Megrendezett színjáték falufórum helyett

Az ÖPE álláspontja az Átkötő út ügyében

A Meditop Kft. a négy nagy multi gyógyszergyártó után ötödik legnagyobb, magyar tulajdonban lévő gyógyszergyártó vállalatnak két alapító tulajdonos ügyvezetője megpróbálta hitelesen tájékoztatni a cégről és annak terveiről a megjelenteket, de pár a forgalom növekedés rémével feltüzelt valóban érintett Hegyalja úti lakó és a jól megszervezett waldorfos papagájkommandó kakofóniájában senkit nem érdekelt, hogy mit mondanak, mindenki mondta a magáét, vagy amit az előző napokban rá osztottak.

A különben egyhangú, megrendezett színi előadást szinesítette  pár meghívott vendégművész.

A lll.kerületből importált Greta Thunberg az egérút veszélyével riogatott; egy angolul beszélő magát útépítő szakembernek beállító úriember arról tartott kiselőadást, hogy nincs is miről vitatkozni ez az út teljesen felesleges; egy véresen komoly civil zöld szervezet pedig környezetvédelem aktuális jogszabályi hátterére hívta fel a figyelmet.

Sikerült annyira jól megszervezni a táblás performance-t, hogy a külső település részről sem a Téglagyári útról, sem a Bécsi útról, sem a Bt.Zrt. részéről (akinek lakó célú területét lelkesen kínálgatták megvételre a Meditopnak az ingatlan szakértő civilek …???) nem szólalt meg senki.

Az üdvözült mosolyú rókaképű moderátor egyenként szólítgatta  az előre kijelölt, megfelelő mondanivalóval pár napja felvértezett a forgalomnövekedés veszélyeit és a demagóg zöld lózungokat hangoztató felszólalókat.

Hiába bizonygatták a vállalat részéről, hogy kötődnek falunkhoz, szeretnének Pilisborosjenőn maradni, az előre beszervezett, amúgy javarészt közvetlenül nem érintett 2097 fanok lelkesen megtapsolták, hogy a Meditop kénytelen Ürömre, vagy még messzebb költözni, ha nem talál magának árban és egy fejlődő gyógyszergyár műszaki sztenderdjeinek megfelelő telephelyet.

Az Önkormányzat részéről elhangzott, hogy legszívesebben olyan helyen látnák a Meditopot, ami a HÉSZ-ben most is kereskedelmi-gazdasági célra van kijelölve.

Ennek némileg ellentmond, hogy a már évek óta azt papolják, hogy új települési koncepcióra van szükség és valóban komoly érvek szólnak amellett, hogy a szennyvíztisztító szanálását követően a Budai út és a Fő út közötti sík területen a kereskedelmi gazdasági övezetet  a lakosságot kiszolgáló sport és rekreációs övezet váltsa fel, míg a KG övezet a Budai út másik oldalára a fasor mögé kerüljön. Ez azonban nem gyengíti, hanem erősíti a Meditop választását.

Annak tükrében, hogy az Önkormányzat nagyon jól tudja, hogy az ilyen volumenű fejlesztések általában és nem véletlenül zöldmezős beruházások, valamint a polgármester mögötti térképen az Önkormányzat által a Malomdűlő területére javasolt ipartelep pont a lakóövezetet és a kereskedelmi gazdasági övezetet elválasztó sport területre lett kijelölve meglehetősen álságos volt ez az érvelés. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy miközben tiszta erővel azon ügyködnek, hogy a külső településrészen lakók ne tudjanak bejutni a faluba, az itt kijelölt iskola óvoda és sport területet azonnal ipartelep számára akarják eladni pár hónapra rá, hogy ajándékba megkapták. Továbbra is érdekes kérdés, hogy a Budai Tégla Zrt. miért nem kötötte ki, hogy az ajándék területek a jelenlegi HÉSZ szerinti oktatási célú intézményi és sport övezetben maradjanak. Miért tűri, hogy milliárdos nagyságrendű, napról napra értékesebb, 11 Ha-os, lakó célú területének értékét egy szomszédba telepített ipari létesítménnyel tönkre tegyék? Hogyan reagáltak volna, ha ezt Küller János akarta volna megtenni?)

Felszólalt a 2097 Egyesület Elnöke Wittman Imre is. A képviseleti demokrácia és a civil önkormányzatiság jegyében saját maguk által megkoreagrafált hozászólásoktól kicsit elszállva kifejtette, hogy most kanyarodnak rá arra az új, az eddigiekkel gyökeresen ellentétes irányú pályára, amit már évek óta elterveztek, miszerint nem a lakóparkokokból származó bevételekre, hanem a külső településrészén tervezett kereskedelmi gazdasági területek iparűzési adójából akarják  a falu gazdasági bázisát megteremteni.

Az Elnök Úr már korábban is bizarr képeket vízionált. Elnöki antréjában arról beszélt, hogy majd összekapaszkodnak és elüldözik a hétméteres embereket.(Ezzel kapcsolatban megjegyezzük az elüldözés nem túl szép és különösen nem civil demokratikus dolog, a hétméteres embereket pedig okosabb inkább megkérdezni, hogy onnan a magasból vajon mit látnak.)

De visszatérve erről a kis kitérőről felhívjuk az Elnök úr figyelmét, hogy az Önkormányzat nem helikopter, hanem egy kötött pályás villamos, nem lehet a közvéleményt agresszív kommunikációs eszközökkel az évek óta egy szűk kör által meghozott döntés irányába terelgetni, aztán civil önnkormányzatiságra hivatkozva össze vissza kanyarodgatni, mert az könnyen kisikláshoz vezethet.

A tulajdonhoz és szerzett vagyonhoz fűződő jogok, a szerződéses rend társadalmunk alkotmányos alappillérei. Ezt sem az nem írja felül, hogy a Fidesz támogatásával Paksi Imre vagy most éppen Momentumos hátszéllel Tömöri Balázs a nép pillanatnyi választottja.

Az pedig, hogy nem a lakóparkokból származó bevételekre akarnak támaszkodni szemenszedett hazugság.

Pont azért hangsúlyozzák úton útfélen, hogy a pénz nem minden, mert számítanak a Modern Dorfból, a 027-es fejlesztési területről a bevételekre, a Lazaréti tulajdonosokat pedig  éppen most – mikor a megszűnő VKT már a munka dandárját elvégezte – akarják teljesen kifosztani. Nem elégednek meg az ajándékba kapott 16000m2 összterületű telkekből befolyó 600 milló Ft.-tal; a 19000m2 közművesítésre leadott telkeket fél áron, 20000 Ft.-ért akarják beszámítani ahelyett, hogy a piaci 40000 Ft.-os áron most értékesítenék és abból fejeznék be a közvilágítás lámpaoszlopainak elhelyezését, az út és felszíni víz elvezetés kiépítését.

Szégyentelenül ezzel a további 400 millió Ft-tal sem elégednének meg. Az utakat és a vízelvezetést a normál piaci ár négyszereséért 250 millió Ft helyett 1 milliárdért akarják elvégezni.( Az előző ciklusban több km-nyi első osztályú utat építettek térburkoló kőből járdával úttesttel vízelvetetéssel együtt 60000 Ft./ fm-es bruttó áron. Könnyen kiszámítható, hogy Lazarét 3.5 km-es úthálózata az inflációt is bekalkulálva kiépíthető 250 millióból. Ez így még 750 milliót jelentene.

 A mézes mázosan felajánlott “segítség” az Önkormányzat részéről így összesen 1 milliárd 750 millió Ft.-jába kerülne a tulajdonosoknak. A nagy kérdés, hogy kérnek-e belőle?)

Az est végén felszólalt Küller János is.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi Önkormányzat eddigi felelőtlen magatartása (Budai Tégla megállapodás) és most a Meditop elüldözése hamar csődközeli helyzetet eredményezhetnek. Kérte, hogy a Meditop és az ákötő út ellenzői majd akkor is lelkesen emelgessék a táblájukat, amikor az adóemelést bejelentik, csak akkor már azzal a felirattal, hogy átvállalják a többlet adót.

Azzal, hogy elvesztheti falunk  a cég által eddig befizetett évi 30-40 millió Ft.-os helyi iparűzési adót, (Ez kb. 40%-a teljes építményadó bevételnek!)  ami később  a Meditop tervei szerint elérhetik az évi 100 millió Ft.-ot is -Küller Jánoson kívül- senki nem foglalkozott. Ellenérvként a forgalomnövekedés mellett azt mantrázták, hogy van egy olyan, még el nem fogadott állami tervezet miszerint a K+F tevékenységet folytató vállalkozásokat mentesítik az iparűzési adó alól.

(Arra azonban nem kaptunk választ, hogy amennyiben ezt tényleg így gondolják, vajon miért kínálgatják a Meditopnak  – szerintük kedvezményesen – az amúgy normál esetben még 10 évig nem beépíthető rekultivált 5 ha.-os bányagödör sport célra kijelölt területét a Malomdűlőn.)

Annak ellenére, hogy szétalázták Pilisborosjenő legnagyobb vállalatának képviselőit – akikre minden szempontból büszkék lehetünk – a cég tulajdonosai nem álltak fel és hagyták ott a falufórumnak beharangozott méltatlan színi előadást.

Megtudhattuk tőlük, hogy:

– Az Önkormányzat által felajánlott rekultivált bányagödröt a be nem látható kockázati tényezők; a belátható többlet költségek (több ezer m3 hulladék elszállítása és más helyen való lerakása); az ipari létesítmények számára alkalmatlan terepviszonyok; a határos már lakott és lakócélra kijelölt, valamint a szintén határos Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó, Natura 2000 védettség alá eső erdők miatt várható állandó lakossági tiltakozások miatt

NEM TARTJÁK ALKALMASNAK!

– A Budai úton a fasor mögött, a település határán, a lakóterületektől legtávolabbi 5 ha-os területet mind árban, mind műszaki szempontokból ideálisnak tarják, hogy fejlesztési elképzeléseiket azon évtizedes távlatokban megvalósítsák.

– A NIF Zrt nyilatkozott, hogy a bekötő út Bécsi út – Téglagyári út körforgalmi csomó pontjából induló szakaszát a Hegyalja útig a jelenlegi feljáró kiváltására az M0 építésének megkezdése előtt ki kell építeni, hogy a Hegyalja út alatt lakók haza tudjanak járni; A bekötő út végpontját az Önkormányzatnak kell kijelölni, ami lehet a telephely bejárata is, nem kell kivezetni az utat a Budai útra.

– Meditop Kft. felajánlotta, hogy  magánterületét kizárólag  az Önkormányzat kifejezett kérésére, csak helyi lakosok számára nyitja meg és biztosítja az átjárást a Budai útra az M0 megépítéséig, amire garanciát ad és vár el az Önkormányzattól.

– Ez biztosítja, hogy sem a Budakalász felé irányuló átmenő  , sem a Bécsi úti csúcsforgalom elkerülésére itt nem lenne lehetőség; ugyanakkor a külső településrész lakóinak nem kéne 5 km – es kerülő úton tömegközlekedéssel és a reggeli csúcs időben személyautóval is több mint egy órába tellő utazással a falu központot, iskolát, óvodát megközelíteni; és az ófaluban lakók is rövidebb úton juthatnak el Solymár és Pilisvörösvár irányába.

– Az M0 és az Üröm és Solymár közötti gyorsforgalmi út megépítését követően azok tehermentesítik a Bécsi utat (ahogy ez most az Ürömi körforgalom után Bp. felé tapasztalható), értelmetlenné téve az átmenő és kerülő forgalmat. Pont az M0 megépítését követően töltheti be az átkötő út azt a más helyeken jogosan kikövetelt szerepét, hogy a szomszédos településeknek legyen lehetősége az M0  közvetlen megközelítésére. Ez az oka, hogy az Állam csak az M0-al kapcsolatban engedélyezte az ipari bekötőút létesítését.

– A Meditopnak gazdaságos működéshez mindenféleképpen szüksége van kamionnal járható, az M0-t a jövőben közvetlenül elérő bekötőútra függetlenül attól, hogy 10 vagy 100 kamionnyi forgalmat bonyolít hetente vagy havonta.

– A bekötőút  1,5 milliárdos tervezett költségének legnagyobb része a mindenféleképpen megvalósuló Téglagyári úti körforgalom Hegyalja út közötti szakaszra esik.

Fentiek figyelembe vételével érthetetlen, hogy

az Önkormányzat miért hallgatta  el fenti információkat a lakosság elől?

– a 2097 Egyesület miért szervezte meg az átkötő út és a Meditop  ellen ezt a szánalmas színjátékot, ami elfogadhatatlan álláspontjuk valós lakossági megerősítése helyett pont gyengeségüket mutatta meg?

Immár nem először ékesen bizonyították, hogy a fennen hangoztatott civil önkormányzatiság szerintük párosul  az információk szándékos elhallgatásával, félretájékoztatással; az ellentétes állásponton lévők kirekesztésével, agyonhallgatásával és ma még csak verbális terrorizálásával.

Céljaik, elveik és főleg azok gyakorlása annyira gyenge lábakon állnak, hogy sem a nyílt valós párbeszédnek, sem az ellentétes véleményeknek,  pláne a jogos kritikáknak nem mernek és nem is akarnak teret adni.