Akikre büszkék lehetünk

Díszpolgárok IV.MAYER RÓBERT

(Nekrológ egy elhalasztott interjú helyett)

Régóta terveztem a 2019 tavaszán díszpolgárainkról indított, Akikre büszkék lehetünk című riportsorozatom folytatását. Elsőként Meggyesi Jánosról készítettem riportfilmet, majd Galambos Ferenccel sikerült egy élvezetes dokumentumfilm jellegű videót készítenem. A filmszerű beszámolókat egy írás követte Prof. Cornelius Mayerről. Ez utóbbi változat indoka az volt, hogy 2009-ben díszpolgárrá avatott egykori pilisborosjenői polgár a kitelepítéskor hazánk elhagyására kényszerült, ezért a németországi Würtzburgban élt.

Mayer Róbert 1937-2021

Mayer Róbertet nem sokkal sorozatom harmadik részének elkészülte után kerestem meg, hogy vele is -mint 2010-ben Pilisborosjenő díszpolgárrá avatottal- elbeszélgethessek falunk múltjáról és arról, hogy itt születettként ő hogyan élte meg Pilisborosjenő legutóbbi évtizedeit. Bár nagyon készséges volt, sajnos nem sikerült közeli időpontot egyeztetnünk, aztán jött a világjárvány és egyre csak halasztódott a találkozó. Díszpolgárainkról szóló sorozatom negyedik részét Mayer Róbert tegnapi halála miatt már nem tudom személyesen vele elkészíteni, így rám maradt a feladat, hogy sajnos már nekrológként ismertessem Robi életútját, már amennyire Nélküle ezt meg tudom tenni.

Mayer Róbert 1937. december 20-án született Pilisborosjenőn. Sváb felmenői a XVII. század vége felé érkeztek falunkba, Pilisborosjenőre.

id. Mayer Róbert és családja. Középen Ifj. Mayer Róbert

Édesapja Mayer Róbert helyi szikvízgyártó volt. A falut és közvetlen környékét látta el a már akkor is kiváló pilisborosjenői borhoz való minőségi szódával. A Kossuth téren még ma is áll a család háza. Itt volt a szikvízkészítő műhely is.  Robi is ebben a házban nevelkedett. A helyi általános iskolába járt, majd egy budapesti elektrotechnikai szakközépiskolába került. Felsőfokú iskoláit Budapesten végezte el. Tanulmányainak befejezése után a MÁV-nál dolgozott, ahol később vezető beosztású mérnökként tevékenykedett. Kiváló szakember és feltaláló volt. Több szabadalma is volt a MÁV-nál. Sok Pilisborosjenőinek segített a cégnél elhelyezkedni, akik gondos munkával hálálták meg segítségét.

Mayer Róbert, az akkori helyi szokások szerint, már ifjúként bekerült a falu közéletébe. Alapító tagja volt a helyi egyházi kórusnak.

Néhány sor Róbert Pilisborosjenő közösségért folytatott tevékenységéről:

(Részlet Mayer Róbert 2010. június 6-án kelt díszpolgári címére tett javaslatból)

„Érdemei:

Kora fiatalságától kezdve aktívan részt vesz Pilisborosjenő társadalmi életében.

1985-1990-ig az Üröm-Pilisborosjenő közös tanácsában már tanácstagként sikerült falunk érdekeit érvényesítenie.

A rendszerváltás után komoly munkát végzett falunk Ürömtől való elválásának megvalósításában.

1991-ben, jó részt Mayer Róbert ellenállásának, szervezésének köszönhetően meghiúsult az Üröm és Pilisborosjenő között tervezett magasfeszültségű vezeték megépítése. Ezzel óriási környezetszennyezést sikerült megakadályozni.

Önkormányzati képviselőként, bizottsági elnökként ténykedett: 1990-1994-ig, 1998-2002-ig, és 2002-2006-ig.

A Német Kisebbségi Önkormányzat képviselője a megalakulás, 1998-óta, folyamatosan.

2001-óta vezeti a Német Nemzetiségi Dalkört.

Falunk nemzetközi kapcsolatainak ápolásában is kulcsszerepet játszott.”

2010. augusztus 20-án Pilisborosjenőért végzett áldozatos munkájáért a község önkormányzata (a fent közölt részletet tartalmazó ajánlást elfogadva) Pilisborosjenő Díszpolgára címet adományozott Mayer Róbertnek.

Mayer Róbert Pilisborosjenő díszpolgára 2010

Valószínű, hogy az Üröm-Pilisborosjenő közös tanácsában szerzett gyakorlata is szerepet játszott abban, hogy 1990-ben a kezdetben még Selmeczi László által vezetett, majd Szegedi Róbert által vezetésre átvett testületben képviselő lett. Nem kis feladatot kapott, a pénzügyi bizottságot vezette. Az akkori önkormányzati pénzügyi lehetőségek igencsak kedvezőtlenek voltak, ezért sok éven át a forráskeresésre kellett összpontosítania. Ebben az időszakban parcellázták ki a Papi földek néven emlegetett önkormányzati területet, mely mostanra már beépült. Ez nagy sikernek számít falunk ingatlanfejlesztési történetében.

Róbert nyugdíjba vonulása után még nagyobb lendülettel folytatta a közösségért végzett tevékenységét. Lévén német nemzetiségű, elsősorban a Német Önkormányzat munkáját segítette. A Német Dalkörnek a Singkreisnek is aktív tagjai voltak feleségével Évával. Mikor Gergely (Gröschl) György és felesége Mici néni a Német Dalkörből visszavonultak, Mayer Róbertet választotta a dalkör az énekkar vezetésére (2001).

A Singkreis, valamikor 2000 környékén

Robi hosszú éveken keresztül vezette a dalkört. Szinte minden helyi és környékbeli rendezvény rendszeres résztvevője volt a Singkreis. Járták az országot, világot. Gyakran jártak Németországban, Ausztriában.

Sokszor lehetőség volt arra, hogy barátaik is velük tartsanak ezeken a túrákon. Róbert később átadta a stafétabotot Perlinger Györgyinek, aki méltó utódként a mai napig kiválóan vezeti az énekkart.

Robi magánemberként is sokat utazott. Két lánya Kriszti és Gyöngyi az észak amerikai kontinensen él. Sok időt töltöttek együtt a tengerentúlon.

Mayer Róbert családja körében a tengerentúlon

Unokái nagyon szerették. Alig várták, hogy újra velük legyen. Bár lehetősége lett volna végleg kint maradni -2013-ban kanadai állampolgárságot kapott- hazája, szülőfaluja iránt érzett honvágya, itt élő családtagjainak, barátainak szeretete mindig hazahozta. A hosszú távollétek alatt szoros kapcsolatot tartott a falunkban élő barátaival, itt élő rokonaival. Amint a modern kor vívmányai lehetőséget adtak a video telefonálásra, élt velük, így, ha nem is személyesen, de láthattuk őt a rendszeres beszélgetések alkalmával. Távollétei alkalmával is várta, kereste a szülőfalujáról szóló híreket. Minden információ érdekelte, ami Pilisborosjenővel volt kapcsolatos. Ilyenkor is napra kész volt a faluban történtekkel kapcsolatosan.

Robi és a Nagy-Kevély

Mayer Róbert nagyon szerette szülőfaluját, családját, barátait, kollégáit és azok is viszonozták érzéseit. Szerelmese volt falunk természeti környezetének és a Pilisborosjenőt körbe ölelő hegyeknek. Különösen a Nagy-Kevélyt szerette, amelyre még idősödve is rendszeresen felsétált.

Sajnos az utóbbi években egészségi állapota romlásnak indult. Kora és betegsége miatt tavaly óta már nem tudott lányaihoz kilátogatni, ők jöttek a nyáron hozzá.

Róbert mindig Pilisborosjenőn és Pilisborosjenőért élt. A Mayer házból a saját két kezével és családja, rokonai, barátai segítségével felépített pilisborosjenői családiházába költözött. Azóta is ott élt.

Mayer Róbertet 2021. október 29-én kora délután érte a halál. Felfoghatatlan, hogy nincs már közöttünk. Igazi jó, nemeslelkű ember volt!

Robi szülőfaluja temetőjében kívánt örök nyugalomra térni. Végső búcsúztatása a pilisborosjenői temetőben lesz.

Isten nyugosztaljon Robi!

Búcsúzom Tőled!

Windisch László