Bölcsőde, Iskola, Átkötő út

Észrevételeink Tömöri Balázs podcast rádió riportjával kapcsolatban

A riport megerősített minket abban, hogy a 2097 Egyesület és az újonnan felállt Önkormányzat továbbra is arra kívánja régi és új kommunikációs felületeit használni, hogy azokkal kénye kedve szerint befolyásolja Pilisborosjenő közvéleményét.

Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy mind az átkötő úttal, mind a régi iskola hasznosításával, de még a már minden szempontból előkészített bölcsőde elhelyezésével kapcsolatban is – pár ember előre meghozott – totálisan elhibázott döntéseihez kívánják hamis érvekkel és a valós tények elhallgatásával a lakosság támogatását megnyerni.

Sajnos az objektív tájékoztatás helyett olyan indokokat sorol fel a Polgármester Úr, melyek egyoldalúan erősítik az áltáluk preferált hibás célokat, miközben szakmaiságnak, egyéb alternatíváknak esélyt sem adnak. Mindent azzal akarnak elintézni, hogy valótlan, vagy félinformációkat hintenek el, majd a közvéleménykutatásként feltett irányított kérdésekre mozgósított híveik által adott válaszokkal legitimálják előzetes döntéseiket.

Sajnos a választási eredmények alapján joggal bízhatnak abban, hogy a lakosság nagy része továbbra is passzív marad, míg az elkötelezett hívek nem a tényeken alapuló ész érvek, hanem a jól felépített negatív hangulatkeltéssel gerjesztett érzelmei alapján fog dönteni.

BÖLCSÖDE

A bölcsödét az előző önkormányzat az új óvoda mögötti, önkormányzati tulajdonban lévő telken kívánta megvalósítani.

Az elsődleges szempont az volt, hogy így a szülőknek kiskorú gyermekeiket csak egy helyre kelljen szállítani, másrészt a tervezett bővítés után az összevont óvoda és bölcsőde épületeinek fenntartása kevesebbe kerülne az Önkormányzatnak.

Tömöri Balázs Polgármester Úr is helyesen állapította meg a riportban, hogy a két óvoda egy helyen költséghatékonyabban működhetne, de ugyanezt a bölcsőde vonatkozásában már szerinte fölülírja, hogy nem kívánják a beépített területet a völgy irányába 50m-rel kitolni.

Az ÖPE álláspontja szerint ez a végletekig merev zöld álláspont ellentétes Pilisborosjenő érdekeivel, nem ezzel kell sem völgyet, sem a bolygót megmenteni.

Az a kósza ötlet, hogy a bölcsödét az Interpríma felső telkére helyeznék el több szempontból is elvetendő:

Egyrészt az előbb említett szinergiák és a gépjárművel való megközelíthetőség nehézségei miatt sem gazdasági sem egyéb szempontok szerint nem jobb ez a megoldás, mint a korábbi terv.

Másrészt megnehezítené, akár el is lehetetlenítené az Interpríma területének a lakosság által támogatott hasznosítását.                               

Harmadrészt, új verzió kidolgozása a bölcsőde elhelyezésére olyan adminisztratív nehézségekbe ütközhet, ami a pályázati határidő betartását kétségessé teszi és az erre elnyert forrás elvesztését vonhatja maga után.

Az ÖPE álláspontja az, hogy a fenti érvek alapján a bölcsődét eredetileg tervezett helyén kell megvalósítani

A RÉGI ISKOLA ÉPÜLETÉNEK HASZNOSÍTÁSA

A Polgármester Úr Waldorf Iskola Kezdeményezéssel kapcsolatban kifejtett érvelése még durvább és észszerűtlenebb befolyásolási kísérlet.

Szerinte jelenleg nincs is más alternatíva, mivel csak a Waldorf jelezte eddig a szándékát és másfél évig még egy pályázati kikötés miatt oktatási célra kell az épületet használni.

Az ez ellen szóló számos nyomós érvet sajnos megsem említi.

1) Az új iskola tavalyi birtokbavételével az iskolai férőhely kérdése Pilisborosjenőn megoldott, az új beköltözések miatt esetlegesen szükségessé váló bővítése az ingatlanon belül lehetséges.

2) Az iskola a német nyelvképzéssel és a zeneművészeti oktatással az egyéni képességek széleskörű kibontakoztatására ad lehetőséget az állami oktatási kereteken belül, amire a legnagyobb az igény.

3) Az Önkormányzat előtt egy sor olyan intézményfejlesztési feladat áll, amelyek prioritása messze megelőzi egy szűk réteget kiszolgáló oktatási intézményét.                               

Át kell helyezni a buszmegállókat, kiépíteni a közvilágítást és felfesteni a zebrát az új iskola előtt; meg kell építeni az Iskola tornatermét; meg kell építeni a bölcsödét; össze kell vonni az új óvoda bővítésével két helyen működő óvodáinkat; a régi óvoda helyén ki kell alakítani egy korszerű polgármesteri hivatalt.

4) A bölcsőde, óvoda és az alapfokú iskola intézményi ellátottsága a közeljövőben kielégítően rendeződhet, ugyanakkor az időskori ellátás fejlesztésére eddig nem nyílt lehetőség. Szerintünk mindenképpen meg kell vizsgálni egy olyan hasznosítást, mely egy idősotthonra épülve megoldaná a szépkorúak napközi ellátását, az étkeztetés és ebéd kiszállítás ügyét. Ezt a funkciót jól ki tudná egészíteni az előző ciklus végén felmerült sürgősségi ellátási központ, valamint a református egyház, mely a helység felújítása után nemrég kezdte meg működését az iskola melléképületében.

Az általunk felvázolt hasznosítással az időskorúak eddig alacsony színvonalon ellátott rétegét lehetne kiszolgálni, nem beszélve arról, hogy az idősotthon a szociális jellegű feladatokon túl piaci alapon is működtethető. A sürgősségi központ elindítása falunk valamennyi lakójának egészségügyi biztonságát jelentősen emelné. A Református Egyház Pilisborosjenő 600, magát reformátusnak valló lakója számára tudna lelki szolgálatot nyújtani.

5) A fentiekkel ellentétben a Waldorf Iskola egy sokkal szűkebb réteget, sőt nem is feltétlenül Pilisborosjenőn lakó családok ellátását célozza meg, nem beszélve arról, hogy finanszírozása több szempontból is aggályos.

Először is a Polgármester Úr azon érve, hogy mivel az épület korábban is iskola volt, így annak oktatásra alkalmassá tétele a legegyszerűbb és nem jár nagy költséggel meglehetősen sántít. Pont az volt egyik legfőbb oka, hogy az iskola új épületbe költözhetett és a régi épületet visszakaptuk mert annak állaga az oktatásra nem volt alkalmas. Kétséges, hogy egy tucatnyi család finanszírozni tudja a felújítást, az oktatást és még bérleti díjra is futja. Meg kell jegyezni azt is, hogy az előzetes tájékoztatás szerint a Waldorf központ nem finanszírozza a projektet. Az is érdekes kérdés, hogy milyen biztosítékokat tudnak felajánlani vállalásaik esetleges meghiúsulásának esetére.

Összefoglalva Pilisborosjenő nagyértékű ingatlanainak hosszútávú lekötéséről valódi szakmai előkészítés után, valós, sokoldalú tájékoztatást követően, a lakosságot – a választási ígéreteknek megfelelően – a döntésekbe bevonva szabad a hasznosítás pályázati feltételeit meghatározni, majd sikeres pályáztatást követően lehet az Önkormányzatnak elköteleznie magát.  

ÁTKÖTŐ ÚT

Tájékoztatásul közöljük a NIF honlapján megtalálható Pilisborosjenői Ipartelepi út tervét
https://nif.hu/projektek/2019/12/pilisborosjeno-ipartelep-bekotes-elokeszitese/

Az átkötő út jelenleg a legnagyobb horderejű közös ügyünk, ezért érdemes az eddig összegyűjtött információkat rendszerezni és röviden összefoglalni, amit terjedelme miatt majd önállóan közlünk.

Az átkötő út ügyéhez talán van még egy, amit most hozzá lehetne tenni. Tömöri Balázs a választások előtt részt vett egy konferencián, ahol az egyik téma a helyi közlekedés és a tömegközlekedés kapcsolatának megteremtése volt. Ennek hatására a 2097 Egyesület is meghirdette a kampány során, hogy Pilisborosjenőn is indítanak helyi buszjáratot, ha hatalomra kerülnek.

Ennek szintén csak az átkötő út adhat értelmet, hiszen belül körbe-körbejárni a faluban értelmetlen lenne.  Egy helyi járat elindítása csak akkor lehetne gazdaságos, ha a Pilisborosjenő buszvégállomástól Solymár vasútállomás között közlekedne az Új iskola, Hegyalja út, Téglagyári út, Auchan Üzletközpont megállók érintésével.

Ez egy olyan busz nyomvonal lenne, ami gyors utazási lehetőséget biztosítana, hogy a vasúti tömegközlekedést el lehessen érni a faluból is, illetve olyan fontos állomásai lennének, amelyek mind a külső településrész mind pedig a faluban lakók számára más módon elérhetetlen előnyöket biztosítana. A Külső településrészről elérhetővé válna az iskola, a Polgármesteri Hivatal, az Egészségház, a faluban élők számára pedig a Bécsi út, az Auchan áruház, illetve a Solymári vasútállomás.

Bízunk abban, hogy a lakosság átérzi ezeknek az ügyeknek a súlyát és véleményével segíteni fogja az Önkormányzatot a felelős döntések meghozatalában.

ÖPE