Biológiai bomba?

Biológiai bomba!

Mentsük meg a falut!

Mentsük meg az iskolát!

Mentsük meg a Cigány patakot!

Mentsük meg a gyerekeket!

Ismerős mondatok? Azoknak biztos, akik legalább már egy negyedszázada kisfalunkban élnek.

Hogy miért is vetjük fel ezt a „főszereplők” által már feledés homályába kívánt témát? Csak azért, hogy rávilágítsunk ki is keveri itt a mit és mióta. Lássuk!

Jó húsz éve a mostani, helyi uralkodó rezsim „szülőatyjai, szülőanyái” megkezdték álságos tevékenységüket a hatalom megszerzésére. Akkoriban Szegedi Róbert volt a polgármester. Lehetne sorolni a neveket, hogy néhai polgármesterünk vérnyomás emelkedésében kinek hány százalék volt köszönhető, de egyelőre nem térünk ki erre. Elég annyi, hogy a meg nem nevezettek mai is az általuk uralomra segített, a többség számára ismeretlen, ezért még nem leszerepelt társaik mögött állnak. Valahogy úgy, mint régen a háborúkban a komisszárok (ha már bomba…). Csak előre menekülni engedik őket. Egyelőre…

Emlékezetes történések szemtanúi lehetünk időnként. Valahogy, amikor a Nagy Községvédő „háború” elindul, mindig lesz valahol egy tüntike, és egy-egy jól megcsinált, célzottan ártó tévés beszámoló viszi „jóhírünket”, újságokat alapítanak, tartanak fent addig, amíg az ingyen kiadható önkormányzatit meg nem kaparintják. (Úgy hírlik, a Zsákfalvi már csak kéthavonta fog megjelenni…)

Biológiai bomba!

Ezen „községvédő háború” első fecskéje és egyben a puding próbája volt az egykor még Omninvestnek nevezett cég falunkba való letelepedése ellen indított összellenzéki offenzíva. Szegedi Róbert ellenlábasai elérkezettnek látták az időt, hogy lecsapjanak és megszerezzék a hatalmat. Azonnal biológia bombát kiáltottak! Tüntetést szerveztek a leendő VAKCINA ÜZEM ellen.

A vakcina üzem, mely sok-sok millió adóforinttal járult hozzá falunk fejlődéséhez. (Fotó: ÖPE)

Az ellen az üzem ellen, amely éppen a jó levegő okán kívánt letelepedni falunkban… Persze, akkor még nem sikerült megszerezniük a korlátlan hatalmat a Községvédők akkor még névtelen elődeinek, de a rájuk azóta is jellemző stratégia már megvolt! Később már rutinból lehetett alkalmazni. Azóta kiderült, hogy ellenvetéseik légbőlkapottak voltak. Semmilyen biológia katasztrófa nem történt, de ELNÉZÉST NEM KÉRTEK senkitől azóta sem.

MENTSÜK MEG A FALUT!

Ezzel kábé egy időben zajlott egy másik felbolydítás is, nevezetesen az M Null megépítése ellen indított támadás. A Nagy Községvédő háború ezen szakaszában azt terjesztették, hogy az önkormányzat (Szegedi…) a két falu között akarja, ráadásul viadukton átvezetni az M Null autópályát. Persze nem Szegedi akarta, hanem az akkori kormány. De ez mit sem számított. Voltak tüntetések, az akkori kornak megfelelő lejárató kampányok, plakátözön. Hasztalan. Maradt a vezetés… De legalább az M NULL alagútban megy majd, ha megy majd… Igaz ez annak köszönhető, hogy az állam meggondolta magát, nem erőltette az olcsóbb, de környezetkárosító nyomvonalat. Ez egyrészt a jogtalanul megtámadott vakcina üzemnek is köszönhető, mert kiálltak az M Null ellen, hiszen mehettek volna máshová az üzem működtetéséhez szükséges tiszta levegőért.

Az M NULL végleges, alagútban való átvezetéses nyomvonala (NIF)

Mentsük meg az Iskolát!

Aztán később, 2010-ben, Mentsük meg az Iskolát (Vajon kitől? Tőlük kellet volna…) felkiáltással, szlogennel hirdettek ellenállást Paksiék a hatalom megszerzéséért. Akkor Küllerék ellen! Azok ellen, akik a Községvédő (?) Hetek által romba döntött falut újra felemelték. Még fáklyás felvonulás is volt!

Attól a Küller Jánostól kívánták megvédeni az iskolát, aki alpolgármesterként végigvitte az épület bővítését, felújítását… Attól az embertől, aki saját anyagi forrásából díjazta minden évben a kiemelkedő eredményt felmutató diákokat… És attól a falunk fiától, akinek a papi földek beruházásban véghezvitt munkájának köszönhetően volt mit elhárdálniuk, mikor hatalomra kerültek 2002-ben. És attól a férfitól féltették az iskolát, aki helyettük befejezte a elszámolást a csatornafejlesztés lezárultával…

Ezúttal sajnos sikerült megszerezniük a hatalmat. Egészen 2012 nyár végéig herdálták a Hetek emberei a falu előző vezetése által kínkeservesen összerakott forrásokat. Aztán szépen „mentek a levesbe”… Szükség volt a soha nem tüntetőkre, az újjáépítőkre (ÖPE képviselők), akik szépen rendbe rakták a költségvetést. Felépítették, harmadával olcsóbban, mint Paksiék tették volna, az új óvodát. Mindezt a falu felbolydítása nélkül…

Hála Istennek, a szitán átlátó és az eredményeket elismerő választók 2014-ben kis többséggel ugyan, de visszahozták az ÖPE építő csapatát és Küller Jánost polgármesternek választották. Ez valószínűleg nem esett túl jól a folyamatosan ellenük mesterkedő, ma a hatalmat bitorló 2097 elődegyesületnek. De hát végül is képviselőik majdnem csődbe vitték a falut. Mit vártak?

Mentsük meg a Cigány patakot!

Ezután az egykori Községvédők, levették jelmezeiket és egy irányítószám rablással megspékelt átöltözés után elnevezték magukat 2097 Egyesületnek. Rögtön rá is repültek a Cigány patak témájára. Mint ismeretes: az akkori önkormányzat (Küller János és testülete) forrást nyert a patak rendbetételére. Ezt a 2097 Egyesület felhívás keringőnek érezte és azonnal felkérte egy „táncra” az önkormányzatot. „Ne úgy, ne akkor, ne annyiból! Környezetvédelmi katasztrófa lesz, kivágják a patakmederből a növényzetet! Legyen családi patak, lábbal tapicskálható meder, lépcsős lejárókkal, hogy a lurkók is tudjanak locsi-pocsizni! (a száraz mederben?) – Szólt a nóta.

Békés lakossági demonstrációt hirdettek. Lehetett volna harcias is?

A „bált” színesítették egy kis tüntikével, és (ezúttal nem fáklyás) felvonulással. „Mentsük meg a Cigány patakot” szólt a szlogen. (Ők mindig meg akarnak menteni valamit…) Voltak is páran csak azt nem lehetett tudni, hogy a „tömegből” ki a helyi lakos… Ez a kavarási már a 2019-es kampány része volt. Az is bizonyítja, hogy a  tüntetésen jelen volt néhány mostani képviselő és alpolgármesterré lett felvonuló és családjaik is. Persze a patak, köszöni szépen, azóta jobban van, semmilyen kárt nem szenvedett. A természet szépen visszavette a munkák során szükségből megzavart életterét. Most már csak karban kellene tartani…

2018. augusztus 28-i fotók. Pár hónappal a patak rendbetétele után készültek…

Mentsük meg a gyerekeket!

És a végére a legnagyobb! Igen a buszöböl zebra kivitelezés körüli rémálomról van szó! A pár napja közzétett videónk, mely a buszöböl zebra rémálmát foglalja össze vegyes fogadtatású volt. Egy ilyen rövidke „film” nem alkalmas igazán arra, hogy a történet teljes egészét kifejtse. Arra azonban igen, hogy rávilágítson a neuralgikus pontokra.

A videó itt elérhető:

https://www.facebook.com/opefalunkert2020/videos/440601520392406

Lássuk kicsit részletesebben.

A patak témájának kimerülése után azonnal új kampány csatát indított a 2097 Egyesület. Kapóra jött az iskola, vannak, akik szerint felesleges átköltöztetése a régi-új iskolai épületbe.

Ennek is van némi előzménye. Mikor a két falu Üröm és Pilisborosjenő össze volt még kötve közigazgatásilag az állam épített egy közös iskolát, a mostanit. Odajártak minkét falu lurkói tanulni.

A leendő “zöld” iskola sárgában

Aztán a szétválás után jó pár évvel úgy döntött a két falu vezetése, mondván „az iskolának a faluban a helye”, megszüntetik a szimbiózist. Ekkor költözött VISSZA az iskolánk a falu centrumában található ténylegesen RÉGI iskolaépületbe.

A régi iskola a Budai útról szemlélve

Telt múlt az idő. Minden rendben működött. Közben volt egy Községvédős időszak (2002-2006-ig), amikor szórták a Papi földekből befolyó pénzt az iskolának. Lehetett volna tornatermet is építeni. Az akkori önkormányzat polgármestere nyert is rá forrást, de végül nem lett belőle semmi. Úgy tudni, az akkor többségben lévő Községvédő képviselőknek a Heteknek nem volt megfelelő a felépíthető terem mérete. Nem volt alkalmas haveri teremfocira… Így még majd’ 20 évig járhattak a gyerekek a művelődési házba tornázni…

Kis kitérő: Miután visszakerült önkormányzati tulajdonba a megüresedés utáni kihasználatlanság miatt eladott zöld iskola a Küller János által vezetett testület mindent megtett azért, hogy ott tornaterem is épüljön. Ennek a munkának köszönhető a most ÁLLAMI KIVITELEZÉSBEN (!) zajló tornateremépítés. Köszönjük!

Vissza a zebra ügyéhez:

Küllerék a szülők és az iskola vezetésének, tanárainak kérést teljesítve támogatták, hogy az iskola visszaköltözzön a zöld épületbe. Persze ehhez az anyagi forrásokat is biztosítani kellett. Ebben az állami üzemeltető is részt vállalt. Az önkormányzat által előzőleg elnyert energetikai pályázatból (100 millió forint) ekkorra már elvégezték a nyílászárók cseréjét és a hőszigetelést.

A belső terek kialakításában is oroszlánrészt vállalt az akkori önkormányzat. Sor került az egykori teniszpálya leaszfaltozására is. A gyerekek azóta itt tornáznak. A régi kosárpályából parkolót alakítottak ki, hogy a gépkocsival érkező szülők biztonságosan elbúcsúzhassanak gyermekeiktől.

Az átköltözés előtt kialakították a hosszabb buszok megállását is lehetővé tevő új buszöblöket és a leendő zebra fogadó részét is kikövezték. Ez a mostani verzióhoz képest a parkoló bejárattól Üröm felé esett volna, így érintetlenül lehetett volna hagyni a kész buszöblöket. Ez természetes, hiszen így is volt tervezve…

És akkor jött a … nem a Tenkes Kapitánya, hanem a 2097 Egyesület rohamcsapata és ismét zászlóra tűzött egy, ezúttal „Mentsük meg a gyerekeket!” szlogent és ismét nekiestek az önkormányzatnak. Azt kürtölték a világba, hogy a felelőtlen önkormányzat veszélyezteti a gyerekek biztonságát, életét, mert nem épít zebrát, vagy ha mégis nem olyat, hanem amolyant, pedig ilyen kéne, meg olyan…  A helyzet mielőbbi megoldására Küller János polgármester támogatta a Zebra Munkacsoport létrehozását, amely az önkormányzatból, a szülők aktív tagjaiból (SZMK) és ezen keresztül természetesen a 2097 Egyesület beépült aktivistáiból verbuválódott össze. Nem sok eredménye volt az egyeztetéseknek. Ha   a nem akarás fájna, sokan ordítottak volna…

A 2018. decemberi testületi ülés közben (vajon kinek a szervezésének köszönhetően?) az ülésteremben „tömeges „lakossági jelenlét” volt és a Hivatal bejáratánál szülők egy csoportja tüntetett a zebráért. Az RTL (…) Híradója is beszámolt arról, hogy mi folyik falunkban, „Veszélyeztetik a gyerekek életét Pilisborosjenőn” – harsogták!

Katt ide alább, ha látni akarod:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.hvg.hu%2Fitthon%2F20181005_Eletveszelyes_megkozeliteni_az_uj_pilisborosjenoi_iskolat%3Ffbclid%3DIwAR2A8a3yZDgY4xlOtiDeHPVubRJegAOmLW4RTGYlZgMSOh0Bowmq8LlzM-M&h=AT2hzhSylCIfUnX13mXDjRjkq7iHb9ZEbZA2JyWnt5bi90WrK8C5KQcBHbSjCLZEzrmiEDp5qhXoaSyzMpWyYVzI3aWec22mSgpiM9JYSj2oNBIOKEDec3QWEDgmtXUl0WUYMXqo71Kefb09E8NcnQ

Olyan nagy és országos lett a híre a szándékosan felszított témának, hogy teljesen megakadt az önkormányzat által pár nap, hét alatt kivitelezhető zebra kialakítása.

A 2097 Egyesület folyamatosan akadályozta a mű megépítését. Ahol csak lehetett betartottak. Ennek az lett a vége, hogy a sikeres kampány következtében „jutalmul” rájuk maradt a zebra kivitelezése.

Már a hatalom átvételekor ittak a medve bőrére. Többször nyilatkozták, hogy folyamatban vannak a folyamatok zebra ügyben… Ekkor, meg akkor elkezdik, befejezik, mert csak a Küllerék miatt nem épült zebra eddig Pilisborosjenőn. (De! Pont a Küllerék építették a falu eddigi, most már elsőnek nevezhető zebráját a Bécsi úton…)

Eleve hat hónap késéssel esett a munka látszatába a Tömöri Balázs polgármester nevével fémjelzett önkormányzat. Rögtön le kellett zárni az új buszöblöt, mert a leendő zebra megvilágítását szolgáló lámpa oszlopát „beleültették” a buszöbölbe. Szépen meg is eredt…

Ideiglenes buszmegállót (olyat amilyet…) állítottak fel pár hétre…, aztán majdnem egy év lett belőle.

Ebből a megállóból csak nagy nehezen, vagy kétszeri veszélyes átkeléssel, vagy a kerítés mellett a nedves, saras, havas füvön kellett elevickélniük a gyerekeknek és szülőknek az iskola bejáratáig. EZ MA IS ÍGY VAN!!!! Csak azzal a különbséggel, hogy most már „csak” a parkolóból kell így megközelíteniük az iskolát az odatartóknak… Jó lenne tudni, hogy tervez-e erre valami megoldást az önkormányzat!

Nagy nehezen elindultak a munkálatok. Legalábbis hozzáfogtak. Kiderült, lejártak az engedélyek. Voltak? Hónapokig állt a munka. Az autósok kerülgették a megkezdett munka gyümölcseként ölükbe hullt karámot és egymást, még nyáron is csúszkáltak a saras útszűkületben. Nyáron nem volt iskola. Legalább otthon biztonságban voltak gyerekek…

Aztán folytatódott a mélyrepülés. Vízlencsét vagy mit és kósza csöveket, vezetékeket találtak, megint megállt a munka.

Közben az egykori Zebracsoport megszűnt, vezetői hallgattak, hallgatnak.

Ezután történt némi áttörés és a ma látható zebra átadásra késznek tűnt. De mégis hónapokat kellett várni valamiért és csak most 2021. február 19-én adták át a forgalomnak. Szerintünk a késlekedésért kötbért kéne fizetnie… ezúttal az önkormányzatnak a lakók felé! Mondjuk az idei ingatlanadó elengedésével.

A fotón jól látható, hogy milyen rövid az öböl egyenes része. Távolban egy….villanyoszlop!

Sajnos, már előre látható volt, hogy lesznek további gondok, de csak remélni tudjuk, hogy azok könnyen javíthatók leszne. Például a buszöböl rövid, nem fér be a csuklós és a hosszabb három tengelyű busz sem. A vezető tükre törésveszélyes, mert annyira közel van a magasfeszültségű vezeték oszlopa, ami egyben a felszállást is zavarja, veszélyezteti. A gyermekek átkelőhöz való „terelésére” hivatott korlátok nem fogják betölteni feladatukat, mert, ahogy az önkormányzat közleményéből is kiderül, várható, hogy a gyerekek kifogják kerülni azokat.  Ez a veszély az átadást követő első iskolanap reggelén tapasztalt fokozott rendőri és közterületes jelenlétéből is kiérezhető volt. Köszönjük nekik, hogy figyelnek a gyerekekre!

Nos itt tartunk! A sok felszított indulat odavezetett, hogy alkalmatlan emberek kerültek ismét döntési pozícióba falunkban. Építeni eddig csak előző garnitúra által előkészített tervekből (futballpálya, lámpacsere, bölcsőde (?)) tudtak. Abban a pillanatban, hogy saját erőből kellett volna megvalósítani valamit, csődöt mondtak. Csődöt mondtak?