Hozzászólások 2020 november

Csak pontosan szépen, ahogy a…

T. Lakók! Szíveskedjenek az önkormányzat bármely tisztségviselőjéhez írt e-mail üzeneteiket pontosan megfogalmazni!

Az nem elég, ha mondjuk, Pilisborosjenő Polgármesterének, Jegyzőjének, Alpolgármesterének címzik levelüket! Feltétlenül írják le, hogy Tömöri Balázsnak, Dr. Horti Józsefnek, Komlós Tibornak, stb írják levelüket. A polgarmester@pilisborosjeno.hu, jegyzo@pilisborosjeno.hu címekre küldött levelek lehet, hogy a kukában végzik, ha nem így tesznek, mert ugyan ki gondolná, hogy nem Küller János előző polgármesternek, esetleg Dr. Szabó József Zoltán előző jegyzőnek írták levelüket mégis arra hivatkozhatnak “odafent”, hogy “nem nekünk jött”.

Akinek nem inge…

Figyú!

Nem most jöttünk le a falvédőről! Miből gondolod, hogy itt előtted nem volt élet? Előtted volt! Mi is a vidékies környezetért jöttünk ide, ha éppen nem azok közé tartozunk, akik itt születtek!  Most sem akarunk városban élni, pedig mióta itt vagy megfordult már a fejünkben, hogy feladjuk…

Figyú!

Mi régóta itt élünk. Nem állítottuk meg a normális fejlődést. Sőt, mi tettünk érte! Lett szilárd utad, csatornád, dörög a szuper internet! Lett új óvoda, szép iskola a gyereknek, jól működő közintézmények, szociális-orvosi ellátás. És a jó Istennek köszönhetően gyönyörű természeti környezetben élhetsz! Ráadásul, történelmi múltú faluban kötheted az ebet a karóhoz!

Figyú!

Aki idejött nem túrtuk ki innen. Sőt volt bennünk annyi emberbaráti szeretet, hogy nem akadályoztuk meg azt, hogy te és a hozzád hasonlók is ide jöjjenek!  Lett volna rá módunk! Éreztük a történelmi pillanatot! De nem tettük! Ha olyanok lettünk volna, mint te, akkor most nem lennél itt!

De itt vagy! És most pont te akarod megakadályozni, hogy minőségi vidéki életet éljünk! Mire fel? Szerinted jogod van itt feltételeket szabni? Hamis, zöldköpönyegbe csomagolt érveid mit sem érnek! Lejárt a lemez!

Figyú!

Normális az, hogyha utat építenek házad előtt ordítasz, mert nem tudsz hazajutni, amíg építik, de micsoda dolog az, hogy murvás, poros az utcád?

Vannak ötleteid: Ne ilyen legyen a bölcsőde, hanem olyan, ne itt, hanem ott! Álljon le a fejlődés, de ugyanakkor a városi „komfortot” várod el mégis? Nem kell ilyen, olyan út, nem kell lakópark, hirdeted.  Minden fejlesztés álljon le, mert te ideérkeztél? Hogyan gondolod? Mondja fel a szerződéseket az önkormányzat? Normális? Tudod mibe kerülne? Kifizeted?

Kifizeted a két falurészt összekötő utat is, ha most megakadályozod az ingyenes állami kivitelezést és mégis meg kell építenünk? Nekünk, mert te akkor már hol leszel? Egy másik faluban? De szép lenne!

Figyú!

Mi nem olyan környezetre vágyunk, mint amit te képzelsz el! Nem olyant, hogy vidéki legyen a környezet, de csak annyira legyen vidéki amennyire neked jó! A templom ne harangozzon, a kutyák ne ugassanak, a kakas ne kukorékoljon, a szomszédnak ne legyenek állatai, ne menjen el senki autóval a házad előtt, de te mások előtt ezerrel tűzöl el! Letolsz mindenkit a helyi utakon, mert bezár a pék, vagy mi? Soroljam?

Figyú!

Te is beilleszkedhettél volna! Akkor talán számítana az neked is valamit, hogy a másiknak mi a jó. Nem fúrnád meg az állami ingyenes fejlesztéseket a saját, rövidtávú érdekedben, hogy aztán majd egyszer szépen odébb állj, mi meg itt maradunk az általad tönkretett, lemaradt faluban, adófizető vállalkozások nélkül, jól megemelt adókkal megáldva. Köszönjük, hogy ideérkeztél!

Akinek nem inge…

A „művészoldal”…

(ahogy én látom)

Falunk, Pilisborosjenő Kevély felöli oldala, a vele szemben lévő és a kettő völgyében elhelyezkedő része és a Bécsi úti településrész nem csak domborzatilag oszlik több egységre. Jól megkülönböztethető érdekcsoportosulások is létrejöttek, főleg a városból kiköltözés beindulása utáni időkben ezeken a területeken. Ezek a csoportok több egyesületet is létrehoztak elképzeléseik megvalósítására. Persze volt (van) olyan, amely , nem bevallottan, egyes üzleti körök érdekének keresztülvitelére (is) alakult.

A nyilvánosan elérhető, vagy ismert adatok alapján a falu térképén egyértelműen bejelölhető, hogy mely csoportok melyik „körzetben” helyezkednek el jobbára. (Csak néhány tag él távolabb a „magtól”, a “vonzáskörzettől” . Paksi idején (2010-12-14) közeli szomszédságban volt a polgármester és képviselője… Igaz ők a “völgyben éltek!”)

A faluban működő egyesületek egyike önmaga által teljesen elszigetelve működik és akár a többség ellenében is, gyökeresen más elképzeléseket képviselve, más elvárásokat megfogalmazva követelte meg az éppen nem az ő “jóvoltukból” hatalmon lévő regnálóktól az általuk vélt problémák azonnali megoldását, illetve a többi egyesülettől, a falu lakóitól az övékéhez hasonló gondolkodást, cselekvést. Ezt elsősorban támogatóik, trolljaik segítségével, a Facebook nyilvánosságát kihasználva próbálják másokra ráerőltetni. Ma sincs másképp, csak éppen manapság a “mundér” védelmében lépnek fel, mivel éppen egy éve az ő “jóvoltukból” lehetünk tanúi falunk tönkretételének!

A világért sem szeretném azt a látszatot kelteni, mintha bármi ellenérzésem lenne az itt élő művészek többségével szemben, nem akarok általánosítani, de meg kell állapítanom: már kezdetektől valamiért úgy alakult, hogy a helyi művész oldal a földrajzi „művészoldalon”, a Kevély lankás lejtőin él, „csoportosul” Pilisborosjenőn. (Néhányuk igen aktívan vesz részt a helyi dolgok alakításában. Sokszor nyíltan vállalva ez vagy az támogatását választások idején. Az is előfordult már, hogy „lyukra futottak” ezen aktív művészek, mert potentátjaik rendesen leszerepeltek…, ahogy most is!)

Furcsa lehet a következő megállapítás: valószínű, hogy nem csak a falu terep és domborzati viszonyai, hanem baráti, országos politikai, régebbi főiskolai, egyetemi kapcsolatok is meghatározzák azt, hogy Pilisborosjenő utóbbi 30 évében valahogy közös „oldalra” vetődtek a falunkban költöző művészek, városi értelmiségiek.

Már a Budapestről való kiköltözési hullám előtt is volt itt az akkor még városban lakó alkotóművészeknek hétvégi nyaralójuk. Akkor még nem nagyon lehetett bele szólni a helyi ügyekbe, mivel Pilisborosjenő és Üröm egy közigazgatás alatt működött, ráadásul még a tanácsi rendszerben. Persze veszélyes is lett volna… Ezért akkor még nem nyomta rá bélyegét a falu közéletére a későbbiek során megtapasztalt, erről az oldalról érkező nyomásgyakorlás.

Eltelt harminc év… és ma már más a helyzet. A falusi élettel és az itt élő emberek életmódjával, habitusával nem voltak és ma sincsenek tisztában a rendszerváltás óta és az utóbbi időben az állami támogatásnak is köszönhető, robbanásszerű ütemben növekvő számú kiköltözők. Ez sok problémát okozott eddig és valószínűleg ezután sem lesz egyszerűbb az élet.

Lássuk, hogy is kerül valaki ide Pilisborosjenőre? Fentebb soroltuk a variációkat, most vegyünk egy konkrét példát. A valahogy idekerült, már itt élő, de frissen kiköltözött pilisborosjenői lakó meghívja házavatóra a városban élő barátait. A társaságnak nagyon tetszik a környék természeti és falusias környezete. Néhányan úgy döntenek, ők is ideköltöznek. Telket vásárolnak, engedélyeket szereznek be, felépítik otthonukat.

Kezdetben még mindennel (is) meg vannak elégedve. Nem baj, ha nincs szilárd útburkolat, járda, és azzal sem, ha víz folyik az utcán vagy a kertben vihar esetén. Elvégre vidéken élünk, nem? De aztán lassan elkezdenek befutni az önkormányzathoz a városban megszokott infrastruktúra iránti igények, ál politikai célból kreált „problémák”: biológiai bombát szabadít az önkormányzat a falu lakóira (az azóta is kiválóan működő) a vakcina üzem „idehozatalával”, nincs tornaterem az iskolában, szűk az iskola, nincs aszfaltos út, járda a házam előtt, befolyik a kertembe a csapadék víz, nem megfelelő a hóeltakarítás, „leszakadt” az Óvoda mennyezete. És a legnagyobb: nincs zebra az iskola előtt, veszélyben a gyerekek élete! (Azóta se készült el…)

Ezen igények természetesen a faluban fellelhető és a baráti kör által létrehozott közösségi médiában is megjelennek. A felvetett kérdések nyitott, baráti fülekre találnak és természetesen fokozatosan eszkalálódnak a „problémák”. Ez a „munka” nagyon összehozza az épphogy csak ide érkezőket. Bővül az ismeretségi kör, új tagok jönnek, új problémák merülnek fel, melyek egyre jobban összekovácsolják a csapatot. Egyesületet alakítanak, Facebook oldalt működtetnek, később helyi újságot adnak ki. A cél egyre nyilvánvalóbb lesz: át kell venni a hatalmat és akkor minden rendben lesz. Nos, már többször nem lett rendeben…

És most sem! Hogy miért? Mert az új lakók ismerethiányból fakadó nyitottságát kihasználó, az események hátterében álló, az egykori Községvédő Egyesülethez tartozó volt képviselők, és az őket támogató, az elmúlt 30 évben kiköltöző művészek, értelmiségiek ugyan arra képesek voltak, hogy hatalomra segítsék a most regnáló hatalmat, de -mint a testület eddigi ténykedése is bizonyítja- a falu „kormányzására” már nem voltak képesek megfelelő képességű embereket kiállítani és arra sem ügyeltek, hogy a választási kampányukat és az azt megelőző, évekig tartó ellenzéki média dömping finanszírozását vállaló üzleti kör érdekeit háttérbe szorítsák a falu fejlődésének érdekében.

Csak abban bízhatunk, hogy a falunkban élő művészek, értelmiségiek azon része, mely átlátja, hogy így nem mehet tovább, kivonul a helyi politikából és újra a művészeteknek szenteli drága idejét.

Abban reménykedem, hogy valahogy sikerül az önkormányzatot jobb munkára kényszeríteni, de ehhez elengedhetetlen a fentiekben megemlített társadalmi réteg közreműködése is!

Kísért a múlt! Sokszor leírták már itt! Javaslom: hívjuk a szellemírtókat!