BIZONYÍTVÁNY FÉLIDŐBEN

                 2022. április 24.

Az aktuális Önkormányzati ciklus feléhez érkeztünk.
Polgármesterünk értékelése szerint a számos előre nem látott nehézség ellenére minden rendben van; eddig az előkészítések folytak, amit most sorra fognak követni a látványos nagy horderejű beruházások.
Mielőtt kiosztjuk az ÖPE félidei bizonyítványát, számba kell vegyük a 2097 Egyesület választási ígéreteinek tükrében az Önkormányzat eddigi teljesítményét.

 1. A zebra

A választások előtt zebra ügyben sikerült mindenféle kritikával illetni az előző vezetést.
Bemutatkozásként “szakértő” Önkormányzatunk két év bénázás után adta át a zebrát és szüntette meg a baleset veszélyes állapotot.

 1. Műfüves foci pálya

Köszönhetően a focisták aktívításának, az előző ciklusban elkészített pályázati anyagnak, de elsősorban annak hogy a kivitelezést az MLSZ teljes egészében saját kezében tartotta, a műfüves pálya határidőre jó minőségben elkészült.

 1. Tornaterem

Az előző ciklusban elnyert pályázatból készülő iskolai tornatermünk átadása meg várat magára, most a pletykák szerint (mert ugye hivatalos, naprakész tájékoztatást nem kapunk) a csatornával gyűlt meg a baja a kivitelezőnek.

 1. Bölcsőde

A szintén korábban elnyert pályázat megvalósítását a ciklus elején azzal állították le, hogy megváltoztatják a helyszínt. Miután rájöttek, hogy nem találnak jobb helyet, végül az eredeti helyre az Óvoda mellé egy nagyobb létesítményt terveztek, mint amire az elnyert pályázat szólt.
A kockázatos vállalkozást végül Országgyűlési Képviselőnk Vitályos Eszter mentette meg, így a nagyobb költségvetéssel épülő bölcsőde nemsokára átadásra kerülhet.

 1. Szennyvízkezelés

A 2016-ban elnyert pályázati forrás felhasználását akadályozta az a kezdeti hibás koncepció, miszerint a szennyvíztisztítót korszerűsítették és bővítették volna napi 500-ról 600 m3-esre.
Az előző ciklusban sikerült elérni, hogy 1200 m3/d kapacitással csatlakozhassunk
a fővárosi szennyvíz agglomerációhoz.
A ciklus elején Önkormányzatunk módosította a korábbi nyomvonalat.
Köszönhetően ennek és pár időközben felmerülő műszaki problémának a tervezés csak idén kezdődött meg.

 1. Régi Iskola “hasznosítása”

A 2097 Egyesület választási győzelméhez nagy mértékben hozzájáruló Waldorf Iskola aktivisták elnyerték méltatlan “jutalmukat”.
Bármiféle – korábban több esetben számonkért és a választások előtt beígért – valós lakossági tájékoztatás nélkül átjátszották a Bubik István képviselő feleségének vezetésével működő alapítványi iskolának a régi iskola épületét.
Mivel ezt semmivel nem tudták indokolni, így kitalálták azt a dupla öszvér megoldást, hogy az eddig kényszerűségből az Önkormányzattal megosztott Művelődési Házat most a Waldorffal zárják össze.
Azért hogy a pár pilisborosjenői gyereket képző Waldorf gyökeret verjen falunkban most van egy Művelődési Háznak épült épületben működő Önkormányzatunk és egy javarészt nem helyeiek által használt alternatív alapítványi iskolával összezárt Művelődési Házunk.
Különösen visszás, hogy mindez egy olyan épületben, amellyel szemben pont az iskola átköltöztetés indokaként hozták fel, hogy közlekedési és egészségügyi szempontokból is alkalmatlan oktatási intézménynek.
Még indokolatlanabbá teszi a régi iskola épületének ilyen módon történő hasznosítását, hogy igazából a tornaterem átadásával most válik teljessé a frissen korszerűsített, tovább bővíthető német nemzetiségi és művészeti általános iskolánk.

 1. Szedmák Ház

A választások előtt szintén minősíthetetlen és minden alapot nélkülöző kritikákkal illették az előző vezetést a Szedmák Ház megvétele miatt.
Most még mindig nem tudják hogyan hasznosítsák ezt az örökséget.
Az ingatlan továbbra is a falugondnokságnak ad helyet, illetve sikerült választási látvány pékség fölül a fa asztalokon cseresznyényi karalábékat termelő “közösségi kertet” is ideköltöztetni.

 1. Ipartelepi Bekötőút

A Meditop faluközpontból való kiköltözésével az M0-építéséhez kapcsolódóan lehetőség nyílt volna egy olyan ipartelepi bekötőút létesítésére, amely a külső településrészt összekötötte volna a faluval.
Ennek a lehetőségnek elutasítása hosszú távon minden valószínűség szerint a külső településrész önállósulásához fog vezetni, amivel falunk az ide kijelölt 10 ha-os gazdasági övezet adóbevételeitől is elesik.

 1. Fejlesztési Területek

A) Lazarét
Sikerült az Önkormányzat számára a korábbinál előnyösebb egyedi szerződéseket egyes tulajdosokra erőltetni. Ugyanakkor az a tény, hogy jelenleg kétféle megállapodás van alapvetően eltérő feltételekkel érvényben ugyanarra a területre, ugyanazzal a tulajdonosi körrel, jogilag enyhén szólva is megkérdőjelezhető.
Bármely tulajdonos által az egyedi szerződésekkel szemben indított semmisségi kereset beláthatatlan jogi és pénzügyi következményekkel járhat az Önkormányzat számára.

B) Budai Tégla
Az Önkormányzat a ciklus elején egyik legsürgősebb dolgának tartotta, hogy a Budai Tégla által indított még tárgyalási szakaszba sem jutott pert olyan egyezséggel zárja, amellyel lemondott ~ 500 millió Ft. – egy ingatlan tekintetében már másodfokon megítélt – telek adóról.
Az az állítás miszerint az “ajándékba” kapott 7 ha értéktelen hegyoldal és 5 ha sportterület 500 milló Ft. értéket képvisel, vérlázító hazugság. Nem véletlen, hogy sem akkor, sem azóta nem került nyilvánosságra semmiféle – amúgy kötelező – hivatalos vagyonértékelés.
A jogilag több szempontból aggályos egyezség ezen túlmenően sérti a Malomdűlő Kft.-vel kötött hatályos szerződéseket, így ebben a tárgykörben is további jogviták várhatók.

C) 027-es terület
“Sikerült” a választási ígéretekkel szemben a jelenlegi KT-nak több mint 1 ha mezőgazdasági terület belterületbe vonásáról határozatot hozni és a fejlesztés feltételeiről új a korábbinál lényegesen kedvezőtlenebb Településrendezési Szerződést kötni a tulajdonosokkal.

D) Modern Dorf
Minden korábbi ellenvélemény dacára úgy tűnik, hogy az utolsónak megkezdett Modern Dorf Lakópark készül el leghamarabb.

E) Malomdűlő
Kiabál az a csend ami a Malomdűlő körül van, pedig a háttérben a nyilvánosság kizárásával nagyon sok minden történt.
A Budai Tégla Zrt eladta a volt téglagyár 7 ha-os területét.
Az új tulajdonos kész a Meditopnak átadni területéből azzal a feltétellel, hogy ennek révén a Téglagyári út elején komoly infrastruktúra fejlesztés valósul meg.
Malomdűlő Kft. felajánlotta, hogy 500 millió Ft.-ot fizet és eláll valamennyi követelésétöl, amennyiben az Önkormányzat vállalja, hogy végrehajtja azon kötelezettségeit, ami a bírósági ítélettel megerősített érvényes és hatályos szerződések számára előírnak, és a Téglagyári utat kijelöli teljes hosszában Ipartelepi Bekötőútnak. (Ez az Önkormányzatnak égegyadta világon semmibe nem került volna!!!)
Az Önkormányzat azt a feltételt szabta, hogy erről csak akkor tárgyal, ha Malomdűlő Kft. minden eddigi követeléséről előre lemond.
Mivel erre nem került sor, a háttérben azóta megy az adok-kapok.
Malomdűlő Kft. folytatta az Önkormányzattal szemben indított végrehajtást, amelynek eredményeképpen immár harmadszor szabtak ki 500 ezer Ft. végrehajtási bírságot az Önkormányzatra, valamint ezúttal már fejenként a Polgármesterre és a Képviselőkre is.
Az Önkormányzat ismét megszegve a fennálló szerződéseket visszamenőleg 5 évre több mint 300 milló Ft adót vetett ki Malomdűlő tulajdonosaira.
Másodfokon az adókivetést megsemmisítették és az Önkormányzatot új eljárásra kötelezték.
Az előzményeket tekintve a további háború nem ígér sok jót. Az Önkormányzat még egyszer sem jött ki győztesen az általa többször indított jogi eljárásokból, ugyanakkor Malomdűlő Kft. követelései az idő múlásával egyre megalapozottabbá válnak.

10. Közterületek kezelése

A pár civil kezdeményezésen túl semmilyen fejlődés nem tapasztalható.
A nagy dérrel-dúrral beharangozott több millós kátyúzó gépek raktárban porosodnak; közterületeink, útjaink állapota egy- két kivételtől eltekintve siralmasak.

11. Saját erős fejlesztések

Az előző ciklusban épült több Km út viszonylatában a megépült egy rövid út ???
Mókusvakításként esetleg még idesorolható az idén publicitást kapott “örökerdő” projekt, ami a valóságban annyit tesz, hogy megállapodtak a kezelővel, hogy egy meglévő erdőt tarvágás helyett csak gyéríteni lehet.

12. Külső Településrész

Kaptak négy siralmas hirdető táblát és a választásokra tett hamis ígéretek mellé tovàbbiakat, amelyek megvalósítására Önkormányzatunknak semmi ráhatása nincs.
Ezek beváltása kizárólag attól függ, hogy Vitályos Eszter képviselő asszony ki tudja-e harcolni az általa beígért központi forrásokat, ami azonban tekintettel a költségvetés Covid utáni állapotára közel sem biztos.

13. Közösség építés

A választásokat követő bizakodó hangulat teljesen eltűnt, mára az érdektelenség, az apátia jellemzi leginkább a falu lakóit.
Jellemző, hogy a közmeghallgatásokon lassan már a képviselők sem vesznek részt, aminek korántsem az az oka, hogy a lakosság elégedett és különösen jól tájékozott lenne.

                  Összefoglalás

Az látszik, hogy a választások utáni nagy mellény kezd összemenni, erősen fogy a kezdeti nagy lelkesedés.Az ígéreteknek “átláthatóság, a lakosság bevonása a döntésekbe, üvegzseb, szakértelem” nyomát sem látni.
Polgármesterünk még előadja meséit a rengeteg munkáról – amit szerinte végeznek – de ennek eredményéből vajmi keveset látunk.
Jelenleg úgy áll, ha Hófehérke lenne a Polgármesterünk és a törpék a képviselők akkor sem állnánk sokkal rosszabbul.

Az osztályzatunk így az első félidei önkormányzati tevékenységre:

                   Elégtelen (1).

2022. április 24. ÖPE sk.