Érthetetlen reakciók Küller János írására

A tények:

Február 27-én megjelent egy önkormányzati közlemény:

Pilisborosjenő képviselő-testületének közleménye a Budai Tégla Zrt-féle peres ügyről!A falu 2020-as költségvetéséről…

Közzétette: Pilisborosjenő Önkormányzata – 2020. február 27., csütörtök

Pár nappal ezután az ÖPE Falunkért weboldalán közöltük Küller János ex. polgármester reagálását fenti közleményre:

https://www.facebook.com/groups/629525431207694//732300824263487/

Pilisborosjenő lakossága fenti írásokból megismerhette az Önkormányzat Küller Jánosra terhelően megfogalmazott, és a volt polgármester lejáratására összpontosító hamis vádjait és a Budai Tégla Zrt. témáját érintően Küller János álláspontját.

A remélhetőleg az Önkormányzat jogász és ügyvédcsapata által megfogalmazott Közlemény számos vitatható megállapítást tett. Tehát egy vita helyzet alakult ki. Szerinteünk teljesen elfogadható az, ha Küller János megvédi magát egy ugyancsak szakértők és ügyvédek segítségével elkészített válasz írásban. Ennek az utóbbinak a most „kormányon lévő” oldal szimpatizánsai, finoman szólva, nem nagyon örültek. Ez több, most nem tárgyalandó kérdést is felvet…

A mindenkori testületek és a Budai Tégla Zrt közötti közel húsz éves „kapcsolat” sosem volt felhőtlen. Állandóak voltak a Budai Tégla Zrt. és az aktuális önkormányzatok közötti viták, perek. Úgy látszik, hogy amíg a felek érvényesnek tekintik az idevonatkozó szerződést, vagy valami csoda folytán rendeződik a helyzet, ez az állapot nem fog megszűnni. Amíg a Budai Tégla Zrt kapcsolat létezik, ilyen peresügyek lesznek és minden alkalmat meg fog ragadni a cég, hogy befektetése minél több hasznot hozzon neki, akár a falu lakosságának kárára is.

Most ismét egy új vezetés kapta meg ezt a feladatot. Ezúttal sincs sok remény arra, hogy rendeződjön a vita, bár úgy tűnik a legutóbbi bírósági ítélet a szerződés megszüntetésére kötelezi a feleket. Kérdéses, hogy van e másik törvényes lehetőség. Szakértők véleménye az, hogy a bírósági ítéletben, és csak az abban foglaltakat kell (!) végrehajtani. Minden más megoldás, például az Önkormányzat által a Budai Tégla Zrt.-nek adott engedmény hűtlen kezelésnek minősülhet. Az adót be kell fizetni, ha érvényes a Budai Tégla és az Önkormányzat 2002-ben kötött szerződés. Abban az esetben, ha nem érvényes, csak az Önkormányzat teljesített, mivel belterületbe vonta a kérdéses területet, s ezzel több milliárdos vagyonnövekedéshez juttatta a Budai Tégla Zrt-ét. Ellenszolgáltatásként telkeket kéne kapnia falunknak a Budai Tégla Zrt-től, ezért csak nekünk lehet követelésünk. Ha a szerződés érvénytelen az Önkormányzati belterületbe vonás is érvénytelen, mert nem juthat hozzá az ezért ellenértékben adott telkekhez.  Ebben az esetben az Önkormányzatnak van keresni valója az elmaradt haszonra hivatkozva szerintem.

Lássuk milyen hatást váltott ki a két közlemény a lakosság körében:

Az Önkormányzat közleménye érdekes módon még nem indította be a 2097-es úthengert és trolljait.

Nagy cirkuszt kavart viszont Küller János reagálása. Szinte már puskaporos volt a hangulat a Facebook oldalakon. A 2097 kommentelői már fenyegetésnek mondható szintig elmenetek a más véleményt megosztó hozzászólókkal szemben csak azért, mert eltérő volt az álláspontjuk. Már az is baj volt, ha valaki arra hivatkozott, hogy „hallgattassék meg a másik fél (Küller) is”.

Ezek után nem csoda, hogy nem igazán jó a hangulat a faluban. Pilisborosjenő ma már nem az a kellemes, békés hely, mint amit megszoktunk.

Meddig mehet így?? Hát, nem sokáig! De mi ezt a mostani helyzetet megjósoltuk. Mi már átéltünk többször hasonlót, amikor a mostani gárda háttértámogatói voltak hatalmon. 2002-2006, 2010-2014. Mindig ez van, ha hatalmat akarnak és azt meg is szerzik.

További problémák: Lehet beleszólásunk mostanában a közügyekbe? Nem lehet! Pedig nagyon hiányolták a Küllerék idejében, ígérték is a kampányban, de ez is csak egy ígéret lufi volt, s úgy tűnik az is marad.

Állítólag Magyarországon képviseleti demokrácia működik, tehát az állampolgárok érdekeit választott képviselők érvényesítik. Felmerül azonban a kérdés, hogy a választások és egyéb népszavazások alkalmain túl miként szólhatunk bele saját környezetünk fejlődésébe, a minket érintő ügyekbe. Idézhetném az egésze demokráciáról szóló Bozsodi Borbála (most képviselő a pilisborosjenői testületben) esszéjét. Nem teszem, itt megtalálható az alábbi linken (2097 weboldal, 2019. augusztus 14. ……még a választás előtt készült!):

Olvassuk el és értelmezzük. Fenti linken megfogalmazott gondolatok RÁNK is vonatkoznak! Jusson mindenkinek eszébe, hogy egy demokratikus jogállamban az önkormányzat nem csak egy csoport érdekeit kell, hogy képviselje. Nem csak egyik oldal mondandóját, közleményét kell figyelembe vennie.

Reálisan gondolkodjunk és ha már van lehetőségünk élni a demokrácia által adott jogokkal, hallgassuk meg egymást, ölre menni felesleges.

Értelmetlen, és csak hátsó politikai céllal magyarázható az folyamat, amit az új vezetés elindított és az is visszatetsző, ahogy támogatóit felhasználja vádjai hihetővé tételéhez.

A békésebb és nyugodtabb együttélés érdekében kérünk mindenkit, hogy ne veszítse el a fejét.

ÖPE