Kérdezési segédlet

a hétfői (2021. szeptember 20-i) Közmeghallgatásra

Anyagi helyzet:

 • Milyen szabadfelhasználású pénzügyi forrásokkal rendelkezik jelenleg az önkormányzat?
 • Ezek elegendők-e a testület által elképzelt fejlesztésekre, a falu idei üzemeltetésére?
 • Milyen tervei vannak az önkormányzatnak arra nézve, ha a Covid 19 járvány nem enyhül?
 • Milyen egyéb bevételi forrásokat képzelnek el bevonni a költségvetésbe az adók emelése helyett?
 • Ehhez kapcsolódik: az elmúlt ciklusokban a 2097 Egyesület folyamatosan kritizálta, sokkalta építményadó mértéket.  Mikor kívánják ezt csökkenteni? (Hamarosan itt a határidő!)

Budai Tégla Zrt:

 • a közvélemény számára (is) zavaros adóbefizetési megállapodásról az önkormányzat magyarázatának, indoklásának kérése
 • az adóbefizetésért cserébe kapott földterület értéke miszerint lett megállapítva, ha nem történt értékbecslés?
 • Milyen egyéb, eddig nem ismertetett okok indokolták a per ELŐTTI megállapodás létrejöttét?
 • Törvényes-e a megállapodás önök szerint?

Lazareth:

 • Milyen indokok alapján költötték el az önkormányzattal egyedi megállapodást kötött tulajdonosok által eddig befizetett, külön számlán tartott, a lazareth-i közművekre szánt pénzt? Mire fordították azt konkrétan? Mennyi maradt a számlán?
 • Mi a terve az önkormányzatnak arra az esetre, ha fenti lazarethi befizetések sem elegendők a költségvetési lyukak betöméséhez. (Újabb telekeladások, ha lehetséges, akkor hitelfelvétel?)

Más ingatlanfejlesztési területek:

 • Miért áll negatívan, destruktívan egyes fejlesztési területekhez az önkormányzat?
 • Mi indokolja ezek hátrányos, a köz javát nem szolgáló háttérbe szorítását?
 • Mi indokolja más területek kitüntetett önkormányzati figyelmét, partneri hozzáállását?

Helyi vállalkozások elleni önkormányzati ténykedés:

 • Miért vitte addig az önkormányzat a Meditop elleni támadássorozatát, hogy valószínűleg a cég el fog költözni a faluból?
 • Végül is mik voltak a valós okai a Meditop új telephelyének és az Átkötő út megépítésének önkormányzati elgáncsolásának?

A Várvölgy önkormányzati tervei és a Szalai féle telek önkormányzati megvételének témája:

 • Milyen indokok alapján költött el az önkormányzat 35 millió forintot ennek a (Szalai) magánterületnek a megvételére, volt-e értékbecslés?
 • Mik a további ingatlanvételi tervek a Várvölgyben? Miből kívánják megvalósítani azt az elképzelésüket miszerint, a Várvölgy beépülésének megakadályozására a komplett Várvölgyet meg kívánja venni az önkormányzat? Miből kívánják ezt finanszírozni?
 • Az egyik peres ügyben kifizetett 17 milliós kártérítési összeget miből fizette ki az önkormányzat? Miért volt szükség a kártalanítás kifizetésére? Mi alapján állapodtak meg az összegben? Volt-e értékbecslés?

Útépítés, forgalomszabályozás:

 • Van-e útépítési koncepciója, terve, elképzelése az önkormányzatnak a maradék, rossz állapotú, murvás utcák felújítására és a karbantartás elmaradása miatt károsodott, közelmúltban felújított utcák rendbetételére, a felszíni vízelvezetés problémáinak megoldására?
 • Van-e elképzelése, terve az önkormányzatnak a belső faluban (is) meglévő forgalomtechnikai gondok megoldására?

Szennyvízkezelés:

 • Miért toporog egyhelyben a pilisborosjenői szennyvízkezelés fejlesztése, átállása a budapesti tisztításra? Hogyan áll jelenleg az ügy?

Külső településrész:

 • Hogyan áll a beígért villámgyors Bécsi úti járdaépítés ügye?
 • Mi van a főcsatornával?
 • Mikor kapnak szilárd burkolatot az utak?
 • Milyen forgalomszabályozást kíván az önkormányzat megvalósítani az áldatlan közlekedési helyzet megoldására a 10-es út mentén?
 • Miképpen kívánja megoldani a külső településrész lakóinak belső faluba történő eljutását az önkormányzat?
 • Tücsök utca?

Bölcsőde, tornaterem:

 • Hol tartanak a kivitelezéssel?
 • Határidők?
 • Ki jön- e a bölcsőde a kapott plusz 240 millióból?
 • Ha nem, azért ki lesz a felelős, milyen forrást kívánnak bevonni a befejezéshez?

Waldorf iskola:

 • Meghosszabbítják-e a Waldorf Alapítvány régi iskolára vonatkozó bérleti szerződését?
 • Helyén való-e, hogy az egyik képviselő feleségének alapítványa vehette bérbe a régi iskolát?

Hírmondó:

 • Tájékoztatás kérése az önkormányzati lap kiadásának költségeiről, beleértve az alkalmazott médiareferens fizetésére fordított összeget is.

Közösség:

 • Tájékoztatás kérése a közösségi kertek témájáról.
 • Bulifalva maradunk?
 • Ki készítette, zárta le, összegezte az erre irányított közvéleménykutatást?
 • Mi lesz azokkal, akik elszenvedői mások zajos szórakozásának?
 • Mi indokolta a művelődési ház kirakását az eredeti helyéről? Miért nem a Hivatal költözött át a Művelődési Házból?

Patakfelújítás, lámpacsere, focipálya, tornaterem:

 • Ki készítette elő ezeket a projecteket?
 • Ki teremtette elő a rájuk fordított önrészt?

Egyéb:

 • Miért nem világít hónapok óta az iskolai zebránál lévő egyik lámpa?

Lazarethi mínuszok

Mindenhol susmogják, kérdezik egymást az emberek a faluban, a Facebookon is van némi infóváltás a témában. Az ABC-ben, a buszon, az új közösség rendezvényein is hallottuk már pusmogni. Hogy mit? Elmondjuk? Jó, de nem úgy, ahogy az emberek egymásnak adják a hírt fenti helyeken, hogy el…ták a Lazarétiek pénzét! Valószínűleg erről nincs szó! Valahová „átkerült”, valahonnan, valami, aminek nem lett volna szabad átkerülnie. A műveletet „átcsoportosításnak nevezi az önkormányzat…

Utánanéztünk, jártunk mi is LEHET az igazság ezügyben. Azért a nagybetű használata, mert a hónapokkal ezelőtt feltett, a lazaréti tulajdonosok közműfejlesztésre befizetett összegének nagyságára vonatkozó közérdekű kérdésre az önkormányzat a mai napig nem válaszolt, így csak körülbelül tudjuk, hogy mennyi az annyi.

Előzmény:

A lazarethi tulajdonosok által a közműfejlesztés befejezésére az önkormányzatnak befizetett összege 2019. őszén 60 millió volt, amiről a dokumentumokat Tömöri Balázs a polgármester váltáskor át is vette.

Az önkormányzat költségvetésében 2021.02.16-án mégis csak 35 000 000.-Ft lett megjelölve a pénzért elvárt fejlesztési célokra. (Hol a többi pénz, az akkor valószínűleg 25 millió forint?)

Most egy ennél már nagyobb összeg, 71 millió forint (tehát közben történtek újabb tulajdonosi befizetések) „átcsoportosításáról” döntött az önkormányzat ugyanerről a számláról más, az önkormányzat működésére is fordítható célra.

(Itt olvasható a Határozat: https://pilisborosjeno.hu/wp-content/uploads/HIV/hatarozatok/H-64-2021.pdf)

Egy ilyen komoly ügyben talán jobb lett volna név szerinti szavazással dönteni, de jelenlévő négy (!) személy egyhangú szavazása miatt egyértelmű, hogy kik támogatták az előterjesztést… Ennek abban az esetben lehet jelentősége, ha netán hatósági ügy kerekedik a pénz „átcsoportosításának” jogszerűségéről.

Az önkormányzat fenti „átcsoportosítás” indokaként a járványhelyzetben hozott adófelfüggesztési kormányintézkedés miatt elmaradt adóbevételt hozta fel. Arról nem szólnak az indoklásban, hogy a kormány a 10 ezer fő alatti településeknél automatikusan pótolta ezeket az adóbevétel kieséseket és, hogy Pilisborosjenő megkapta-e ezeket a kiegészítéseket… Ráadásul a Covid 19 intézkedések a költségvetés elfogadásakor már éltek, ezek alapján kellett volna az önkormányzatnak a takarékossági intézkedéseket meghozni, nem pedig utólag a járványra fogni a pénz „átcsoportosítását”. Ezen takarékoskodás jól láthatóan nem sikerült az önkormányzatnak.

Tehát az egyedi településrendezési szerződések megkötésével a váltás után is további befizetések mentek az elkülönített számlára. Nem tudni, hogy pontosan mennyi, mivel az önkormányzat azt a közérdekű adatot, hogy mennyi pénz van az elkülönített számlán ez év március óta nem hajlandó megküldeni a kérelmezőnek. Csak sejteni lehet az „átcsoportosított” összegből, hogy már 70 millió feletti lehet. Akkor biztosan, hogyha az „ingatlanfejlesztésként” a költségvetésbe beállított 30 milliós lazarethi telekeladást is ideszámítjuk. És miért ne számítanánk ide, amikor a tulajdonosok szerint az „ajándék” telkek adományozási célja a lazarethi fejlesztések forrásának a megteremtése volt!

Ez a pénz a TULAJDONOSOK pénze az út és csapadékvíz elvezetésére lett befizetve, de ebből még ki kell fizetni a közvilágítás kiépítését is, ami 36.687.676.-Ft-ba kerülne. Másra nem fordítható ez a tulajdonosok által befizetett összeg.

Véleményünk szerint az önkormányzat nem veheti „kölcsön” és nem fordíthatja sem működésre, sem a Lazarétet nem érintő egyéb fejlesztésre az elkülönített számlára befizetett pénzt, mert ez az összeg jogtalan felhasználását jelentené.

Az önkormányzat az elkülönített pénz „átcsoportosítására” hozott HATÁROZATA fedezetről is intézkedni kívánt (úgy, hogy a 2021. évi költségvetési rendeletében egyébként a pénzmaradvány bevételi oldala már tartalmazta azt az összeget, mely 2019-2021 között befolyt az elkülönített számlára, míg a kiadási oldalon csak a 35.000.000 Ft-ot tüntette fel, mint Lazaréti kiadás).

Értékbecslő szakvéleménye alapján körülbelül 71 millió forint lenne a fedezetként bevont telkek értéke. ÁFÁSAN! Ez eladáskor az 27% mínuszt jelentene.

A megmaradó összeg 56 millió forint lenne, tehát nem fedezi az elvett („átcsoportosított”) pénzt. Magyarán FEDEZET NÉLKÜLI átcsoportosítás történne.

A Lazarethi terület belterületbe vonásakor szerződésbe foglalt ajándék telkek a falu fejlesztésére a terület betelepülése által megnövekedett feladatokra lettek adva. Úgymint: bölcsőde, óvoda, iskola, orvos, fogorvos stb. Nem a polgármester fizetésére a képviselők tiszteletdíjára és nem működési költségre. Ha az ajándék célja meghiúsul az ajándék visszakövetelhető!

Jelenleg az önkormányzat -mivel a lazarethi VKT-tól átvette az összes eddig elvégzett munkát, s ezáltal a közművesítés kötelezettsége őt terheli- 9.000,-Ft/m2 (túlzott!) áron számolja a maradék közművesítést, de ha működésre feléli a befizetett összeget akkor jövőre ennél is többre becsüli majd a költségeket?

Miért fizessenek be pénzt az emberek? Úgy sem lesz út, mert felélik a pénzt.

Azért „csoportosítják” át a pénzt, hogy az ő forintjaikból foltozzák be a költségvetésben az önkormányzat felelőtlen gazdálkodásával keletkezett lyukakat a döntéshozók?

A fentebb leírtak alapján úgy véljük elherdálják a Lazareth fejlesztésének, jövőjének fedezetét! (Lazarethi óvoda, bölcsőde kapacitását, TB finanszírozott fogorvos, stb)

Ha nem megy a vállalás, adják vissza mindenki pénzét és oldják meg a közművesítést a lazarethi tulajdonosok által leadott „AJÁNDÉK” 20 telek árából! Ha még azokat nem adták el fű alatt…

Újabb fejlemény:

Valószínűleg a 2907 Egyesület testülete és polgármestere is érzi, hogy kezdenek összecsapni a hullámok a fejük felett e témában (is) „FRISSÍTIK” a lazarethi fejlesztési koncepciót… melyet itt „élvezhetnek”, tanulmányozhatnak az érdekeltek, érdeklődők, amíg egy újabb „frissítés” nem érkezik:

ÖPE

Viszlát nyár!

(Vagy inkább viszlát nyarak?)

Talán korainak tűnik nyárbúcsúztatót írni, de most (még) nem is az a szándékom!  Mindenekelőtt jelzem: írásom senki és semmi ellen nem irányul, inkább valamiért született.

Jól emlékszem, mikor először megismerkedtem Pilisborosjenővel -hát, ez már közel ötven éve történt- milyen volt a falu. Az idősebbek még arra is emlékezhetnek, hogy a Kossuth téren, ahol most „nagy elánnal” ügyködnek, hogy a patak vizét valahogy átvezessék a tér alatt, még felszínen haladt annak vize. Aztán jött a nagy ötlet valakiktől: a Templom utca helyett legyen a Kossuth téren a buszvégállomás. Erre csövet fektettek le a tér alá, persze kisebbet, mint kellett volna, és lefedték a patakmedret. Azóta is probléma van (volt?) itt a nagyobb tavaszi, nyári viharok idején a vízlefolyással.

Arra is emlékszem, hogy a Hegyen nem volt ennyi lakóház, porosabbak voltak az utak, nem volt ilyen sok szép, épített járda – az elődöknek köszönhetően- és aszfaltos út.. De akkor jó volt úgy, ahogy volt!

Pilisborosjenő régen

Arra is emlékszem, hogy a régi orvosi rendelőbe jártunk, amit aztán kinőtünk és kellett egy nagyobbat, modernebbet építenünk. Ennek a régi orvosi rendelőnek és a Művelődési ház-Polgármesteri Hivatal parkolójában volt a helyi önkéntes tűzoltók bázisa. De sokszor láttam őket karbantartani az eszközöket, járműveket.

A régi orvosi rendelő
Az új Tűzoltószertár

Arra is emlékszem, amikor a Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonába került a mostani Tájház. Volt mit dolgozni rajta… De dolgos kezek, ügyes emberek munkája által és egy közelgő, újabb, nagy volumenű felújítás után lassanként elkészül az épület felújítása, mely eddig (!) többnyire a Német Önkormányzat, a Német Dalkör rendezvényeinek és a Falumúzeumnak adott helyet.

Arra is emlékszem, hogy Üröm és Pilisborosjenő egy közigazgatás alá tartozott és később, a szétválás után milyen nagyszerű emberek vezették falunkat. Selmeczi László, Szegedi Róbert, Küller János. S persze voltak, vannak, akik bizonyítási lehetőséget kaptak, például Paksi Imre és most Tömöri Balázs. Az előbbi nem tudott élni vele, az utóbbinak van még (?) három éve, hogy letegyen valamit az asztalra. Az is igaz, hogyha a lehetőségeik fényében vizsgáljuk polgármestereink tevékenységét, az elődöknek sokkal nehezebb dolguk volt, mint ma az utódoknak! Manapság sokkal nagyobb állami forrásokra számíthatnak a tehetségesebb önkormányzatok. A most regnálók a jól kiépített civil támogatói körben is bízhatnak, amíg van miből finanszírozni igényeiket.

Arra is emlékszem, hogy a közösségi rendezvények ritkábbak voltak, mint manapság. Ezt nem hátrányként említem meg, hanem nosztalgiaként a mai eseményekhez viszonyítva. Emlékszem, hogy régebben is voltak, nem is akármilyen közösségi rendezvények, de nem voltak ilyen zavaróan hangosak, mint manapság. Ráadásul ritkábbak voltak. A melegebb időszak első szabadtéri rendezvénye a Tavaszköszöntő volt. Aztán jött a Május 1-ei zenésébresztő, Madarak Fák napja, Nyár köszöntő, Nyárbúcsúztató. Kora ősszel a látványos Szüreti Felvonulás és este a bál zárta a szabadtéri rendezvények sorát. Ezek mindegyike elviselhető zajterhelést jelentett az itt élőknek.

Zenésébresztő

Mióta van a Tájház, azóta -jó idő esetén- a Dalostalálkozókat ott rendezték. Később a zártnak tűnő udvar esküvőknek, vacsoráknak, egyéb magánrendezvényeknek is helyt adott.

Évente volt néhány lakodalom a faluban. Ezektől persze hangos volt a falu, amíg vonultak, ha vonultak, aztán a Művelődési Ház nagyterméből kiszűrődő zaj már nem volt olyan zavaró a távolabb lakóknak. Minden tiszteletem a közvetlen szomszédoknak!

Arra is emlékszem, hogy mi is fogott meg igazán ebben a faluban, mikor először itt jártam. Mindenekelőtt az itt élő emberek tulajdonságai. A jó és rossz tulajdonságaik. Nekem is vannak ilyenek… Aztán a csend! Igen a CSEND! A csend, ami a nyári estéken a Hegyről lesétáló hűvös, jó illatú levegővel karöltve „leszállt” a falura. Hallani lehetett a fák susogását, a tücskök ciripelését, a kutyák csaholása adta az ellenritmust hozzá. Hajnalonként kakas kukorékolása fújt ébresztőt nem a vekker alarmja. Utána a templom hat és nyolc órai kongatása vitte a főszólamot. Akkoriban ezek a dolgok senkit sem zavartak. Abban az időben még lehetett nyitott ablak mellett aludni. A pilisborosjenői nyáréji atmoszféránál szebb nem sok lehetett a világban.

Volt ilyen is a falu ezen része
Ma ilyen!

Napközben sem igen volt zajos a falu. Egészen a Nagy Betelepülési hullámig csak néhány ház épült évente. Akkoriban még sokan használtak hagyományos eszközöket a kerti munkákhoz. Még jómagam is kaszával próbáltam a füvet istápolni kertemben. Egész jól ment. És CSEND volt! Csak a kasza élezése „adott” a csendnek. Flex helyett fűrészeltek, lombfúvó helyett sepregettek. Seprűvel…  Reggelente a város zaja még alig volt hallható. Aztán jöttek a modern idők…

Persze a régi időkben is megvoltak a közösség „egyéni problémái”. Ezekre most nem térnék ki. (Csak a szépre emlékezem, az első (utolsó) boldog nyárra…)

Boldog, tücsök ciripeléstől hangos további -ha lehet- csendesebb augusztusi éjszakákat és -a jövőre nézve- CSENDES nyarakat, nyárestéket kívánok mindenkinek!

(WL)

Véleményrovat

A képviselő-testület 48/2021. sz. határozata a Waldorf óvoda és iskola ügyében döntött.

(Bubik képviselő érintettség (!) okán nem szavazhatott! Érdemes lenne megnézni, hogy az eddigi, a Waldorfot érintő döntéseknél is így történt-e? Egyébként lényegtelen, mert úgyis átment volna, ha ellene szavaz…)

A fő kérdés számomra az, hogy miért is kellett így dönteni?

Többször elolvastam a jegyzőkönyv idevonatkozó részét, de a döntés szükségessége nem nyert bizonyítást számomra! Márpedig, ha nem indokolt egy döntés, akkor felvetődik a kérdés: törvényes-e indok nélkül közpénzt kiadni?

A Waldorf óvoda támogatása gyerekenként, ilyen szinten, vajon miért fontos az önkormányzatnak? Ezek a magán (!) intézmények szednek tandíjat a szülőktől! Nem is keveset! Főleg úgy érthetetlen az egész, hogy azt sem lehet igazán tudni, hogy mennyi az annyi, mert azt csak akkor tudja meg a szülő, ha már elbeszélgetnek velük a gyermek felvételekor. (Ez inkorrekt szerintem, de ha ez megfelel a szülőnek, hát legyen! )

Rendszeresen, amikor szükséges, a szülők tartják rendben az udvart, festenek, takarítanak stb. Igaz, ez benne van a szabályzatukban, de azért ez elég durva. Gondolom, hogy azok a szülők, akik ezt vállalták szívesen csinálják.

Szóval van bevétel! Érthető is! Egy magánintézmény nem alapíthat egy önkormányzat jóindulatára. Támogatás nélkül is talpon kell maradni. S ha ez így van, akkor mire kell az önkormányzattól kapott plusz forrás….?

Tehát önfenntartó a Waldorf iskola-óvoda és mégis az önkormányzathoz fordulnak, hogy támogassák őket. Miért? Mégsem tudják fenntartani az óvodát, mégis kevés a befolyt működési költség? Akkor nagy baj van…

Hallomásból tudom, hogy vannak, akik sok tízezer forintot is meghaladó összeget fizetnek gyerekenként! Vajon ennyi pénz miért nem elég? Az étkeztetésük költsége sem különösebben megterhelő, ezt is hallomásból tudom, mert nem jönnek ki információk…

Szóval, nekem nem fér a fejembe, hogy miért is kell NEKÜNK egy „maszek” óvodát támogatni? A Waldorf iskola ügye is egy fontos kérdés, de azért ott már valamilyen támogatás létrejött. (Bérlik az iskola felső szintjét. Annyiért, amennyiért… ez is megérne egy pár sort!)

Összegezve: Azt gondolom, nem tiszta a Waldorf iskola-óvoda ügye itt Pilisborosjenőn. Több zavaros történés, indokolatlan döntés, irányított támogatói felmérés született ez ügyben! Egy testületi tag felesége révén érintett, (érdekelt?) a Waldorf Alapítvány itteni működtetésében. Nem piaci áron adták bérbe a régi iskolát számukra, ezáltal a nem helyiek is kapnak önkormányzati forrást…

Főleg azért is érthetetlen az önkormányzat lelkes Waldorf támogatása, mert falunkban van kiválóan működő állami óvoda és iskola is! Ezekre is el lehetne költeni a most megszavazott támogatási pénzeket! Ezenkívül lenne más helye is egy ekkora összegnek, olyan terület, ahol igazán hasznosulna a forrás a falu javára. Például a Tücsök utcában! Az utca házai lassan a Bécsi útra „költöznek”, és az ott élők is csak akkor lesznek meglátogathatóak, ha fentről csónakkal érkeznek a vendégek vihar idején! 

Ezekért a fentebb leírt, szerintem indokolatlan, támogatásnak álcázott baráti segítségekért a felelősséget a 2097 Egyesület „csapatának” kell majd vállalnia.

Az ÖPE szerkesztőségének megjegyzése:

Az alábbi linken olvasható a témáról szóló teljes testületi döntés és az önkormányzati ingatlanok eladásával kapcsolatos határozat is:

https://pilisborosjeno.hu/wp-content/uploads/HIV/jegyzokonyvek/Kt.jegyzokonyv_2021.06.23.pdf

Kérdés: ha önkormányzati ingatlanokat kell eladni, akkor nagy valószínűséggel nincs pénz a kasszában. Ha lenne, miért adnák el a „családi ezüstöt”? (Peres ügyekre már történt a közelmúltban ilyen eladás és más okból baráti telek VÉTEL is…) Akkor miből, miért támogatják most a Waldorf iskolát-óvodát, ha közben felélik a falu vagyonát? (Már megint….!)

Az ifjúsági kérdőívhez

Mottó: Ha itt élsz, akkor tudod, hogy mit kell tenned! Ha tudod, minek kérdezed? Ha nem tudod, ne tedd!

Pilisborosjenőnek több százéves, az ezer évhez közelítő történelmi múltja van. Itt is mindig voltak, lesznek fiatalok és öregek. Így megy ez! Születünk, élünk, halunk… Jövünk, megyünk! Most éppen mi VAGYUNK itt. Van, aki itt van, itt lakik, van, aki ITT ÉL! Mi ITT ÉLNI szeretnénk! Ezzel az ÉLÉSSEL vannak itt mostanában problémák…

A mi falunk egyre közelebb kerül a városhoz, pedig nincs lába, nem közlekedik. A városnak sincs lába mégis lopakodva felénk terjeszkedik. Ezáltal a városi problémák is begyűrűznek falunkba, mint régen a világgazdasági nehézségek az országba… A problémákat egyrészt a városias igények felszínre kerülése okozza. Ezek jó része a régóta itt élők, itt született „marad-iak”, a csendért, a nyugalomért betelepültek és a frissen beköltözött városi szintű szórakozási lehetőségeket igénylő LAKÓK életfelfogása közötti különbségből is adódhat.

A helybeliek számára mindig is adottak voltak és elfogadható mederben zajlottak le a falu földrajzi adottságainak (völgyben helyezkedik el, ezért a zajos tevékenységek még zajosabbak) és helyi szokásoknak megfelelő tevékenységek, szórakozási lehetőségek. Bálokat, lakodalmakat legfeljebb, negyedévente rendeztek. A kerti partik ismeretlenek voltak. Ezekkel nem terhelték egymást a lakók. (Vissza is kapták volna a következő héten…) A művelődésiház -egykor kultúrház- dolgozói és a lakosság köréből kikerülő lelkes emberek igyekeztek olyan eseményeket, rendezvényeket szervezni, melyek összehozták a falu lakóit, nem pedig egymás ellen hangolták őket. Persze -valószínűleg- akkor is voltak kisebb nézeteltérések, de ezeken, közös érdekből, túlléptek a felek. A mai helyzet sokkal nehezebb. Sokan csak itt laknak, nem ÉLNEK itt. Kisebb az egymásrautaltság, mint régen. Kevesebben függenek egymástól. Nagyobb lett a részvétlenség a másik problémája iránt.

Sokan nekifutottak már a szórakozási lehetőségek városias színtű helyi megteremtésének. Most éppen az aktuális önkormányzat véli úgy, hogy itt helyben kell szórakoztatni a „népet”, viszont ennek a feltételeit képtelenek megteremteni úgy, hogy a lehető legkisebb legyen az elutasítottsága ezeknek az eseményeknek. Ráadásul az sem segíti az önkormányzat elképzeléseinek megvalósítását, hogy a frissen beköltözött lakók, valamilyen rejtélyes hitből úgy gondolják, hogy csak kerti partik keretében lehet a városban rekedt barátaikat vendégül látni és ezen partik résztvevői pedig úgy vélik, hogy a városban kialakult, beszorult frusztrációikat itt a természet lágy ölén kell világgá kürtölniük, itt kell kiengedniük a gőzt. Ezen rendezvények többsége a helyi csendrendeletbe ütközően zajosak, és általában hajnalig tartanak.

Ezekre jön még az önkormányzat által a baráti, támogatói körnek engedélyezett ilyen, olyan fesztivál, esemény és a régi iskola bérlőjének rendszeres összetartó bulijai. Sorolhatnánk. Ezen rendezvények eddig a faluközpontban vagy a falu közvetlen közelében voltak megtartva. Lassan minden hétvégére jut valami zajos zenés tevékenység. Van, hogy több naposak! Ötvenkét hét van egy évben… Csoda, hogy kezd betelni a pohár egyeseknél?

Úgy néz ki, az önkormányzat is veszi a jelzéseket. Egyik felmérés a másikat éri. A legfrissebb éppen a fiatalokat (?) kérdezi, miképpen képzelik el a helyi szórakozási lehetőségeiket, mire vágynak, mire nem? Persze a válaszok nem sokat érnek, ha az önkormányzatnak már eleve van egy elképzelése a témában és ismét csak támogatókat keres hozzá, mint általában.

Jó lenne egy mindenki számára elfogadható megoldást találni, de ez nem lesz könnyű. Szerintünk ilyen nincs… Volt már disco is faluban. Mi tudjuk mi lett a vége és miért!  Egy biztos, ha továbbra is ilyen hangos és gyakori események, rendezvények lesznek a faluban a jövőben, mint eddig, az újabb botrány borítékolva!

Vannak próbálkozások a megoldásra. A House Pikniket (közös megegyezéssel) kitették a Bécsi útra (!), a Szelávi (?) fesztivál valószínűleg nem akkor és nem ott lesz megrendezve, ahol az első, a Levendulás mellett levendulaszedéskor és nem az ürömi rendezvénnyel egyidőben… (Mi szóltunk…) Valószínű, hogy a Tájházban tartott, mára RENDSZERESSÉ vált, oda nem illő rendezvényeket ritkítani kell. Ez utóbbihoz: más dolog egy olyan Tájház mellett élni, amely csak a helyi kisebbség rendezvényeinek ad teret, mondjuk havi szinten, mint egy állandóan kerti partit adó rendezvényközpont mellett. Hozzátesszük, a Tájház az előbbi célra lett megvéve, kialakítva.

Mindig is a szülők döntöttek arról, hogy mit engednek meg gyermekeiknek. Az ő felelősségük olyan tevékenységek ösztönzése, mely fejlődésüket segíti, illetve azon hatások kiszűrése, amelyek veszélyeztetik gyermekük testi-lelki épségét, és hátráltatják az élethez szükséges tapasztalatok megszerzésében. Ezért a fiatalkorúak esetében a szülők megkérdezését is fontosnak tartjuk! Tizennyolc év felett már felnőttnek (nagykorúnak) számít a fiatal. (Ettől persze még nem biztos, hogy felnőtt…) Innentől kezdve -a pozitív-negatív családi, baráti ráhatásokat kivéve- jórészt az egyénen múlik sorsa.

Egy felmérés az igényeket tudja láthatóvá tenni. Azok igényeit, akik részt vesznek a kérdőív kitöltésében. Ezek valószínűleg az igényekkel fellépők (nem biztos, hogy fiatalok…)  lesznek. Akiknek nincsenek helyi szórakozási igényeik, azok nem fognak véleményt nyilvánítani. Így mi értelme van (volt?) a felmérésnek?  Szerintünk egy szűkkörű, alacsony részvételű vélemény kikérés eredménye nem erőltethet ki felelősségteljes döntést. (Furcsa, hogy 300-as részvételt egy hozzászólásában az önkormányzat sikernek tart…) A kérdőív eredményének folyományáról végül az önkormányzatnak kell döntenie. Ez csak is az ő felelősségük! Többek között azért is, mert nagyívben kihagyták a 2097 Egyesület körein kívül működő, az önkormányzatot valóban ellenőrizni képes, bejegyzett helyi, civil egyesületeket a felmérések készítésében való részvételből, és az eredmények kiértékeléséből…

Zárásként:

Nem csak a hangos rendezvényekkel van probléma. A falu is hangosabb lett, mint régen. A szomszédok kevésbé figyelnek a másik pihenéséhez való jogára, oda-vissza sokesetben. A kerti „medencéket” hangosan használók sem tesznek jót a szomszédságnak!

A július és az augusztus hónap mindig a pihenés, a nyaralás, az utazás hónapja s nem a kérdőívek kitöltésének ideje (volt?). Szerintünk a hangos bulizásokat elutasító vélemények negligálása nem elfogadható! A csendes többség normális szórakozási igényeinek elhanyagolása szintén nem elfogadható! A rendezvények közelfogadtatásának, lebonyolításának felelőssége a szervezőket és a mindenkori önkormányzatot terheli!

A megváltozott szabadidő eltöltési igények sokszínűsége jelzi, tenni kell valamit, de nem feltétlenül szükséges mindenhez itt helyben hozzájutni. Például: a bársonyszékes színházi előadás helye a városi színházban van, a koncerté egy igazi koncertteremben. A zajos könnyűzenei koncerteké egy erre alkalmas intézményben. A sokszor méltatlan körülmények rossz szájízt hagynak a résztvevőkben, fellépőkben.  Persze lehet szabadtéri rendezvényeket is tartani, de a maximális hangerőt meg kell állapítani és be kell tartatni! Valahogy úgy, mint a Szigetfesztivál idején szokták.

Nem vagyunk optimisták! Valószínűleg a hideg idő beköszönte után fog csak Bulifalva Nyugifalvává csillapodni.  

 Jó „megfejtést” kívánunk az önkormányzatnak.

ÖPE

Megy itt a „fesztivál”!

(Kellenek-e fesztiválok? Ha igen, minek, kinek, milyen, hol és hogyan?)

Tegnap öt órás eltéréssel követte egymást két helyi témájú FB közlemény. Az első az önkormányzat FB oldalán megjelent „buli” témájú „vélemény kikérés” volt: ki mennyire elégedett az itteni bulihelyzettel. A másik pedig az önkormányzat részéről kiadott vélemény kikérés után pár órával, egy másik FB oldalon megjelent közlemény, miszerint új helyszínen lesz megtartva a következő „házi parti”, melynek „sorsát” éppen a nevezetes vélemény kikérés lett volna hivatott eldönteni.

Önkormányzati FB oldal:

https://www.facebook.com/112243780223940/posts/520409622740685/?sfnsn=mo

Rendezvény FB oldala:

https://www.facebook.com/344066996304662/posts/801140570597300/?sfnsn=mo

(Zárójelben megjegyezzük, hogy a rendezvénynek ez már a harmadik helyszíne. A szervezők helyében komolyabb, felelősebb hozzáállást kérnénk Pilisborosjenő önkormányzatától!)

Lényeg az: ismét egy teljesen felesleges lakossági vélemény kikérés történt. Valahogy hasonlóan, mint a Waldorf iskola esetében és a turisták parkolásának korlátozására irányuló közlekedési változtatás témájában, vagy az Átkötő út esetében. El volt döntve, hogy a Waldorf Alapítványnak adják bérbe iskola céljára a régi iskolaépületét, el volt döntve, hogy az itt élő lakosság terhére korlátozzák az idegen autók megállását, el volt döntve, hogy nem kell Átkötő út, aztán „támogatókat” gyűjtöttek ezekhez a döntésekhez.

Most is hasonló a történet. El volt döntve, hogy az utolsó rendezvény okozta lakossági felháborodás miatt más helyszínen lesz a buli megtartva, aztán kitalálta valaki, hogy „támogassák” meg lakossági véleményekkel. Ha ez az ígért „bevonás” a döntéshozatalba, akkor mi nem kérünk belőle! Igaz eddig se voltunk bevonva…

Végül is egy pozitív döntés született! Igaz egy kissé felesleges udvariassági körrel! A kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad… Pilisborosjenő belső falu része megszabadul az egyik (!) zajos problémától, s ennek a szervezők is örülnek. Új helyszín, új remények! Kérdés, hogy külső településrészen élők ennek a változásnak mennyire fognak örülni…

Egy biztos: akik a jó levegőért, a csendért, a nyugalomért költöztek ide jól fogadják majd a hasonló korlátozó döntéseket. Akik nem ezekért az előnyökért jöttek ide, azoknak sem kell szomorkodniuk! Eddig is Budapesten találták meg a fiatalok, szórakozni vágyók a legjobb lehetőségeket! Pedig sokan erőlködtek már a fiatalok helyben szórakoztatásával, de eddig mindig zátonyra futott a dolog. Főleg a zajos rendezvények, klubok miatt. 

Akik pedig itt születtek, azoknak, ha nem is tér vissza a régi idők focija, talán elviselhetőbb lesz életük hátralévő részét itt eltölteni.

Jó lenne, ha az Önkormányzat végre ÖNKORMÁNYZATKÉNT működne a többség javát szolgálná és nem az egyes támogatói csoportok igényeinek kielégítésre alakult civil egyesületként tevékenykedne. Bizonyos kényes döntéseket fel kell vállalni! A zajvédelem pont egy ilyen kényes kérdés!

A nyári kerti partik kérdésével is érdemes lenne foglalkozni, kéne tenni valamit a normalitás irányába, de erre ez a vélemény kikérés nem tért ki…

ÖPE

Szociális térkép, vagy adatgyűjtés?

Pilisborosjenő önkormányzatának megbízásából „szociális” felmérést végeznek falunkban. Engem is meglátogattak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói, hogy egy pár kérdéssel szociális helyzetünkről informálódjanak. Közben finom kérdésekkel felmérték azt is, hogy hogyan viszonyulunk a pilisborosjenői Önkormányzat tevékenységéhez és a helyi civil egyesületek programjaihoz.  Inkább erről szól ez a kis véleménykutatás mint sem rólad vagy rólam. Ezt már előbb is lehetett sejteni, hogy így lesz…

Észrevettem, hogy kifejezetten önkormányzatot támogató és önkormányzat által felkarolt  civil egyesületek voltak a listán. Igaz volt mód mást is megnevezni, de mégis furcsálltam.

Ez bizony elég diszkriminatívnak tűnik a faluban működő többi egyesülettel szemben. (Összefogással Pilisborosjenőért Egyesület, PBJ Patrióták, stb), amelyek a falu jobbításán ügyködnek és bejegyzett egyesületként működnek.

Az Egészségházról és az ott található szolgáltatásokról is kérték a véleményemet.

Részemről, amit ismerek, azzal elégedett vagyok.

Idős emberek, betegek szociális ellátásának kérdése is felmerült – itt nagy az űr – nem igazán hallani erről a témáról. Mintha nem lenne fontos az idősek helyzete a jelenlegi önkormányzatnak. Lásd: az egyetlen idősellátásra alkalmas épületet egy iskolának adták bérbe. Ezzel nincs hol gondoskodni idős, beteg lakótársainkról.

A családsegítő, hogy is áll most? Új vezetője van. Ennyit tudok róla. Eddig jól működött, remélem, ezután is.

Munkateremtés is felkerült a kérdések közzé. Itt maximum a Meditop tudna munkát adni az embereknek, Amíg itt van…

Megkérdezték mik a hiányosságok szerintem és milyen változásokra van még szükség.

A válasz: szórakozás, partik, és más egyéb közösségi életesemények szervezésében nagyon aktív és túl jó az önkormányzat. Talán vissza is vehetnének egy kicsit. Mondjuk, ötven százalékot. Már csak a nyugalmunk érdekében…

Hiányosságok, melyek bekerülhetnek egy ilyen kérdővbe:

Mindenekelőtt, a régi közösséget hagyják békén! Építsenek egy másikat maguknak.

Idősek ellátásának megoldása, idősek otthona felépítése, nyugdíjas klub életének felpörgetése

Utak rendbetétele, újjáépítése, szilárd burkolatúvá tétele

A szennyvíztisztítás végleges megoldása

Bécsi úti járda kiépítése

Nyugalmat szeretnénk nem bulikat!

Békés egymás mellett élést kívánunk. Ha valaki nem támogatója a jelenlegi vezetésnek, attól még lehet jó ember…

Valódi önkormányzati működést, ne civil módra szervezzék a hivatalt!

Volt egy nagyon kiemelkedő, fontos kérdés: Ki tehet a falu helyzetének jelenlegi állapotáról?

(Ennek mi értelme van, ha nem az, hogy legyen, aki azt válaszolja, hogy az előző vezetés…)

Válaszlehetőségek:

a lakosság, (normális?)

a vezetés, (egyébként ki, ha nem a vezetés…)

döntéshozók (azok kik, ha nem a vezetés?)

Összegzés:

Nem értjük, hogy miért kell (lehet-e egyáltalán) szociális felmérés álcája alatt az önkormányzat munkájának lakossági elfogadottságáról, elutasításáról ilyen adatgyűjtést végezni?

Ráadásul a felmérés anonim, tehát bárki, bármikor átírhatja a végeredményt, ahogy valószínűleg ez a közlekedési vélemény kikérés esetében is történt. Ilyen felméréseknek mi értelme van?

Miért kell fiatalokat a legnagyobb nyári melegben olyan munkára kényszeríteni, amely gyakorlása közben szinte tuti elutasításban fognak részesülni? Nem hisszük, hogy sok sikerélményben van részük!

Szerintünk a polgármester úrnak ki kéne menni a lakók közé néha (nem a Balatonon!) és megtapasztalhatná, hogy mit is gondolnak, hogyan vélekednek az önkormányzat eddigi tétlenségéről, a választási ígéretek be nem tartásáról, az utak a környezet állapotáról, a folytonos bulizásról, melyektől hangosak, elviselhetetlenek a hétvégéink és most már a hétköznapjaink is.

Bort, búzát, békességet kívánok magunknak!

Ui-1: Költői kérdés: Miért nem jövő nyáron készítik el a felmérést?  (Lásd: cím…)

Ui-2: Jó lenne, ha az önkormányzat weboldalán közzétenné a kérdőívet, hogy mégis milyen kérdésekkel is találkozhatnak a falu lakó, amennyiben részt vesznek az adatgyűjtésben!

Mi azért…

Mi azért költöztünk ide, amiért -valószínűleg- Te is. A csendért, a nyugalomért, a gyönyörű természeti környezetért. Ráadásul (mi) megkaptuk grátiszban az akkor itt élők szeretetét, barátságát, támogatását. Sorolhatnánk, de Te is tudod ezeket, felesleges.

Most mégis mi történik? Saját eddigi életed problémáit importálod ide nekünk és persze neked! Pont azokat, amik elől idemenekültél állítólag. Hirdetted, hogy a falut meg kell tartani falunak. Most meg városi igényeid vannak! Innen bizony -még előtted- be kellett járni a városba, hogyha valami különlegest, valami mást kerestek az emberek. Hogy miért? Mert nem idevaló rendezvényeket nem hozott ide senki. Arra megvoltak a bevált helyek a városban. Akkor is voltak kerti bulik, volt, hogy akkor is elgurult néhányak gyógyszere, de valahogy elviselhetőbb, ritkábbak voltak, mint manapság.  Most meg este aludhatunk csukott ablakkal 40 fokos nappali hőség után, mert valakik éppen (megint) szórakozni vágynak a természet lágy ölén! Valami téveszme alapján néhányan azt hiszik, hogy ennek így kell lennie! Ha valakinek ez tetszik, írjon!

Egyik érdektelenségbe fulladt hétvégi rendezvényeteket követi a másik. Aztán a következőn valamelyik szomszédnak van valamilye. Aztán a Tájházban egy lagzi, vagy majd valamikor jön a „hajnali” kocsma, Waldorf bulik hetente.  Aztán kezdődik elölről az egész!

De az idetévedő városiak sem járnak sokkal jobban, ha éppen levendulaszüretre érkeznek ide. Érdekes módon pont a levendulás közelében kell ezeket a rendezvényeket megtartani. Pont a levendulaszüretre kellett az új parkolási rendet életbe léptetni. Tök jó! Szedem a levendulát és közben megy a bum-bum-bum-bum…  Egész nap! Szép új világ! (Lehet, hogy valakiknek terve van azzal a levendulás területével?  „Szép” lakópark lenne ott…)

cof

Ami különös: az önkormányzat meglepően barátian áll hozzá ezekhez a sokszor magánrendezvényekhez. Sőt ő maga is rendez ilyeneket! Hát igen! Itt is lehetne keresni a miérteket, de a mi olvasóink, FB tagjaink úgy is ismerik már ezeket a miérteket…

Sebaj! Hamarosan jön az ősz, a tél! Addig csak kibírjuk valahogy….  Mondjuk akkor többe kerül nyitott ablakkal aludni, mégha csend is honol odakint! Valakiknek így is szép nyaruk lesz!

(Nem ártana a Szelávi fesztivál sikerességéről, az önkormányzati támogatás mértékéről, a keletkezett bevételről, a fesztivál jövőjéről egy közleményt közzé tennie az önkormányzatnak… Sokakat érdekelne!)

(ÖPE)

Volt egyszer főzőverseny…

A CSALÁDI VASÁRNAPOK rendezvény sorozat második programja volt  a FŐZŐVERSENY a Köves bérci tisztáson! Minden év június utolsó vasárnapján, 15 éven át a férfiak megmutathatták főző tudományukat a szabadban. Felsorolni is nehéz milyen sok féle étel készült. Sohasem szabtuk, meg hogy mi legyen a bográcsban, a boronatárcsán, vagy akár az agyaggödörben! A lényeg hogy egy órára elkészüljön s az alkalmi zsűri értékelhesse! Míg készültek az ételek, addig sem unatkozhattunk, mert fűszernövény felismerő játékos vetélkedő, főzéssel kapcsolatos tréfás kérdésekkel bombáztuk a szakácsokat, s közben a gyerekeknek játékos természetismereti programokat kínáltunk. Óvó nénik, tanitó nénik segítségével, s volt, hogy sváb tánc tanításával múlathatták az időt a gyerekek és a játékos kedvű felnőttek.

Az ételek sorában a bográcsgulyás, babgulyás, pacalpörkölt, vaddisznópörkölt, gombapörkölt, hét vezér tokány, halászlé, székelykáposzta, báránypaprikás, nyúlpaprikás, csülökpörkölt, körömpörkölt, aprópecsenye, lecsós csülök… s folytathatnám még sokáig, de egy különleges étel minden alkalommal szerepelt a sorba, sajnos nem nyert, de a főzőverseny elmaradhatatlan levese a GALAMBLEVES volt Zsiros Attila bográcsába.

Felejthetetlen:

– Mikor Bereczki Anti KŐLEVEST készített. A mese alapján, a tisztáson résztvevőktől kapott egy kis ezt s egy kis azt s egy órára elkészült a KŐLEVES! A mai napig őrzi a követ, hátha egyszer még…

– Mikor helyben készült palacsintával örvendeztette meg a gyerekeket Fehér Jóska!

– Mikor előző este már odakészültek sátrakkal s hajnalban gombaszedéssel indult a nap!

– Mikor a gyerekek külön kitalálták, hogy tejbepapit készítenek!

– Mikor már előző nap a gödröt fel kellett fűteni, hogy elkészülhessen időre az étel!

– Mikor a délutáni foci feldöntött 3 bográcsot!

– Mikor a férfiak gombfelvarró versenybe is kipróbálhatták magukat, vagy amikor bekötött szemmel ki kellett választani feleségük lábszárát!

–  Mikor a lányok és asszonyok a nyakkendőkötésbe elbuktak!

– Mikor esküvői szertartást celebrált Jász Imre éppen 20. házassági évfordulójukat ünneplő párnak!  

A résztvevők oklevél s az ajándék mellé évszámmal ellátott fakanalat is kaptak, nem oly régen büszkén mutatta az egyik résztvevő a fakanál gyűjteményét, mind a 15 db-ot nagy becsben őrzi!

Nagyon jó, kellemes emlékeket őrzünk azokról a vasárnapokról, s bízom abban, aki elolvassa ezeket a sorokat, s részese volt a programoknak szintén jó szívvel s szép emlékekkel gondol vissza.

(Nagyítás: kurzor a képre, egér jobb billentyű, megnyitás új lapon, fent megnyíló lehetőségre kattintani)

TÖMÖRI JELENTÉS 136/14

TÖMÖRI JELENTÉS 136/14

– Ingyenes egynapos kirándulást és kikapcsolódást kap 10 rászoruló gyermek

– Erdő utca – Budai út torkolatának felújítása

– Informális találkozó a Pilisi Parkerdő szakembereivel

– Zöldhulladék zsákok átvétele, zöldhulladék szállítás, elektronikai hulladék gyűjtés

– Lazareth internethálózatának és közvilágításának kialakítása

– Közösségi szolgálatos fiatalok jártak nálunk

– Idén is lesz nyári diákmunka az önkormányzatnál

– Idén is keressük a legszebb pilisborosjenői konyhakertet.

– Vasárnap nyáresti koncert lesz Pilisborosjenőn

– Megkezdődtek az évzárók, ballagások Pilisborosjenőn.