Bemondjuk az unalmast!

Ne! Ne tessék örülni… Folytatjuk! Csak már vannak dolgok, amiket nagyon ununk.

A Háború és béke regény oldalainak felülete sem lenne elég a folytonosan visszatérő problémák közlésére, melyek a jelenlegi önkormányzat képbelépése óta próbára teszik a helyi lakosok türelmét.

Ezek egyike, mi is lehetne aktuálisabb, mint a lakosságra ráerőltetett égetési rendelet. Számtalanszor megfogalmaztuk már az ezzel kapcsolatos aggályainkat. Sokszor leírtuk, hogy túlzottnak tartjuk a teljes tiltást. Felhívtuk a figyelmet, hogy a téli időszakban a lakóházak fűtése során kibocsájtott, ellenőrizetlen szennyező anyag, füst sokkal nagyobb mennyiségű és károsabb lehet, mint a növényegészségügyileg is indokolt, ellenőrzött körülmények között végrehajtott kerti hulladék égetés.

Ráadásul a falunkban 1992-ben végrehajtott gázprogramot környezetvédelmi okokkal indokolták. Akkoriban komoly összegbe került a lakóknak a gáz bevezetése és a fűtési rendszer átalakítása. Téli időszakban nem elsősorban a tévesen olcsóbbnak gondolt fafűtés miatt kezd visszatérni a régi levegőminőségi állapot, hanem a „mellékesen” elégetett egyéb, akár súlyosan környezetszennyező hatású anyagok füstté válása miatt is.

Ilyenkor tavasszal nem hobbiból, vagy a kert fűtése céljából égetik el az emberek a levágott nyesedéket, ősszel lehullott avart. A kártevők végleges elpusztítása, gyérítése is csak így valósulhat meg. Darálás, elszállítás esetén csak áthelyeződik a probléma. A szállítás közben is terjedhetnek a károkozók!

Az országos tilalmat nem léptette életbe a kormány a járványügyi helyzet miatt. (Reméljük nem is fogja…) Önkormányzatunk mégis köti az ebet a karóhoz és csak azért is kitart a teljes tilalom mellett. Úgy látszik nincs elég dolga a polgármesternek, ő adhat csak egyszemélyben (minő elegáns…)  engedélyt ilyen tevékenységre, de ő is csak a hónap első péntekjén.

Kérjük, hogy vizsgálják felül a rendeletet! Javasoljuk, hogy legalább a tavaszi időszakban április végéig, és ősszel szeptembertől novemberig, legalább heti egy alkalommal (pénteken?) engedélyezzék a kerti nyesedék elégetését.

Ez a változás akár holnaptól életbe léphetne, hiszen a járványügyi helyzetben a polgármester gyakorolja a testület jogait és akár erről a kérdésről is egyszemélyben dönthetne. Úgy, mint a Budai Tégla adóelengedése, a Szalai féle föld megvétele, a lazaréti változtatási (vételi szándékú?) tilalom és a turista parkoló feletti telek megvásárlása kapcsán és még sok más kisebb nagyobb ügyben megtette.

Ha nem teszi, az égetési tilalom fenntartásával saját magát fogja égetni! Greenpeace ide vagy oda…