Gyász

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága barátunk

Zsitnyányi Attila

2020. december 29-én

tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Emléke örökké élni fog bennünk!

Isten nyugosztaljon Barátunk!