Vélemény (szakértőnktől)

A Tücsök utca témájához

2019. június 20-án Pilisborosjenőt elérte egy nagyobb vihar, aminek következtében több helyen is sérült az útburkolat, a Tücsök utcában sérült egy támfal, valamint az árok kb. 80 méteren károsodott, Kossuth-térnél a műtárgy olyan mértékben megrongálódott, hogy annak lebontása és újjáépítése vált szükségessé.

Már másnap megkezdődött a károk felmérése, ezzel egyidejűleg egy cég megkeresése, hogy a belügyminisztérium felé a vis maior pályázat benyújtása minél előbb megtörténjen.

A felmérések és az előzetes költség megállapítások után 3 db vis maior pályázat került benyújtásra 2019. június 26-án:

  • Tücsök utca és Bor utca aszfaltrétegének felújítása összesen 195 m2-en
  • Tücsök utca támfal bontása és újjáépítése
  • Kossuth téri áteresz tisztítása, műtárgy meglévő szerkezetének elbontása és új építése, valamint a Czigány-patak omló burkolat elemeinek eltávolítása és kiépítése 80 méter hosszúságban (Trunk telep környéke).

A bejelentést követően sor került a helyszíni szemlékre a Katasztrófavédelem, a Belügyminisztérium és a partfal-bizottság által.

A helyszíni szemlét követően a szakértők leírták véleményüket, ami alapján össze állításra került a végleges műszaki tartalom a költségvetéssel együtt, amely 2019. augusztus 2-án kerültek benyújtásra a Belügyminisztérium felé.

A műszaki tartalom alapján a három pályázat beruházási értéke összesen bruttó 126.756.224 Ft lett, melyből 114.080.601 Ft a pályázati rész és 12.675.623 Ft önrész.

A vis maior pályázat benyújtása után nem tiltja semmi, hogy az érintett területeken a szakértők javaslatai alapján az esetleges rekonstrukció megkezdődhessen, esetleg egy ideiglenes megoldással kerüljön stabilizálásra az adott terület.

Ez történt a Tücsök utca esetében is, hiszen, ha az eredményhirdetésre kellett volna várni az ott élőknek, akkor a mai napig sem lehetne közlekedni az úton.

A tavalyi évben a szakértői bejárást követően, a szakértők beleegyezésével került egy kopóréteg felvitelre a Tücsök utca érintett szakaszára, amit természetesen nem egy végleges megoldásnak tekintett sem a kivitelező, sem az akkori polgármester úr.

Amikor a múlt év októberében a polgármesteri tisztség átadása megtörtént többször is fel lett hívva Tömöri Balázs figyelme arra, hogy a három vis maior pályázatra nagyon figyeljenek oda, tegyék meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy amikor az elbírálás megtörténik, akkorra már csak a kivitelezés maradjon hátra. Ezzel ellentétben tudomásom szerint semmi sem történt.

A Tücsök utcai támfal és a patak meder építéséhez terveztetni kellett volna, majd engedélyeztetni ezeket, ami sok időt vesz igényben. A pozitív elbírálás után 12 hónapja van az Önkormányzatnak a megvalósításra, amibe nem fér bele a kb. 3-4 hónapot felemésztő tervezési és engedélyezési eljárás. Emellett a Tücsök utca állapotát folyamatosan figyelni kellett volna, annak érdekében, hogy a tegnap történtek ne következzenek be. Majd ezek után a jelenlegi polgármester egy videóban közölte, hogy ez egy tipikus „kampányút” volt. Kérdezném, hogy 8 hónap alatt nem jutott el a tudatukig, hogy a Tücsök utcára miért is került a kopóréteg fel, és, hogy mit is kellett volna tenniük.

Mindig azzal önfényezik magukat, hogy mennyi segítőjük és kapcsolati tőkéjük van! Akkor miért nem sürgették meg a vis maior támogatások elbírálását és kezdtek bele a beruházásokba. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 7. § 1) bekezdése értelmében a miniszternek a beérkezéstől, illetve, ha szükséges a hiánypótlás beérkezésétől számított 90 napja van dönteni. Ha a 2019. augusztus 2-ai beadást nézem, akkor a 90 nap 2019. október 31-én lejárt, de miután volt hiánypótlás október közepén akkor is 2020. január közepéig kellett volna eredménynek lennie. Akkor megérdeklődték, hogy mire számíthatnak, vagy mikorra várható eredmény? Pilisborosjenő az egyik legszebb település az agglomerációban köszönhetően a természeti adottságainak, ám ezek sokszor hátrányt is jelentenek, amit a tegnapi eset is jól bemutatott.

Igenis tudomásul kell venni, hogy az árkokat és a patakmedret folyamatosan karban kell tartani, takarítani kell, és azt is, hogy a hegyről lezúduló, a falu minden területét érintő hordalék nagy pusztítást tud végezni. Ám a pusztítás mértéke nem mindegy, ehhez kellene, hogy a falu vezetése ismerje a saját települését, az adottságait, a gócpontokat.

Úgy gondolom, hogy az alpolgármester úrnak és más tűzoltó tagsággal rendelkező képviselőnek például a káreseménynél lett volna a helye, a polgármester úrnak pedig nem egy szál szandálban kellett volna magát mutogatni, olyan képet festve a helyzetről, hogy Ő az áldozat, mert hát ez egy kampányút volt, és erről csak az előző vezetés tehet. Igenis ez már az Ő felelősségük, és nagyon remélem, hogy minél hamarabb észbe kapnak és eszükbe jut, hogy mire is vállalkoztak és mik a feladataik, amikor elfogadták a tisztségüket.