Faluközpont témája és ami benne rejlik…

(Egy fórum margójára)

(Forrás: internet)

2020. február 23-án lakossági fórumot tartott a 2097 Egyesület és Önkormányzata.

Furcsa lehet, de a végkövetkeztetést írásunk elején tesszük meg:

Egyre világosabban látszik, hogy a régi iskola épületének hasznosítása kapcsán tartott lakossági fórumok csak álcák ahhoz, hogy az új önkormányzat a saját maga által elképzelt verziót hajtsa végre. Tervük az, hogy átjátsszák az ingatlant a Waldorf alapítványnak, „civileknek”, baráti köröknek.  Valamiért a Községvédő Egyesület nyomdokaiban járó 2097 Egyesület is azt preferálja, hogy ez a hatalmas értékű ingatlan vagyon magán kézbe kerüljön. Voltak már ilyen kísérletei az akkor még Községvédő Egyesületnek hívott képződménynek. A 2002-2006-ig tartó ciklusban iszonyatos munkába, pozíciójából való felfüggesztésbe, bírósági perekbe került, hogy megakadályozza azt, hogy a Községvédők egy magán Kft-be vigyék ki a falu ingatlanvagyonát. Milyen érdekes! Most is ingatlanügyről van szó! A történelem ismétli önmagát…

A gittrágás művészete

A Polgármester (TB) pontosította a jogszabályoknak megfelelően a régi iskolaépületre vonatkozó hasznosítások, szerinte megfelelő időintervallumát.

Rövidtávú hasznosítás:2-5 év

Középtávú hasznosítás:5-10 év

Hosszútávú hasznosítás:10-20 év

Szuper! Akkor most melyiket preferálja az Önkormányzat?

A fórum illetékesei többször kiemelték, hogy a régi iskolaépület rövidtávú hasznosítása a fórum témája. Ezzel ellentétben az általuk készített videóban csakis közép és hosszú távú tervekről beszélnek.

A Waldorf részéről a következők hangzottak el: „ha megkapjuk, ha tudjuk, ha beindul, ha kapunk támogatást” (Ha-ha-ha…) sorolhatnánk.

Hol van a kész üzleti terv, hol a hatástanulmány? Egy valódi stratégia is hiányzik…

Mintha nem lenne semmi, de semmi Verba Judit (a Waldorf Alapítvány részéről, aki Bubik Szabolcs, helyi képviselő felesége…) megálmodott világán túl.

Az is felmerült, hogy plusz területet igényelne a Waldorf saját gazdasági célra, a gyerekek állatokat tarthatnának és gyomlálhatnák a saját kis veteményes kertjüket is. A gyermekek kézművességi érzékének, ügyességének fejlesztését is tervezik egy-egy (helyi?) művész segítségével. Jó, tényleg jó ötletek, de kinek, miből?? Mézesmadzagnak jó…

Az új Iskola bejárata. Minek másik?

A jelenlegi általános iskolánkban van művészeti képzés kiemelt helyen. Olyan tanulók vannak az iskolában, akik versenyekre járnak, sikereket érnek el. Továbbá, ebben az iskolában a tanárok is arra törekednek, hogy minél színesebb, és tágabb ismereti körben tanítsák a gyerekeket. E mellett a biokertészet is volt az iskola területén.

Nincs kidolgozott terv a Waldorfra, nincs tőke a Waldorfra és nincs elég érdeklődő sem a Waldorfra. akkor mi van?

Miért ez a kiemelt és támogatott koncepciója az új Önkormányzatnak?

Nézzük tovább:

(Álláspontunk: nem az a kérdés, hogy Waldorf, vagy Idősek Otthona. Ha Idősek Otthona nem, akkor sem Waldorf!)

A Református Tiszteletes Úrtól hallottunk egy igen komoly lehetőségről. Partnert és anyagi forrást keres az Idősek Otthonához azért, hogy tényleg a falu lakosságát szolgálhassa az épület.  Felszólalásából érződött a komoly szándék, elhatározás, mely a terv mögött áll. Világos, hogy egy szociális alapon működő intézmény, amelyet alapítványon keresztül üzemeltetnek hosszú időn át stabilan működő képes lehet.

Ez egy valódi terv! Ennek segítségével elérhető lenne a kisnyugdíjas és kis biztosítékkal rendelkező idős, esetleg rokkant, ápolásra szoruló lakóink számára az emberhez méltó életminőség és annak megfelelő bánásmód.

Ezzel együtt kialakítható lenne benne nyugdíjas klub, nappali ellátóhely. Már nem csak az beköltözőket segítenénk, hanem a rászoruló családjaikat is.

Elérhetővé tehető lenne akár az apartman jog és vele párhuzamosan a szociális elhelyezési  igény kielégítése. Az önkormányzatoknak egyébként is törvényi kötelezettsége az idős állampolgárokról való gondoskodás. Ez alól nem bújhatnak ki egy Waldorf Iskola tervével.

Nem csak egy réteget vagy egy vállalkozást, és „civileket” kéne elhelyezni az épületben, amelyek inkább támogatást igényelnek, mintsem bevételt produkál, hanem olyant, ami hasznot hozna Pilisborosjenő lakóinak.

Korábban írtunk már az Idős Otthonnal kapcsolatos álláspontunkról. Különböző facebook helyi csoport oldalakon egy-egy kommentben is kifejtettük véleményünket az új önkormányzat régi iskolaépülettel kapcsolatos terveiről.

Az idősotthon megvalósíthatóságról konzultáltunk szakemberekkel, olyanokkal is, akik a faluban és a környéken élő beteg és idős emberek szociális ellátását biztosítják otthoni, vagy nappali ellátásban. Elmondták, az volt az eredeti terv az épülettel, hogy az iskola átköltöztetése után Idősotthont alakítanak ki benne. Úgy tudják, hogy Küller János által végzett igényfelmérés eredménye is ez lett. (Mi is így tudjuk!) Vajon miért nem találják továbbra sem a Hivatalban ezen felmérés eredményét?

Az biztos, hogy nagyobb szükség van egy idősek otthonára a faluban, mint egy Waldorf iskolára. Megjegyeznénk, nem az Ürömi Platán idősek otthonának szintjében gondolkodunk. A mi idős otthonunk nem csak egy szűk réteget szolgálna ki…

Az épület Faluházként való működtetése is felmerült a fórumon. Vannak, akik szerint jó koncepció, ha sok kis vállalkozás, szolgáltatás lenne az épületben, melyek a lakossági igényeket kielégítve működnének. Emellett szóba került a teljes épület bérbeadása egy nagyobb vállalkozás számára. Ez szerintük lehetne rövid távú elképzelés, de ennek is megvannak a buktatói, melyeket már előző írásainkban leírtunk.

Legegyszerűbb megoldás talán ez lehetne. A épület rövid távú hasznosítása stabil bevételt adna az Önkormányzatnak addig amíg nincs legitim döntés az épület sorsáról. Ezzel együtt tudna nőni a bevétel, lenne anyagi forrás a majd kialakult faluközpont stratégia kialakításához, olyanhoz, melybe ez az épület is beleillene. Bár komoly érdeklődő, aki nagy vállalkozást hozhatna ide az biztos, hogy nem 2-5 évben gondolkodik, mert bizonytalan időre senki nem akar és tud építeni.

Már most látható, hogy hasonló szinten áll két ötlet:

Waldorf – kidolgozás alatt áll-közép és hosszú távú hasznosítás

Faluház -rövidtávú hasznosítás (ez is kérdéseket vet fel…)

A falu idősellátását megoldó Idősek otthona lehetne a valódi megoldás! Meg kéne becsülni idős, beteg lakótársainkat! Egyszer már írtuk: mindenki megöregszik egyszer… még a mostani képviselők és a polgármester is.

Akármennyit is fórumoznak, végül mégiscsak az önkormányzatnak kell döntenie. A felelősséget ilyen fal közvélemény megkérdezésekkel, fórumokkal nem adhatják át a lakóknak. Valódi népszavazás kell, ha az Önkormányzat nem képes, nem akar dönteni.

Nehéz jó döntést hozni sok nézőpontot figyelembe kell venni.

Egy biztos, hogy a rövid távú hasznosítás nem életképes és abba Waldorf sem fér bele, hisz Verba Judit válaszolt egy kérdésre a fórumon. Miszerint mi az az időtartam, amiben gondolkodik a Waldorf fejlesztésében? – 8 év volt a válasz.

Sok változatott, ferdítést, megcáfolt információkat hallottunk már a Waldorftól is és az ÚJ KT-től is.

Bármi merül fel egy biztos, mi lakosok nem maradhatunk ki a döntésből, mert egy középület sorsáról, hasznosításáról van szó.

A fórumon elhangzott, hogy elengedhetetlen a népszavazást kiírni ebben a témában, mert önkormányzati épületről van szó. Az is világos, hogy nem lehet csak internet alapú szavazást lebonyolítani. A lakosság megkérdezésének törvényi előírásai vannak. Ezektől az önkormányzat NEM TEKINTHET EL!

Muszáj a törvényben előírt módon lebonyolított népszavazást tartani, hisz a lakosság egészének a véleménye és szavazata dönthet. ( Ha már megkérdezték a véleményüket…) A teljes lakosság bevonása csak így lehetséges.

Együtt kell döntenünk olyan közjavakról, amelyek falunkat, javainkat, minket és gyermekeink fejlődését szolgálja…

Annál inkább is furcsa az új önkormányzat viselkedése a régi iskola épületének hasznosításával kapcsolatosan, mivel választási kampányukban tett ígéretüket szegik meg azzal, ha nem demokratikus módon és nem a beígért „bevonjuk a lakosságot döntéseinkbe” elve mentén politizálnak. Mi lesz később, ha már most az elején megszegik a választóknak tett ígéreteiket?

Ne feledjük el: az adónkból támogattuk az épület felépítését, üzemeltetését!

A végleges konklúzió: szerintünk az Önkormányzat olyan megoldást keres, amivel egyrészt átjátsszák a falu legértékesebb ingatlanját egy testületi tag felségének érdekeltségi körébe tartozó alapítványnak és baráti „civil szervezeteknek. Ezzel két legyet ütnek egy csapásra: meghálálják a hatalomra jutásukban nyújtott „civil” segítséget és megszabadulnak az épület üzemeltetési feladataitól. Végül is, ha nem fognak semmibe, akkor kisebb az esély arra, hogy meg is kell dolgozniuk az elnyert pozícióért, a tiszteletdíjért, és a FIZETÉSÉRT!

Mándoki Tünde

(ÖPE)