Vers

DÖBBENET

Először
döbbenten, lemerevedve
hallgatod a hírt,
igaz lenne, hogy a Turult
a munkácsi várból
méltatlanul megint eltávolították
és helyére más szobor kerül?

Torkodon akad a szó,
mintha fojtogatnának.

Szemed kimered,
de, könny belőle nem ered.
Kezed ujjai remegnek,
de csak erőtlenül
öledbe leereszted.

Aztán
nyelved lassan megered.

Elkeseredett ordítás
szabadul fel a torkodból,
a házad fala szinte beleremeg.

Könnycsatornáid
is végre árasztják
a könnyeket,
s a szíved meg közben
majd meghasad.

Kezeid, az eddig
elgémberedett ujjak
egyszer csak tehetetlenül
ökölbe szorulnak
és míg káromkodva,
irtó haraggal
szívedben az ég felé emeled
egy belső hang megszólít:

„Ne tedd és
ekkor elszégyelled
magad”.

Lélekben
most ott vagy Kárpátalján,
eszedbe jutnak honfoglaló őseid
a távoli és közelmúlt
tragédiái, veszteségei
és önkéntelenül egyszer csak
imára kulcsolod kezed.

Kárpátaljáért és a
magyarságért imádkozol
és mint mindig most is
halkan elsuttogod:

„Istenem legyen meg
a Te akaratod!”

Kelt 2022. október 14-én, írta Gönczy Zsuzsánna Anna

Arany János: Válság idején

Itt, hová csak későn, csak nagy-néha téved
A hír szózatának egy muló visszhangja;
Hol nincsen jelen, csak multban él az élet,
S még remény az, ami másutt ki van halva:
Itt várok, s tünődöm
Oh hazám! jövődön;
Szememet kerűli az éjféli álom,
És a kétség lomha perceit számlálom.

E percek be olcsók, jaj be olcsók nékem,
S mily drágák lehetnek a szegény hazának!
Kél-e napja most, vagy most tűn le az égen?
Ah, mi festi arcát, öröm-e, vagy bánat?
Kéj és kín gyanítnom.
Üterét tapintom
A köröttem lomhán tespedő időnek:
Messze lüktetését hogyan érzeném meg?

Mint áradt folyóvíz rohan az idő, – én
Hallom-e zúgását, vagy csak hallni vélem?
Bújdosom, szétömlött árjait kerülvén;
Hullámzása alig tetszik a víz-szélen.
Olykor-olykor, messze,
A távolba veszve,
Egy moraj begörgi a csendes vidéket,
Mint midőn a vihar álmában beszélget.

E moraj… ki mondja meg nekem, mi volt ez:
Támadó vész, vagy már annak utóhangja?
Égi háború, vagy zápor, ami jól tesz?
Győzelem-robaj, vagy holtak bús harangja?
Nem hallok, nem látok:
Keresek világot:
Oh, ha most valaki egy sugárkát adna!
Bár a látás után szivem megszakadna…

(1849. jan. elején)

Ady Endre: Párisban járt az Ősz

Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok.
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és sugott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az úton
Tréfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

Aktuális

Vízjel(telenség)

Egyelőre vízhiánynak jelét sem látni falunkban. Az önkormányzat lelkes vízkorlátozó tevékenységének okát inkább a budapesti csatornabekötés elmaradásában és az ennek következtében fellépő csatornatisztító kapacítás hiányában, a mű túlterheltségében kereshetjük. Mivel, ami befolyik az biztos kifolyik…

Ha lehet legközelebb ne csak az önkormányzat weboldalán közöljenek ilyen friss tiltó felhívásokat (amennyiben ez falunkra is vonatkozott), mert azt nagyon kevesen olvassák. A hagyományos módon, postaládákba kézbesítve (is) illen eljuttatni a lakókhoz…

Időtlenség

Tényleg! Valamiféle határidőkről igazán értesíthetnék a lakókat például:

 • az iskolai tornaterem átadásáról
 • a szennyvízhálózat budapesti bekötésének határidejéről
 • a meg sem kezdett kátyúzás befejezésének idejéről
 • a Steinheim, Vincellér utcák (és a többi…) leaszfaltozásának (legalább) megkezdési idejéről
 • a beígért helyi buszközlekedés beindulásáról
 • a bölcsőde (pontos) átadásának időpontjáról
 • a Bécsi úti járda átadásának idejéről
 • a vízkorlátozás megszűnéséről
 • stb…
Az elhagyatott iskolai tornaterem. Lassan lehet felújítani, ha így megy…

Utak, utak ti….

Óriási örömhír! A választási kampány finisében, azóta országgyűlési képvielővé választott Vitályos Eszter ígérete szerint állam kivitelzésében megvalósuló Pilisborosjenő, Fő út felújítási program hamarosan kezdetét veszi a jelek szerint. A szakemberek megkezdték az út felmérését! Innen már csak egy ugrás… (na nem a Sugár!), hanem a mennyei béke szigete! Ugyanis emberemlékezet óta zötykölődünk nevezett fő úton (így kisbetűvel, mert annyire nem szeretjük már…). Lassan ötven éve, hogy megépűlt, azóta csak rontottak rajta a csatornakivitelezési és víz-gázfejlesztések, csőtörések útfelbontásai.Reméljük, hogy a felújítás előtt kicserélik majd az út alatti elhasználódott, korszerűtlenné vált közműveket és nem kezdődik minden előlről…Köszönjük Eszter!

(Reméljük, hogy az önkormányzat nem fogja saját gyermekének tekinteni ezt a kivitelezést (is) Apropó, mi van az iskolai tornacsarnok átadásával? Mi van a Steinheim utcával és a többi, és a többi…)

A Steinheim utca. Ha Vincellér utcában lennének ilyen házak, akár ott is készülhetett volna a felvétel…


A Steinheim utca, mint köztudott Steinhem városáról kapta a nevét. Eléggé méltatlan, hogy Pilisborosjenő testvérvárosáról elnevezett utcát ilyen állapotban tart a helyi önkormányzat. Arról nem is beszélve, hogy két éve ígérik a leaszfaltozását…

Újra itt a nyár!


Szuper! Egy csomó, eddig az időjárás viszontagságaira hivatkozva elhalasztott munkát el lehet (ne) végezni a faluban!
Ennek, sajnos, nyomát sem látni. A gazdátlanság tüneteit kezdi mutatni egykor gyönyörű, a lehetőségekhez mérten ápolt falunk.


Különös érzés keríti a hatalmába a Pilisborosjenőn tébláboló, régóta itt élőket. Ezt mintha már átéltem volna, úgy 2002-től 2006-ig… érzés lesz úrrá az emberen. (Érthető is, mert kb ugyanazok vannak a háttérben, mint akkor…)


DE! A remény hal meg utoljára, mondja a jól lejáratott szlogen. Ha az országgyűlés elfogadja (már pedig miért ne fogadná el, 2024 májusában lesznek az eus és az önkormányzati választások. Ez, sajnos, nem jelenti azt, hogy akkor már megszabadulhatunk a most regnáló nem sokat tevőktől, erre 2024 őszéig, mandátumuk lejártáig várnunk kell, de lagalább a piros lapot felmutathatjuk nekik!

(Fotó (forrás: internet) Ilyen volt egykor Pilisborosjenő. Az ilyen lett verziót a hangulattkeltés bűnébe való esés veszélye miatt nem közöljük…)

Helyi KRESZ kisokos kalandoroknak


A gépjárművezetői engedély megszerzéséhez kötelező KRESZ vizsga és gyakorlati oktatás egyik fontos eleme a sebesség útviszonyok szerinti megválasztása. Ez azt is jelenti, hogy a jármű sebességének meghatározásakor nem csak az útfelület szennyezettségét, csúszósságát, az út minőségét, hanem a belátható útszakaszon belül való megállás KÖTELEZETTSÉGÉT is figyelembe kell venni. Tehát olyan sebességgel kell közlekedni, amellyel biztosan megtudunk állni, ha valami váratlan akadály van, ne adj Isten, egy másik jármű közeledik szemből, netán a tovább haladást megakadályozó lezárást helyeztek el, gyalogos, kerékpáros, kismama babkocsival közlekedik, tartózkodik a be nem látható útszakaszon.


Pilisborosjenőn számtalan olyan út-utca van, ahol fokozottan figyelni kéne fenti szabály betartására.
Ilyen például a Kossuth tér Budai út találkozása, ahol -általában- a tér felől érkező autós feltétlen elsőbbséget képzel magának a szűk Budai út felől szabályosan (!) érkező autóssal szemben. Sokan még a gázt sem veszik el, ha szemből érkezik valaki…


A Budai út folytatása is nagyon szűk, „egykocsis”. Aztán kicsit távolabb, a Bodza utca Híd utca közötti rész is neuralgikus pont. Sokszor kétoldalt parkolnak autók (az iskola, a posta, a pék miatt), és néhány autós, mintha nem lenne holnap, nem megfelelő sebességgel és figyelemmel közlekedik itt.
A Rózsa utca Patak utcánál lévő, egy jármű áthaladását éppen, hogy biztosító szakasz is nagyon veszélyes.


A számtalan kisebb útszűkület csak hab a tortán… például Budai úti Waldorf óvodánál lévő szűkület. Itt egyébként a faluba tartó járműnek van (lehet?) elsőbbsége a kifelé tartóval szemben, mert az utóbbinak „fogy el” az út. Ide kéne egy egyértelműsítő KRESZ tábla!!!

A Waldorf ovis útszűkület


A Híd utca hidjánál ugyan táblával szabályozott az elsőbbség. A Fő út felől érkezőnek van elsőbbsége a HÍDON!!! Azon túl a Budai úton haladóknak. Kivéve, ha a hídra kanyarodnak. Ezt a helyzetet sokan nem tudják értelmezni. Itt is rendszeresek a „majdnem” balesetek.
Folytathatnánk….

Mint látható, a hídon áthaladó autónak STOP táblája van a Buda út elsőbbségét biztosítva. LEFELÉ, a hídon áthaladónak van elsőbbsége, de csak a hídon!


A legfontosabb tanács a relatív, az út, látásviszonyokhoz, az útszakasz belátáshoz megfelelő sebességet nem alkalmazók számára: lassabban, nagyobb figyelemmel, előre tekintve, hosszabb útszakaszt belátva kell haladni úgy, hogyha kell MEG TUDJANAK ÁLLNI!
Ezt kérik a szabályosan közlekedő, eddig nem összetört autók tulajdonosai.


Javasoljuk a kalandoroknak, hogy hazaérkezve falunkba, próbáljanak „vidékiesen” vezetni. Abból kisebb baj lehet, mintha a városi tempót próbálják ráerőltetni a csendes többségre!
Köszönjük!

(Bónusz: Annyival menj, amennyivel meg is tudsz állni, ha kell!)

BIZONYÍTVÁNY FÉLIDŐBEN

                 2022. április 24.

Az aktuális Önkormányzati ciklus feléhez érkeztünk.
Polgármesterünk értékelése szerint a számos előre nem látott nehézség ellenére minden rendben van; eddig az előkészítések folytak, amit most sorra fognak követni a látványos nagy horderejű beruházások.
Mielőtt kiosztjuk az ÖPE félidei bizonyítványát, számba kell vegyük a 2097 Egyesület választási ígéreteinek tükrében az Önkormányzat eddigi teljesítményét.

 1. A zebra

A választások előtt zebra ügyben sikerült mindenféle kritikával illetni az előző vezetést.
Bemutatkozásként “szakértő” Önkormányzatunk két év bénázás után adta át a zebrát és szüntette meg a baleset veszélyes állapotot.

 1. Műfüves foci pálya

Köszönhetően a focisták aktívításának, az előző ciklusban elkészített pályázati anyagnak, de elsősorban annak hogy a kivitelezést az MLSZ teljes egészében saját kezében tartotta, a műfüves pálya határidőre jó minőségben elkészült.

 1. Tornaterem

Az előző ciklusban elnyert pályázatból készülő iskolai tornatermünk átadása meg várat magára, most a pletykák szerint (mert ugye hivatalos, naprakész tájékoztatást nem kapunk) a csatornával gyűlt meg a baja a kivitelezőnek.

 1. Bölcsőde

A szintén korábban elnyert pályázat megvalósítását a ciklus elején azzal állították le, hogy megváltoztatják a helyszínt. Miután rájöttek, hogy nem találnak jobb helyet, végül az eredeti helyre az Óvoda mellé egy nagyobb létesítményt terveztek, mint amire az elnyert pályázat szólt.
A kockázatos vállalkozást végül Országgyűlési Képviselőnk Vitályos Eszter mentette meg, így a nagyobb költségvetéssel épülő bölcsőde nemsokára átadásra kerülhet.

 1. Szennyvízkezelés

A 2016-ban elnyert pályázati forrás felhasználását akadályozta az a kezdeti hibás koncepció, miszerint a szennyvíztisztítót korszerűsítették és bővítették volna napi 500-ról 600 m3-esre.
Az előző ciklusban sikerült elérni, hogy 1200 m3/d kapacitással csatlakozhassunk
a fővárosi szennyvíz agglomerációhoz.
A ciklus elején Önkormányzatunk módosította a korábbi nyomvonalat.
Köszönhetően ennek és pár időközben felmerülő műszaki problémának a tervezés csak idén kezdődött meg.

 1. Régi Iskola “hasznosítása”

A 2097 Egyesület választási győzelméhez nagy mértékben hozzájáruló Waldorf Iskola aktivisták elnyerték méltatlan “jutalmukat”.
Bármiféle – korábban több esetben számonkért és a választások előtt beígért – valós lakossági tájékoztatás nélkül átjátszották a Bubik István képviselő feleségének vezetésével működő alapítványi iskolának a régi iskola épületét.
Mivel ezt semmivel nem tudták indokolni, így kitalálták azt a dupla öszvér megoldást, hogy az eddig kényszerűségből az Önkormányzattal megosztott Művelődési Házat most a Waldorffal zárják össze.
Azért hogy a pár pilisborosjenői gyereket képző Waldorf gyökeret verjen falunkban most van egy Művelődési Háznak épült épületben működő Önkormányzatunk és egy javarészt nem helyeiek által használt alternatív alapítványi iskolával összezárt Művelődési Házunk.
Különösen visszás, hogy mindez egy olyan épületben, amellyel szemben pont az iskola átköltöztetés indokaként hozták fel, hogy közlekedési és egészségügyi szempontokból is alkalmatlan oktatási intézménynek.
Még indokolatlanabbá teszi a régi iskola épületének ilyen módon történő hasznosítását, hogy igazából a tornaterem átadásával most válik teljessé a frissen korszerűsített, tovább bővíthető német nemzetiségi és művészeti általános iskolánk.

 1. Szedmák Ház

A választások előtt szintén minősíthetetlen és minden alapot nélkülöző kritikákkal illették az előző vezetést a Szedmák Ház megvétele miatt.
Most még mindig nem tudják hogyan hasznosítsák ezt az örökséget.
Az ingatlan továbbra is a falugondnokságnak ad helyet, illetve sikerült választási látvány pékség fölül a fa asztalokon cseresznyényi karalábékat termelő “közösségi kertet” is ideköltöztetni.

 1. Ipartelepi Bekötőút

A Meditop faluközpontból való kiköltözésével az M0-építéséhez kapcsolódóan lehetőség nyílt volna egy olyan ipartelepi bekötőút létesítésére, amely a külső településrészt összekötötte volna a faluval.
Ennek a lehetőségnek elutasítása hosszú távon minden valószínűség szerint a külső településrész önállósulásához fog vezetni, amivel falunk az ide kijelölt 10 ha-os gazdasági övezet adóbevételeitől is elesik.

 1. Fejlesztési Területek

A) Lazarét
Sikerült az Önkormányzat számára a korábbinál előnyösebb egyedi szerződéseket egyes tulajdosokra erőltetni. Ugyanakkor az a tény, hogy jelenleg kétféle megállapodás van alapvetően eltérő feltételekkel érvényben ugyanarra a területre, ugyanazzal a tulajdonosi körrel, jogilag enyhén szólva is megkérdőjelezhető.
Bármely tulajdonos által az egyedi szerződésekkel szemben indított semmisségi kereset beláthatatlan jogi és pénzügyi következményekkel járhat az Önkormányzat számára.

B) Budai Tégla
Az Önkormányzat a ciklus elején egyik legsürgősebb dolgának tartotta, hogy a Budai Tégla által indított még tárgyalási szakaszba sem jutott pert olyan egyezséggel zárja, amellyel lemondott ~ 500 millió Ft. – egy ingatlan tekintetében már másodfokon megítélt – telek adóról.
Az az állítás miszerint az “ajándékba” kapott 7 ha értéktelen hegyoldal és 5 ha sportterület 500 milló Ft. értéket képvisel, vérlázító hazugság. Nem véletlen, hogy sem akkor, sem azóta nem került nyilvánosságra semmiféle – amúgy kötelező – hivatalos vagyonértékelés.
A jogilag több szempontból aggályos egyezség ezen túlmenően sérti a Malomdűlő Kft.-vel kötött hatályos szerződéseket, így ebben a tárgykörben is további jogviták várhatók.

C) 027-es terület
“Sikerült” a választási ígéretekkel szemben a jelenlegi KT-nak több mint 1 ha mezőgazdasági terület belterületbe vonásáról határozatot hozni és a fejlesztés feltételeiről új a korábbinál lényegesen kedvezőtlenebb Településrendezési Szerződést kötni a tulajdonosokkal.

D) Modern Dorf
Minden korábbi ellenvélemény dacára úgy tűnik, hogy az utolsónak megkezdett Modern Dorf Lakópark készül el leghamarabb.

E) Malomdűlő
Kiabál az a csend ami a Malomdűlő körül van, pedig a háttérben a nyilvánosság kizárásával nagyon sok minden történt.
A Budai Tégla Zrt eladta a volt téglagyár 7 ha-os területét.
Az új tulajdonos kész a Meditopnak átadni területéből azzal a feltétellel, hogy ennek révén a Téglagyári út elején komoly infrastruktúra fejlesztés valósul meg.
Malomdűlő Kft. felajánlotta, hogy 500 millió Ft.-ot fizet és eláll valamennyi követelésétöl, amennyiben az Önkormányzat vállalja, hogy végrehajtja azon kötelezettségeit, ami a bírósági ítélettel megerősített érvényes és hatályos szerződések számára előírnak, és a Téglagyári utat kijelöli teljes hosszában Ipartelepi Bekötőútnak. (Ez az Önkormányzatnak égegyadta világon semmibe nem került volna!!!)
Az Önkormányzat azt a feltételt szabta, hogy erről csak akkor tárgyal, ha Malomdűlő Kft. minden eddigi követeléséről előre lemond.
Mivel erre nem került sor, a háttérben azóta megy az adok-kapok.
Malomdűlő Kft. folytatta az Önkormányzattal szemben indított végrehajtást, amelynek eredményeképpen immár harmadszor szabtak ki 500 ezer Ft. végrehajtási bírságot az Önkormányzatra, valamint ezúttal már fejenként a Polgármesterre és a Képviselőkre is.
Az Önkormányzat ismét megszegve a fennálló szerződéseket visszamenőleg 5 évre több mint 300 milló Ft adót vetett ki Malomdűlő tulajdonosaira.
Másodfokon az adókivetést megsemmisítették és az Önkormányzatot új eljárásra kötelezték.
Az előzményeket tekintve a további háború nem ígér sok jót. Az Önkormányzat még egyszer sem jött ki győztesen az általa többször indított jogi eljárásokból, ugyanakkor Malomdűlő Kft. követelései az idő múlásával egyre megalapozottabbá válnak.

10. Közterületek kezelése

A pár civil kezdeményezésen túl semmilyen fejlődés nem tapasztalható.
A nagy dérrel-dúrral beharangozott több millós kátyúzó gépek raktárban porosodnak; közterületeink, útjaink állapota egy- két kivételtől eltekintve siralmasak.

11. Saját erős fejlesztések

Az előző ciklusban épült több Km út viszonylatában a megépült egy rövid út ???
Mókusvakításként esetleg még idesorolható az idén publicitást kapott “örökerdő” projekt, ami a valóságban annyit tesz, hogy megállapodtak a kezelővel, hogy egy meglévő erdőt tarvágás helyett csak gyéríteni lehet.

12. Külső Településrész

Kaptak négy siralmas hirdető táblát és a választásokra tett hamis ígéretek mellé tovàbbiakat, amelyek megvalósítására Önkormányzatunknak semmi ráhatása nincs.
Ezek beváltása kizárólag attól függ, hogy Vitályos Eszter képviselő asszony ki tudja-e harcolni az általa beígért központi forrásokat, ami azonban tekintettel a költségvetés Covid utáni állapotára közel sem biztos.

13. Közösség építés

A választásokat követő bizakodó hangulat teljesen eltűnt, mára az érdektelenség, az apátia jellemzi leginkább a falu lakóit.
Jellemző, hogy a közmeghallgatásokon lassan már a képviselők sem vesznek részt, aminek korántsem az az oka, hogy a lakosság elégedett és különösen jól tájékozott lenne.

                  Összefoglalás

Az látszik, hogy a választások utáni nagy mellény kezd összemenni, erősen fogy a kezdeti nagy lelkesedés.Az ígéreteknek “átláthatóság, a lakosság bevonása a döntésekbe, üvegzseb, szakértelem” nyomát sem látni.
Polgármesterünk még előadja meséit a rengeteg munkáról – amit szerinte végeznek – de ennek eredményéből vajmi keveset látunk.
Jelenleg úgy áll, ha Hófehérke lenne a Polgármesterünk és a törpék a képviselők akkor sem állnánk sokkal rosszabbul.

Az osztályzatunk így az első félidei önkormányzati tevékenységre:

                   Elégtelen (1).

2022. április 24. ÖPE sk.

Mayer Róbert életútja

Fenti címmel most jelent meg ez a videó, mely Mayer Róbert életútját mutatja be:

Alább közöljük a Windisch László által készített, Akikre büszkék lehetünk riportsorozat negyedik részének írott változatát:

Akikre büszkék lehetünk

Díszpolgárok IV. – MAYER RÓBERT

(Nekrológ egy elhalasztott interjú helyett)

Régóta terveztem a 2019 tavaszán díszpolgárainkról indított, Akikre büszkék lehetünk című riportsorozatom folytatását. Elsőként Meggyesi Jánosról készítettem riportfilmet, majd Galambos Ferenccel sikerült egy élvezetes dokumentumfilm jellegű videót készítenem. A filmszerű beszámolókat egy írás követte Prof. Cornelius Mayerről. Ez utóbbi változat indoka az volt, hogy 2009-ben díszpolgárrá avatott egykori pilisborosjenői polgár a kitelepítéskor hazánk elhagyására kényszerült, ezért a németországi Würzburgban élt.

Mayer Róbertet nem sokkal sorozatom harmadik részének elkészülte után kerestem meg, hogy vele is -mint 2010-ben Pilisborosjenő díszpolgárrá avatottal- elbeszélgethessek falunk múltjáról és arról, hogy itt születettként ő hogyan élte meg Pilisborosjenő legutóbbi évtizedeit. Bár nagyon készséges volt, sajnos nem sikerült közeli időpontot egyeztetnünk, aztán jött a világjárvány és egyre csak halasztódott a találkozó. Díszpolgárainkról szóló sorozatom negyedik részét Mayer Róbert tegnapi halála miatt már nem tudom személyesen vele elkészíteni, így rám maradt a feladat, hogy sajnos már nekrológként ismertessem Robi életútját, már amennyire Nélküle ezt meg tudom tenni.

Mayer Róbert 1937. december 20-án született Pilisborosjenőn. Sváb felmenői a XVII. század vége felé érkeztek falunkba, Pilisborosjenőre. Édesapja Mayer Róbert helyi szikvízgyártó volt. A falut és közvetlen környékét látta el a már akkor is kiváló pilisborosjenői borhoz való minőségi szódával. A Kossuth téren még ma is áll a család háza. Itt volt a szikvízkészítő műhely is.  Robi is ebben a házban nevelkedett. A helyi általános iskolába járt, majd egy budapesti elektrotechnikai szakközépiskolába került. Felsőfokú iskoláit Budapesten végezte el. Tanulmányainak befejezése után a MÁV-nál dolgozott, ahol később vezető beosztású mérnökként tevékenykedett. Kiváló szakember és feltaláló volt. Több szabadalma is volt a MÁV-nál. Sok Pilisborosjenőinek segített a cégnél elhelyezkedni, akik gondos munkával hálálták meg segítségét.

Mayer Róbert, az akkori helyi szokások szerint, már ifjúként bekerült a falu közéletébe. Alapító tagja volt a helyi egyházi kórusnak.

Néhány sor Róbert Pilisborosjenő közösségért folytatott tevékenységéről:

(Részlet Mayer Róbert 2010. június 6-án kelt díszpolgári címére tett javaslatból)

„Érdemei:

Kora fiatalságától kezdve aktívan részt vesz Pilisborosjenő társadalmi életében.

1985-1990-ig az Üröm-Pilisborosjenő közös tanácsában már tanácstagként sikerült falunk érdekeit érvényesítenie.

A rendszerváltás után komoly munkát végzett falunk Ürömtől való elválásának megvalósításában.

1991-ben, jó részt Mayer Róbert ellenállásának, szervezésének köszönhetően meghiúsult az Üröm és Pilisborosjenő között tervezett magasfeszültségű vezeték megépítése. Ezzel óriási környezetszennyezést sikerült megakadályozni.

Önkormányzati képviselőként, bizottsági elnökként ténykedett: 1990-1994-ig, 1998-2002-ig, és 2002-2006-ig.

A Német Kisebbségi Önkormányzat képviselője a megalakulás, 1998-óta, folyamatosan.

2001-óta vezeti a Német Nemzetiségi Dalkört.

Falunk nemzetközi kapcsolatainak ápolásában is kulcsszerepet játszott.”

Valószínű, hogy az Üröm-Pilisborosjenő közös tanácsában szerzett gyakorlata is szerepet játszott abban, hogy 1990-ben a kezdetben még Selmeczi László által vezetett, majd Szegedi Róbert által vezetésre átvett testületben képviselő lett. Nem kis feladatot kapott, a pénzügyi bizottságot vezette. Az akkori önkormányzati pénzügyi lehetőségek igencsak kedvezőtlenek voltak, ezért sok éven át a forráskeresésre kellett összpontosítania. Ebben az időszakban parcellázták ki a Papi földek néven emlegetett önkormányzati területet, mely mostanra már beépült. Ez nagy sikernek számít falunk ingatlanfejlesztési történetében.

2010. augusztus 20-án Pilisborosjenőért végzett áldozatos munkájáért a község önkormányzata (a fent közölt részletet tartalmazó ajánlást elfogadva) Pilisborosjenő Díszpolgára címet adományozott Mayer Róbertnek.

Róbert nyugdíjba vonulása után még nagyobb lendülettel folytatta a közösségért végzett tevékenységét. Lévén német nemzetiségű, elsősorban a Német Önkormányzat munkáját segítette. A Német Dalkörnek a Singkreisnek is aktív tagjai voltak feleségével Évával. Mikor Gergely (Gröschl) György és felesége Mici néni a Német Dalkörből visszavonultak, Mayer Róbertet választotta a dalkör az énekkar vezetésére (2001).

Robi hosszú éveken keresztül vezette a dalkört. Szinte minden helyi és környékbeli rendezvény rendszeres résztvevője volt a Singkreis. Járták az országot, világot. Gyakran jártak Németországban, Ausztriában. Sokszor lehetőség volt arra, hogy támogatóik is velük tartsanak ezeken a túrákon.  Róbert később átadta a stafétabotot Perlinger Györgyinek, aki méltó utódként a mai napig kiválóan vezeti az énekkart.

Robi magánemberként is sokat utazott. Két lánya Kriszti és Gyöngyi az észak amerikai kontinensen él. Sok időt töltöttek együtt a tengerentúlon. Unokái nagyon szerették. Alig várták, hogy újra velük legyen. Bár lehetősége lett volna végleg kint maradni -2013-ban kanadai állampolgárságot kapott- hazája, szülőfaluja iránt érzett honvágya, itt élő családtagjainak, barátainak szeretete mindig hazahozta. A hosszú távollétek alatt szoros kapcsolatot tartott a falunkban élő barátaival, itt élő rokonaival. Amint a modern kor vívmányai lehetőséget adtak a video telefonálásra, élt velük, így, ha nem is személyesen, de láthattuk őt a rendszeres beszélgetések alkalmával. Távollétei alkalmával is várta, kereste a szülőfalujáról szóló híreket. Minden információ érdekelte, ami Pilisborosjenővel volt kapcsolatos. Ilyenkor is napra kész volt a faluban történtekkel kapcsolatosan.

Mayer Róbert nagyon szerette szülőfaluját, családját, barátait, kollégáit és azok is viszonozták érzéseit. Szerelmese volt falunk természeti környezetének és a Pilisborosjenőt körbe ölelő hegyeknek. Különösen a Nagy-Kevélyt szerette, amelyre még idősödve is rendszeresen felsétált.

Sajnos az utóbbi években egészségi állapota romlásnak indult. Kora és betegsége miatt tavaly óta már nem tudott lányaihoz kilátogatni, ők jöttek a nyáron hozzá.

Róbert mindig Pilisborosjenőn és Pilisborosjenőért élt. A Mayer házból a saját két kezével és családja, rokonai, barátai segítségével felépített pilisborosjenői családiházába költözött. Azóta is ott élt.

Mayer Róbertet 2021. október 29-én kora délután érte a halál. Felfoghatatlan, hogy nincs már közöttünk. Igazi jó, nemeslelkű ember volt!

Mayer Róbertet szülőfaluja temetőjében helyezték örök nyugalomra 2021. november 18-án.

Windisch László

Utak? Ahol mi élünk ott…

… nincsenek utak…

Az a kérdés, hogyha Pilisborosjenő JELENLEGI polgármestere, mint a VITÁLYOS ESZTERREL készített közös videóban is kinyilvánította, tisztában van a Fő út végletekig leromlott állapotával, akkor a Budai út ÖNKORMÁNYZATI kezelésben lévő szakaszának lepukkant állapota ellen miért nem tesz valami, mondjuk saját forrásból, saját felindulásból elkövetve.

Ez a kérdés érvényes a település többi, még nem szilárd burkolatú útjainak leaszfaltozásával kapcsolatosan is. Vajon miért várja az önkormányzat, hogy majd “állambácsi” finanszírozza az önkormányzati utak felújítását, építését? Vajon miért nem teremt SAJÁT forrásokat ilyen célra? Jó lenne, ha az önkormányzat “baráti körén” kívüliek számára is érzékelhető, pozitiív fejlemények történnének végre falunkban!

(Foto: a Budai út leglepukkantabb szakasza. A kanyar utáni részek sem sokkal jobbak. Hozzátesszük: a Budai út ezen részének leaszfaltozását ( a Híd utcától a Kossuth térig) az ott élők finanszírozták… Forrás: Google)