Az ÖPE álláspontja

Tücsök utca

Az alábbiakban összefoglaljuk a várható teendőket, melyeket a Tücsök utca és környékének átépítése kapcsán kellene elvégezni.

Előzmények:

Küller Jánosék a tavaly májusi viharkár után beleálltak a munkába és megkezdték a Tücsök utca teljes, a villámárvizet is bíró felújításával járó feladatok átgondolást, mit is kell tenni, milyen engedélyek, tervek, s főleg, mekkora saját forrás kell a kivitelezéshez. Előbb azonban a vihar által tönkretett Tücsök utcán a közlekedés feltételeit kellett megteremteni, remélve, hogy a vis maior pályázati források beérkezése még az újabb zivataros időjárás előtt megtörténik és az utca teljes, a vízelvezetés problémáját is megoldó felújítását el tudják végezni. Az út járhatóvá tétel meg is történt. Egészen a tegnapelőtti viharig minden rendben volt, a helyiek sem jelezték, hogy valami gond lenne az úttal.

A feladatok felmérése során olyan műszaki, anyagi és adminisztratív nehézségekbe ütköztek Küllerék, amelyeket csak hosszú évek megfeszített munkájával és nagy türelemmel lehet leküzdeni. A választásokig hátralévő időben esély sem volt a folyamat végvitelére, de a szükséges előkészítő, probléma feltáró lépéseket megtették.

Az nehézségek az alábbiak voltak:

Az út szűk, egy részén masszív támfal építése szükséges.

Kisajátításra is szükség van a járda, a megfelelő szélességű út és a vízelvezetés kiépítéséhez.

A tervezésnek, kivitelezésnek a vízelvezetés a sarkalatos pontja, amelyhez tulajdonosi, kezelői stb. engedélyek szükségesek, az ezzel járó adminisztratív feladatok éveket vehetnek igénybe és a siker sem garantált.

A 10-es út Solymár tulajdonában és a Magyar Közút kezelésében van. Kell az ő engedélyük is a csapadékvíz 10-es út alatti átvezetéséhez.

Az út túloldalán magángazdálkodók földje van. Az ő engedélyük is kell a víz átvezetéséhez. Ha nem adják meg, megáll az ügy…

Ezután tetemes befektetést kellene falunknak megtennie, mivel a vízügy csak kiépített, majd 100 méteren kövezett patakmederbe engedné bekötni a lejuttatott csapadék vizet.

Mindezekhez tervek, egy csomó szakhatósági engedély és rengeteg PÉNZ kellene!

Na ezért is meg kellene építeni az Átkötő utat, mert akkor az állam az átkötő út megépítésével elvégezni a csapadékvíz elvezetést is és az új, jó minőségű út részben tehermentesítené a Tücsök utcát. Meg lehetne tiltani a 10-es út felől való behajtást a Tücsök utcára, csak az ott lakó engedéllyel rendelkezők számára lenne az lehetséges.

Az Átkötő (bekötő) útról azonban lehet, hogy az önkormányzat aknamunkája és halogatása, ellenkezése miatt már lecsúsztunk…

Egyébként állami beruházásnál az önkormányzat kérhet egy kávét, semmi dolga nem lenne vele, igaz nem is lehet a támogatói körnek „jutifalit” adni…

Jó munkát kívánunk a Tücsök utca „szakszerű” kiépítéséhez!

Már amennyiben saját erőből, a hatóságok és a tulajdonosok engedik, valamint a törvények, előírások betartásával ez egyáltalán sikerülhet ebben a ciklusban.