Jelentés a régi Budai út állapotáról

Jelentés a régi Budai út állapotáról
(Az önkormányzat helyett…)


T. Közútkezelő!

Kérjük, hogy a 2019-ben önök által felújított Pilisborosjenői „Régi Budai úton” (11 101 számú) az alább felsorolt, általunk tapasztalt hibákat a helyszínen leellenőrizni és amennyiben jelzéseinket valósnak ítélik, azok kijavításáról intézkedni szíveskedjenek:


Útpadka
Mivel az út keskenyebbre sikerült, mint az az eredeti felújítási tervben szerepelt, a szegélyezés is elmaradt, az útpadkának különösen fontos szerepe van. A felújítás óta a padka megsüllyedt, sok helyen elvitte a víz, gazos, füves. Ez az útról való legcsekélyebb tempójú lehajtás esetén súlyosan balesetveszélyes, különösen az árok menti sávban, mivel a vízelvezető túl közel van az úthoz.

Kérjük a padka hibáit kijavítani szíveskedjenek!


Keskeny az út
Az út szélessége, különösen rossz látási viszonyok és esti, éjszakai közlekedés esetén nehezen érzékelhető, mivel nincs felfestve szegély.

Kérjük az út szélességét jelző vonalak felfestését!

Az árok
Az árok befejezése nem történt meg. A rajtuk átvezető áthajtók alatt nincs csövezés, ezért a túlcsordulás miatt, nagyobb csapadék esetén, nagymérvű sárfelhordás, vízátfolyás történik az út ezen részein.

Kérjük az árok befejezését és az áthajtók alatt a vízátfolyást biztosító csövek elhelyezését!


A sebesség

Az útfelületének aszfaltozása nagyon hullámosra sikerült. Ennek biztos meg vannak az anyagi okai, de emiatt nem korlátozták a sebességet és a megfelelő minőségű utakon megengedett 90 km-es sebesség itt felelőtlenségnek tűnik! Jó, ha 70 km-es sebességet meg lehetne engedni ezen az úton.

Kérjük a megengedett sebességet 70-km/ órában meghatározó táblák kihelyezését.


Hulló ágak
Az út menti élővilág elég színes. A vadveszélyre táblák figyelmeztetik az autósak, amit persze sokan nem vesznek figyelembe. Volt már ebből komoly baleset is a közelmúltban. Azonban az utat szegélyző fák legalább ekkora veszélyt jelentenek az autósokra, mivel szélben az útra hulló, elszáradt gallyak, ágak életveszélyesek az alattuk közlekedőkre. Ezt egy tavaly történ súlyos, majdnem végzetes baleset is igazolja. Egy teherautó által leszakított, jó 15 cm-es faág fúródott egy őt követő személygépjármű szélvédőjébe. Csoda, hogy nem történt súlyos személyi sérülés!

Javasoljuk, amíg nem késő, egy komolyabb gallyazást végezzenek az út mentéről az út fölé benyúló ágak, megdőlt fák eltávolítására.


Megállás
A Kutyaiskolánál fontos lenne elhelyezni egy-egy megállni tilos táblát. Sajnos a tulajdonosok és segítők által kialakított parkolót kevesen használják. Még mindig sokan az út szélén parkolnak le, ami az amúgy is keskeny úton fokozza a balesetveszélyt.

Kérjük megállni tilos táblák kihelyezését a Kutyaiskolánál!


Kerékpárút
Fentieken kívül megfontolandó lenne egy, az út mellé (!) épített kétirányú kerékpárútra is! A kerékpáros forgalom igen élénk az úton (különösen hétvégenként) ezért nagyon fontos lenne, hogy az országos kerékpárút-építési programba belekerüljön ez a rövidke útszakasz is. Amennyiben az út az eredeti terveknek megfelelő szélességben épült volna meg, valószínűleg az úton is ki lehetett volna jelölni kerékpársávot. Így erre nincs lehetőség.

Kérjük egy kétsávos kerékpár út kialakítását az út MELLETT!


Felelősség
Ezúton jelezzük, hogy 2019 őszén új testület vette át falunk irányítását. Az azóta tapasztaltak alapján úgy sejtjük, hogy fentebb leírt hiányosságok kijavíttatására jelentésünk megírásáig nem tettek kísérletet, így az úton történt bármilyen, a jelzett hibák következtében megtörtént baleset miatt őket IS (!) felelősség terheli.


Előre is köszönjük a gyors reagálást és a lehetőleg azonnali balesetveszély-elhárítást!

Pilisborosjenő Önkormányzata helyett:

Összefogással Pilisborosjenőért EgyesületPilisborosjenő