A nem is olyan régmúlt eredményei VIII.

Patakfelújítás 2018.

Megkezdődtek a munkálatok a Fő út-Mester utca torkolatánál és…
…a Budai út-Híd utcai tönkrement szakasznál
Ugyanazon szakszok a munka befejezése után egy évvel
Azonkívül, hogy szép lett a környezet, a megerősített partoldal és meder már bírni fogja a nagyobb viharok okozta esővíz levezetését is.

A 2097 Egyesület által, már 2018-ban kampánytémává tett patak felújítás, az oktalan tiltakozások és leállítási kísérletek ellenére, az idevonatkozó terveknek, előírásoknak megfelelően, határidőre elkészült! A 2097 Egyesület által megfogalmazott egyetlen kritikai állítás sem nyert bizonyítást! A Patak köszöni jól van!