Átkötő út 3.0

Előző cikkeinkben többször írtunk már az átkötő út fejlesztéséről. Most az újabb fejleményekről tájékoztatjuk Önöket.

Sikerült az MO északi szektor 11.-10.sz. főutak közötti szakasz tervezésének projektvezetőjével egyeztetnünk. Ezen információkból úgy látszik, hogy a NIF.hu oldalán is fent lévő, ipartelepi bekötőút néven szereplő út tovább tervezésének feltétele, hogy ehhez az Önkormányzat hozzájáruljon. Már csak egy hónap áll rendelkezésre, hogy ebben a témában lakossági fórumokat tartson, az átkötő úttal kapcsolatos információkat ismertesse és ígérete szerint bevonja a lakosságot a döntésbe.

Pár napja a NIF Zrt. illetékes projekt vezetőjével folytatott kötetlen beszélgetésen olyan újabb, közérdekű információkhoz jutottunk, amelyeket fontosnak tartunk megosztani Pilisborosjenő lakosságával:

Ezelőtt két hónappal a NIF tárgyalt a polgármesteri hivatalban az új vezetéssel. Ezen abbamaradtak, hogy a NIF   három hónapra felfüggeszti a tervezést, ezen időtartam alatt Pilisborosjenőn falu fórumot tart az önkormányzat, tájékozódik, tájékoztat és kikéri a lakosság véleményét.

Ahogy korábban az Önkormányzatot, úgy minket is tájékoztattak, hogy az átkötő út a Bécsi út- Téglagyári út körforgalmi csomópontól a Hegyalja útig az M0 előkészítéseként már az elfogadott terv része és mindenféleképpen szükség van rá, mert a jelenlegi feljárási lehetőség az M0 megépítésével megszűnik.

Az átkötő út további szakaszának terveit a Nemzetgazdaság Minisztérium rendelte meg a NIF-től, ami csak akkor épülhet meg, ha valóban nemzetgazdasági célokat szolgál, semmiféle kompenzációs keret nincs, mást ehelyett megvalósítani nem lehet.

Felhívták arra is a figyelmünket, hogy amennyiben bármilyen okból gépjárművel felhajtanak a megépült átkötő útra az Pilisborosjenő Bécsi úti lakott szakaszát tehermentesíti.

Hozzá kell tegyük bár erre nincs felhatalmazásunk, hogy a nemzetgazdasági cél nyilvánvalóan a Meditop fejlesztése, amely az ipartelepen kívánja raktár kapacitását kiépíteni, ami lehetővé tenné, hogy kamionoknak nem kéne a Fő útra behajtani, forgalma és így a falu iparűzési adó bevétele nőjön.

Mi már minden érvet felsoroltunk, ami az út megvalósítása mellett szól.

Kérjük a döntéshozókat, hogy nyújtsanak valós tájékoztatást a lakosság számára, mert nem biztos, hogy valaha lesz még lehetősége falunknak ilyen útfejlesztési programban részt venni.

Azzal mindenkinek tisztában kell lenni, hogy nemcsak ezt az egy vissza nem térő lehetőséget szalaszthatjuk el, HANEM más állami forrás elnyerésének esélyét is rontja, ha elutasítunk egy olyan projektet, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium meg kíván valósítani.

További tájékoztatásul:

A Magyar Közlönyben megjelent egy Kormányhatározat (1181/2019. (IV. 4.), gyakorlatilag a 2022-ig tartó időszakra tervezett beruházások sorrendjét kell megváltoztatni június 30-ig a kompetens miniszternek!

-hatályukat vesztik a 1505/2016. (IX. 21.) és 1371/2016. (VII. 15.) Kormány Határozatok.

Érvényben maradnak: 

– 2003. évi CXXVIII. törvényben a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről az M100 nem szerepel az 1. sz. mellékletben

– 2018. évi CXXXIX. törvény – 4/1. melléklet az M0 nyugatot tartalmazva.(Új OTrT) és a 14. § (8) Az M0 gyorsforgalmi út tervezett 10. sz. főút – M1-M0 közös csomópont közötti szakaszának szakági tervezéséről gondoskodni kell úgy, hogy a nyomvonal kialakítása társadalmi, természet- és környezetvédelmi szempontból a lehető legkisebb érdeksérelmet okozza.

345 /2012. (XII. 6.) Korm. rendelet egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (1.165. Az M0 gyorsforgalmi út Északi szektor, 11.-10. számú főutak közötti szakaszának előkészítése.

1.166. Az M0 gyorsforgalmi út Nyugati szektor, 10. számú főút – M1 autópálya közötti szakaszának előkészítése.

1.189. * Az M100 autóút Esztergom és M1 autópálya közötti szakasz megvalósítása

1.276. Budakalász-Pomáz elkerülő út (11. számú főút és 1111. számú főút közötti szakasz) megvalósítása.

1.315. * Pilisborosjenő, ipartelep bekötés előkészítése.

…M10-et nem tartalmazza)

– 1247/2016 Korm. határozat az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról.22 és 23 pontjában az M0 északi és nyugati szektorainak előkészítése!

A Miniszterelnök aláírásával megjelent a csütörtöki magyar közlönyben a magyarországi útprogram következő öt évben várható finanszírozásának részleteit tartalmazó határozat. A kormány ezzel Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztések finanszírozását oldja meg. A határozat értelmében az innovációs miniszter feladata, hogy folyamatosan gondoskodjon az út program megvalósításához szükséges európai uniós források folyamatos biztosításáról.

E mellett Palkovics László felelőssége, hogy minden év június 30-ig részletes jelentést készítsen az utóbbiak időarányos megvalósulásáról. Varga Mihály pénzügyminiszter számára pedig arról határozott, hogy az ITM vezetőjével közösen gondoskodjanak az út program hazai költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztéséhez szükséges források, a központi költségvetésnek megfelelő előirányzatán.

Összefogás Pilisborosjenőért Egyesület (ÖPE)

2020-01-16.