Lazarethi mínuszok

Mindenhol susmogják, kérdezik egymást az emberek a faluban, a Facebookon is van némi infóváltás a témában. Az ABC-ben, a buszon, az új közösség rendezvényein is hallottuk már pusmogni. Hogy mit? Elmondjuk? Jó, de nem úgy, ahogy az emberek egymásnak adják a hírt fenti helyeken, hogy el…ták a Lazarétiek pénzét! Valószínűleg erről nincs szó! Valahová „átkerült”, valahonnan, valami, aminek nem lett volna szabad átkerülnie. A műveletet „átcsoportosításnak nevezi az önkormányzat…

Utánanéztünk, jártunk mi is LEHET az igazság ezügyben. Azért a nagybetű használata, mert a hónapokkal ezelőtt feltett, a lazaréti tulajdonosok közműfejlesztésre befizetett összegének nagyságára vonatkozó közérdekű kérdésre az önkormányzat a mai napig nem válaszolt, így csak körülbelül tudjuk, hogy mennyi az annyi.

Előzmény:

A lazarethi tulajdonosok által a közműfejlesztés befejezésére az önkormányzatnak befizetett összege 2019. őszén 60 millió volt, amiről a dokumentumokat Tömöri Balázs a polgármester váltáskor át is vette.

Az önkormányzat költségvetésében 2021.02.16-án mégis csak 35 000 000.-Ft lett megjelölve a pénzért elvárt fejlesztési célokra. (Hol a többi pénz, az akkor valószínűleg 25 millió forint?)

Most egy ennél már nagyobb összeg, 71 millió forint (tehát közben történtek újabb tulajdonosi befizetések) „átcsoportosításáról” döntött az önkormányzat ugyanerről a számláról más, az önkormányzat működésére is fordítható célra.

(Itt olvasható a Határozat: https://pilisborosjeno.hu/wp-content/uploads/HIV/hatarozatok/H-64-2021.pdf)

Egy ilyen komoly ügyben talán jobb lett volna név szerinti szavazással dönteni, de jelenlévő négy (!) személy egyhangú szavazása miatt egyértelmű, hogy kik támogatták az előterjesztést… Ennek abban az esetben lehet jelentősége, ha netán hatósági ügy kerekedik a pénz „átcsoportosításának” jogszerűségéről.

Az önkormányzat fenti „átcsoportosítás” indokaként a járványhelyzetben hozott adófelfüggesztési kormányintézkedés miatt elmaradt adóbevételt hozta fel. Arról nem szólnak az indoklásban, hogy a kormány a 10 ezer fő alatti településeknél automatikusan pótolta ezeket az adóbevétel kieséseket és, hogy Pilisborosjenő megkapta-e ezeket a kiegészítéseket… Ráadásul a Covid 19 intézkedések a költségvetés elfogadásakor már éltek, ezek alapján kellett volna az önkormányzatnak a takarékossági intézkedéseket meghozni, nem pedig utólag a járványra fogni a pénz „átcsoportosítását”. Ezen takarékoskodás jól láthatóan nem sikerült az önkormányzatnak.

Tehát az egyedi településrendezési szerződések megkötésével a váltás után is további befizetések mentek az elkülönített számlára. Nem tudni, hogy pontosan mennyi, mivel az önkormányzat azt a közérdekű adatot, hogy mennyi pénz van az elkülönített számlán ez év március óta nem hajlandó megküldeni a kérelmezőnek. Csak sejteni lehet az „átcsoportosított” összegből, hogy már 70 millió feletti lehet. Akkor biztosan, hogyha az „ingatlanfejlesztésként” a költségvetésbe beállított 30 milliós lazarethi telekeladást is ideszámítjuk. És miért ne számítanánk ide, amikor a tulajdonosok szerint az „ajándék” telkek adományozási célja a lazarethi fejlesztések forrásának a megteremtése volt!

Ez a pénz a TULAJDONOSOK pénze az út és csapadékvíz elvezetésére lett befizetve, de ebből még ki kell fizetni a közvilágítás kiépítését is, ami 36.687.676.-Ft-ba kerülne. Másra nem fordítható ez a tulajdonosok által befizetett összeg.

Véleményünk szerint az önkormányzat nem veheti „kölcsön” és nem fordíthatja sem működésre, sem a Lazarétet nem érintő egyéb fejlesztésre az elkülönített számlára befizetett pénzt, mert ez az összeg jogtalan felhasználását jelentené.

Az önkormányzat az elkülönített pénz „átcsoportosítására” hozott HATÁROZATA fedezetről is intézkedni kívánt (úgy, hogy a 2021. évi költségvetési rendeletében egyébként a pénzmaradvány bevételi oldala már tartalmazta azt az összeget, mely 2019-2021 között befolyt az elkülönített számlára, míg a kiadási oldalon csak a 35.000.000 Ft-ot tüntette fel, mint Lazaréti kiadás).

Értékbecslő szakvéleménye alapján körülbelül 71 millió forint lenne a fedezetként bevont telkek értéke. ÁFÁSAN! Ez eladáskor az 27% mínuszt jelentene.

A megmaradó összeg 56 millió forint lenne, tehát nem fedezi az elvett („átcsoportosított”) pénzt. Magyarán FEDEZET NÉLKÜLI átcsoportosítás történne.

A Lazarethi terület belterületbe vonásakor szerződésbe foglalt ajándék telkek a falu fejlesztésére a terület betelepülése által megnövekedett feladatokra lettek adva. Úgymint: bölcsőde, óvoda, iskola, orvos, fogorvos stb. Nem a polgármester fizetésére a képviselők tiszteletdíjára és nem működési költségre. Ha az ajándék célja meghiúsul az ajándék visszakövetelhető!

Jelenleg az önkormányzat -mivel a lazarethi VKT-tól átvette az összes eddig elvégzett munkát, s ezáltal a közművesítés kötelezettsége őt terheli- 9.000,-Ft/m2 (túlzott!) áron számolja a maradék közművesítést, de ha működésre feléli a befizetett összeget akkor jövőre ennél is többre becsüli majd a költségeket?

Miért fizessenek be pénzt az emberek? Úgy sem lesz út, mert felélik a pénzt.

Azért „csoportosítják” át a pénzt, hogy az ő forintjaikból foltozzák be a költségvetésben az önkormányzat felelőtlen gazdálkodásával keletkezett lyukakat a döntéshozók?

A fentebb leírtak alapján úgy véljük elherdálják a Lazareth fejlesztésének, jövőjének fedezetét! (Lazarethi óvoda, bölcsőde kapacitását, TB finanszírozott fogorvos, stb)

Ha nem megy a vállalás, adják vissza mindenki pénzét és oldják meg a közművesítést a lazarethi tulajdonosok által leadott „AJÁNDÉK” 20 telek árából! Ha még azokat nem adták el fű alatt…

Újabb fejlemény:

Valószínűleg a 2907 Egyesület testülete és polgármestere is érzi, hogy kezdenek összecsapni a hullámok a fejük felett e témában (is) „FRISSÍTIK” a lazarethi fejlesztési koncepciót… melyet itt „élvezhetnek”, tanulmányozhatnak az érdekeltek, érdeklődők, amíg egy újabb „frissítés” nem érkezik:

ÖPE