KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS?

(Már megint! tegyük hozzá!)

A NAP TANÁCSA:

Közösséget akarsz építeni?

Hol is kezd? Ne ott, ahol most próbálkozol!

Itt:

ÉPÍTS BÖLCSÖDÉT!

(Mi megépítjük! Elnyert pályázat 2019!)

ÉPÍTS ÓVODÁT!

(Mi építettünk egyet! 2013)

ÉPÍTS JÁTSZÓTERET GYERMEINKNEK!

(Megépítettük, karbantartjuk!)

ÉPÍTS EGÉSZSÉGHÁZAT

(Mi építettünk! 2006-2007)

ÉPÍTS KÖZÖSSÉGI TEREKET!

(Mi építettünk! Tájház!)

ÉPÍTS UTAKAT, JÁRDÁKAT!

(Azt tesszük! Hamarosan bővül a kész, közel 20 út listája!!)

VÉDD A FALUT AZ ELEMI KÁROKTÓL!

(Azt tesszük! Patak rekonstrukció, vízelvezetés megoldása!)

MŰKÖDTESS PROFI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYT!

 (Azt tesszük!)

HA KELL ERŐN FELÜL TÁMOGASD AZ OKTATÁST!

(Úgy teszünk!)

GONDOSKODJ IDŐS, BETEG, ELESETT EMBERTÁRSAIDRÓL!

(Azt tesszük!)

BIZTOSÍTSD A KÖZSÉG RENDJÉT, BIZTONSÁGÁT, A LAKÓK VAGYON és TŰZVÉDELMÉT!

(Biztosítjuk!)

MŰKÖDTESS MEGFELELŐ TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERT!

Mi működtetjük! Olvasd el, menj fel az oldalakra!

MINDENEKELŐTT: GONDOSKODJ BEVÉTELI FORRÁSOKRÓL ÉS CSÖKKENTSD A KIADÁSOKAT, HOGY FENTIEKET MEG TUDD VALÓSÍTANI!

(M I    F EN T I E K E T  T E T T Ü K,   T  E  S  S  Z  Ü  K! F A L U N K É R T ! )

Tehát: ÉPÍTS, ÉPÍTS, ÉPÍTS és akkor nem kell feleslegesen a közösségépítésére lekötni erődet,erőforrásaidat! Egyébként is közösség az van már itt, lassan 400 éve!

(Ha valamit kihagytunk, írd be a programodba!)

A lovaglás művészete

A lovaglás művészete és annak fortélyai

Motto: Nem értek a lovakhoz!

Nagyszerű sport a lovaglás! A gyönyörű méneken -látszólag- repül az ember, olyan könnyűnek tűnik az egész művelet. Ráadásul, jó nagy a „körítés” hozzá, van, akit ez vonz. Először is kell maga a ló, aztán istálló, ellátó szakember (istállófiú) szerszámok, futtató terület, állatorvosi ellátás. Ha versenyeztet az ember, ilyen-olyan nevezési díjak, szállító eszköz, s lehetne még sorolni. Az ember éppen ezért csak akkor fog hozzá ilyen szép, de költséges dolgokhoz, ha egy, van hozzá pénze, kettő, affinitása, három kellő eltökéltsége, négy, előképzi magát, ezért érteni fog a lovakhoz, mikor belekezd.   

Mégis van, aki -mindenféle előélet nélkül- egyszer csak olyan dolgokba fog, melyekhez addig nem igen mutatott sem érdeklődést, sem képességet. Valahogy kipattan az agyából, hogy márpedig én helyi politikus leszek valahol. Munkáját feladja. Elkezdi építeni új jövőjét.

Kiválaszt (ha Ő választja ki…) egy helyes kis falut. Lehetőleg egy nagyváros környékén, hogy azért ne szakadjon el nagyon a régi életterétől. Mert van, ami oda köti még. Vesz egy szép kis házat a kiválasztott faluban. Nem nagyot! Az hivalkodó lenne! Lehetőleg nem eldugott helyen. Ha lehet a faluközpontban, vagy annak közelében. Így több helyi illetőségű, potenciális választópolgárral találkozhat nap mint nap. Beköltözése után, már az első hónapokban belép mindenféle helyi egyesületbe, amely felveszi. Ha nem, akkor alakít egyet, kettőt, az felveszi. Persze létrehoz mindenféle egyéb propaganda terméket. Él a modern eszközökkel. Facebook csoportot, weboldalt, helyi újságot hoz létre. Aktivista képességeit kihasználva szervez mindenféle akciókat. Szemétszedés, faültetés, stb. Látszólag a falu megmentőjeként lép fel minden fórumon. Tudja, ezt sokan szeretik. Főleg az újak, akik nem tudják, hogy ott egyáltalán nem kell megmenteni a falut! (Maximum Tőle! De ezt még nem tudják. Majd megtudják…) Lapjában megkísérli magához édesgetni a régen ott élőket, s persze az újakról sem feledkezik el!  Megpróbálja elhitetni magáról, hogy nagyon érdekli a falu múltja és a régen ott élők történelme. Csak egyről felejtkezik el végig, hogy arra is képezze magát, ami a célja, a falu vezetésére! Hát majd beletanulok! -gondolhatja.

Szóval, mikor ezeket a szükséges dolgokat mind felépítette indul a mandula! A faluban eltöltött röpke időszak alatt megismert hozzá hasonló gondolkodásúakból képviselőcsapatot alakít, s közhírré teszi én leszek a polgármesteretek! (Ez kritikus pillanat! Sokak kegyéből kiesik. Ja ezért csinált mindent?!)

Hogy nehogy egyedül kelljen elvinnie a balhét, ha felsül, lesz kire kennie. Erre is jók az általa nagyon meghirdetett „több hatalmat a népnek”, „vonjuk be az embereket is”, „ne szülessenek döntések az emberek megkérdezése nélkül” használt szlogenjei. Ti döntöttek így!- mondhatja majd.

A siker elmaradása esetén, vagy ha rájön, hogy nagyobb baja is lehet belőle, visszatér a városba, ahol újra a régi életét kezdi élni. Egy ólmos téli hajnalon kipattan fejéből bukásának oka: Ja! Nem értek a lovakhoz!

Hát ez az!

(Akinek nem inge, ne vegye magára!)

Küller János írásai

Kedves Pilisborosjenőiek! Ebben a bejegyzésben Küller János Pilisborosjenő polgármesterének a közelmúltban megfogalmazott írásait olvashatják.

A sok munka meghozta gyümölcsét!

Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosokat, hogy többszöri nekifutás után a bölcsőde pályázatunk a Kormány tájékoztatása szerint pozitív elbírálásban részesült, ezáltal az Önkormányzat elnyert 199 996 e Ft támogatást a bölcsőde megvalósítására.
A bölcsőde kijelölt területe az új Óvoda mellett található, melynek a belterületbe vonása és a Földhivatali ügyintézése párhuzamosan folyt a pályázattal. A beruházással kapcsolatos sokrétű, szerteágazó feladatok célegyenesbe értek, de az Önkormányzatnak nagyon sok feladata, számos teendője lesz még ezzel kapcsolatban.
A Támogatási szerződés aláírását követően megindul a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. Reményeink szerint a jövő év első felében a beruházás is megkezdődhet és így a 2021/2022-es nevelési évet már az új Önkormányzati bölcsődében kezdhetik meg a gyermekek.

2019. július 23. Küller János polgármester

Ne vakítsuk a mókusokat!

” A cél egy olyan fejlesztési stratégia megvalósítása, amely a közösségi vagyon és értékek védelmét és a fejlesztési források bővítését egyszerre igyekszik megvalósítani.”
„ De az erőforrások egyik része itt él a faluban, és szakértelmével jelentősen hozzá tud járulni a fejlesztéshez” „Én azt látom, hogy itt kitűnő gazdasági, pénzügyi, műszaki szakemberek laknak, akik szívesen vennének részt a közösségi tervezésben,”

A lehetséges jövőkép és a település arculatát meghatározó összejöveteleken 2017-ben zömében a 2097 községvédő csoport tagjai vettek részt, és amely fórum lehetőséget biztosított volna, mindazon vélemények megfogalmazására mely most a választási kampány ígéret dömpingjében újra előkerül. (ld fenti idézetek) Ha akkor és ott ezek a szakemberek képtelenek voltak a falu számára valóságos gazdasági mozgásteret meghatározni, akkor most mennyivel felkészültebbek? 
Figyelmükbe ajánlom az összejövetelek eredményét lezáró megállapítások részletét:
(A “lehetséges” jövő meghatározásától remélt reális, kompromisszumos és konszenzusos állapot felé sajnos nem is sikerült érdemi lépést tenni. E kudarchoz hozzájárult a környező falvakhoz hasonlóan itt is huzamos ideje, határozott jogi feltételek között több szereplő részéről zajló ingatlanfejlesztésekkel szemben a jövőképalkotásban résztvevő aktív csoport totális elutasítása, a meglévő jogi és gazdasági realitások részükről szükséges józan fölismerésének, azokkal kapcsolatos kompromisszumok keresésének hiánya. Hiszen egyértelmű volt, a hipotetikus szellemi kalandozások után végül mégiscsak a kész adott helyzet szabja meg a tényleges alkotó gondolkozás kereteit. Nincs más széles körű társadalmi elfogadottsággal rendelkező legitim perspektíva. A jövőképalkotásban aktív, fizikai értelemben jól behatárolható csoport tagjainak érdekegyezései azonban sajnos egypólusú, egyes kérdésekben valóságelemeket kizáró megállapításokhoz vezettek. Ez aztán minden későbbi alkotó kiegyezést megelőlegező korlátként mutatkozott meg. Szakértelem és akarat híján csupán a jövőképalkotó kollektív folyamat blokkolását vonta maga után, érdemi és működőképes megoldást nem tudott felmutatni. 
A jelenlévők részéről, sem egyéntől, sem csoportmunkák során nem jött egyetlen olyan gazdasági elképzelés, amely kitörést kínálna a falu számára. Maradt pusztán a realitások elutasítása, a tényleges lehetőségek, a falu számára valóságos gazdasági mozgásteret biztosító létező programelemek elvi kizárása, mindennemű alternatív javaslat felmutatása nélkül.)

2019. július 11.                                             Küller János  polgármester

Felszíni vízelvezetés és patakmeder rendezés

Amikor számon kérik a szakmaiságot,és megpróbálják egy diploma munkával összehasonlítani azt a koncepciót, ami megkérdőjelezi a vízrendezéssel és a patakmeder rendezéssel kapcsolatos lépéseket. Most “csak” Dr Szalma Elemér referenciáit mutatom be, ami valószínűleg eléri azt a szakmai szintet amit a 2097 kve. által szorgalmazott diplomamunka tartalmaz.  

A témával kapcsolatos szakértő referenciái: ( Kattintson ide)

És akkor a szakvélemény: (Kattintson ide)

2019. 07. 08. Küller János polgármester

És a munka folytatódik!

2019.június 20-án az átlagosnál nagyobb mennyiségű és intenzitású „égi áldás-ban” részesült településünk. Az ilyen esetekben szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtettem. A védelmi határozatot és a II. fokú védekezési készültséget elrendeltem. Köszönet a sok önkéntes segítő kéznek, hogy még aznap este a frekventált területeken sikerült a helyzetet normalizálni. A katasztrófa védelmi igazgatósággal a tegnapi nap folyamán július 3-án bejárást tartottunk, azok tényét rögzítettük.
A védelmi intézkedéseken túl a tényleges károk felmérése és a kárigény bejelentése is megtörtént. Egy újabb szemlét követően (mely az elkövetkező két héten belül megtörténik) kerülhet elfogadásra a kárbejelentésünk. Ezt követően lesz lehetőségünk a tényleges és végleges helyreállítást megkezdeni. Addig is szíves türelmüket kérjük, és ügyeljünk egymásra, értékeinkre.   ( Kattintson ide a dokumentumokért)

2019. 07.04.                                                    Küller János polgármester

A történelmi hűség kedvéért!

A 2097 községvédő csoport tagjait jelentősen aggasztja a településen történő fejlesztési területek beépíthetősége, valamint az ezzel kapcsolatos infrastruktúrával történő ellátása, olyan hangulatot próbálnak folyamatosan gerjeszteni mintha a szerintük fennálló probléma csakis az én személyemhez illetve a most regnáló testület aktív tagjaihoz lenne köthető. A lenti táblázat jól mutatja, hogy mikor és milyen folyamat kezdődött a területek hasznosításával kapcsolatban. Mi az ezzel kapcsolatos feladatok teljesítését örököltük. Azonban azokon a területeken ahol ez valamilyen szinten még lehetséges, megpróbálunk a település érdekében jelentősen jobb megállapodásokat kötni. Úgy néz ki, hogy ez egyesek szemében elítélendő. A másik út a megkötött megállapodások egyoldalú felbontása lett volna, melynek következtében a tulajdonosok részéről jelentős nagyságrendű kártérítési igény jelentkezne. Mielőtt ítélkeznél, ismerd meg a tényeket!

2019. június 14.                                 Küller János polgármester

A teljesség igénye nélkül

Küller János és az Őt támogató képviselők eredményei (2014-2019)

Műszaki:

Tizenhat út építése, felújítása, újjáépítése, járdák megépítése, vízelvezetés kialakítása ( Lista elérése)

A Budai út külső és belterületi részének állam általi felújításának kiharcolása, közreműködés a munkálatokban

Az Iskola áthelyezése. Ennek kapcsán előzetesen megépült: új buszváró, új buszöblök, új tornapálya, 750 méter hosszú, széles járda. Parkosítottak, a zöld felületet növelték, parkolót alakítottak ki. Konyhai eszközöket, berendezési tárgyakat cseréltek le, illetve újítottak fel. ( Kattintson ide)

Patak meder rekonstrukció

Tornaterem építés: sikeres pályázat (az állami közbeszerzés lezárultával indulhat az építkezés)

Elemi csapás esetén az alapvető károkat lehető legrövidebb időn belül elhárították

Intézmények zavartalan fenntartása, működtetése

Szociális:

Idősek gondozása

Gyermek és családvédelmi rendszer működtetése, óvodaüzemeltetés-fenntartás, ELNYERT BÖLCSŐDE PÁLYÁZAT (2019)!!!!

Szociális és egyéb segélyek kiutalása a rászorultak részére

Szociális bérlakások fenntartása

Szociális tűzifajuttatás

Társadalmi:

Társadalmi és civil szervezetek, egyesületek folyamatos támogatása

Egyesületek programjainak, rendezvényeinek anyagi, erkölcsi, teremhasználati támogatása

A régi Iskolában a köz számára fontos pilisborosjenői társadalmi és civil szervezetek kaptak elhelyezést (Baba mama Klub, Református Egyház, Jótékonysági Bolt, stb.)

Nyilvánosság:

Nyomtatott, színes Hírmondó újság, Hírmondó weboldal (Link) , önkormányzati honlap ad tájékoztatást falunk dolgairól

Kultúra

Művelődési Ház, Könyvtár fenntartása, programok, rendezvények támogatása

Művészeti alapítványok támogatása

Pilisborosjenői Művészeti díj alapítása, átadása

Társadalmi:

Játszótér karbantartására, felújítására szervezett akciók, azokban való aktív munkavégzés. Buszmegálló felújításban részvétel, támogatás. Faültetési pályázatban való közreműködés. Fórumok tartása a Hész és az Arculati Kézikönyv kapcsán. Közmeghallgatások, Lakossági Fórumok megtartása, s azokon részletes tájékoztató tartása a polgármester részéről.

Mindezek mellett:

A fejlesztési területekkel kapcsolatos problémák megoldásának folyamatos keresése, tárgyalások folytatása, perekben, eljárásokban való kényszerű részvétel. Törekvés az ügyek végleges, a falu javára szolgáló lezárására.

Állítólag…

Állítólag a Nagyon a Hatalmat Megszerezni Akarók jól belenyúltak a dologba, de hát már az újságjuk is lehozta, nincs mit tenni. Most már a T.B. nevű embernek kell indulnia polgármester jelöltként Pilisborosjenőn, ha a fene, fenét eszik is! Mert eddig úgy nézett ki, hogy a nagyobbik kormánypárt támogatottjaiként tisztelhetjük Őket ( 2010-ben, a kampány elején a Paksiékról is sokan ezt hitték…) , de valamiért ÁLLÍTÓLAG váltottak. Csak, hát a rossz lóra ültek, úgy néz ki! Lehet, hogy MOMENTUM-uk sem lesz így a választáson, ha erre rájönnek a választók!

Állítólag, ha a Küller lesz megint a polgármester, akkor nem a SOROS trónkövetelő lesz az…

Állítólag új helyszínen gyűlik az éji vad a vekni szagra falunkban. Most a Budai úton a Posta melletti, egykor jobb sorsot megélt házikóban röffennek össze falunk megszerzését tervező “CIVILEK”. Az ŐSI helyszínek: 2002-ben a Vincellér utcai nádfedeles ház, 2010-ben a Kossuth téri szép kerítéses ház, most meg, talán az összes eddigiek közül a legkellemesebb kuckó a Postánál, ahol még finom cuccokat is lehet ropogtatni a nagy világmegváltó tervek mellé. Tán még egy két fröccs, sör is lecsúszik ilyenkor. ( Valamiért Hofi jut eszembe: a Pupák Pék pókja)

Állítólag hamarosan színt vallanak a trónkövetelők. Milyen színt? Lilát…

Kultúra

József Attila: Születésnapomra

Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény
csecse
becse:

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény
legény.

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.

Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,
a hont
kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:

„Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” –
gagyog
s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj –

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!

1937. április 11.

Szóró a szóró a…

Egy 2019-es VÁLASZTÁSI szórólap akadt a kezembe a minap. Pár hónapja találtam a postaládámban, valahogy most előkerült a fiók mélyéről.

Szép, meleg színben, lilában pompázik a belső oldal… Direkt nem írom le, melyik „Csapaté” (PÉPÉ). Nem akarok ingyen reklámot csinálni nekik! Csak annyit: két képviselőjük ül a jelenlegi testületben…

Nagy vonalakban a szórólap tartalmából:

Őszinte vagyok, leszek!

Nem fogok hazudni, ígérem!

Azt ígérem, hogy nem ígérek semmit!

Nem oldok meg semmit azonnal, mert nem lehet azonnal megoldani!

Nem fogom rögtön az oktatási, egészségügyi, szociális dolgokat orvosolni

Nem akadályozom a betelepülést Jenőre!

DE

mégis ígérem: (?)

Az ADÓKAT, átgondoltan költöm el (a lakosság igényei szerint! Akkor mit kell átgondolni?)

Az ADÓKAT csökkentem (Ha csökkenti, nincs mit elkölteni… Mi lesz lakossági igényekkel?)

Utak: épültek, de nem úgy, ahogy. Majd én úgy építek! (Akkor miből, ha nincs adó?)

Átlátható (ügyfélbarát?) önkormányzatot működtetek! (Úti laput minden hivatali dolgozónak!)

Remek ez a falu! Szépüljön! (Eddig az Egyesület szépítő tevékenysége: nulla)

A Bécsi útiaknak MINDENT! ( Lejárt lemez! Szerintem az ottaniak is unják már!)

Normalizálom a kapcsolatokat a környék településeivel (Mert most nem normálisak? Lásd: Ürömmel való felhőtlen egyeztetések a Budai út felújítása kapcsán. )

Összefogást! Községből, közösséget! ( Ezt a Paksi Csapat már 2010-ben elsütötte… Sikerült is nekik MEGCSINÁLNI…)

( És itt jön a LÉNYEG!)

CIVIL BEFOLYÁST A FALUBAN! ( Magyarán: Ne a választásokon többséget szerzett polgármester, képviselők vezessék a falut!)

Hab a tortán:

Várjuk a segítőket! ( Sietünk! )

…………………………………………………………………………………………………………………

Hozzáfűzések:

Mennyivel könnyebb a Külleréknek! Csak az eredményeket kell felsorolniuk….

A 2097 helyében sem lennék! Ha ők nyernek ősszel a Küller Összest meg kell csinálniuk! Különben jönnek a szokásos perek… ( Nem szoktak nyerni!)

Az a nagy kérdés…

A Nagy Kérdés

Az a Nagy Kérdés, hogy milyen legyen falunk? Igen, Nagy Kérdés! Tavaly még a Küller János polgármester által meghirdetett Fórumsorozat résztvevőinek egy része amellett kardoskodott, hogy „Borosjenő” legyen olyan, mint régen.  Ne jöjjön ide senki! (Ők már itt vannak…) Ne legyen idegenforgalom, vagy, ha van, ne jöjjenek ide sokan.

Út a Várvölgy felé

A „Várvölgyben” csak a pockok tenyésszenek, meg a gabona. (Majdnem 100 millióba került a falunak…) Többen viszont éppen a turizmus fejlesztését forszírozták. Most pedig mi van? Azok, akik nagy elánnal kiáltottak a régi faluért, most ingyenes reklámmal és ki tudja, még milyen módon támogatják az ezen a linken olvasható http://pbjhirmondo.hu/app/hu/paragraph/render/3087 levélben leírt zajkeltő tevékenységet. Érdekes! Persze a támogatásért támogatás jár…

Hozzászólás fenti témához

Ha már közösség teremtésről beszélnek a 2097 lapjában (már megint… négy ötévente előjön ez a téma), azok érdekeit is figyelembe kéne venniük, akik a nyugalomért költöztek ki a városból ide, hozzánk. Ahogy mi is!

Pilisborosjenő egyik beépülő része
Pilisborosjenő beépülő részei

Pont Őket, a még ismerethiányos „újakat” célozza meg keményen az irányítószámos csapat a jelek szerint, hogy majd közösséget csinál belőlük. Hát így nehéz lesz… Úgy látjuk, szívesen térítenek, térítenének át magukhoz az itt született, vagy régebben itt élő feledékenyebb lakókból is. Valószínűleg a politikai előnyszerzés miatt keresik a svábok és régóta itt élők kegyeit mikor weboldalukon, lapjukban szerepeltetik őket. Ugye az a kérdés, hogy milyen lesz Falunk? Na, most ha itt már van egy közösség, és mindig is volt, akkor egy másik közösséget, ha az itteni nem akar az új közösség tagja lenni, csak a régi ellenében lehet, ha lehet megvalósítani, megszervezni. Ez semmi jót nem hozhat, szerintünk, ha hatalomra kerülnek ősszel, ha nem!

És hamarosan… választások

Úgy hírlik nagy önbizalommal készülnek az őszi önkormányzati választásra a jelöltek. Többen meghirdették már különféle felületeken, attól függően, kinek mit bír a pénztárcája, hogy Ők bizony a legrátermettebbek. Vannak, akik minden követ megmozgatnak, hogy átvegyék falunk irányítását. Programról egyelőre nem nagyon hallani. Biztos van, csak még korai (?) nyilvánosságra hozni. Van, akiről folynak a találgatások, hogy indul, nem indul. Egyszer csak megtudjuk…

Ezen honlapon igyekszünk emlékeztetni a tisztelt Választópolgárokat az elmúlt majdnem harminc év keserű tapasztalataira, arra, hogy döntéseinknek volt már hosszú évekig tartó, igencsak negatív hatása. Remélhetőleg nem lépünk kétszer ugyanabba a folyóba! Igaz, egyszer már megtörtént…