MAGYAR IFJAK! 

Magyar Ifjak, 

ne dugjátok fejeteket a homokba, 

ma a Szabadságharc 65. évfordulóján, 

ti is alázattal teli szívvel 

vonuljatok fel 1956 hőseinek  

 vérével átitatott utcákra! 

Magyar Ifjak, 

ti, a ma 16 és 20 évesek 

emlékezzetek elődeitekre 

akik életüket áldozták fel 56-ban azért, 

 hogy Ti ma szabadon és békében éljetek, 

ezt soha ne feledjétek! 

Magyar Ifjak, 

ne dugjátok fejeteket a homokba 

hallgassátok, halljátok meg végre 

szüleitek, nagyszüleitek 

szavait, melyek az 56-os forradalom 

áldozatait, mártírjait dicsőítik! 

Magyar Ifjak, 

 ti, a haza mai legnagyobb  

kedvezményezettjei, ne hagyjátok,  

hogy megvezessenek, 

hogy árulók váljanak belőletek, 

ne feledjétek megvédeni a hazát  

becsületbeli küldetésetek! 

Magyar Ifjak, 

most rajtatok a sor, 

bontsátok ki büszkén a nemzeti lobogót, 

ne szégyelljétek ha könnybe lábad 

a szemetek, 

 mikor az 56-os mártírokra emlékeztek.  

Magyar Ifjak, 

ne dugjátok fejeteket a homokba 

lássa csak az egész világ 

hogy elődeiteknek méltó utódai vagytok  

és ha hí a haza 

a haza függetlenségéért 

ti is kiálltok a pástra! 

 Magyar Ifjak, 

emlékezzünk ma, a világban  

szétszórtan élő magyarokkal együtt 

e dicső napra és alázattal teli szívvel 

vonuljunk fel 1956 hőseinek  

 vérével átitatott utcákra! 

Kelt 2021.október 23-án, írta: Gönczy Zsuzsánna Anna