A SZERETET LÁNGJA…

EMBER kelj fel magányodból!
Hisz még élni szeretnél!
Hisz még élvezni szeretnéd
szeretteid odaadó szeretetét!
Hisz még gyönyörködni szeretnél
kerted virágaiban,
a napkeltében és napnyugtában!
Hagyd abba a tétlenkedést
az önsajnálatot!
A téli verőfényes nap már
nem ontja a meleget,
a hópehely is a földre
száll majd elolvad,
de a templomok harangjai
egyik napról a másikra
rendületlenül zúgnak,
halld meg végre hangjukat,
hisz téged is szólongatnak!
Ahogy egyre közeledik
a Karácsony az adventi
napok vége felé az én lelkem
is mintha megújulna,
mintha új ágacskák nőnének
ki rajta és ácsingóznak, hogy
írásomat ne vessem a fiókba,
hisz lelki vívódásaim
kapaszkodót jelenthetnek,
ha valaki más is elolvassa.
Te is árasszad magadból a világ
felé megújult lélekkel
a remény és szeretet sugarát!
Kishitűségedet vesd le,
még az árva kis virág is
ott fenn a kőszikla tetején,
még ő is élni akar,
hogy csodálja az arra tévedt vándor
ahogy reménykedve kapaszkodik
a kősziklába, ahogy ott virít,
holott alig van tápja!
Vedd észre, hogy a te lelked is
tele van kis ágacskákkal,
melyek a benned lévő parányi hit által
megújulni vágynak,
hisz ők is az örök élet
reményét hordozzák magukban.
Ha meg is csappant volna benned
a hit, kérjed az Urat és Ő megerősít!
Karácsony közeledik.
A tél a nyugalom és az elcsendesedés,
a várakozás időszaka.
Csendes magányunkban
szálljunk hát most magunkba,
készüljünk Jézus Krisztus
eljövetelére – a nagy napra!.
Karácsony szenteste
legyen jelen Krisztus otthonunkban,
friss fenyőillat áradjon
szerteszét és adja Isten,
hogy a szeretet lángja
ne csak Karácsonykor
lobbanjon fel hanem égjen
mindörökké szívünkben, lelkünkben!
Szenteste lélekben képzeljük
el magunkat Bethlehemben
a vajúdó Mária mellett
és örömujjongás vegyen erőt rajtunk,
az öröm, a felszabadulás
sikolya hagyja el szánkat,
hisz az örömüzenet, az angyali
kijelentés beteljesedett.
Jézus Krisztus – a Megváltó megszületett!
Hangozzék hát végezetül
az angyali vers eképpen:

Dicsőség Istennek
békesség légyen földön embereknek.

Kelt 2021. december 10-én, írta Gönczy Zsuzsánna Anna