Kérdezési segédlet

a hétfői (2021. szeptember 20-i) Közmeghallgatásra

Anyagi helyzet:

 • Milyen szabadfelhasználású pénzügyi forrásokkal rendelkezik jelenleg az önkormányzat?
 • Ezek elegendők-e a testület által elképzelt fejlesztésekre, a falu idei üzemeltetésére?
 • Milyen tervei vannak az önkormányzatnak arra nézve, ha a Covid 19 járvány nem enyhül?
 • Milyen egyéb bevételi forrásokat képzelnek el bevonni a költségvetésbe az adók emelése helyett?
 • Ehhez kapcsolódik: az elmúlt ciklusokban a 2097 Egyesület folyamatosan kritizálta, sokkalta építményadó mértéket.  Mikor kívánják ezt csökkenteni? (Hamarosan itt a határidő!)

Budai Tégla Zrt:

 • a közvélemény számára (is) zavaros adóbefizetési megállapodásról az önkormányzat magyarázatának, indoklásának kérése
 • az adóbefizetésért cserébe kapott földterület értéke miszerint lett megállapítva, ha nem történt értékbecslés?
 • Milyen egyéb, eddig nem ismertetett okok indokolták a per ELŐTTI megállapodás létrejöttét?
 • Törvényes-e a megállapodás önök szerint?

Lazareth:

 • Milyen indokok alapján költötték el az önkormányzattal egyedi megállapodást kötött tulajdonosok által eddig befizetett, külön számlán tartott, a lazareth-i közművekre szánt pénzt? Mire fordították azt konkrétan? Mennyi maradt a számlán?
 • Mi a terve az önkormányzatnak arra az esetre, ha fenti lazarethi befizetések sem elegendők a költségvetési lyukak betöméséhez. (Újabb telekeladások, ha lehetséges, akkor hitelfelvétel?)

Más ingatlanfejlesztési területek:

 • Miért áll negatívan, destruktívan egyes fejlesztési területekhez az önkormányzat?
 • Mi indokolja ezek hátrányos, a köz javát nem szolgáló háttérbe szorítását?
 • Mi indokolja más területek kitüntetett önkormányzati figyelmét, partneri hozzáállását?

Helyi vállalkozások elleni önkormányzati ténykedés:

 • Miért vitte addig az önkormányzat a Meditop elleni támadássorozatát, hogy valószínűleg a cég el fog költözni a faluból?
 • Végül is mik voltak a valós okai a Meditop új telephelyének és az Átkötő út megépítésének önkormányzati elgáncsolásának?

A Várvölgy önkormányzati tervei és a Szalai féle telek önkormányzati megvételének témája:

 • Milyen indokok alapján költött el az önkormányzat 35 millió forintot ennek a (Szalai) magánterületnek a megvételére, volt-e értékbecslés?
 • Mik a további ingatlanvételi tervek a Várvölgyben? Miből kívánják megvalósítani azt az elképzelésüket miszerint, a Várvölgy beépülésének megakadályozására a komplett Várvölgyet meg kívánja venni az önkormányzat? Miből kívánják ezt finanszírozni?
 • Az egyik peres ügyben kifizetett 17 milliós kártérítési összeget miből fizette ki az önkormányzat? Miért volt szükség a kártalanítás kifizetésére? Mi alapján állapodtak meg az összegben? Volt-e értékbecslés?

Útépítés, forgalomszabályozás:

 • Van-e útépítési koncepciója, terve, elképzelése az önkormányzatnak a maradék, rossz állapotú, murvás utcák felújítására és a karbantartás elmaradása miatt károsodott, közelmúltban felújított utcák rendbetételére, a felszíni vízelvezetés problémáinak megoldására?
 • Van-e elképzelése, terve az önkormányzatnak a belső faluban (is) meglévő forgalomtechnikai gondok megoldására?

Szennyvízkezelés:

 • Miért toporog egyhelyben a pilisborosjenői szennyvízkezelés fejlesztése, átállása a budapesti tisztításra? Hogyan áll jelenleg az ügy?

Külső településrész:

 • Hogyan áll a beígért villámgyors Bécsi úti járdaépítés ügye?
 • Mi van a főcsatornával?
 • Mikor kapnak szilárd burkolatot az utak?
 • Milyen forgalomszabályozást kíván az önkormányzat megvalósítani az áldatlan közlekedési helyzet megoldására a 10-es út mentén?
 • Miképpen kívánja megoldani a külső településrész lakóinak belső faluba történő eljutását az önkormányzat?
 • Tücsök utca?

Bölcsőde, tornaterem:

 • Hol tartanak a kivitelezéssel?
 • Határidők?
 • Ki jön- e a bölcsőde a kapott plusz 240 millióból?
 • Ha nem, azért ki lesz a felelős, milyen forrást kívánnak bevonni a befejezéshez?

Waldorf iskola:

 • Meghosszabbítják-e a Waldorf Alapítvány régi iskolára vonatkozó bérleti szerződését?
 • Helyén való-e, hogy az egyik képviselő feleségének alapítványa vehette bérbe a régi iskolát?

Hírmondó:

 • Tájékoztatás kérése az önkormányzati lap kiadásának költségeiről, beleértve az alkalmazott médiareferens fizetésére fordított összeget is.

Közösség:

 • Tájékoztatás kérése a közösségi kertek témájáról.
 • Bulifalva maradunk?
 • Ki készítette, zárta le, összegezte az erre irányított közvéleménykutatást?
 • Mi lesz azokkal, akik elszenvedői mások zajos szórakozásának?
 • Mi indokolta a művelődési ház kirakását az eredeti helyéről? Miért nem a Hivatal költözött át a Művelődési Házból?

Patakfelújítás, lámpacsere, focipálya, tornaterem:

 • Ki készítette elő ezeket a projecteket?
 • Ki teremtette elő a rájuk fordított önrészt?

Egyéb:

 • Miért nem világít hónapok óta az iskolai zebránál lévő egyik lámpa?