ÖPE polgámesterjelölt és képviselő-jelöltek 2019

Küller János polgármesterjelölt

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn!
Ifjú koromban csodálattal figyeltem szüleimet, hogy a rossz körülmények ellenére milyen életvidáman és lelkesen tudtak egymásért, a közösségért, mások megsegítéséért élni. Ez az érzés mélyen magával ragadott, és meghatározta egész életemet.
Természetesen tisztába vagyok azzal, hogy egy személyben nem lehet minden feladatot felvállalni, és az összes felmerülő problémát megoldani, ezért is kerestem mindig azoknak az embereknek a társaságát, akik hozzám hasonlóan gondolkodnak, és azon túl még erejük és akaratuk is van a cselekvéshez.
1998-tól Szegedi Róbert polgármester szárnyai alatt, alpolgármesterként lehetőségem volt alaposabban megismerni azt a felelősség teljes munkát, mellyel egy település vezetése nap mint nap szembesül. Ezt követően 2002-től már polgármesterként tevékenykedhettem a faluért, az itt élőkért.
A feladatok és az elvárások mindig meghaladják a lehetőségeket.
Mint ahogy az élet számos más területén, az Önkormányzati munkában is egy ciklus villám gyorsan véget ér. Sok mindent meg lehet csinálni egy ciklus alatt, de ugyanakkor vannak átívelő feladatok, melyeknek az előkészítése évekig tart.
Pásztor Béla Veresegyháza polgármestere, aki már több mint hatvan éve folyamatosan a települése építésén, szépítésén fejlesztésén dolgozik, fogalmazta meg tömören a jól működő település titkát: gazdasági potenciál megerősítése, a településen élő aktív lakossági javaslatok figyelembevétele, és a folytonosság. Bármelyik hiánya stagnáláshoz vezet.
Sajnos Borosjenőn a rendszerváltás óta nem minden esetben volt meg ez a harmónia. Ezért volt az, hogy hol történt valami előrelépés, hol pedig érdemi fejlődés nélkül telt el a ciklus. Határozottan merem állítani, hogy a 2014-2019-ig tartó időszakban Pilisborosjenő jelentős fejlődést tudhat magáénak. Köszönhető ez azoknak a képviselőknek, akik nem riadtak meg az ellenzék által indított, személyiségi jogokat is sértő, alaptalan rágalmazásoktól, és bátran fel merték vállalni a döntés súlyát (Bereczkiné Szendrey Éva, Heves László, Varga István Csaba). Akik velem együtt jól látták azt az utat, mely megerősítette stabilitásunkat és lehetőséget biztosított a fejlesztésekhez.
Ugyanakkor a folytonossághoz szervesen párosul a megújulás. Szerencsére élnek a településen olyan emberek, akik az elmúlt időszakban is már aktívan részt vettek a munkában, javaslataikkal, tevékenységükkel segítették az Önkormányzatot. Képviselték a közvetlen lakókörnyezetük által felvetett problémákat, igényeket, mindezt szerényen, önfényezés nélkül, önzetlenül a közjóért, mindannyiunkért tették.
Az ilyen mentalitású, és a település érdekében tevőlegesen is hasznos munkát vállaló emberek közvetlenül az Önkormányzati munkában való részvételükkel erősíthetik, és segíthetik a ránk váró feladatok végrehajtását. Az új képviselő jelöltjeink:
Bakk Tibor, Dr Kucsera László, Takács József.
A mostani választásokra és a következő ciklus feladataira felkészült csapatunk reméli, hogy elnyeri az Önök bizalmát és lehetőséget kapunk a megkezdett munka folytatására.
Küller János polgármester jelölt, Bakk Tibor. Bereczkiné Szendrey Éva, Heves László, Dr Kucsera László, Takács József, Varga István képviselőjelöltek.
Biztonság, nyugalom, fejlődés, ez a közös érdek és mi Önökkel együtt ezért dolgozunk.

Küller János polgármesterjelölt

Bereczkiné Szendrey Éva

Kedves Pilisborosjenői Választó Polgárok!

Az elmúlt 5 évben képviselőként vettem részt az önkormányzati – mind a Humán, mind a Pénzügyi bizottság munkájában. Megismerhették aktív közreműködésemet az állandó bizottságokban, valamint a különböző, éppen aktuálisan felmerült kérdések és megoldandó problémák mélyebb megismerése körében. Nagy súlyt helyeztem és helyezek arra, hogy folyamatosan figyelve a pályázatkiírásokat, segítsem az önkormányzatot abban, hogy megtalálja azokat a pályázatokat, amelyek felhasználásával fejleszthetjük községünk infrastruktúráját, részt vehetünk épületeink, útjaink felújításában, munkahelyteremtésben. Képzettségeim, képességeim és tapasztalataim alapján tevőlegesen is részt vettem pályázatkészítésben, és a jövőben is szeretném ezt folytatni. A testületi üléseken a célokat, a jövőbeni feladatokat megfogalmaztuk, dokumentáltuk annak érdekében, hogy a szükséges pénzügyi fedezetek megteremtésével, a pályázati pénzek megszerzésével folytassuk Pilisborosjenő igazi fejlődését.

Legfontosabb feladatnak tartom a meglévő természeti értékeink megőrzését, az elmúlt években a turizmus fellendítése érdekében KÉT TANÖSVÉNYT is megálmodtam, s meg is valósítottam lelkes segítőkkel és támogatókkal.

/A Kevélyhegyi tanösvényt 10 állomással és a Köves bérci tanösvényt 5 állomással/

A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjeként folyamatosan a megváltozott kulturális igények feltérképezésével és az igényeknek megfelelő program kialakításával a változás és a hagyományápolás minden szintjét próbálom olyan egyensúlyba hozni, hogy az itt élők megtalálhassák a kedvükre valót. A teljesség igénye nélkül: kiállítások, koncertek (országos hírű művészek közreműködésével), bábszínházak, vetélkedők, irodalmi estek, táncházak, egészségnapok, találkozók.

A kisközösségek kialakításában és folyamatos működésükben hatékony segítségadás fontos része tevékenységemnek.(szakmai munkám elismeréseként már átvehettem Wlassics Gyula díjat és a Bessenyi György díjat) Azt gondolom, hogy egyre több és újabb lehetőségek nyílhatnak az iskolai oktatásban, a nevelésben és a sportolásban, a szabadidő hasznos eltöltésében, a természetvédelemben. Ezzel együtt Pilisborosjenő legfontosabb turisztikai vonzerején – az Egri vár makett; a Levendula mező, a Nagy kevély – túl a PILIS KAPU létrehozásában kell további teendőket elvégezni.

Kérem, támogassanak ebben a választáskor, és szavazzanak rám.

Tisztelettel : Bereczkiné Szendrey Éva

Bakk Tibor

Bakk Tibor vagyok, az Önök képviselőjelöltje, remélve, bizalmukból az Önök képviselője is leszek.

Már 38 éve Pilisborosjenőn élek a Bécsi út azon belül a Tücsök utcai részen. A leszakadt, mostoha településrészen.

Azóta látom, érzem, szívom az ott élők problémáit és érzem a saját bőrömön is a napi problémáikat.

Többször kezdeményeztem közősségi munkát, és vettem azokon részt lelkesen, kitartóan és bizonyítottuk, Mi nem vagyunk, elhanyagolhatók vagyunk, eldobhatók.

Küller János polgármester megkeresett azzal, képviseljem a külső település részt, mert Ő egyetértett velünk, Mi is követeljük ki a gondoskodó és szolgáltató Önkormányzatot. Mielőtt képviselőjelölt lettem, sokat gondolkoztam, vállaljam vagy ne vállaljam a felkérést, de be kell látnom, az itt élőket csak egy itt élő tudja jól képviselni. Mi látjuk a saját problémáinkat és tudjuk az érdekeinket érvényesíteni, elősegíteni a fejlődést és a kötelező fejlesztést.

Ez a jól felfogott érdekünk. A Mi érdekünk, hogy a lenti lakosok hangja is eljusson a falu vezetőségéhez, észrevegyenek bennünket és ne csak a szavazásokkor keressenek meg, kéklő álmokkal és mutogassák az élhető falukoncepciót, ami szemtelenül csak a belső falumagra fókuszál, még jobban elhanyagolva minket.  Kérem, tegyünk együtt a lemaradás felszámolásáért, ami leginkább az infrastruktúrában, szolgáltatásokban, ellátásokban, közlekedésben mutatkozik legjobban.

 Kötetlen munkám lehetővé teszi az emberekkel való folyamatos kommunikációt, segít abban, minden időben hozzám fordulhassanak a választók problémáikkal.

Pilisborosjenői vagyok Pilisborosjenőért, az itt lakókért akarok tenni és cselekedni.

Bakk Tibor képviselőjelölt

Heves László

Heves László képviselőjelölt

Mint Küller János mondta a napokban, itt születtünk, itt halunk meg. Bár a személyimbe nem Pilisborosjenő van beírva, én mégis úgy érzem itt születtem, hisz nagyszüleim itt laktak, itt nőtem fel, ide jártam óvodába, itt koptattam az iskola padjait.

Erősáramú technikusként végeztem, majd 1981-ben felsőfokú képesítést szereztem a Művelődésügyi Minisztérium Főigazgatóságán filmgyártás szakon. Vállalkozóként az óta is ezen a területen dolgozom. Feleségem, aki itt a faluban született, alapító tagja a helyi szeretetszolgálatnak, amely a Jótékonysági Boltot üzemelteti, lehetővé téve ezzel a rászorulók támogatását

Végig kísértem, végig éltem a falu fejlődését amikor még a szomszédból hordtuk a vizet, majd a vezetékes víz komfortját.  Később a telefonhálózat fejlődésének lehettem szemtanúja. Onnantól mikor csak a postán volt telefon, egészen addig, míg ma már a digitális hálózat kiépítésének köszönhetően, annak nincs vonalas telefonja, aki nem akar.

1994 és 2002 között, majd 2006-tól 2010-ig a képviselőtestület tagja voltam, az első négy évben alpolgármesterként. A 2012-ben elsőként lemondott képviselő helyére kerültem be újra és a hátralévő két évben ismét alpolgármesterként szolgáltam a falut. A 2014-es választáson ismét indultam képviselőnek, ahol a falu bizalmából a legtöbb szavazatot kapott képviselőként kerültem a testületbe, és ismét alpolgármesterként dolgozhattam az elmúlt öt évben. Az első nyolc év alatt kibővítettük a telefonhálózatot, kiépült a csatornarendszer, a gázvezeték, felépült az új iskola, az Egészségház.  Az elmúlt időszakban útjaink színvonalának emelése volt a legfőbb célkitűzés.  

Az elmúlt ciklusokban is igyekeztem a falu fejlődését szolgálni, úgy érzem, az elmúlt évek munkája most érik be. Szeretném folytatni, ezért döntöttem úgy, hogy az Összefogás Pilisborosjenőért független képviselőjelölti csoport tagjaként újra indulok az önkormányzati választáson. Céljaim közt szerepel egyebek mellett a (volt) téglagyárnál, a Bécsi úti településrész lakói számára ismét legyen orvosi rendelés helyben, legyen az önkormányzatnak ügyfél fogadási lehetősége ugyanitt. Az információk jobb terjesztése eddig is szívügyem volt és ezután is az lesz. Az Önkormányzat Művelődési Ház szimbiózis megszüntetését fontosnak tartom. A lehetőség szerinti mihamarabbi szétválást támogatom. Környezetünk tisztaságának, rendezettségének magasabb szintre való emelése elengedhetetlen. Ez utóbbit, természetesen, csak falunk lakóival közösen lehet elérni.  

Továbbra is fontosnak tartom a helyi civil szervezetek támogatását, minden közül kiemelve a társadalmi munkát végző egyesületeket: a Polgárőrséget, az Önkéntes Tűzoltóságot, melynek több mint tíz éve az elnöke vagyok. A helyi Polgárőrségnek alapító, ma is tevékeny tagjaként Pilisborosjenő közbiztonságáért is dolgozom, mindig a szabadidőm terhére. Feleségemmel együtt részt veszünk a falu kulturális életben is, hisz tagjai vagyunk a Német, illetve Magyar dalkörnek.

Pilisborosjenő lakosságának javaslatára az idén díszpolgári címet kaptam. Ezen elismerés a legnagyobb, legnemesebb díj, melyet a hosszú évek során Falunkért végzett munkám megbecsüléseként kaphattam.

Hiszem, hogy felülemelkedve az önös érdekeken, a közös célért összefogva, igenis képes fejlődni ez a falu! Most is olyan képviselő testületre van szükség, melyben az önzetlenség és az együttműködés szellemében gondolkodunk a falu érdekében.

Tisztelt Választópolgárok! Kérem Önöket, hogy támogassanak szavazataikkal a 2019. évi önkormányzati választáson, hogy a megkezdett munkát folytathassam társaimmal együtt.

Heves László képviselőjelölt

Dr. Kucsera László

Dr. Kucsera László vagyok kettő, már nagykorú gyermek édesapja. 1968-ban születtem Budapesten. Végzettségemet tekintve jogász vagyok, de több műszaki szakmával, valamint edző, sportszervező menedzser végzettséggel is rendelkezem. 18 éves korom óta élek Pilisborosjenőn. Amikor szüleimmel együtt ide költöztünk egyből megragadott a falu hangulata, és csodálatos természeti környezete. Nem sokkal később már belecsöppentem a község sportéletébe, és megalakítottuk a Pilisborosjenői Sportegyesület Karate Szakosztályát, melynek szakosztályvezetője és edzője lettem. Néhány év elteltével az Egyesület tagságának bizalmát élvezve elnökként átvettem a Pilisborosjenői Sportegyesület irányítását. A rendszeres foglalkozások mellett versenyeken, bemutatókon is szerepeltünk és úgy gondolom, hogy az Egyesület szakosztályain keresztül sikerült megismertetni a község lakóival a mozgás örömét és a sport szeretetét.

Ebben az időszakban a munkám mellett (vállalkozóként autóvillamossági szerelőként dolgoztam Pilisborosjenőn) még aktívan részt vettem az Pilisborosjenői Önkéntes Tűzoltóság munkájában is. Az évek múltával magánéleti okok miatt felhagytam a sportvezetéssel, edzői munkával, majd az autóvillamossági vállalkozásommal is és új irányokat, lehetőségeket keresve tovább képeztem magam. Ennek eredményeként a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi karán jogász képesítést, majd az ELTE Jogi Továbbképző Intézet képzésén gazdasági büntetőjogi szakjogász képesítést szereztem. Jelenleg egyéni ügyvédként dolgozom Pilisborosjenőn.

Az elmúlt évek alatt több ciklusban is segítettem az Önkormányzat munkáját. Korábban a Kulturális és Sport Bizottság külsős tagjaként, majd a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külsős tagjaként is tevékenykedtem. Jelen Önkormányzati ciklusban is külsős tagja vagyok a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak. Továbbra is részt veszek az Önkéntes Tűzoltóság munkájában, de már nem aktív tagként, csak a jogi háttérmunkákban történő segítséggel.

Lehetőségeimhez mérten próbálok segítséget nyújtani a helyi alapítványok, egyesületek (Polgárőrség, Pilisborosjenői Óvodáért Alapítvány) működésénél is, az alapszabály, alapító okirat módosítások során.

Úgy vélem, hogy az elmúlt évtizedek alatt megismertem községünk problémáit és lehetőségeit.

Bízom benne, hogy megválasztásom esetén továbbra is hasznára tudok lenni községünknek és továbbra is tehetek azért, hogy községünk épüljön, szépüljön, miközben korábbi oly sok embert megfogó sajátos jellegét is megőrzi.

Dr. Kucsera László képviselőjelölt

Takács József

Takács József képviselőjelölt

2015-ben költöztem Pilisborosjenőre a szomszéd településről feleségemmel és gyermekeimmel. Szeretném Pilisborosjenő önkormányzati munkáját személyemmel erősíteni az elkövetkező években független önkormányzati képviselőként, a szakmámban szerzett tapasztalataimmal és tudásommal.

Célkitűzéseim közül néhány a falu infrastruktúrájának javítása és fejlesztése, pályázatok felkutatásával, a falu szebbé tétele útjaink és járdáink felújítása és építése saját, és gyermekeink védelme érdekében, zebrák kijelölése és kiépítése és forgalmi lassító intézkedések.

A bevétel növelése: Vállalkozók és vállalkozások faluba csábítása ezzel a munkahelyek számának növelése. Természeti kincseinek megóvását, és a turisztika fejlesztését kiemelt feladatomnak tartom. A Napsugár lakópark és a Modern Dorf lakópark úthálózatának összekapcsolását meg szeretném akadályozni, hogy mindkét lakópark átmenő forgalomtól mentes legyen, ezzel megtarthassák zsákutcai jellegüket.

Minden Pilisborosjenői lakos ötleteire nyitott vagyok, ami a falu érdekeit szolgálja, és mindent megteszek annak megvalósítása érdekében.

Tisztelettel:

Takács József képviselőjelölt

Varga István Csaba

A nevem Varga István Csaba

 • július 29-én Budapesten születtem. Általános iskolát Újpesten végeztem.
 • 1977-ben karosszéria lakatos szakmában sikeres szakmunkásvizsgát tettem és elhelyezkedtem Magyarország legnagyobb buszos cégénél, és a mai napig is ott dolgozom, mint a Volánbusz Zrt. Járműműszaki Irodája műszaki főmunkatársa.
 • 1981-ben érettségiztem estin az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban és még ebben az évben bevonultam katonának 18 hónapra.
 • A tényleges katonai szolgálat letöltése után sikeres felvételit tettem a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolába.
 • 1988-ban sikeres vizsgák után Általános Gépész Üzemmérnökké avattak.
 • Községünkbe 1978-ban költöztünk szüleimmel, felépítettük álmaink és lehetőségeink házát többségében a saját kezünkkel.
 • Elváltam, van három fiam, kettő saját és egy nevelt, továbbá két csodás unokám, a párommal harmonikus szeretetben élünk.
 • 1997-óta a községünkben működő Polgárőrség tagja vagyok, a végzett munka és a tagság akaratából 2000-től a szervező titkári feladatot is ellátom a vállalt szolgálatok mellett. 2004-től az egyesület elnökének más irányú elfoglaltsága miatt a megbízott elnöki teendőket láttam el. 2006-ban a tagság megválasztott a Polgárőr egyesület elnökének.
 • Az elmúlt több, mint egy évtizedben a szabadidőm jelentős részét arra fordítottam a többi polgárőrrel együtt, hogy a községünkben csökkenjen az elkövetett bűncselekmények száma és ebben is sikerült jó eredményeket elérnünk.
 • 2006-óta a községünk Önkormányzatában is kiveszem a munkát, mint képviselő és mint a pénzügyi bizottság elnöke.
 • A 2010-es választásokon a tisztelt választó polgárok úgy gondolták, hogy lehetőséget adnak másoknak, viszont másfél év elteltével újra ránk esett a választás miután a választók akaratából megválasztott Képviselő-testület tagjai tisztségükből távoztak, és helyüket a következő megválasztott képviselőknek adták át mandátumuk lejárta előtt.
 • 2012 szeptemberétől nehéz időszak volt előttünk, meg kellett állítani községünket a csőd felé vezető úton. A Pénzügyi Bizottság komoly munkát végzett ebben, és sikert aratott a 2014-es választásokig sikerült stabilizálni a községünk gazdaságot.
 • Az elmúlt 5 évben sikerült a kollégákkal és a képviselőtársaimmal olyan költségvetéseket készíteni, ami megvédte községünket az eladósodástól és lehetőséget biztosított a fejlődésnek is. Folyamatosan pályáztunk minden olyan pályázatra, amire csak lehetett és többnyire sikerrel, ezekből a pályázati pénzekből valósult meg több utca szilárd burkolata, a közintézményeink energetikai fejlesztése és még sok fejlesztés melyekhez a saját forrást a Képviselő-testület tudta biztosítani.

Most egy kipróbált és jó csapatban a községet szeretném ismételten szolgálni, megtenni mindent azért, hogy a falunk a már megkezdett fejlesztések és az előkészített munka révén a fejlődés és a szépülés útján nagyobb léptekben tudjon előre haladni.

Fontosnak tartom, hogy az elmúlt időszakban elkezdett terveket végig vihessük, hiszen azokat már egyszer kidolgoztuk és tudjuk, hogy mikor és mit terveztünk, hogyan szeretnénk megvalósítani, azok már a célban vannak.

Varga István Csaba

képviselő jelölt