Küller János írásai

Kedves Pilisborosjenőiek! Ebben a bejegyzésben Küller János Pilisborosjenő polgármesterének a közelmúltban megfogalmazott írásait olvashatják.

A sok munka meghozta gyümölcsét!

Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosokat, hogy többszöri nekifutás után a bölcsőde pályázatunk a Kormány tájékoztatása szerint pozitív elbírálásban részesült, ezáltal az Önkormányzat elnyert 199 996 e Ft támogatást a bölcsőde megvalósítására.
A bölcsőde kijelölt területe az új Óvoda mellett található, melynek a belterületbe vonása és a Földhivatali ügyintézése párhuzamosan folyt a pályázattal. A beruházással kapcsolatos sokrétű, szerteágazó feladatok célegyenesbe értek, de az Önkormányzatnak nagyon sok feladata, számos teendője lesz még ezzel kapcsolatban.
A Támogatási szerződés aláírását követően megindul a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. Reményeink szerint a jövő év első felében a beruházás is megkezdődhet és így a 2021/2022-es nevelési évet már az új Önkormányzati bölcsődében kezdhetik meg a gyermekek.

2019. július 23. Küller János polgármester

Ne vakítsuk a mókusokat!

” A cél egy olyan fejlesztési stratégia megvalósítása, amely a közösségi vagyon és értékek védelmét és a fejlesztési források bővítését egyszerre igyekszik megvalósítani.”
„ De az erőforrások egyik része itt él a faluban, és szakértelmével jelentősen hozzá tud járulni a fejlesztéshez” „Én azt látom, hogy itt kitűnő gazdasági, pénzügyi, műszaki szakemberek laknak, akik szívesen vennének részt a közösségi tervezésben,”

A lehetséges jövőkép és a település arculatát meghatározó összejöveteleken 2017-ben zömében a 2097 községvédő csoport tagjai vettek részt, és amely fórum lehetőséget biztosított volna, mindazon vélemények megfogalmazására mely most a választási kampány ígéret dömpingjében újra előkerül. (ld fenti idézetek) Ha akkor és ott ezek a szakemberek képtelenek voltak a falu számára valóságos gazdasági mozgásteret meghatározni, akkor most mennyivel felkészültebbek? 
Figyelmükbe ajánlom az összejövetelek eredményét lezáró megállapítások részletét:
(A “lehetséges” jövő meghatározásától remélt reális, kompromisszumos és konszenzusos állapot felé sajnos nem is sikerült érdemi lépést tenni. E kudarchoz hozzájárult a környező falvakhoz hasonlóan itt is huzamos ideje, határozott jogi feltételek között több szereplő részéről zajló ingatlanfejlesztésekkel szemben a jövőképalkotásban résztvevő aktív csoport totális elutasítása, a meglévő jogi és gazdasági realitások részükről szükséges józan fölismerésének, azokkal kapcsolatos kompromisszumok keresésének hiánya. Hiszen egyértelmű volt, a hipotetikus szellemi kalandozások után végül mégiscsak a kész adott helyzet szabja meg a tényleges alkotó gondolkozás kereteit. Nincs más széles körű társadalmi elfogadottsággal rendelkező legitim perspektíva. A jövőképalkotásban aktív, fizikai értelemben jól behatárolható csoport tagjainak érdekegyezései azonban sajnos egypólusú, egyes kérdésekben valóságelemeket kizáró megállapításokhoz vezettek. Ez aztán minden későbbi alkotó kiegyezést megelőlegező korlátként mutatkozott meg. Szakértelem és akarat híján csupán a jövőképalkotó kollektív folyamat blokkolását vonta maga után, érdemi és működőképes megoldást nem tudott felmutatni. 
A jelenlévők részéről, sem egyéntől, sem csoportmunkák során nem jött egyetlen olyan gazdasági elképzelés, amely kitörést kínálna a falu számára. Maradt pusztán a realitások elutasítása, a tényleges lehetőségek, a falu számára valóságos gazdasági mozgásteret biztosító létező programelemek elvi kizárása, mindennemű alternatív javaslat felmutatása nélkül.)

2019. július 11.                                             Küller János  polgármester

Felszíni vízelvezetés és patakmeder rendezés

Amikor számon kérik a szakmaiságot,és megpróbálják egy diploma munkával összehasonlítani azt a koncepciót, ami megkérdőjelezi a vízrendezéssel és a patakmeder rendezéssel kapcsolatos lépéseket. Most “csak” Dr Szalma Elemér referenciáit mutatom be, ami valószínűleg eléri azt a szakmai szintet amit a 2097 kve. által szorgalmazott diplomamunka tartalmaz.  

A témával kapcsolatos szakértő referenciái: ( Kattintson ide)

És akkor a szakvélemény: (Kattintson ide)

2019. 07. 08. Küller János polgármester

És a munka folytatódik!

2019.június 20-án az átlagosnál nagyobb mennyiségű és intenzitású „égi áldás-ban” részesült településünk. Az ilyen esetekben szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtettem. A védelmi határozatot és a II. fokú védekezési készültséget elrendeltem. Köszönet a sok önkéntes segítő kéznek, hogy még aznap este a frekventált területeken sikerült a helyzetet normalizálni. A katasztrófa védelmi igazgatósággal a tegnapi nap folyamán július 3-án bejárást tartottunk, azok tényét rögzítettük.
A védelmi intézkedéseken túl a tényleges károk felmérése és a kárigény bejelentése is megtörtént. Egy újabb szemlét követően (mely az elkövetkező két héten belül megtörténik) kerülhet elfogadásra a kárbejelentésünk. Ezt követően lesz lehetőségünk a tényleges és végleges helyreállítást megkezdeni. Addig is szíves türelmüket kérjük, és ügyeljünk egymásra, értékeinkre.   ( Kattintson ide a dokumentumokért)

2019. 07.04.                                                    Küller János polgármester

A történelmi hűség kedvéért!

A 2097 községvédő csoport tagjait jelentősen aggasztja a településen történő fejlesztési területek beépíthetősége, valamint az ezzel kapcsolatos infrastruktúrával történő ellátása, olyan hangulatot próbálnak folyamatosan gerjeszteni mintha a szerintük fennálló probléma csakis az én személyemhez illetve a most regnáló testület aktív tagjaihoz lenne köthető. A lenti táblázat jól mutatja, hogy mikor és milyen folyamat kezdődött a területek hasznosításával kapcsolatban. Mi az ezzel kapcsolatos feladatok teljesítését örököltük. Azonban azokon a területeken ahol ez valamilyen szinten még lehetséges, megpróbálunk a település érdekében jelentősen jobb megállapodásokat kötni. Úgy néz ki, hogy ez egyesek szemében elítélendő. A másik út a megkötött megállapodások egyoldalú felbontása lett volna, melynek következtében a tulajdonosok részéről jelentős nagyságrendű kártérítési igény jelentkezne. Mielőtt ítélkeznél, ismerd meg a tényeket!

2019. június 14.                                 Küller János polgármester