Nyílt levél a község jelenlegi vezetésének

Küller János írása

Két hónap telt el, hogy az újonnan megválasztott önkormányzati képviselők letették esküjüket. Az ezt követően elsők között elrendelt átfogó vizsgálat során eddig két ügyet sikeredett kreálni, melyeket a 2097 Egyesület hagyományainak megfelelően most ismét arra próbálnak meg felhasználni, hogy azzal az elmúlt öt évben elvégzett munkánkat és személyemet lejárassák.

Az egyik, hogy a konszolidációs pályázati pénz visszafizetésének felelősségét megpróbálják teljes egészében az előző testület nyakába varrni, miközben saját szerepükről igyekeznek elterelni a figyelmet. A másik, hogy – egy elmulasztott jelentés miatt kifizetett kötbér ürügyén – elért eredményeinket és hozzáértésünket is megkérdőjelezik. Mindezeket tetézve Tömöri Balázs fontosnak tartotta, hogy még a karácsonyi ünnepek előtt az „elkövetők”, felelősségre vonását kilátásba helyezze. 

A valósághoz közelebb álló, árnyaltabb álláspont kialakítása érdekében az alábbi tájékoztatást adom:

Az elmúlt 20 évben az önkormányzat több tucatnyi pályázaton vett részt. Volt, amikor nyertünk, volt amikor nem és megtörtént az is nem egyszer, hogy az elnyert összeget forráshiányra hivatkozva nem folyósították. Arra viszont még nem volt precedens, hogy a pályázati célnak megfelelően felhasznált pénzt vissza kellett volna fizetnünk. Annak ellenére sem, hogy többször nem sikerült a kiírás szerinti határidőben teljesíteni.

A késedelem okai azonban általában nem a hanyagság, vagy a hozzá nem értés voltak. Amikor a földhivatal és az engedélyező hatóságok minden következmény nélkül akár többszörösen túlléphetik az eljárásokra biztosított időt, sokszor ellehetetlenítik a pályázati határidők betartását. A megkésett teljesítés nem csak emiatt és nem csak speciálisan Pilisborosjenőre jellemző, még csak nem is az önkormányzatokra, vagy a versenyszférára. Nagyobb állami beruházásoknál a gyorsított eljárási szabályok ellenére még a tervezési és előkészítési munkák is hosszú évekig, akár évtizedekig húzódhatnak, nemhogy a kivitelezés.

Pilisborosjenő vonatkozásában ezekre több példát említhetek. Az M0 minket éríntő 10-es és 11-es főutak közötti szakaszának előkészítése évtizedek óta tart, Pilisborosjenőn a  szennyvízkezelés hosszú távú megoldására annak ellenére nem került sor, hogy a Magyar Állam és az Európai Unió közötti megállapodás, valamint az ez alapján kiírt KEHOP-os pályázatban megszabott kivitelezési határidő már rég lejárt, de említhetem az új iskola előtt létesítendő zebrát is, amely a józan ésszel elfogadhatatlan, indokolatlan bürokrácia miatt a mai napig nem került felfestésre, vagy akár  a tornaterem megépítésének elhúzódását is.

A konszolidációs pályázati forrás felhasználásáról a KT határozott álláspontja az volt, hogy azt teljes egészében útépítésekre fordítsuk, mert ebben van a legnagyobb elmaradásunk és erre van a legnagyobb lakossági igény. Annak ellenére ez volt a döntés, hogy a szilárd burkolatú közút építés engedélyköteles tevékenység, a pályázati határidőt pedig ahhoz nagyon szűkre szabták, hogy az engedélyeztetés és a kivitelezés is beleférjen. Így csak azokat az utakat építettük meg szilárd burkolattal, amelyekre az engedélyezett tervek már rendelkezésre álltak, a többi útra mart aszfalt terítését terveztük. 

A pályázati határidő lejártát követően két lehetőség között választhattunk. Vagy visszafizetjük a még fel nem használt részt, vagy – bízva abban, hogy arra még nem volt példa, hogy lehívott pályázati forrást a határidő csúszása miatt vissza kellett volna fizetnünk, nem beszélve arról, hogy ezzel pont felelős gazdálkodásunkat jutalmazták – folytatjuk útjaink rekonstrukcióját.

Ez utóbbit választottuk, a második ütemben folyósított összeget elsősorban olyan utak felújítására fordítottuk, amelyekre a lemosódás, kátyúsodás és a por miatt a legtöbb lakossági panasz érkezett.  Az emulzióval kezelt, 10 cm vastagságban behengerelt mart aszfalt bekerülési ára 20 %-a a szilárd burkolatú aszfaltos vagy térburkoló köves végleges megoldásnak. Évi két-három alkalommal történő kátyúzással ezek az utak minimális költséggel jól karbantarthatóak addig, amíg elég forrás nem áll rendelkezésre az engedélyezési tervek elkészítésére, a kopóréteg, az útszegélyek és a  felszíni vízelvezetés megépítésére.

Biztos vagyok abban, hogy a BM önkormányzati államtitkárának eddig példa nélküli szigorát nem a pályázatban megszabott határidő elmulasztása motiválhatta.

Az egyik kiváltó ok lehet, hogy a 2097 Egyesület a választások előtt felelőtlenül feljelentgette az önkormányzatot az útépítésekkel kapcsolatban az állami szerveknél és vegzálta az érintett hatóságokat, ami most ütött vissza. A másik, amire a választás előtt is felhívtuk a figyelmet, hogy egy Momentum-os hátszéllel működő civil-zöld szervezet politikai szerepvállalása nem számíthat a kormány jóindulatára. A harmadik legfontosabb tényező pedig a mostani testület járatlansága abban, hogy egy önkormányzatnak miként kell egy ilyen helyzetet kezelni.

Határozottan merem állítani, ha nekem kellett volna a korábban elért november 15-ig adott haladékig elszámolni, most nem kéne a felelős gazdálkodásunkkal megszolgált pénz nagy részét visszafizetni.

Az elmúlt két hónap alatt a másik, amit sikerült kideríteni, hogy 14 millió forint kötbért voltunk kénytelenek kifizetni, mert elmulasztottunk leadni egy év végi jelentést az új iskolánkról. Vitathattuk volna ezt az összeget aránytalansága miatt, de a számla kézhezvétele előtt arról tájékoztattak, hogy a pályázati kiírás szerint A típusú 450 m2-es tornaterem helyett B típusú 750 m2-est kaphatunk – amelyre amúgy nem lennénk jogosultak – így jobbnak láttuk a kötbért kifizetni.

Ez persze magyarázkodásnak tűnhet, így elismerem, hogy hibáztunk. Ebből azonban azt a summás következtetést levonni, hogy általánosan felelőtlenül gazdálkodtunk volna, vagy szakértelmünket kétségbe vonni, csak egy újabb álságos, lejárató propaganda fogás.

Valójában ez nem mutat mást, minthogy tettük a dolgunkat erőn felül és volt, hogy hibáztunk, mert emberek vagyunk. 

Ugyanakkor majd, ha sikerül elkészíteni az új testületnek a választások előtt beígért önkormányzati vagyon mérleget és annak főösszegét, vagy akár csak a régi és az új iskola ingatlanának értékét összevetik a kötbérrel, akkor talán ezek tükrében elkövetett hibánk is objektívebb megítélés alá kerülhet. 

Részemről nagyon elégedett lennék, ha mandátuma lejártával az új testületnek is csak egy mulasztásról kellene beszámolni és elért eredményeink töredékét fel tudnák mutatni, de ennek ma nem sok esélyét látom. 

Jelenleg sajnos még abban sem vagyok biztos, hogy az általunk előkészített, Pilisborosjenő számára nagy jelentőségű projekteket: a kisgyermekes családok számára a bölcsődét; az iskolásoknak a tornatermet; falunk egységének szimbolikusan és fizikailag is lehetőséget teremtő, az új iskolától a Bécsi út Téglagyári úti csomópontjáig tervezett átkötő utat; és a szennyvízkezelés hosszútávú megoldásához nélkülözhetetlen Budapestre bevezető gerinchálózat kiépítését képesek lesznek megvalósítani.

Mindenesetre az eddigi vizsgálódás – ha másra nem is -arra jó volt, hogy leleplezze a választásra kitervelt és a mai napig tartó, minden valós alapot nélkülöző ellenem és támogatóim ellen folytatott lejárató kampányt.

Hiába az öt fős ügyvéd kommandó, a beharangozott hozzáértők hada, korrupciónak – annak, hogy irányításom alatt bárki közpénzt tett volna zsebre, vagy jogtalan előnyt szerzett volna – nyomát sem találták. Az erről szóló hazug cikkek, odavetett, sunyi kommentek így nem minősíthetők másképp, minthogy aljas rágalmak politikai haszonszerzés céljából. 

Persze lehet tovább keresni bűnöket és bakokat hozzá, az új vezetésnek ez szíve-joga, különösen, ha ezt tartják a legfontosabb feladatuknak és üdvözítőnek vélik Pilisborosjenő számára.

Meggyőződésem azonban, hogy folytatni a múlt lejáratását, üldözni és besározni olyan feddhetetlen embereket, akik sokat tettek falunkért, teljesen terméketlen és több szempontból is kontraproduktív. Elsősorban ezzel saját, gyenge vállaikra tesznek újabb és újabb bizonyítási terhet, másrészt csak a múlt azon eredményeinek felelőseit fogják megtalálni, amelyeket amúgy is nehéz lesz megközelíteni.

El kéne kezdeni inkább érdemi munkát végezni, mert – nyilvánosság ide, átláthatóság oda, a lakosság bevonása a döntésekbe meg amoda – ennek eddig nyomát sem látni. 

Ehhez először ki kell békülni a múlttal, majd a sokszor nehéz döntéseket meg kell hozni, ésszerű rizikókat vállalva kompromisszumokat kell kötni, mert annál nagyobb kár nem érheti falunkat, mint hogy ez a választási ciklus is úgy telik el, mint a 2010 és 2014 közötti időszak, amikor semmilyen kézzelfogható eredmény nem született, viszont a helyi adóterheket meg kellett duplázni.

Sajnos újra bebizonyosodott, hogy a puszta kommunikáció: az új falu egység és közösség megteremtésének ígérete; az üvegzseb, az átláthatóság, a lakosság bevonása a döntésekbe szlogenek; a politikai ellenfelet lejárató, kitervelt és szervezett rágalomhadjárat elég volt a választók nagy részének, hogy megelőlegezett bizalmukat elnyerjék. 

Ideig-óráig még lehet folytatni a korábbi testületek működésének pocskondiázását, az elmúlt 20 év eredményeinek megkérdőjelezését, de ez már nem sokáig lesz elég. Nem mindegy, hogy elszámoláskor majd mi kerül a mérleg lapjaira.

Tennivalók, olyan feladatok, amelyek valóban Pilisborosjenő fejlődését, gyarapodását szolgálják pedig vannak bőven: le kell bonyolítani a már előkészített projekteket, amelyekhez az állami források és az önerő is rendelkezésre állnak; kezelni kell a fejlesztési területeket; gazdálkodni az önkormányzati vagyonnal; fenntartani az óvodát; karbantartani a közterületeket; adminisztrálni; előkészíteni új projekteket; közben pályázni; ellátni a napi feladatokat. Nem elfelejtve a választási ígéreteket, miszerint az önkormányzati működés átlátható lesz és a lakosságot is bevonják a döntésekbe, közben megteremtik a külső és belső településrész egységét, összekovácsolnak egy új faluközösséget, amelyek önmagukban is kétséges kimenetelű próbatételek.

Szerintem ezeken kellene inkább elkezdeni dolgozni, mert az álságos, szemfényvesztő propagandától semmi nem fog felépülni.

Ősszel az elmúlt öt évben elvégzett munkánk és eredményeink alapján a választók egynegyede szavazott további bizalmat képviselő csapatunknak. Konstruktív együttműködésre tőlünk csak akkor számíthatnak, ha odafigyelnek a falu egynegyedét képviselő ÖPE véleményére és kellő tisztelettel lesznek a múlt iránt, amire a jövőt építhetik. Addig pedig be kell érniük az építő kritikákkal.

Ui: Minden rosszindulatú pletyka és ellenkező híresztelés cáfolataként, a nyilvánosság és átláthatóság jegyében tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az önkormányzati feladatok ellátására, a 2019-2024-es önkormányzati ciklus zökkenőmentes elindítására 240 millió forintot hagytunk a kasszában.

Mindenkinek eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok!

Pilisborosjenő 2020. január 14.       

                                                                      Küller János