Agybaj

Agybaj

Pilisborosjenő önkormányzat 2020-ban a mellékelt linken olvasható „tanulmányban” (Pontos címe: Pilisborosjenő külső településrészén élők problémáinak, valamint az ipartelepi bekötőúttal kapcsolatos attitűdjének elemzése(Brrrr!)) foglalta össze a külső településrész lakóhoz megküldött kérdőíves felmérésének eredményét.

https://pilisborosjeno.hu/wp-content/uploads/2021/01/HONLAPRA-Pilisborosjeno-kulso-telepulesreszen-elok-problemainak-valamint-az-ipartelepi-bekotouttal-kapcsolatos-attitudjenek-elemzese-.pdf?fbclid=IwAR0eXdnETJYKMoLlO13coS5AP8-uHFBpa387Ggjnmrm9-wviSXRv2tIkjv0

Próbáltuk elkerülni, hogy az önsanyargatást kövessünk el, de végül bele olvastunk a történetbe…

Nagyon nem mélyültünk el benne, mert nekünk van mit tennünk, ellentétben az értünk végzett munkával megbízottakkal, de egyértelmű, hogy ebben az esetben minőségi munkával van dolgunk. Szép munka! Mondhatni VARÁZSLATOS! Más kérdés, hogy mennyire fogja ezt tett követni, mennyire követheti egyáltalán tett ezt az összegzést. Mit is tudunk meg belőle, miről? Jól mutatja a tehetetlenséget a „tanulmány” végén megfogalmazott összegzés:

„Összegzés

Az elvégzett felmérés fontos iránymutató az önkormányzat számára, segít abban, hogy a megfelelő helyre tegyük a fókuszt. Látható, hogy a problémák nagyja csak költséges beavatkozás által számolható fel. Az ehhez szükséges forrás önerőből nem áll rendelkezésre, így minden pályázati lehetőséget megragadunk, hogy ezt előteremtsük. Mindemellett a területen lakók fontos helyre soroltak olyan problémákat is, melyek nem beruházásigényesek, mint az illegális szemétlerakás, vagy a területek rendezetlenségének problémája. Ezen problémákat haladéktalanul kézbe vesszük, és bízunk benne, hogy rövid úton érzékelhető eredményt tudunk felmutatni. Végül szeretnénk köszönetet mondani minden válaszadónak, aki időt szánt a kérdőív átgondolására és kitöltésére, ezzel segítve a terület fejlődéséért végzett munkánkat! Szintén köszönettel tartozunk a felmérés kivitelezésében segítő valamennyi személynek!”

Nesze semmi fogd meg jól! (Ezt már mi állapítjuk meg…) Ennyi értelme volt! Közben több, mint egy év eltelt! Garantálható, hogy ez a garnitúra képtelen forrást, megoldást találni az ottani problémákra!

Napjainkban kezd megszokott tevékenységgé válni, hogy munkával megbízott emberek munkavégzés helyett pótcselekvésbe kezdenek. Ebben az felmérési esetben is erről van szó! A 2019-es kampányban nevezett területek lakói -már akkor látható volt- betarthatatlan ígéreteket kaptak a 2097 Egyesület jelöltjeitől. Erre mi is felhívtuk az ott élők figyelmét! Sajnos hasztalan, mert az ő szavazataik is, ha nem is döntő mértékben, de jórészt a csalfa ígéreteket megfogalmazókat jutalmazta, előre! Ez nagy hiba volt, mert mint tudjuk a lakossági felméréseken kívül semmi érdemleges, az ígéreteknek megfelelő esemény, változás nem történt a területen. Sőt! Ha a Tücsök utca esetét nézzük, romlott, mert már egy éve lassan, hogy LE VAN ZÁRVA! Mi lesz a Bécsi úti járdával, a főcsatornával? Mikor lesznek új gyalogátkelők? Jelezzük, óvoda, iskola, hivatal és majd a bölcsőde (ha felépül…) a belső faluban lesz csak még jó pár évig! Hogyan jutnak át a kisgyermekes szülők a belső faluba, ha az állami ajándék átkötő utat elutasítja az önkormányzat?? Miből, ki fogja megépíteni, ha kiderül, mégis kell?

Nos! Elég csak a felmérés lakossági fogadtatását és a részvétel százalékát megtekintenünk, máris látszik, hogy a külső településrész lakóinak kezd elegük lenni a fotelból végzett felmérésekből és a kamuból! Kérjük, tekintsék meg a „tanulmányból” kiemelt lakossági részvételi táblázatot. Ez mindent elmond!

Bőven 50 % alatti részvétel! Ha a falu teljes lakosságát vesszük alapul lényegesen rosszabb az arány! Már pedig miért nem lehetne a teljes lakosságot bevonni a felmérésbe? Ha a felmérés valódi okát nézzük – az Átkötő út elgáncsolásához való támogatók gyűjtésének szándékát- akkor világos, hogy miért csak a külső településrész lakónak véleményére kíváncsi az önkormányzat! Bár az ott lakók véleményét is csak egy valódi népszavazás keretében lehet elfogadni ügydöntőnek és azt is csak akkor, ha 50 % feletti a részvétel. És persze egy valóban pártatlan tájékoztatás és nem tudatos félretájékoztatás után kiírt népszavazás eredménye lehetne releváns.

A külső településrészen élők nevében felszólítjuk az önkormányzatot, hogy hagyja abba a felmérések, „lakossági vélemény bekérések” általi időhúzását és tegyen már végre valamilyen saját elhatározásból, saját felelősséggel felvállalt lépést (tartsa be ígéreteit) a területen. Tartsa be ígéreteit, oldja meg a Tücsök utca vízelvezetését, tegyen valamit a Bécsi úti hatalmas gépjárműforgalom miatt egérútként használt párhuzamos utcák lakóinak védelme érdekében! És akkor még az Átkötő út megvalósításáról nem is szóltunk! Ennyire nehéz belátni, hogy kell egy út? Kell egy út, melyen közvetlenül, a Bécsi úti toporgás nélkül is át tudna jutni a belső faluban található orvosi rendelőbe, iskolába, polgármesteri hivatalba a kint élő, jelenleg nagy kerülőre kényszerített lakosság.

Úgy rémlik, mintha a belső és külső településrész közötti buszjárat indítását is ígérték volna! Hol, ha nem lesz Átkötő út? Papíron?!

Ez már tényleg agybaj, ami itt történik!