Ahol mi élünk, ott nincsenek utak!

(Szabad ferdítés a Vissza a jövőből című filmből…)

Nem lehet tagadni, az erős határidő túltolás ellenére (vagy éppen pont azért) nem lett csúnya a Steinheim utca. Azért a mondat végi felkiáltó jelet megspóroljuk… Hogy miért? Azért! Azért mert:

 • Ez az egyetlen utca, amit látható formában nem felújításként, hanem valódi új útfelületként épített meg a helyi önkormányzat a 2019-es „trónra lépése” óta. (járda nélkül…) Így könnyebb! Az előző testület ezirányú munkáját csak szuperlatívuszokban lehet említeni ehhez a teljesítményhez képest (is). Sokkal nehezebb körülmények között, jobbára saját forrásból építettek sok-sok kilométer utat új, díszburkolatú járdával együtt!
 • Érdemes a Steinheim utca vonalvezetésére is kitérni, ami miatt sem örülünk igazán. Az eleje trapéz-szerűen tágul a szűk, egy autó közlekedésére alkalmas (?) felsőbb résztől a Budai útig. Így jó sok pénzt meglehetett spórolni, ráadásul lentről úgy néz ki, mintha egy széles utca lenne, csak optikailag keskenyedne. Nem! Valóban keskenyebb fent!
A Steinheim utca (A fotó 2022. december 10-én készült)
 • Mindenesetre: gratulálunk a Steinheim utcai lakóknak. Végre szárazabb lábbal érhetnek haza munkából és valószínűleg a hótakarítás is zökkenőmentesebb lesz arrafelé, nem úgy, mint más, nem ilyen szerencsés utcákban.
 • Sajnos nyomát sem látni, hallani, hogy újabb utak felújítására kerülne a sor a közeljövőben. Ezzel szembe óriási egyesületi, tagi támogatásokat szór saját támogatóinak, egyesületeinek a testület „főkolomposa” a 2097 egyesület. (Milyen alapon? Jó kérdés!)
 • Még a ciklus elején polgármesterünk (?) néha-néha szót ejtett például a Vincellér utcára (is) beadott pályázatokról. Ezeken nem nyert az önkormányzat. Érdemes lenne megvizsgálni a pályázat minőségét… Érdekes, hogy szinte csak nyertes pályázatokról hallani a környék önkormányzatainál!
 • Végezetül (?) a Fő útról: a tavalyi országgyűlési választási kampányban egy komoly videóban bejelentette falunk polgármestere és akkor még leendő országgyűlési képviselőnk, hogy a Fő utat a KÖZELJÖVŐBEN teljes egészében felújítja az állam. Sajnos nagy a hallgatás ezügyben is. Geodétákat láttunk a területen valamikor május környékén. Azóta semmi hír, se telefon, se egy levél (ahogy a viccben is van. 😊) De ez nem vicc! Az ígéret szép szó, ha….

Utóirat: A Budai út önkormányzati kezelésében lévő szakasza is „megérne egy misét”!

Csigabiga (Altató)

Épül és szépül

Ha nem is viharos lendülettel, de haladgat a Steinheim utca felújítása. Valószínűleg (reméljük!) referencia minőségű lesz a kivitelezés, mivel ez az első (!) pár máter egybefüggő, teljeskörű útfelújítása a 2019 őszén (három éve) választást nyert ifjú gárdának, úgyhogy az előző ciklus “leszólt” útépítési minőségét most illik überelni.

Bár az iskolai zebra építése kapcsán is voltak némelyeknek hasonló reményeik, aztán láthatjuk, hogy mi lett belőle. Megépűlt (óriási határidő csúszással), nem a legszebb lett, de legalább a miénk!

Bizonyára sokan kíváncsiak a konkrét kivitelezési határidőre a Steinheim utca és a Fő út, a tavaszi országgyűlési választási kampány hajrájában beígért felújításával kapcsolatosan is. Ha valaki tud valami biztosat, kérjük, tegye közzé!

(Foto: készül! Ha van valakinek, küldje át!)

ALTATÓ

Lehunyja kék szemét az ég,
lehunyja sok szemét a ház,
dunna alatt alszik a rét –
aludj el szépen, kis Balázs.

Lábára lehajtja fejét,
alszik a bogár, a darázs,
velealszik a zümmögés –
aludj el szépen, kis Balázs.

A villamos is aluszik,
– s mig szendereg a robogás –
álmában csönget egy picit –
aludj el szépen, kis Balázs.

Alszik a széken a kabát,
szunnyadozik a szakadás,
máma már nem hasad tovább –
aludj el szépen, kis Balázs.

Szundít a lapda, meg a sip,
az erdő, a kirándulás,
a jó cukor is aluszik –
aludj el szépen, kis Balázs.

A távolságot, mint üveg
golyót, megkapod, óriás
leszel, csak hunyd le kis szemed, –
aludj el szépen, kis Balázs.

Tüzoltó leszel s katona!
Vadakat terelő juhász!
Látod, elalszik anyuka. –
Aludj el szépen, kis Balázs.

Vers

DÖBBENET

Először
döbbenten, lemerevedve
hallgatod a hírt,
igaz lenne, hogy a Turult
a munkácsi várból
méltatlanul megint eltávolították
és helyére más szobor kerül?

Torkodon akad a szó,
mintha fojtogatnának.

Szemed kimered,
de, könny belőle nem ered.
Kezed ujjai remegnek,
de csak erőtlenül
öledbe leereszted.

Aztán
nyelved lassan megered.

Elkeseredett ordítás
szabadul fel a torkodból,
a házad fala szinte beleremeg.

Könnycsatornáid
is végre árasztják
a könnyeket,
s a szíved meg közben
majd meghasad.

Kezeid, az eddig
elgémberedett ujjak
egyszer csak tehetetlenül
ökölbe szorulnak
és míg káromkodva,
irtó haraggal
szívedben az ég felé emeled
egy belső hang megszólít:

„Ne tedd és
ekkor elszégyelled
magad”.

Lélekben
most ott vagy Kárpátalján,
eszedbe jutnak honfoglaló őseid
a távoli és közelmúlt
tragédiái, veszteségei
és önkéntelenül egyszer csak
imára kulcsolod kezed.

Kárpátaljáért és a
magyarságért imádkozol
és mint mindig most is
halkan elsuttogod:

„Istenem legyen meg
a Te akaratod!”

Kelt 2022. október 14-én, írta Gönczy Zsuzsánna Anna

Arany János: Válság idején

Itt, hová csak későn, csak nagy-néha téved
A hír szózatának egy muló visszhangja;
Hol nincsen jelen, csak multban él az élet,
S még remény az, ami másutt ki van halva:
Itt várok, s tünődöm
Oh hazám! jövődön;
Szememet kerűli az éjféli álom,
És a kétség lomha perceit számlálom.

E percek be olcsók, jaj be olcsók nékem,
S mily drágák lehetnek a szegény hazának!
Kél-e napja most, vagy most tűn le az égen?
Ah, mi festi arcát, öröm-e, vagy bánat?
Kéj és kín gyanítnom.
Üterét tapintom
A köröttem lomhán tespedő időnek:
Messze lüktetését hogyan érzeném meg?

Mint áradt folyóvíz rohan az idő, – én
Hallom-e zúgását, vagy csak hallni vélem?
Bújdosom, szétömlött árjait kerülvén;
Hullámzása alig tetszik a víz-szélen.
Olykor-olykor, messze,
A távolba veszve,
Egy moraj begörgi a csendes vidéket,
Mint midőn a vihar álmában beszélget.

E moraj… ki mondja meg nekem, mi volt ez:
Támadó vész, vagy már annak utóhangja?
Égi háború, vagy zápor, ami jól tesz?
Győzelem-robaj, vagy holtak bús harangja?
Nem hallok, nem látok:
Keresek világot:
Oh, ha most valaki egy sugárkát adna!
Bár a látás után szivem megszakadna…

(1849. jan. elején)

Ady Endre: Párisban járt az Ősz

Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok.
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és sugott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az úton
Tréfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

Aktuális

Vízjel(telenség)

Egyelőre vízhiánynak jelét sem látni falunkban. Az önkormányzat lelkes vízkorlátozó tevékenységének okát inkább a budapesti csatornabekötés elmaradásában és az ennek következtében fellépő csatornatisztító kapacítás hiányában, a mű túlterheltségében kereshetjük. Mivel, ami befolyik az biztos kifolyik…

Ha lehet legközelebb ne csak az önkormányzat weboldalán közöljenek ilyen friss tiltó felhívásokat (amennyiben ez falunkra is vonatkozott), mert azt nagyon kevesen olvassák. A hagyományos módon, postaládákba kézbesítve (is) illen eljuttatni a lakókhoz…

Időtlenség

Tényleg! Valamiféle határidőkről igazán értesíthetnék a lakókat például:

 • az iskolai tornaterem átadásáról
 • a szennyvízhálózat budapesti bekötésének határidejéről
 • a meg sem kezdett kátyúzás befejezésének idejéről
 • a Steinheim, Vincellér utcák (és a többi…) leaszfaltozásának (legalább) megkezdési idejéről
 • a beígért helyi buszközlekedés beindulásáról
 • a bölcsőde (pontos) átadásának időpontjáról
 • a Bécsi úti járda átadásának idejéről
 • a vízkorlátozás megszűnéséről
 • stb…
Az elhagyatott iskolai tornaterem. Lassan lehet felújítani, ha így megy…

Utak, utak ti….

Óriási örömhír! A választási kampány finisében, azóta országgyűlési képvielővé választott Vitályos Eszter ígérete szerint állam kivitelzésében megvalósuló Pilisborosjenő, Fő út felújítási program hamarosan kezdetét veszi a jelek szerint. A szakemberek megkezdték az út felmérését! Innen már csak egy ugrás… (na nem a Sugár!), hanem a mennyei béke szigete! Ugyanis emberemlékezet óta zötykölődünk nevezett fő úton (így kisbetűvel, mert annyire nem szeretjük már…). Lassan ötven éve, hogy megépűlt, azóta csak rontottak rajta a csatornakivitelezési és víz-gázfejlesztések, csőtörések útfelbontásai.Reméljük, hogy a felújítás előtt kicserélik majd az út alatti elhasználódott, korszerűtlenné vált közműveket és nem kezdődik minden előlről…Köszönjük Eszter!

(Reméljük, hogy az önkormányzat nem fogja saját gyermekének tekinteni ezt a kivitelezést (is) Apropó, mi van az iskolai tornacsarnok átadásával? Mi van a Steinheim utcával és a többi, és a többi…)

A Steinheim utca. Ha Vincellér utcában lennének ilyen házak, akár ott is készülhetett volna a felvétel…


A Steinheim utca, mint köztudott Steinhem városáról kapta a nevét. Eléggé méltatlan, hogy Pilisborosjenő testvérvárosáról elnevezett utcát ilyen állapotban tart a helyi önkormányzat. Arról nem is beszélve, hogy két éve ígérik a leaszfaltozását…

Újra itt a nyár!


Szuper! Egy csomó, eddig az időjárás viszontagságaira hivatkozva elhalasztott munkát el lehet (ne) végezni a faluban!
Ennek, sajnos, nyomát sem látni. A gazdátlanság tüneteit kezdi mutatni egykor gyönyörű, a lehetőségekhez mérten ápolt falunk.


Különös érzés keríti a hatalmába a Pilisborosjenőn tébláboló, régóta itt élőket. Ezt mintha már átéltem volna, úgy 2002-től 2006-ig… érzés lesz úrrá az emberen. (Érthető is, mert kb ugyanazok vannak a háttérben, mint akkor…)


DE! A remény hal meg utoljára, mondja a jól lejáratott szlogen. Ha az országgyűlés elfogadja (már pedig miért ne fogadná el, 2024 májusában lesznek az eus és az önkormányzati választások. Ez, sajnos, nem jelenti azt, hogy akkor már megszabadulhatunk a most regnáló nem sokat tevőktől, erre 2024 őszéig, mandátumuk lejártáig várnunk kell, de lagalább a piros lapot felmutathatjuk nekik!

(Fotó (forrás: internet) Ilyen volt egykor Pilisborosjenő. Az ilyen lett verziót a hangulattkeltés bűnébe való esés veszélye miatt nem közöljük…)