne csinálni a zebrát, csak Küller nem akarja, mert nincs gyereke és ezért nem érdekli? MOST MÁR KÉT ÉVE MŰKÖDNE A ZEBRA, HA NEM SZÓLTOK BELE!

Cselekvés helyett pótcselekvés

(Na végre (…) egy Fórum)

Szeptember 14.-én ( egy hónappal a hatalomra kerülésük évfordulója előtt…) a pilisborosjenői Önkormányzat fórumot tart Malomdűlőn a forgalomlassításról.
Soha az elmúlt 20 évben ilyen állapotok nem uralkodtak a Téglagyári úton. Fejmagasságú gaz, szemét, olyan kátyúk, hogy nem gyorsan, hanem már lassan sem lehet rajta közlekedni.

Ez egy téli kép a Téglagyári útról. Nyáron se jobb a helyzet a por miatt. Nem a forgalmat kellene lassítani, hanem por és zajmentes utat kéne építeni. Persze ez nehezebb és költségesebb is, meg munka is lenne vele. A szócsépléshez nem kell annyi energia…


A fórum helye külterület, a patak mentén mezőgazdasági művelés alatt álló, kertek, fölötte művelésből részben kivont zártkertek vannak.
A házak java része engedély nélkül épült, sok helyen így megszüntetve a csapadékvíz Háziréti patakba jutását.  A meghirdetett helyszín is pont egy ilyen útszakasz, ahol emiatt kétszer annyi a kátyú.
A szennyvízkezelés sem megoldott, a sötétzöld polgármesternek mégsem jut eszébe, hogy az itt lakóktól be kéne kérni igazolást a keletkező kb. 100m3/év/háztartás szennyvíz elszállításáról.
Amíg nem épült meg az Ürömi körforgalom addig Pilisvörösvárig állt reggel a kocsisor, ami miatt százával vágtattak reggelente a Téglagyári úton a befelé siető autósok. Persze akkor a Malomdűlő Kft. évente két három alkalommal autograderrel járhatóvá tette az utat.
Az Önkormányzat védelmében annyi elmondható, hogy az ide költözők nagyon jól tudják, hogy azért költöztek ide, mert a jogi viszonyok és az infrastruktúra hiánya miatt töredékéért jutottak ingatlanaikhoz és a víziközművekért sem kell havonta fizetni.
Talán éppen ezért a valós problémák helyett foglalkoznak a járhatatlan Téglagyári út forgalomkorlátozásával, ami jól jön a külső településrészt teljesen elhanyagoló Önkormányzatnak.
Ma a falu lakóinak 15%-a lakik a külső településrészén.
Ebben a ciklusban készült egy A4-es lapon egy fantasztikus probléma térkép, kihelyeztek 3 azaz három pozdorja hirdetőtáblát(~5000Ft./db) és egyszer kijöttek Téglagyári út elejére ahol 1 azaz egy kátyút betöltöttek a csoda masinájukkal(~5000Ft).


A valós feladatok az alábbiak lennének:
1) Tisztázni a zártkertes rész jelenlegi státuszát.
2) Meghatározni a jövőképét.
3) Megoldani a felszíni víz levezetést.
4) Kezelni a szennyvíz kérdést
5) Bevezetni az ivóvizet.
6) Pormentes, legalább martaszfalt utat építeni.


Persze lehet tovább helyi közösséget is építeni ehelyett! Hogyha továbbra is így látja el az Önkormányzat az amúgy kötelező feladatait, akkor ezzel a forgalom sebessége 0-ra redukálható a Téglagyári úton.

Programajánló Pilisborosjenő Önkormányzatának:

  1. Túra: Egy falovas drinking utáni látogatás az Óvoda mellett lefutó vizesárokhoz (20 méter). Megszemlélni az árokban kinőtt természeti értékeket, (dombokat, hegyeket..) gazokat, lefolyást akadályozó hordalékot. Ne adj Úristen, ezután gondoskodni az árok tisztításáról.
  2. Oktatás: rövid trip a polgármesteri karosszékig, kemény munkával elővenni a loptopot és néhány keresett szóval tájékoztatni a lakókat az iskola előtti anomáliákról és a zebra-buszöböl munkálatainak állásáról, a bekerülési összegekről, a tornaterem valós kivitelezési költségéről, határidejéről, stb.. A Waldorf iskola panama is megérne néhány igaz (!) sort…
  3. Sport: fenti loptopos akcióban, egy agyerőltető virtuális kék túra keretében képzeletben elfutni az új focipályáig, aztán megírni, hogy mi is a mennyi, mikorig, kinek, minek.
  4. Művelődés: személyes polgármesteri szemle a leendő művelődési házban. Saját szemmel meggyőződni az épület ilyen célra való használhatatlanságáról. Majd az a tanulságokat is írásba önteni, ne adj Isten egy falufórumon megvitatni az elképzelést nem támogatókkal, ennek reménytelensége miatt, az önkormányzat hivatalos weboldalán (nem FB oldalán!) megosztani a nagyérdeművel.
  5. Mezőgazdasági építőtábor látogatás: fentivel egyidőben ránézni a Közösségi Kertre.  Felelős szemmel áttekinteni a közpénzből, a köz birtokában lévő ingatlanon működtetett magánkertkultúra környezetét, megállapítani annak értelmetlen voltát. Ezután az állítólagos közhasznú működtetést is érdemes lenne egy füst alatt megindokolni az adózó állampolgárok részére. Fennmaradás esetén dönteni a nem az új közösséghez tartozók hasonló mezőgazdasági támogatásáról. Javasoljuk erre a célra átadni a jelentkezőknek az önkormányzat parkolóját!
  6. Gyalogtúra greenpeces aktivistáknak: irány az új fejlesztési területek, ahol a 30 foknál kisebb dőlésszögű tetők esetében „zöld” (green) alkalmazását tenné kötelezővé az önkormányzat. Valószínű, hogy a Pilisborosjenőre irányuló téli  turizmus fellendítésn fáradozik az önkormányzat, mert sípályának lehet, hogy jók lennének ezek a tetők (igaz elég rövidek lennének), de másra aligha. Nagy hiba, hogy a tulajdonosokkal előzetesen nem egyeztettek és nem lenne kivétel, kötelező lenne ez a méregdrágán kivitelezhető tetőfedési megoldás és egy eleve zöld (!) természeti környezetben teljesen értelmetlen, haszontalan  is lenne. Javasoljuk a polgármesternek, hogy legközelebb valamelyik belvárosi kerületben próbáljon szerencsét és ott valósítsa meg agyament elképzelését.
  7. Séta a leendő Átkötő úthoz: frissítő séta keretében megszemlélni a leendő Átkötő út nyomvonalát. Közben lehetőség nyílik találkozni az utat állítólag ellenző tulajdonosokkal. A köz érdekében, de nem küzdősportban meggyőzni őket az út közhasznúságáról, megépítésének szükségességéről. Bár ez utóbbi nehéz lesz, hiszen az önkormányzat elhitette velük, hogy még megakadályozható az út megépítése. A legújabb hírek szerint már 2018-ban eldőlt, hogy lesz Átkötő út… az önkormányzatnak nincs beleszólása, mivel kiemelt állami beruházás (M0) keretében épül meg. (Reméljük tényleg így lesz!) Valószínűleg ezért sunnyog az önkormányzat a lakossági fórum meghirdetésével. Végül is, a sunnyogás is lehet egy program…

(Folytatjuk)