Búcsú egy jóbaráttól

Közeli jóbarátom Zsitnyányi Attila megrendítő halála késztet arra, hogy néhány, az ő életútjával kapcsolatos sort megosszak Önökkel.

Attila 1944-ben született Óbudán, a Szépvölgyi út környékén nőtt fel.  Az óbudai Árpád gimnáziumba járt, majd az MMG-ben dogozott és a munka mellett elvégezte a Műegyetemet, gépészmérnök lett. Pilisborosjenőről már iskolatársai, munkatársai révén korábban tudomást szerzett, de egy telek megvásárlása révén került szorosabb kapcsolatba az itt élő emberekkel, későbbi barátaival, így velem is.

Attila mindig igazi, önzetlen közösségi ember volt. Ahogy idekerült máris belecsöppent a falu vízellátását megvalósító vízitársulat munkájába, később a gáztársulásban vállalt feladatokat, majd a csatornahálózat kiépítésének megszervezésében vett részt. Azt hiszem, nála jobban senki sem ismerte falunk ezen hálózatait.

Attila nagyon megszerette a falut és a falu is őt, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy háromszor is képviselővé választották, emellett többször volt bizottsági tag külsősként.

A közösségi életbe is bekapcsolódott a Kevélyhegyi Dalkört érces tenor hangjával erősítette. Mindig élvezet volt látni szerény, mosolygós személyét, ahogy kiállt a nagyérdemű elé, csodálatos hangja betöltötte a teret!

Attila nagyon szeretett a barátaival utazni, a világot megismerni. Számtalanszor volt szerencsém társaságát, humorát élvezni ilyen alkalmakkor. Felejthetetlenek ezek az élmények!

Zsitnyányi Attila a faluért végzett áldozatos munkája elismeréseként 2010-ben községünk díszpolgára lett.

Szabad idejében, amelyet legszívesebben szeretett családjával töltött el, még a szőlőművelésnek, borászatnak hódolt. Sok falubeli ismeri Attila jó borait, ezek mindig hoztak számára elismerést a borversenyeken is. Örömmel támogatta finom boraival a község rendezvényeit.

Nagyon sokat vesztett vele a családja, a falu és mi a barátai.    

Isten nyugosztaljon Drága Barátom!

(Heves László)