Tömöri jelentés

Tömöri jelentés

(163/5)

Kaotikus volt az elmúlt hét… (Ez a beköszönő! Sajnáljuk, hogy a fizetésért meg kell dolgozniuk! Ki gondolta volna!)

Iskola-óvoda:

Újra nyit az iskola (Köszönjük polgármester úr…) óvoda.

A közétkeztetés online felületen lehet megvalósítani. Persze ezzel is volt gond… A kormány hibájából…, (Mert vacakoltak, hogy az összes osztály, vagy csak az alsósok? Végül is csak az alsósok kezdenek hétfőn. Aki befizette a gyermeke jövő heti ebédjét, valószínűleg visszakapja.)

Oltások folytatódnak:

200 oltás adtak be egy hét alatt. Egy részük ismétlő oltás volt. Továbbra is segítenek behívni az embereket.

Pályázat:

Óriási hajrában volt a nagy csapat a közétkeztetési pályázat miatt… …  az alpolgármester úrral (?) (Phúúúú! Nem ez a dolguk?) 72 milliós fejlesztési forrásra pályáznak az óvodai konyha kapcsán. XXI. századi körülmények legyenek a konyhában is (is?).

Az óvodában 9-12-ig (?) nyílt napok vannak… Részletek a honlapon. (Végül kiderül, hogy MA szombaton van!!! Köszönjük, hogy egy nappal előtte szólt…)

Lezárás 1.0: (Konszolidációs pályázat újra töltve?)

Újabb szomorú hír: arra kötelezték (ki?) az önkormányzatot, hogy zárja le az Ezüsthegyi utat. (És meg is teszik! A komplett Ezüsthegyi utat le akarják zárni az autóforgalom elől! Normális? Ki ezért a felelős? Másfél éve ott vannak! Mit nem teljesítettek eddig? Ne kenjék az előző vezetésre a hibáikat! Lett volna idejük a közlekedési hatóság kérését eddig is teljesíteni. Már amennyiben voltak ilyenek, mert eddig nem közölt ilyeneket az önkormányzat…

Állítólag az utcában lakó lőtte lábon magát azzal, hogy bejelentette a hatóság felé, hogy szerinte nincs fennmaradási engedélye az útnak. (Most mehet haza gyalog…)  Ha így van, az önkormányzat erről miért nem tudott? Vagy, ha igen, miért nem lépett? Ki is a hibás, ha van hiba egyáltalán?

Ezen a ponton kiderül: a polgármester a lezárás által a saját felelősségét is igyekezett elhárítani a jövőbeni (?) balesetekkel kapcsolatosan. Akkor miért is ül ott? Másképp nem lehet megoldani csak lezárással? Hogyan fognak az ott élők hazajutni? Ez mellékes, úgy látszik…

Állítólag tavaly megkezdték a felszíni vízelvezetés terveztetését. (Lassan egy éve…) A lassúság oka, az ott lakók kvázi akadékoskodása volt… mondja ezt a falu polgármestere…

Most tervezgetik a felszíni vízelvezetés költségvetését. Forrás jelenleg nincs rá… Amennyiben nem sikerül megoldani az út vízelvezetését, akár az utat is felbonttathatják. (Akkor ideje lenne rákapcsolni polgármester úr!

Addig is a szavazópolgárok figyelmébe ajánljuk az önkormányzat Ezüsthegyi úttal kapcsolatos hozzáállását (is)!

Lezárás 2.0:

A Temető utca vízelvezetésével is baj van! Bár már zajlik a kijavítás. A napokban fogják aszfaltozni a Temetőnél lévő kereszteződést. (Valószínűleg ide fogják levezetni az utcában összegyűlt csapadékot. Hogy aztán onnan hová tűnik el? Nem firtatjuk…)

Falugondnokság:

Tisztítják az átereszeket. Mobil WC-ket helyeztek el itt-ott. Ezek maradnak a levendula szezonban is.  MTI közleményt adtak ki a turisták felé. Volt visszhangja!!   (Szuper! Bevétel?)

Lezárás 3.0:

Készül a sorompó az óvodánál. Csak behajtási engedéllyel hajthatnak majd be, akik behajthatnak.

Bemutatják (utólag) a polgárőröknek a rendőrnek az új forgalomtechnikai tervet. Már meg is rendeltek minden szükséges eszközt… (Akkor minek hallgatják meg őket?)

Kerékpár:

Kerékpárút-terv is elkészült. (Ki látta?) Pályázatra kell, tehát nincs visszaút, az lesz, ami lesz!

Moderdorf:

Megkötötték a településrendezési szerződést. (Gratulálunk! Másfél év kellett ehhez is…)

(Persze…) Az összes ilyen szerződést felül kívánják vizsgálni…

Ez semmi jót nem jelent. A választási kampányban már jeleztük, hogy mire készül a 2097 Egyesület. S lőn! Sajnos nem az első jóslatunk jön be… Szokás szerint konkrét adatokat, helyrajzi számokat nem közöl a (egy) polgármester (?)…

Viszont „hálából” ismét egy kis felelősség visszatolás” tanúi lehetünk. Egész 2012-ig .. Közben nem is tudjuk meg, hogy konkrétan melyik területről cseveg időnként a felelős vezető. Még mindig a Moderndorfról, vagy sem? Szerződést akarnak módosítani MINDENHOL, de ugye azt csak közös megegyezéssel lehet. Sok sikert kívánunk hozzá!

Úgy tudjuk, az előző éra készítette elő a megállapodást…

ÁLLÁS:

ÚJ közterületfelügyelőt keresnek…

Elmaradt köszönetek:

A Kerékpárútfejlesztési kérdőív kitöltőinek…(?) (A kiötlőinek mi pedig gratulálunk, a láthatatlan lakossági megkérdezések láthatatlan eredményei okán…)

Az orvosok felé is köszönetet mond a polgármester. (Mi is!)

Végső következtetés:

Egyre több jele van, hogy az önkormányzat kezd elveszni a feladatok sokszínűségében, mennyiségében, időrendjében… Hol vannak a kampányban „beadott” szakértők? Miért nem segítik a munkát? Vagy, ha igen, miért így segítik?

ÖPE

PÁRBESZÉD HELYETT A TÉNYEK BESZÉLJENEK!

                                               PÁRBESZÉD HELYETT A TÉNYEK BESZÉLJENEK!


Küller János válasza az „Örökölt ügyek lezárása párbeszéddel” – címmel a Pilisborosjenői Hírmondóban megjelent cikkre:

Fenti cikk indító mondata:


  „A bizottsági tagok idejének 90 százalékát még mindig olyan ügyek teszik ki, melyek sürgős beavatkozást igényelnek. Nem kivételek ez alól a cikkben általuk röviden összefoglalt projektek sem.”

KÜLLER JÁNOS: Jó lenne végre felnőniük a feladathoz, és nem kéne a hozzá nem értésüket folyamatosan a múltra mutogatva palástolni!  A felelőtlen döntésekért, az elmúlt ciklusban jól előkészített projektek leállításáért, a variálgatásáért kizárólag a mostani testület a felelős!
Ahogy Bojár Iván az előző ciklusban a településfejlesztési koncepció előkészítése során elmondta: „Egy jól működő település fejlődése organikus egymásra épülő folyamatok halmaza, és nem választási ciklusok önmegvalósító ötletelése.”  

Az önkormányzati gondolkodás alapvetően a folyamatosságról szól! Egy önkormányzat térben és időben is távlatokban kell gondolkozzon; mindig a helyi adottságok, sajátosságok és érdekek figyelembevételével kell döntsön.
Sajnos a maiak másfél év után sem értették meg az önkormányzatiság lényegét, továbbra is zavaros elvek, ad-hoc civil ötletek alapján akarják a falut irányítani.
A választásokat követően folyamatosan “a szekrényekből kibukott csontvázak”-ról meséltek! Érdekes módon a mai napig semmi konkrétum nem látott napvilágot. Nem találtak bizonyítékot semmilyen összefonódásra, korrupcióra, a mai napig tartó hazug, alaptalan mocskolódásért mégsem jutott eddig eszükbe elnézést kérni, sőt önfényező módon megpróbálják elhitetni a lakossággal a rátermettségüket, és csalhatatlanságukat. A kicsit hozzáértők számára már világosan látható, hogy ez az út hova vezet. A többiek majd a saját bőrükön fogják megtapasztalni áldásos tevékenységük eredményét!

A választásokat követően a civil dilettantizmus rányomta bélyegét az Önkormányzat döntéseire.
A Budai Tégla 500 milliós adó elengedése, az átkötő út megfúrása, a szennyvízelvezetés újragondolása hatalmas veszteséget okoztak.
A gyakorlati feladatokban való járatlanságuk azt eredményezték, hogy az iskolai buszmegállót a zebrával másfél év alatt nem sikerült befejezni, a Tücsök utca még ki tudja meddig lesz lezárva, de a közterületek állapota is sokat romlott.

A lelkes civil kezdeményezések, a korábbi nagy tervek is sorra csődöt mondanak: az egynyári közösségi kerteket ellepi a gaz, a patakparton csonkolt fák, a játszótér felújításra vár, lekerült a napirendről a Szedmák ház hasznosítása, a falugondnokság korábban tervezett helyére semmit meg nem oldó turista parkolót alakítottak ki stb.

Legújabban a jegyző arról adott hírt – miután kicsit szapulta az előző ciklus hivatali tevékenységét és  felmagasztalta saját szakmaiságát – hogy a falu vagyonát a folyamatban lévő beruházásokkal egy milliárd forinttal fogják növelni.
A tény azonban az, hogy az MLSZ focipályára, az iskola tornatermére és a bölcsődére is a pályázatokat az előző ciklusban elkészítettük, majd az utóbbi kettőt beadtuk és el is nyertük. A választásokat követően azt mondtam, hogy annak is örülnék, ha képesek lennének az előkészített fejlesztéseket lebonyolítani. A tornaterem esetében – mivel arra semmi ráhatásuk nem volt – nem sikerült semmit elrontani.  
A bölcsőde esetében már elég kétséges a kimenetel. Felelőtlenül és teljesen feleslegesen először a helyét kérdőjelezték meg, majd átterveztették és fedezet nélkül megkétszerezték a kiadásokat. Ezt tetézte visszamondták az eredeti pályázatot kockáztatva, hogy egyáltalán ne legyen bölcsődénk.
Képzelem mit kaptam volna, ha ezeket mi csináltuk volna az előző ciklusban.A VÁRVÖLGY TÉMÁJÁHOZ


„A várvölgyi kárpótlások témája is neuralgikus…” – állapítják meg a cikkben.

*


Dömötörfy Zsolt: „A Várvölgy beépítése kapcsán szerveződött hajdan a civil ellenállásunk, mert egy HÉSZ módosítással az akkori testület 6000 nm²-es parcellákat akart kialakítani beépíthető házhelyekkel. Egy korábbi HÉSZ-ben pedig már ezelőtt is beépítési jogot adtak számos, a Várvölgy felé eső területnek.”

KÜLLER JÁNOS: Már az első 2002-ben elfogadott HÉSZ-ben Üdülő övezetnek lett kijelölve a mai levendulással szembeni terület.
Ezt követően Paksi Imre testülete adott birtokközpont építési lehetőséget a völgyben 10 Ha mezőgazdasági területre.
Ellentétben a hamis állításokkal az előző ciklusban semmilyen építési jogot nem keletkeztettünk, sőt erre a területre előbb változtatási tilalmat rendeltünk el, majd visszavontuk az építési jogokat.

*


DZS: „Tudni kell, hogy az önkormányzat belterületbe vonás esetén, illetve építési jogokért cserébe, telkeket vagy más vagyoni értékű jogokat kell, hogy kapjon.”

KÜLLER JÁNOS: Ismét egy hamis állítás! Nemcsak, hogy nem írja elő jogszabály, hanem kifejezetten tiltja, hogy a Képviselő-testület a belterületbe vonásról anyagi ellenszolgáltatás fejében, ellentételezéseként hozzon döntést.
Az egy teljesen más kérdés, hogy a területfejlesztés megvalósítására és az ezzel megnövekedő önkormányzati feladatok ellátása érdekében a felek Településrendezési Szerződést köthetnek a terhek és feladatok megosztására.  
Ez korábban a belterületbe vont területek tulajdonosaival elvszerűen az ún. 10 %- os szabály alapján történt. A szerződésekben az Önkormányzat megnövekedő ellátási és fenntartási kötelezettségeire
(óvoda, bölcsőde, utak rendben tartása, orvosi ellátás, polgármesteri hivatal stb.) a tulajdonosok 10 % összközműves telket biztosítottak.

*


DZS: „Miközben a fentiek szerint módosítani akarták a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ), még zajlott a hierarchiában magasabb szinten lévő településfejlesztési koncepció megalkotása, ami pedig meg kellett volna, hogy előzze a HÉSZ átalakítását.


KÜLLER JÁNOS: Település fejlesztési koncepciója már 2000-ben volt a településnek, csak bizonyos jogszabályi keretek változása miatt volt szükséges annak az aktualizálása! A HÉSZ pedig az elmúlt 20 év során kb. 15-ször lett módosítva!

*


DZS: „Azt követeltük, hogy állítsák le a HÉSZ alakítási folyamatot, és ebből a tiltakozásból született meg a 2097 Csoport Egyesület.”

KÜLLER JÁNOS: Először is a HÉSZ módosítást korában indította el az Önkormányzat, mint az új koncepciót,  de valótlanság az is, hogy KT bármikor tárgyalt volna, vagy tervezte volna a völgy  beépítését.

A 2097 Csoport Egyesület már akkor – a választásokra készülve – minden lehetséges módon megpróbálta a napi munkát akadályozni, személyemet ellehetetleníteni és minden eszközzel szítani az elégedetlenséget!
Kommunikációs stratégiájuk két alappillére volt, a hazugság a Várvölgy beépítésének szándékáról, valamint, hogy ezen keresztül Sáhó Tibort helyi Mészáros Lőrincnek, az önkormányzati döntések kedvezményezettjeként állítsák be és ezzel személyemet besározzák.
Hiába került napvilágra, hogy a  “mutyi” és az összefonódás személyemmel egy előre megtervezett, jól kifundált választási stratégia része, a hangosabbaknak hittek a választók.
A választáson ugyan  sikerrel jártak,  de most – hogy a felelősség és a feladatok súlya gyenge vállukat nyomja – egyre egyértelműbb, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni vele. Káros és rossz döntések sorozatát hozzák, aminek következtében egyre nehezebb helyzetbe lavírozzák a települést.

*


DZS: „Az ellenállásunk hatására – bár nem ezt kértük – az ottani területeken először építési moratóriumot hirdettek, majd lenullázták az építési jogokat, figyelmen kívül hagyva a várhatóan felmerülő kártérítési igényeket.”

KÜLLER JÁNOS: Ismét egy a valós tényekkel szögesen ellentétes koholmány!
Tény, hogy 20 év alatt az ÜÜ övezet beépítésére a tulajdonosok részéről semmilyen kezdeményezés nem érkezett az Önkormányzat felé, a hatályos jogszabályok szerint ebben az esetben kártérítési igényt a HÉSZ hatálybalépését követően 7 évvel nem lehet érvényesíteni.
Az sem igaz, hogy a mezőgazdasági birtokközpont vonatkozásában az esetleges kártalanítási igényt figyelmen kívül hagyta volna az akkori Önkormányzat. Ezzel ellentétben többször elmondtam, hogy a mezőgazdasági major vonatkozásában ez várható lesz.
 Pont a 2097 Egyesület prominensei és hangadói voltak, akik nem vették ezt figyelembe és folyamatosan követelték, hogy a Várvölgy ne legyen beépíthető.

*


DZS: „Amikor átvettük az önkormányzatot, már folyamatban volt Soltész János tulajdonos pere, melyben decemberre a másodfokon is megítéltek 17 millió forint értékű kártérítést az elvont építési jogokért cserébe, és melyet már ki is kellett fizettünk decemberben. Mivel kötelességünk minden jogi lehetőséggel élni, ezért jogorvoslatra terjesztettük fel az ítéletet a legmagasabb fokra, a Kúriához.”

KÜLLER JÁNOS: Soltész János a HÉSZ-ben mezőgazdasági majornak kijelölt 5 Ha-os terület tulajdonosaként nyújtotta be kártalanítási igényét. Lehetősége lett volna az új testületnek megegyezni a tulajdonossal és egy újabb HÉSZ módosítással visszaadni az építési jogot! Ezt ahogy korábban, úgy most sem akarták! Ehelyett kifizettek 17 milliót.
Két kérdés azért még így is maradt.  Az egyik, ha már fizettek miért fordultak a Kúriához, a másik hogy, hogy van képük még ebben az esetben is visszafelé mutogatni?
Azt írják, hogy nem ilyen lovat akartak, de akkor végül ténylegesen mit is akarnak?

*


DZS: „Ezzel párhuzamosan napirenden van az is, hogy reális áron megvásároljuk a területet, hosszú távon biztosítva a terület beépítetlenségét. Így beépítetlenül ugyanis a Várvölgy kitűnő filmforgatási helyszín, ami pár éves távlatban a kifizetett kártérítés megtérülését vetíti előre.”

KÜLLER JÁNOS: Teljesen felesleges azért megvenni a területet, hogy az ne kerüljön beépítésre.
Először is a beépítés lehetőségét az előző ciklusban megszüntettük.
Másodszor, mi ez a kamu a filmforgatásról, talán az egész völgyet fel akarják vásárolni? Miből?
Egyébként nemhogy ezen a területen, de még a közelében sem forgattak filmet 1968 óta,
Ez megint csak egy nagy blöff!

*


DZS: „Egy másik tulajdonos, Szalai Péter 80 milliós kártérítési igénye esetén – bírósági döntés híján – még több mozgásterünk volt, és úgy döntöttünk, hogy – peren kívüli egyezség keretében – inkább megvesszük a területet 35 millió forintért, amivel egyrészt megmenekülünk egy 80 milliós forintos kártérítéstől, másrészt másfél hektár területtel lesz gazdagabb a falu.”

KÜLLER JÁNOS: Mint Tudjuk Szalai Péter egy ingatlan forgalmazó, bennfentes információkkal olcsón vesz, és drágán ad.  Nincs is ezzel nagy probléma, ha nem a közösség kasszáját akarná most megkurtítani.
Úgy látszik, hogy a választások előtt, alatt végzett tevékenységét most így akarják honorálni. Bemondott 80 milliót, majd megegyeztek 35 millióban! Másfél hektár szántó 5-ös terület valós értéke 7 millió forint, aminek ötszörösét akarják most mondva csinált okokkal kisíbolni az Önkormányzat kasszájából.
Arról nem is beszélve, hogy Szalai úrnak esélye sem lenne a pernyerésre, de így az Önkormányzat azt is kockáztatja, hogy a 8 Ha-os terület többi tulajdonosa is be fogja nyújtani kártalanítási igényét. Kérdem én a többi tulajdonossal szemben is hasonlóan fognak eljárni, mert az nagyon sokba fog kerülni az adófizetőknek.
De érdekesek a számok és az egyéb összefüggések is.
Soltész Jánosnak a lefolytatott kártalanítási eljárás alapján 5 Ha-ra 17 milliót fizettek ki, sőt állításuk szerint a Kúriához fordultak jogorvoslatért.
Ezekután Szalainak önként, dalolva kifizetnek 35 milliót 1,5 Ha-ra???

*


DZS: „Az érintett föld az, ahol tavaly a House Piknik volt, és idén várhatóan ott szervezzük meg a Szelavi fesztivált. A terület hosszútávú felhasználási lehetőségeit pedig a faluval közösen fogjuk kitalálni az idén meginduló településfejlesztési koncepció készítése során.

KÜLLER JÁNOS: Úgy, ahogy eddig intézték a dolgokat, nyilvánosság kizárásával teljes titoktartás mellett?

*


DZS: A beépítés veszélye így elhárult, és a környező földeken nem is áll fenn, mert a földvédelmi törvény szerint a falu átlagnál jobb termőföldek nem vonhatóak ki művelés alól, és az általunk megvásárolt területen kívül a többi mind ilyen. Ezen a településrészen további egy kártérítési igény merült még fel, ennek megoldásán dolgozunk.”

KÜLLER JÁNOS: A földvédelmi törvénynek semmi köze egy területre vonatkozó építési jogokhoz, ez megint egy hamis és félrevezető hivatkozás! Ezen túlmenően – ha ez igaz is lenne – van további 3 Ha. átlag alatti szántó 6-os besorolású terület, ami után még kétszer 35 milliót ki kell majd fizetni.
Az építési jogokat a HÉSZ keletkezteti és ennek a vagyon értékű jognak a megvonása miatt kell kártalanítást fizetni. Az, hogy a művelési ágból egyáltalán ki kell-e vonni a területet és azt a földvédelmi hatóság mikor és milyen feltételekkel engedi, a kártalanítás szempontjából nem releváns.

Ami falunkban a választások óta folyik, az vagyon garázdálkodás, és nem vagyon gazdálkodás!
Egyre többen kételkednek, hogy a 2097 Egyesület Önkormányzata beváltja az ígéretei alapján hozzá fűződő reményeket.Küller János

ENNYIT A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL…

ENNYIT A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL…

Ömlik a tisztítatlan szennyvíz a patakba. Abba a folyóvízbe, amelyből a 2097 Egyesület még a kampányban családi lubickolót akart kreáltatni Küllerékkel… Itt az alkalom! Hozzálehet fogni!

A szennyvízkezelés kérdése különösen hálás téma lehetne egy sötétzöld környezetvédelmes múlttal rendelkező polgármester számára. Valószínűleg ebben az esetben is a meglévő jónál a nem létező jobb megoldást keresi. Addig-addig, amíg elönti a sz..r a telep környékét.

Amióta ez az önkormányzat ténykedik (?) azóta más kérdésekben, melyekhez hozzányúltak is hasonló a végtermék helyzete…

Mindenki számára nyilvánvaló dolgokra hivatkoznak az üzemzavar okait illetően a fenti linken elérhető írásban az önkormányzat részéről. Olyanokra, melyeket csak az nem tud már 20 éve, aki most költözött ide, de annak is illene valami sejtésének lennie a beköltöző tömeg és egy szennyvíztisztító véges kapacitásának összefüggéseiről.

Már megint nem értik a lényeget, de jól beavatkoztak egy fáradságos munkával elindult folyamatba, mely a szennyvízkezelés végleges helyi megoldását biztosítaná. Ezt persze még az előző testület ötlötte ki, tárgyalta le minden szükséges és lehetséges fórumon. Minden engedély megvolt hozzá!  

Ja kérem, ha ennek a testületnek a gyökerei a Paksi féle Nagy Lemondó Csapatig nyúlnak vissza, ne csodálkozzunk! Már abban az időben Paksi úr a telep bővítését (mely korlátozott, véges) preferálta a 2010 előtti Küller elképzeléssel szemben, (mely kvázi korlát nélküli) aminek alapja budapesti bekötés és ezután a szennyvíztelep bezárása volt. Jól abba is maradt minden, mert Paksi a telep bővítésére pályázott nem a budapesti bekötésre…  Ciklusa lejártával lehetett mindent elölről kezdeni…. Mire a terv megvalósulhatott volna, jöttek a 2097 Egyesületes Nagy Csapat ifjú tagjai… folytassuk?

Vajon mi lehet az oka annak, hogy 2019 óta ismét megállt a továbblépés folyamata szennyvízkezelés ügyben? Csak találgatni tudunk?

AZ ÉGETÉSI TILALOM KÖVETKEZMÉNYE:

A lakosság egy kevésbé szabálykövető részénél elfogyott a türelem és úgy döntöttek, nem fognak ki tudja milyen környezetromboló technikával legyártott ágdarálót venni, azt fosszilis energiával előállított árammal üzemeltetni, a környezetet károsító NYLON zsákok megvételével sem akarnak a FÖLDNEK ártani. Még kevésbé akarják a drága élelmiszerekből szervezetük működésére “előállított” energiát az egész semlegesítési folyamatra felhasználni, hanem egyszerűen a természeti környezetben szabadulnak meg tőle.

Az ő szempontjukból igazuk van…

Csak az a kérdés, hogyha mindenki ezt fogja csinálni…?

Tömöri jelentés

Tömöri jelentés

2021-03-26 (péntek) 164/3

Rövid reagálás:

– Nem lesz személyes polgármesteri és képviselői fogadóóra. (és Közmeghallgatás sem…)

Eddig volt? Járvány idején? Nem kell megijedni! Ha valakinek elvonási tünetei lennének a személyes találkozó elmaradása miatt: skyp-on továbbra is cseveghetünk!

*

– Megérkeztek a TURISTÁK parkolási problémáira kidolgozott forgalomtechnikai tervek. Egyeztetés lesz rendőrrel, polgárőrökkel, közterületessel.

A lakossággal nem lesz????

– Ezen a hétvégén baj lehet a parkolással, mert beteg a közterületes és a hivatalban is sokan.

Jobbulást kívánunk mindenkinek!

*

– Bor utca felújítása: a területátadás megtörtént a héten. Hamarosan kezdik. A DMVZRT- re várnak, hogy kicserélje a régi eternit csöveket.

Határidő június 30.

Költség: állami vismajor keret 11 millió

Saját rész: 10%  

(Éppen ideje volt belefogni…)

*

– Temető utca: az utca végén vízelvezetést készítenek. Még nincs használatbavételi engedély az útra. (Mert állítólag a vízelvezetés hiánya miatt nem volt.) Ha nem lesz használatbavételi engedély a pályázati forrást vissza kell fizetni!  (Ismerős ez a rettegtető szöveg…)

Ki lesz a felelős, ha a tökölés miatt vissza kell fizetni a pályázati forrást? Ha volt egyáltalán, miért nem hárították el a felmerült akadályt, miért nem szerezték meg a használatbavételi engedélyt eddig? Másfél éve vezetik (?) a falut. Az előző testület pályázott, nyert, megépítette az utat. A mostaniaknak csak egy használatbavételi engedélyt kéne megszerezni az útra. Ehhez egy egyszerű vízelvezetést kéne kiépíteniük az út alján…  (Ha igaz…) Ehhez nem volt elég másfél év!

Az út persze kiválóan működik, elkészülte óta használatban van! Az egyik legszebb út falunkban.

*

– Jogos dicséret a nyugdíjas klubnak. Húsvét jön. Feldíszítették a tojásfát és a Művház előtt lévő kutat is.

(Hol is van most a Művház?)

*

– Falugondnokság. Papi földek: vérszilvafák metszése. Visszamutogatás. 17 év alatt nem metszette vissza senki… Már másfél éve megtehették volna… A Komlós Tibor (!) vezette falugondnokság… Akkor minek ide falugondnok?

Zöldhulladék szállítással akarták elvitetni a héten a levágott gallyakat. Még most is ott van…

Keresnek, találnak (?) falugondnokot, családsegítőt? Még toboroznak… Ha nincs jelölt miért nincs, ha már van, akkor miért keresnek?

*

– Kátyúfelmérés volt. A jegyzővel…

A jegyzőnek mi köze ehhez? Március végén adnak ki nyílt ajánlattételi felhívást, mikor már kátyúzni kéne… Nem késő?

Mi van a kátyúzó géppel?

Ha kell egy kátyúzó cég, be kell nyúlni a fiókba, hátha kiugrik egy régi „csontváz”, egy alkalmas, akár helyi vállalkozó képében, aki eddig megbízhatóan elvégezte ezt a feladatot… Nem kell túlkeresni…

*

– Idősek: Ürömi ÖNO-val együttműködve segélyhívó karórát adnak időseknek.

Ez az első jele annak, hogy új önkormányzatunknál is képbe kerültek idős lakótársaink. Valószínűleg nem minden idős pilisborosjenői…

Ha már a régi iskolát teljesen feleslegesen átadták a Waldorfnak, melyben egy kiváló idősotthont lehetett volna kialakítani legalább „üveggyöngyöt” kaptak az idősek…

Úgy tudjuk, ez a segélyhívó karóra téma nem újdonság. Már az előző testület is adott ki ilyeneket.

*

– A lazaréti szőlő alatti területről egy igazi környezetvédelmis, teljesen kimerítő tájékoztatást kaptunk a polgármestertől…

Röviden: Tilos cserjét, fát, pockot (sicc!) kivágni azon a területen. Változtatási tilalom van. Eltökéltek ebben a tekintetben. Ha a fene fenét eszik, akkor se lesz ott semmi! Első a környezet!

Pontos helyrajzi adatokat nem kaptunk a területtel kapcsolatban.  Most sem…

*

– Szervezik az oltási időpontokat.

Köszönjük! Különösen a ténylegesen értünk dolgozóknak!

Bónusz: a végén még egészségügyi tanácsokat is kaptunk… Mondjuk, abból sosem árt. Csendben megjegyezzük: szerintünk a háziorvosoknak kéne közleményt kiadni vakcina ügyben! Erre nincs jogosultsága az önkormányzatnak. Orvosaink biztosan nem említenék egyik oltást, még burkoltan sem hátrányosan… Mindenki jobban járna!

*

Ami kimaradt: Várvölgy 35 millió forintos, felesleges, baráti gesztusként végrahajtott önkormányzati megvétele… (Megtörtént! Mínusz 35 millió a köz kasszájából. Mínusz 17 millió kiadás felesleges peresmegállapodás miatt. Összesen 52 millió. Mínusz 500 millió adóbefizetés tavalyi elengedése a BT Zrt-nek.  Lassan tényleg elérjük jegyző által jelzett egy milliárdot, de kiadásban, elmaradt bevételben…)

*

A videóhang továbbra is gyenge, a főhős fáradásával egyre halkuló. A trikó jobb. A színe kevésbé. A lelkesedés kisebb.

És rossz esetben van még hátra 161 pénteki videóüzenet…

ÖPE

Bemondjuk az unalmast!

Ne! Ne tessék örülni… Folytatjuk! Csak már vannak dolgok, amiket nagyon ununk.

A Háború és béke regény oldalainak felülete sem lenne elég a folytonosan visszatérő problémák közlésére, melyek a jelenlegi önkormányzat képbelépése óta próbára teszik a helyi lakosok türelmét.

Ezek egyike, mi is lehetne aktuálisabb, mint a lakosságra ráerőltetett égetési rendelet. Számtalanszor megfogalmaztuk már az ezzel kapcsolatos aggályainkat. Sokszor leírtuk, hogy túlzottnak tartjuk a teljes tiltást. Felhívtuk a figyelmet, hogy a téli időszakban a lakóházak fűtése során kibocsájtott, ellenőrizetlen szennyező anyag, füst sokkal nagyobb mennyiségű és károsabb lehet, mint a növényegészségügyileg is indokolt, ellenőrzött körülmények között végrehajtott kerti hulladék égetés.

Ráadásul a falunkban 1992-ben végrehajtott gázprogramot környezetvédelmi okokkal indokolták. Akkoriban komoly összegbe került a lakóknak a gáz bevezetése és a fűtési rendszer átalakítása. Téli időszakban nem elsősorban a tévesen olcsóbbnak gondolt fafűtés miatt kezd visszatérni a régi levegőminőségi állapot, hanem a „mellékesen” elégetett egyéb, akár súlyosan környezetszennyező hatású anyagok füstté válása miatt is.

Ilyenkor tavasszal nem hobbiból, vagy a kert fűtése céljából égetik el az emberek a levágott nyesedéket, ősszel lehullott avart. A kártevők végleges elpusztítása, gyérítése is csak így valósulhat meg. Darálás, elszállítás esetén csak áthelyeződik a probléma. A szállítás közben is terjedhetnek a károkozók!

Az országos tilalmat nem léptette életbe a kormány a járványügyi helyzet miatt. (Reméljük nem is fogja…) Önkormányzatunk mégis köti az ebet a karóhoz és csak azért is kitart a teljes tilalom mellett. Úgy látszik nincs elég dolga a polgármesternek, ő adhat csak egyszemélyben (minő elegáns…)  engedélyt ilyen tevékenységre, de ő is csak a hónap első péntekjén.

Kérjük, hogy vizsgálják felül a rendeletet! Javasoljuk, hogy legalább a tavaszi időszakban április végéig, és ősszel szeptembertől novemberig, legalább heti egy alkalommal (pénteken?) engedélyezzék a kerti nyesedék elégetését.

Ez a változás akár holnaptól életbe léphetne, hiszen a járványügyi helyzetben a polgármester gyakorolja a testület jogait és akár erről a kérdésről is egyszemélyben dönthetne. Úgy, mint a Budai Tégla adóelengedése, a Szalai féle föld megvétele, a lazaréti változtatási (vételi szándékú?) tilalom és a turista parkoló feletti telek megvásárlása kapcsán és még sok más kisebb nagyobb ügyben megtette.

Ha nem teszi, az égetési tilalom fenntartásával saját magát fogja égetni! Greenpeace ide vagy oda…

Hol káosz van, ott káosz van!

(Ahol nincs, ott ne csinálj!)

Úrrá lenni a káoszon! Írják a Hírmondóban és, ha ott nem lenne elég az önkormányzat weboldalán is.

Ez a megállapítás minimum a becsületsértés kategóriájába tartozik!Az előző jegyző, Dr Szabó József kifogástalan rendben adta le a jegyző hatáskörébe tartozó dokumentumokat, feladatokat, folyamatban lévő ügyeket. Az önkormányzat rendeletei, határozatai, a várható teendők, a függőben lévő ügyek mind-mind átadásra kerültek.

Felelőtlennek tartjuk az ilyen és hasonló visszamutogatásokat! Az ember ilyenkor gyanakodjon, hogy nem-e valamiféle előzetes felelősségelhárításról, mentegetőzésről van- e szó! De! Arról van…Bizony arról!

Szerintünk az természetes, ha egy új feladatot elvállaló személy (jegyző) eleinte nehezen tekinti át a dolgokat. Lassan tud rákapcsolódni a helyi ügyekre, de az már kérdéseket vet fel, ha arra hivatkozik, hogy micsoda zavar volt itt a dokumentumok, ügyek, iratok között, amikor ő idekerült.

Volt már itt olyan jegyző falunkban, még a 90-es években, aki után tényleg hónapokig tartott a dokumentumok rendbetétele. Pedig irattáros volt mielőtt ide került… (Ezt a káoszt renddé tevő jegyzőt a Paksiék “utálták” ki a a hivatalból. Pedig, állítólag mást ígértek neki… Bort, búzát, békességet!)

Igazából a jelenlegi jegyző mérlegét is akkor lehet majd igazán megvonni, ha már valahol máshol “lesz úrrá” a káoszon, nem pedig most amikor az előző jegyzőre, polgármesteri próbálja hárítani kezdeti nehézségeit!

A tavasz 17 pillanata

(1. évad. X-edik rész: A TÉBÉ jelentés)

8 óra 00 perc: TÉBÉ lassan benyit hivatali irodájába. Körbenéz, keresi kedvenc bögréjét. Megvan! Baj nem lehet, majd ebbe kapaszkodom megint a videó felvétel alatt, ha már a mondanivalómba, eredményeimbe nem tudok… 😊

Félretéve az iróniát, valami nagy baj készülődik itt, kishonunkban. Hogy miből gondoljuk ezt? Lassanként válaszra méltatja az önkormányzat az ellenzéket. Persze nem párbeszéd folyik, hanem a polgármester és csapata fel-elkapja a mi web és Facebook oldalainkon szóvá tett témákat és azokra kreál úgy válaszokat, mintha azok a kérdések nekik jutottak volna eszükbe. Az is előfordul, hogy ilyenkor a „népre” hivatkoznak: „Kaptam visszajelzéseket”, „eljutott, hozzánk a lakók azon észrevétele”, „többen jelezték a faluban”… stb. Jellemző, hogy videóit mindig olyan „közérdekű” információkkal kezdi, mint legutóbb is (oltási infók, díszpolgári cím átadása…), melyek fontosak ugyan, de nagy az esély arra, hogy a videó vége felé sorra kerülő lényeges, a falu sorsát döntően befolyásoló témákat már ne hallgassák meg az érdeklődők. Ezáltal Mátyás Király nyomdokaiba lép a főhős, én szóltam is meg nem is! Figyeltetek volna jobban, lettetek volna türelmesebbek…

Mindezt egy, most már rendszeresnek mondható, egyirányú chat-tel követi el Pilisborosjenő polgármestere. Hetente szól népéhez. Az aktuális (többnyire általunk felvetett) kérdésekre válaszol és a végén néhány önkormányzati tervet (mutyit) is bedob a köztudatba, hadd szokják a népek! Olyan szintű az általánosságban megfogalmazott, lyukas info, hogy szinte az összes megállapítást ki kellene egészítenünk. Nem véletlen, hogy írásban még véletlenül sem olvashatjuk a tájékoztatást, nehogy „túl konkrét” legyen, nehogy számonkérhessük a részletek, adatok valódiságát. Ezeket nagyívben kerüli a polgármester.

Növényvédelmi kötelezettség?

Úri megfogalmazás, ha úgy írjuk, TÉBÉ kísérletet sem tesz arra, hogy könnyen azonosíthatók legyenek a földterületek, melyekre az adófizetők pénzét, erőforrásait kívánják költeni. Zavaros indokokkal próbálja elfogadtatni például a Lazareth feletti földterület (hrsz?) változtatási tilalmát (későbbi megvételét?), mondván: permetezni szoktak a gazdák, „meg kell védeni a lakókat a mérgezés veszélyétől”. … Mondja ezt egy volt greenpeace-es aktivista… Persze tudja, hogy ma már olyan szigorúan ellenőrzött az ilyen tevékenység és a „vegyszerek” annyira legyengítettek, hogy szinte semmit nem ér a védekezés, ezért ma már szinte mindenki bio gazdálkodást folytat, de erre hivatkozva zárolja a területet, esetleg később milliókat fizet ki, ki tudja milyen szinten lekötelezetten ezeknek a tulajdonosoknak a köz pénzéből! Ráadásnak közli: az önkormányzatnak élnie kell a növényvédelem jogával.

Várvölgy

A „Várvölgy felé vezető út” mentén lévő földterület megvételét kezdetben még azzal indokolták, hogy meg kell védeni a falut a további terjeszkedéstől. Ők akarják megvédeni a falut, amikor az új közösség nagyrésze betelepült, tehát saját maguktól is meg kellett volna menteniük falunkat… Erről a témáról egy bővebb írást fogunk nemsokára közölni.

Híd a múltból a jövőbe

Az iskolánál építendő híd és „feltáró út” kapcsán felvetett kérdéseinkre válaszul visszamutogatásba fog polgármesterünk: „Már tíz éve bekerült a szerződésekbe, hogy itt híd és út lesz”… Ilyenkor, mikor az önkormányzat valamely támogatójának van előnyös, akár a többségnek nem tetsző szerződése, akkor „benne van a szerződésben”, ha azonban az önkormányzat támogatóinak nem tetsző, nekik hátrányos dolog van benne más szerződésében, akkor pereket indítanak. (Paksi Imre testülete, Malomdűlő per, 2011 ősze… Hat milliós pervesztés!) Most persze „ a szerződésekben garantált jogokat biztosítani kell”…

Kíváncsian várjuk, hogy az út másik vége, a Budai úti, mikor lesz megnyitva. A polgármesteri cáfoló nyilatkozat ellenére (vagy éppen azért) van erre lehetőség.

A polgármester e témában még kifejti még, (MOST MÁR JÓ!) hogy ipari-kereskedelmi övezet van a hídon megközelíthető területen. (Küller idején ezek ördögtől valók voltak…) A fő félrevezetés az, hogy szerinte HELYI vállalkozások kapnak itt elhelyezést. Vajon miképpen próbálja meg a tulajdonosok ezirányú döntéseit befolyásolni a polgármester? Ez itt a kérdés!

Egy újabb izmus: a turizmus

Az aktuális videóban előkerült a turista parkolók ügye is. Mindenki nyugodjon meg, főleg, akik a Budai úton létrehozott parkoló szomszédjai, BŐVÍTIK a telket, hogy MÉG TÖBB autó parkolhasson ott! Megveszik a felette levő telekrészt is. A Falugondnokság (szerintünk Fő úti rendbetétele kapcsán áthelyezendő) hulladékának, építési (?) anyagainak elhelyezését is itt kívánják megoldani. A környéken élők vélemény-kikérésének eredményéről nem szólt a polgármester. Élünk a gyanúval, hogy nem történt ilyen… Arról sem szólt, hogy ez mennyibe kerül NEKÜNK!

Várvölgy újra töltve

A videót, szerinte pozitív hírrel igyekszik „lecsengetni” polgármesterünk: sorompó lesz a Várvölgy felé. Már megint meg leszünk védve, mi a falu lakói (????), ezúttal a csúnya autósok okozta portól, zajtól, ha arra vetemedünk, hogy a turisták tömegében kirándulni indulunk az Egri vár felé. Persze, aki eddig sorompó hiányában behajtott gépjárművel, ezután is befog, de majd engedéllyel dönget el mellettünk. Köszönjük a gondoskodást… (A sorompó indoka: túlterheltek az ellenőrző szervek. Írtuk már: több rendőrt a faluba! Már orvosi praxisból is kettő van, annyian lettünk…)

Hova lett? Lazareth!

Ráadásként egy szuper hír: 36,7 millióért kiépítik a Lazareth közvilágítását. A nyertes cég nevét is közli a polgármester. Hallott valaki arról, hogy kiírták a közbeszerzést? Kik indultak? Ki mennyit ajánlott? Hallott már valaki arról, hogy az önkormányzat egyeségre jutott az összes lazarethi tulajdonossal? Mindenki aláírta az új szerződését? Nem? Mi sem! Akkor miből valósul meg a tényleg sokak által várt közvilágítás. Ja, és az útépítés!

Rend a lelke mindennek

Mindenki a saját portája előtt takarítson! Ez a polgármesteri hivatalra is vonatkozik…

Kíváncsian várjuk az újabb heti TÉBÉ jelentést!

Javaslat: legyen rövidebb a tájékoztató, a lényeges kérdéseket helyezzék előre, kapjon mikrofont a polgármester úr! Lehet, hogy furcsa, de szeretnénk érteni, hogy miről beszél! Nem utolsó sorban: írásban is tegyék közzé a tájákoztatót.

A polgármesteri videótájékoztató itt megtekinthető:

A lehetőségek tárháza 2021

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmagyarnemzet.hu%2Fbelfold%2Fujabb-forrasok-nyilnak-meg-a-videki-magyarorszag-fejlesztesere-9541529%2F%3Ffbclid%3DIwAR32g6czzyZHGXFUV84VybhN1SvueSQZJYQMJ2SlEiHrda6Z-kSaC2LDoEE&h=AT288PaNpI5eCQvqx6VmkjFQV30tmYRpvc6K5MXU2XOSn2JAgRy4APAIJiDe76ErmBwvadd0A3A7DqMIvQmjxKBmOB9OJwmJAeNTdfQpSwAE-IA5rjaCof44seScE7SecgZBIwU_ifd15IZuiN9H&tn=-UK-R&c[0]=AT2qyiIFXGKTUDNyloNgJBhWwEia_iGO6jNHHizDrXuehc8t8zP3lSI7FXPe0PgcdFZs-oaf_TVu-aEIrBsDSo0lYsBILpOSSMWCcvpjw-k_0vSap5BzqR1e1Lveh0GdoxrDkwtaGoOA-aQ_X37HXDuyYVKItic4mYSDgx0YamJi_QlD1g

Fenti linken egy MN cikket olvashatnak, mely a kormány által meghirdetett ÚJABB pályázati özönről ad hír. Ezen pályázatokat az ötezer lélekszám alatti települések számára lesznek elérhetőek.

Érdemes elolvasni és főleg megjegyezni, hogy ezekből önkormányzatunk mennyi forrást tud szerezni és ami lényeges, az elnyert pályázatokat végre is hajtja-e! Ha a bölcsőde pályázatból indulunk ki, az „éhes tulaj” mentalítást nem szeretnénk ismét tetten érni falunk vezetésében. Mit is jelent ez? A legnagyobb veszély még egy-egy családi ház építésénél az, hogy a rendelkezésre álló forrásból, tisztelet a kivételnek, jóval nagyobb, grandiózusabb építmény akar valaki kihozni. („Dézsávű”: Paksi Imre- Óvoda beruházás…) Ennek következménye sokszor a csőd. Hitelfelvétellel ugyan többnyire orvosolható a kezdeti nagy étvágy, de az meg plusz terhet jelent a későbbiek során.

Valami ilyesmi történhetett a pilisborosjenői bölcsőde kapcsán is! Mertek nagyot álmodni! Sikerült! Olyan nagyot álmodtak, hogy az előző, észszerűen gondolkodó, gazdálkodó testület által elnyert forrásból már nem tudják (!) felépíteni a túl nagyra álmodott, újratervezett művet.  Szívből reméljük, hogyha már elrontották, helyrehozzák a dolgot és vagy forráskiegészítést kapunk, vagy az újonnan kiírt pályázatot húzzák rá erre a túlméretezett beruházásra. Tessék mondani, abból ki fog jönni?

Szinte mindenre kiterjed a pályázat. A kulturális intézmények kialakítása, működtetése, utak, hidak építése, felújítása stb.

Gyopáros Alpár a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos úgy véli, a járvány sem okozhat problémát a pályázatokon való indulás és azok végrehajtása terén. Úgy legyen! Kérjük a T. Önkormányzatot, hogy ezentúl szíveskedjék nem a járványra kenni késlekedéseit, hibáit…

Harcra fel T. Önkormányzat! ( „Mi ott leszünk minden kilométer kőnél”…)

Valami ilyesmi történhetett a pilisborosjenői bölcsőde kapcsán is! Mertek nagyot álmodni! Sikerült! Olyan nagyot álmodtak, hogy az előző, észszerűen gondolkodó, gazdálkodó testület által elnyert forrásból már nem tudják (!) felépíteni a túl nagyra álmodott, újratervezett művet.  Szívből reméljük, hogyha már elrontották, helyrehozzák a dolgot és vagy forráskiegészítést kapunk, vagy az újonnan kiírt pályázatot húzzák rá erre a túlméretezett beruházásra. Tessék mondani, abból ki fog jönni?

Szinte mindenre kiterjed a pályázat. A kulturális intézmények kialakítása, működtetése, utak, hidak építése, felújítása stb.

Gyopáros Alpár a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos úgy véli, a járvány sem okozhat problémát a pályázatokon való indulás és azok végrehajtása terén. Úgy legyen! Kérjük a T. Önkormányzatot, hogy ezentúl szíveskedjék nem a járványra kenni késlekedéseit, hibáit…

Harcra fel T. Önkormányzat! ( „Mi ott leszünk minden kilométer kőnél”…)

A Várvölgy visszavág!

A Várvölgy visszavág!

Hosszadalmas “beszélgetést” olvashatnak a legalul közölt linken elérhető írásban az önkormányzat honlapjára tévedők, mely rengeteg felesleges sorral ugyan de egyszer csak kifut a lényegre:

„Ezzel párhuzamosan napirenden van az is, hogy reális áron megvásároljuk a területet, (Várvölgy) hosszú távon biztosítva a terület beépítetlenségét. Így beépítetlenül ugyanis a Várvölgy kitűnő filmforgatási helyszín, ami pár éves távlatban a kifizetett kártérítés megtérülését vetíti előre.” (…)

Vajon milyen újabb, grandiózus terve van ismét a 2097 Egyesületnek és önkormányzatának, vagy az a körül sertepetélőknek a Várvölggyel kapcsolatosan? Vajon milyen forrásból kívánja megvenni azt?

Ez lényeges kérdés, ahogy az is, hogy miért próbálja Dömötörfy képviselő az előző ciklusra visszatolni a Várvölgy problémáját, amikor ugyanebben a bekezdésben kvázi bevallja, hogy ők kezdték el piszkálni az ottani beépítési százalékot. (De nem ilyen lovat akartak…)

Szerintük volt indokolatlan a 3%-os beépítési lehetőség. Követelték, hogy az önkormányzat szüntesse meg ezt a lehetőséget, mondván, ne építsék be falunk közvetlen közelében lévő természeti területet. (Ami egyébként nagyrészt magántulajdonban lévő mezőgazdasági terület)

Kissé sántít a képviselő fentebb idézett álláspontja, ahogy az is, hogy azt állítja, ebből az összefogásból, ami a Várvölgy „megmentése” kapcsán kialakult született meg (sic!) a 2097 Egyesület. Már jóval előtte Községvédők néven futottak be kétes hírű pályát. Csakhogy a választáson erről elfelejtették tájékoztatni a szavazókat. Ahogy arról is, mit műveltek 2002-2006-ig míg hatalmon voltak Pilisborosjenőn. Akkor is Küller János kellett hozzá, hogy a falu ingatlanvagyonát ne tudják a Községvédős képviselők egy magán Kft-be kimenteni! Most is valami hasonló készül?

https://pilisborosjeno.hu/…/orokolt-ugyek-lezarasa…/

Valamikor réges régen egy messzi…