Helyi (pénz és egyéb) ügyek

(szakértőnktől)

Az alább jegyzőkönyvek nem találhatók meg a Pilisborosjenői Önkormányzati honlapon és egyéb módon sem lettek közzétéve:

2019. december 11. KT

2019. december 14. KT

2019. december 10. PÜGB

2019. december 10. HB

2019. november 20. PÜGB

2020. január 22. PÜGB

2020. január 22. Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság

A többi bizottság ezek szerint egyszer sem ülésezett, akkor miért is kapnak tiszteletdíjat a tagok?

A jegyzőkönyvek 15 napos elkészítési és közzétételi határideje mindegyik esetben lejárt!

Észrevételek a 2020. évi ülésekkel kapcsolatban:

Bizottsági ülések

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelete Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 39. § (3) bekezdése:

„A bizottság elnöke a meghívót és az írásos napirend anyagokat az ülés előtt legalább 3 nappal megküldi a bizottság tagjainak, valamint az egyéb meghívottaknak.”

Kérdés:

  1. január 22-ei PÜGB ülés meghívója január 21-én kelt
  2. január 22-ei Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottsági ülés meghívója január 21-én kelt
  3. február 7-ei PÜGB ülés meghívója február 6-án kelt
  4. február 11-ei HB ülés meghívója február 10-én kelt

Hány nappal előtte is lettek kiküldve a meghívók???? (Ha egy kicsit is tud számolni az adott Bizottság elnöke, akkor neki sem fog kijönni a 3 nap!!)

Előterjesztések

A február 12-ei Képviselő-testületi ülés előterjesztéseihez nem csatolták a mellékleteket!!!

Ez főként a költségvetés szempontjából határozottan jogsértő, nem mellesleg, hol a nagy nyilvánosság, a közösségi költségvetés????

Képtalálatok a következőre: forint

Költségvetés

Bevétel

Szöveges részben 1.189.604 Ft, számszaki alábontásban 581.405.000 Ft. Különbség: 608.199.000 Ft hol van?

Működési célú támogatás 206.111.796 Ft, főösszesítőben 206.111.000 Ft! Normatíva nem lehet kerekített, mert az adatszolgáltatásban Ft-ra pontosan kell megadni!

Kiadás

Szöveges részben: 1.120.800.000 Ft, számszaki alábontásban 1.341.555.000 Ft (feltételezve, hogy a szociális juttatásokra 8.000 e Ft-ot terveztek nem pedig 8.000 Ft-ot. Különbség: 220.755.000 FT Miből, hol a fedezet?

A szöveges részben a bevételi főösszeg 1.189.604.000 Ft, míg a kiadási főösszeg 1.120.800.000 Ft. A kettőnek szigorúan egyensúlyban kell lenni, hol a különbség? (68.804.000 Ft)

A szöveges rész szerint a beruházások és a konszolidációs pályázat visszafizetési kötelezettség finanszírozása érdekében 1.000.000 Ft összegben ingatlanértékesítés került tervezésre. Ehhez képest a számszerű megbontásban 100.000.000 Ft szerepel! Akkor melyik az igaz?

Hírmondó

A határozat utolsó pontja szerint: „6. Minden korábbi – Pilisborosjenő Hírmondóval kapcsolatos – Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyez.”

A jogalkotás menetére van egy törvény: 2010. évi CXXX. törvény a Jogalkotásról). Ebben pontosan le van szabályozva, hogy egy jogszabályt milyen módon lehet megalkotni, módosítani, hatályon kívül helyezni.

A hatályon kívül helyező rendelkezésnél fel kell sorolni azon határozatokat, amelyeket hatályon kívül akarnak helyezni. A „minden korábbi” megnevezést nem ismert fogalom jogalkotás során.