Mi lesz Veled Régi Iskola?

2020. január 31-én, e hét csütörtök estéjén került sor a 2097 Egyesület   szervezésében a régi iskola épületének hasznosításáról az első ötletbörzére.

Az amúgy érthetetlen sietség oka, hogy a Waldorffal szerződést akar kötni az Önkormányzat az „átmeneti” hasznosításra.

Indokként az épület 5 millió Ft-os értékcsökkenési leírását úgy állítják be, mintha az valós és nem pedig csak könyv szerinti költség lenne.

Ez alapján a 2019 évi amúgy 0 szaldós pénzforgalmi működést is megtévesztően veszteségesnek tüntetik fel.

Más sorokon ugyanakkor megállapítják, hogy az ingatlan könyv szerinti értéke 200 milliós és valós piaci értéke ennél jóval magasabb.  Érték helyesbítés az elmúlt években annak ellenére nem történt, hogy ez még a gazdasági társaságoknak is kötelező, nemhogy egy önkormányzatnak. Különösen visszás ez akkor, amikor az ingatlanok értéke az utóbbi években jelentősen emelkedett. Egy 1500 m2-es ingatlan piaci ára minimum 600 millió Ft-ra tehető, ami az értékcsökkentő tényezők figyelembevételével is biztosan meghaladja a 500 millió Ft-ot.

A valóság tehát az, hogy az épület fenntartási költségeit fedezik a bérleti díjak – pedig ezek növelésére eddig semmilyen erőfeszítést nem tett az Önkormányzat – miközben az ingatlan értéke az elmúlt egy évben is több 10 millió Ft-tal nőtt.

Az is valótlanság, hogy az épület állagának romlása indokolna bármilyen sürgős beavatkozást.

  • NINCS TEHÁT SEMMILYEN KÉNYSZER, AMI MIATT A WALDORFFAL TERVEZETT SZERZŐDÉST ELHAMARKODOTTAN MEG KÉNE KÖTNI.

Az egyik résztvevő már a beszélgetés elején megjegyezte, hogy rossz érzései vannak az „átmeneti hasznosítástól”, mert egyből az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet hadsereg jut az eszébe…

Már hónapok óta napirenden van az önkormányzati narratívában és így a helyi közbeszédben is régi iskolánk Waldorf iskolaként történő hasznosítása.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a 2097 Egyesület előre elhatározott tervét próbálják a választási ígéretüknek megfelelően úgy eladni, mintha a döntésbe bevonnák a lakosságot, sőt azt a látszatot akarják kelteni, hogy a lakosság többsége akarja a Waldorf Iskolát.

Az ötletbörzén sok minden elhangzott az első fél órában, de nagyon beszédes, hogy Waldorf iskola senkinek nem jutott az eszébe. Annak ellenére sem, hogy az utolsó pillanatban meghirdetett  találkozóra  mégis csak sikerült vagy 20 szimpatizánst összerántaniuk, míg a Patriótákat és az ÖPÉ-t  csak páran képviselték.

Még árulkodóbb, hogy amikor az egyik résztvevő az ötletek rögzítését követően felvetette, hogy azokat különböző szempontok alapján tematizálni kellene, a fejlesztési bizottság elnöke magához ragadta a szót és azt javasolta, hogy „azokat az ötleteket kéne csak számba venni, melyek a Waldorf iskolával együtt megvalósíthatók, hiszen ezért jöttünk össze”…

Nem lesz népszerű Waldorfos körökben, de aggályos egy ilyen kis faluban két eltérő szellemiségű, oktatási módszerű és finanszírozású iskola működtetése.

Amúgy is számos kihívással kell megküzdeni egy állami iskolának, mi lesz, ha a Waldorf szabad szellemű módszereivel és anyagi lehetőségeivel is konkurálnia kell?

Az eddigi hírek szerint csak néhány, a legjobb esetben is csak egy tucatnyi Pilisborosjenőn lakó tanuló járna ide, a többit – jelenleg nem tisztázott, hogy hányat – naponta kétszer szállítanák ide-oda a környékről és Budapestről.

Érdekes módon ebben az esetben nem tartanak a forgalom növekedéstől, mint ahogy azt teszik minden alap nélkül, érthetetlen módon a falunk fejlődése szempontjából meghatározó átkötő úttal kapcsolatban.

Nem látjuk Pilisborosjenő átfogó intézmény gazdálkodására vonatkozó elképzeléseket, az erre vonatkozó hatástanulmányokat, gazdasági elemzéseket sem.

A lakosság, a közhangulat befolyásolása előtt nem ártott volna ezeket a vizsgálatokat elvégezni, különösen, hogy pont a 2097 Egyesület (és elődje a Községvédők) mindig ezeket kérte számon, követelte a Küller János által vezetett testületektől (A Paksi félétől nem…) ennél sokkal kisebb jelentőségű ügyekben is.

Nem elfogadható a 2097 Egyesület és Testületének azon szándéka, hogy a község jelenleg legnagyobb értéket képviselő ingatlanát  –  a lakosság sokkal szélesebb körének szolgáltatást nyújtó alternatívák alapos vizsgálata nélkül – szép lassan át akarják játszani, egy szűk réteget kiszolgáló iskolának, pont most, amikor végre az alapfokú oktatás kérdése megnyugtatóan rendeződött.

Átlátszó módon – a több hónapja meghozott, a falu egésze számára kifejezetten előnytelen elképzelésükhöz – most, utólag rohamtempóban akarják kiügyeskedni a lakosság támogatását!

Reméljük, hogy a többség felismeri, hogy egy átfogó koncepcióba sokkal jobban illeszkedik, lényegesen szélesebb körű és fontosabb szolgáltatásokat nyújt, eddig teljesen háttérben lévő területeken az ÖPE által támogatott idősotthon koncepció szimbiózisban a 600 lelket számláló református gyülekezettel és egy minden pilisborosjenői lakos számára nagy jelentőségű sürgősségi beteg ellátó központtal.

Szembe kell néznie az önkormányzatnak azzal, hogy a hatalomba segítésért cserébe gyorsan benyújtott számlát nem szabad a régi iskola átadásával kiegyenlíteni.

Önkormányzati szerepkörben föl kell nőni a feladathoz, ki kell szabadulni a saját felelőtlen választási ígéretek és a hangzatos, de falunk számára mit sem érő elvek fogságából.

Mert Pilisborosjenő többet vár és többet érdemel!

ÖPE