TÉNYEK

Fontos részletek Küller János, Pilisborosjenő polgármesterének a 2019. május 3-i Közmeghallgatáson elmondott tájékoztatójából:

Szeretnék idézni egy 2012-es októberi Hírmondóból. Az akkori Polgármester, Paksi úr így nyilatkozott: „Az adóbevételek csúszása mellé, már első félévben párosult a falugondnok Kft előirányzatot meghaladó költség felhasználása és e kettős hatás révén alakult ki a pénzügy mélypont. Ez a mélypont gyakorlatilag odáig vezetett, hogy 2013-ban csődközeli állapotban volt az önkormányzat. Az előbbi két ok miatt kialakult pénzügyi szükségállapot kényszerű intézkedéseket követelt. A felismerés, hogy az eddigi költési ütem tovább nem tartható, a képviselőtestületben elindított egy felelőst kereső folyamatot, melynek során a polgármestert támadták, mint mindenért felelőssé tehető személyt. A történtek után a képviselők egy kivételével sorra lemondtak indoklásul személyes együttműködési problémákra hivatkozva. A pénzügyi helyzet stabilitására vonatkozóan érdemi javaslatot nem adtak.” Ez 2012-ben volt, mikor tudjuk, hogy a 2010-ben megválasztott képviselők jelentős része lemondott. Majd az én csapatomból 2010-ben induló képviselők kerültek sorra, mivel egyesével mondtak le. Majd folytatja Paksi úr: „Az új képviselőtestület megörökölt egy helyzetet, amire nem lesz könnyű és népszerű feladat megoldást találni. Hosszabb távon az éves adó politikánkat és a költségvetésünket úgy kell összeállítani, hogy a működési bevételeink fedezni tudják a működési kiadásokat.” Ez volt 2012-ben a helyzet… 

Folytatás-1:

Az újonnan, akkor a testületben került képviselők olyan, előtte már több cikluson át munkálkodott és hozzáértő képviselők voltak, akik fel merték vállalni azt a helyzetet 2013-ban. Megtették azokat az elkerülhetetlen lépéseket, melyek végül is a falu csőd helyzetét megakadályozták. Ezt csak azért szerettem volna előzetesen elmondani, mert itt, ebben a ciklusban nagyon sokszor, nagyon sok fórumon elhangzott, hogy a „Küller megemelte az adókat”, „a Küller az adókkal játszik” és elviselhetetlenül magas adókat vet ki a településre. A probléma 2010-ben kezdődött! A legnagyobb baj az, hogy mielőtt ez az írás megszületett Paksi úr részéről, én levélben tájékoztattam a lakosságot, hogyha ezt a politikát folytatják akkor ez vagy csőd helyzetet eredményez vagy adóemelést. Tehát nem igaz, hogy nem tudták előre, hogy mi fog bekövetkezni! Ráadásul, felelőtlenül a megörökölt forrást másfél év alatt elköltötték!

A 2012-es 13-as évet követőleg a képviselő testületnek valóban csak annyi lehetősége és ereje volt, hogy a csőd helyzetet megszüntessék. Egyensúlyi állapotot tudtak felállítani az adóemeléssel, viszont érdemi fejlesztésekre már nem futotta, mert az anyagi források hiánya ezt nem tette lehetővé.

Folytatás-2:

Ezek után került sor a 2014 es választásokra, ahol tulajdonképpen ezzel a csapattal jutottam be, mint polgármester és még csapatom három tagja. Felmérve azt a helyzetet, ami örökségként ránk maradt 2014 ben, ezért mindjárt az első intézkedések egyike az volt, ha az adó mértékét nagy mértékben nem is tudjuk csökkenteni, de építsünk be jelentős kedvezményeket a helyben lakók részére. Ezeket mindenki igénybe tudta venni és ma élhetnek ezekkel a lehetőségekkel az adózók. Sokszor elhangzik ez a szlogen „Pilisborosjenőn van a térségben a legmagasabb adó!” A helyzet valójában egy kicsit olyan, mint amikor az üzletben ki van rakva, hogy blúz ennyiért, majd át van húzva az eredeti ár és ráírják, hogy leárazás 50%-ra. Körülbelül itt tartunk. Van egy magas adó alapunk, viszont ebből a helyben lakók 50%-os kedvezményt kapnak. Tehát az 1.000,- Ft/ négyzetméter az igazából csak 500,- Ft/ négyzetméter. És ha nyugdíjas valaki, akkor még további kedvezményeket kap! Egészen lemegy 200,- Ft/ négyzetméterig. Ugyanakkor próbáltuk az adózók körét is kiterjeszteni, amit egyébként Paksi is szeretett volna, csak egyszerűen nem jött neki össze.

Az adózók körének kiterjesztése az jelenti, hogy azok vállalkozók, illetve azon adózók, akik eddig nem adóznak a településen, azok is adóalannyá váljanak. Sajnos ez a munka ez nem olyan, hogy gombnyomásra, máról-holnapra megtörténik. Rengeteg adminisztrációs feladat van. Ennek a folyamatnak még jelen pillanatban is részesei vagyunk. Nem mondhatom azt, hogy százszázalékos az adó feldolgozottságunk, de igyekszünk száz százszázalékossá tenni. Rengeteg az ingatlan tulajdonosváltás. Az adóhatóság ezt sokkal jobban el tudja mondani, mint én. Felvetődött több fórumon problémaként az adó kintlévőségek behajtása. Ha jól emlékszem, olyan 180 millió Ft-os összeget prognosztizált vagy számított ki a Községvédő Egyesület prominense. Lehet, hogy ez a szám igaz, vagy közel igaz a szám. Viszont azt tudni kell ebből a szempontból, hogy a magán adózók szinte nyolcvan, kilencven százaléka teljesíti adókötelezettségét. A kintlévőségek néhány olyan vállalkozói körből adódnak össze, amelyek az adó rendeletünket több fórumon és formában is megpróbálták ellehetetleníteni. Igazából azt szerették volna bebizonyítani, hogy a rájuk kivetett adó az fiskális jellegű adó, illetve az adójogszabály feltételeinek nem felel meg. Ez a folyamat egészen múlt hónap közepéig zajlott. Több bírósági tárgyalás, egyeztetés után Közigazgatási Hivatal, Kormányhivatal, tehát mindenki, aki szereplője volt ennek a történetnek az beleszólt. Végül is, jelen pillanatban ott állunk, hogy ezen kintlévőségek java részét a bíróság megállapította. Úgy döntött, hogy az adó rendeletünk teljes mértékben rendben van és lehetőség van az önkormányzat részéről az adó behajtására. Ezek után a vállalkozók csoportja tárgyalásokat kezdeményezett. Ezek jelen pillanatban is folynak. Mondtam, hogy sok mindenben meg tudunk állapodni, viszont az adó mértékétől nem tudunk eltekinteni, úgyhogy az a kintlévőség ebben a formában igaz is, de megtettük a lépéseket, hogy behajtásra kerülhessenek.

Ahhoz, hogy a működés finanszírozásán túl beruházásokat lehessen indítani és eszközölni, a település problémáit orvosolni tudjuk és a településen még megoldandó feladatokat el lehessen végezni, nem hiszem mindenki tudja, nagyságrendileg olyan öt-hétmilliárd forint szükséges. Most jelen pillanatban. Az idő múlásával ez valószínű több lesz! Egy öt-hét milliárdos beruházást ez a település egyik napról a másikra nem tud elvégezni. Már csak azért se, mert így a pályázati forrásokkal, különböző pénzügyi lehetőségek bevonásával is csak közel 1,5 milliárdos a költségvetésünk. De ez tokkal vonóval! Ebben a gyerek étkeztetéstől a bölcsődei ellátásig, a közvilágításig, hóeltakarításig minden benne van. Tehát ebben jelentős működési költség van. Amit lehetett ebből, az elmúlt négy évben, azt megpróbáltuk a település fejlesztésére, útjainak, közműveink állapotának javítására fordítani. Ma már úgy ítélem meg, hogy ennek van e némi látszata, bár közel sem vagyunk elégedettek. Pénzügyi kereteink és lehetőségeink jelen pillanatban ennyit tettek lehetővé.

Folytatás-3:

Sokan “féltenek” minket, többek között engem, hogy döntéseink ellehetetlenítik a települést és adósságba kergetjük a települést és tönkre tesszük. Itt megint egy picit a történelemben szeretnék visszatekinteni. Sokunkban van néha egy dezsavű érzés. hogy ez már megtörtént velem!

Most ugyanezt érzem a támadások kapcsán, azt,  hogy ez már megtörtént velem. és tényleg megtörtént velem 2001 nyarán. És akkor most szeretnék ismét felolvasni valamit:

„Felhívás! Pilisborosjenői polgárok! Veszélyben a falunk! Az óvoda mennyezete részben leszakadt, az iskola csatornája eldugult, négy tanterem hiányzik, a pincék vízben állnak, nincs Egészségház, rosszak az utak, túlterhelt a csatornahálózat, megoldatlan a felszíni vízlevezetés. Az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy az önkormányzat képtelen a bajok orvoslására. A régi iskoláért kapott 30 millió Ft egy részét felélte, nincs meg a céltartalék az iskola pályázatra. A rossz döntések következtében 37 millió forint ÁFA tartozást halmozott fel. Több tíz millió forint kintlévőséget képtelen behajtani. Két év alatt a tervezett költségvetésének több mint dupláját, évi mintegy 60 millió forintot költ el saját működésére. A képviselők díjazására annyit költ, mint az iskolára és az óvodára külön-külön, hétmillió forintot. A képviselőtestület korábbi hibáinak eltusolására most olyan lépés előtt áll, amely végső katasztrófába döntheti a falut. Utolsó vagyontárgyunkat, a papi földeket akarja kiárusítani, mondván ez az egyetlen megoldás. Nagy a veszélye annak, hogy lakótelep létesülne területen. Ha ez bekövetkezne a folyó összeg a lyukak betömését is alig fedezné. Ismét túlterhelné a csatornahálózatot. Az utak, az óvoda, az iskola, az orvosi rendelő lepusztulna. A faluban elértéktelenednének a telkek és a falunak semmi fedezete nem maradna a későbbi tervekre. Aki ezeket csendben tűri, cinkosává válik azoknak, akik kapkodásukkal tönkre tennék ezt a szép, régi községet.” Ez 2002. Aláírás: a Községvédő Egyesület elnökségének tagjai: Dér András, Kara Árpád, Varsányi Zsuzsa, Marosi Mihály és Dr Fiák István.

Ez volt 2002-ben. Ezek a hölgyek és urak azzal riogatták a falut, hogy itt minden tönkre fog menni, majd a riogatások eredményeként bekerültek a képviselőtestületbe. 7:5 arányban mindent, mindenkor, bármit meg tudtak szavazni és meg is szavaztak. Gyakorlatilag olyan stílusban íródott levél, hogy a mondatnak az első fele igaz a többi nem igaz, majd a körítés sem igaz! Nem ment csődbe a falu, nem kellett visszafizetni 37 millió Ft-ot, a céltartalék megmaradt, a képviselők a díjazásukról lemondtak, sorolhatnánk. Egyszerűen az akkori Felhívásban közzétett állításaik hamisak, mégis napjainkban is hasonló, minden alapot nélkülöző riogatásokkal próbálkoznak. Hogy miért mondtam mindezt? Erre a végén vissza fogunk térni, amikor a Községvédők 13 pontjáról fogok beszélni.

Folytatjuk-4:

Mint elmondtam, tőke teremtés nélkül egyszerűen a településnek nincs lehetősége a továbblépésre. Mit tehet ebben az esetben az önkormányzat? Először is azokat a külső forrásokat, amik pályázat útján ma már rendelkezésre állnak meg kell szerezni.  Azért mondom, hogy ma már ma már mert azért az elmúlt 15 évben a pályázatok és a pályázati kiírások általában úgy kezdődtek, hogy volt egy nagyon szép cél, egy nagyon szép támogatandó feladat, csak éppen hozzá volt téve, hogy kivéve az agglomerációt! Mint tudjuk az agglomerációban élünk. Az agglomerációhoz tartozunk. (Éppen tegnap  láttam egy TV vitaműsort erről.) Budapest leválásával kapcsolatban még alpolgármester koromban 1998-ban született a térségről és az agglomerációról egy olyan döntés, hogy le szeretnénk válni Budapestről. Budapest nem engedte, nem tudtunk leválni, és így gyakorlatilag a fejlesztési pénzek, amik az agglomerációba jöttek volna annak jelentős része Budapesten be is ragadt. Az agglomerációba nemcsak Borosjenőre, az összes többi településre is csak minimális pénzeszköz jutott, illetve minimális lehetőség volt ennek a forrásnak a kihasználására. És azért mondom, hogy az régebben igaz volt, mert a mai nap illetve egy pár évvel ezelőtt elindult egy olyan folyamat, ahol valóban felmérték az agglomerációban lévő problémákat. Felmérték azt a nagyságrendet, amelyeknél a településeket finanszírozni, vagy segíteni kéne egy-egy feladat megoldásában.

Azért úgy, ahogy nálunk, úgy a nagy költségvetésben sincs számolatlanul a pénz, tehát ott is nagyon jól megnézik, hogy mire adnak és mire költhetünk. Ami azt jelenti, hogy pályázatok útján van lehetőségünk forrást teremteni, viszont ezeket a pályázatokat alaposan megvizsgálják, megnézik és nagyon sok esetben van az, hogy ugyanaz a feladatra tizenöt húsz község is pályázik és összesen és keret forrás összesen 3-4 községre elegendő. Tehát van egy mérlegelés ebből a szempontból, hogy akkor hol sürgősebb azt a rést betömni, hol nagyobb a probléma és akkor megpróbálják a már tökéletes pályázatok alapján ezt a pénz tovább osztani. Sajnos nem mindig kapunk ebből a büdzséből, de azért azt mondhatom, hogy az elmúlt négy és fél évben most már a pályázatunk jelentős része az, hogy befogadása került az alaphelyzet, tehát az nem is lehet vitatéma, de jelentős része nyert is! Az olyan apróbb pályázatokról nem akarok beszélni, hogy könyvtár fejlesztés 100.000,-Ft, autómentes világnap 100.000,-Ft. Ezekre azt szoktam mondani, hogy ez az a kötelező pályázat, amit be kell adni és meg kell nyerni és el kell hozni. A nagyobb volumenű pályázatok esetében jelen pillanatban igazából három olyan projekt előtt állunk, aminek a támogatása már meg van ítélve részünkre, csak jelen pillanatban a végleges, tényleges beruházás még nem tudott elindulni.

Folytatás-5

Az egyik ilyen nagyon sokakat érdeklő és érintő pályázati lehetőség az az Iskola tornaterem pályázata. Erre egy kicsit később szeretnék visszatérni. A másik pályázati lehetőség, amit ugyan még az előző ciklusban indítottak el, a szennyvíztisztító telep bővítésére vonatkozó pályázat, ahol egy 280 millió forintos pályázati keretösszeg került elnyerésre. Igen ám, csak a nagy problémája az volt ennek a beadott anyagnak, hogy a jelenlegi 600 köbméter/nap kapacitású szennyvíztisztító telepünket 720 köbméter/ nap kapacitásra bővítették volna fel ezért a 280 millió forintért. Már régen, még bőven a 2010-es választások előtt szorgalmaztam, hogy a teljes szennyvíz mennyiségünket, ahogy Üröm megcsinálja, Ürömön keresztül a budapesti hálózatra próbáljuk meg csatlakoztatni és megoldani ezzel a problémát. Sajnos a hivatalok bonyolultság a jogszabályi helyzet több mint négy évet elvett ebből a ciklusból, mire megszületett az a megoldás, hogy valóban ezt a 280 millió Ft-os keretösszeget rá fordíthatjuk a szennyvíz agglomerációba történő átvezetésére. Ehhez természetesen az összes érintett huszonvalahány önkormányzatnak a hozzájárulási nyilatkozata kellett. A Kormányhivatal megvizsgálta. Külön tanulmányokat kellett készíteni, költség elemzéseket, tehát ami egy ilyen átsorolással kapcsolatban kell és létezik. Mondhatom, hogy csak az eddig, ezzel az üggyel foglalkozó dokumentáció most már két banános dobozt tölt meg. Csak ennyi feladat volt vele. Végül is megtörtént és megvan a belügyminisztertől is az engedély arra vonatkozólag, hogy az agglomerációs átsorolás kapcsán Budapestre bevezethetjük Pilisborosjenő szennyvizét. Óriási dolog ez úgy nézve, hogy egy plusz fillérünkbe nem kerül, tehát ebből a 280 milliós keretösszeggel megvalósítható a project és ugyanakkor az említett 720 köbméter/ nap kapacitás helyett 1200 köbméter/ nap szennyvízkapacitása lesz Pilisborosjenőnek. Tehát úgy érzem, hogy eléggé körültekintő és gazdasági szempontból is hatékony munka volt ez, amit Önök a napjainkban nem éreznek, mert azokban a vonatkozó időkben ugyanúgy lehúzzák azt a kart, nem érzik ennek a hiányosságát, viszont ahhoz, hogy a település hosszútávra meg tudja oldani ezt a problémát és ne legyenek olyan jellegű problémák mint jelen pillanatban is vannak folyamatosan a telepen. Jelenleg tisztítási problémák vannak, néha Ürömből jeleznek, hogy nem megfelelő a szennyvíztelep víz kibocsátása. Tehát itt azért napi gondok vannak ezzel ez meg fog szűnni a jövőben Nem beszélve arról, hogy az a terület, ahol jelen pillanatban szennyvíztisztító telep működik önkormányzati tulajdonban, egy rekultiváció után értékesíthető. Tehát még következő években az önkormányzatnak ebből bevétele is származhat.

Folytatás-6:

Három témát mondtam, az iskolát a szennyvíztisztítót és a harmadik ilyen nagy a probléma az a bölcsőde. Volt egy pályázat két évvel ezelőtt. Az önkormányzat beadott pályázata még négy csoportos bölcsődére készült. A pályázat befogadást nyert. De elfogyott az a keret, ezért forráshiány miatt nem kaptunk pénzt, a szerződést nem állt módunkban megkötni. A töltő tollam fel volt töltve, de sajnos nem tudtam mit aláírni. De ugyanakkor egy picit körbejárva a témát és kicsit nagyobb odafigyeléssel, nem, mint hogyha az előző nem lett volna tökéletes pályázat, de mérlegeltük a lehetőségeket, amik adva voltak vagy jövőben lehetnek, (most már ugye ez a jelen pillanatot jelenti), egy minimális áttervezéssel a négycsoportosból három csoportost csináltunk. Nem azért, mert itt a jövőben a négy csoportosnak nem lenne teljes kihasználtsága, hanem pontosan a költséghatékonyság szempontjából, illetve azt szempontot mérlegelve, amit az egyeztetések során közöltek velem, hogy több település is ezzel a problémával küzd. A keretösszeg adott, szeretnék hogyha az a keretösszeg több településhez eljutna és hogyha két három település kiveszi a teljes összeget, akkor másik két három településnek nem jut ebből az összegből. Ezt megfontolva adtuk be a három csoportosra pályázatot.  Ennek várjuk jelen pillanatban az eredményét. (Nyert! WL) Mindenesetre, biztosat erről nem lehet mondani, de mivel a pályázatunk hasonlóan jó és feltehetőleg a forrás is rendelkezésre áll, abban a pillanatban ahogy az eredmény meglesz, akkor tudom érdemben tájékoztatni önöket.  Addig is a bölcsődei elhelyezés kapcsán, mivel törvényi változás következett be, az önkormányzat egy áthidaló megoldásként szerződést kötött két intézménnyel, ahol jelen pillanatban 10 bölcsődés korú gyerek elhelyezésére van lehetőség. Az önkormányzat testületi döntés alapján átmenetileg a bölcsődei helyzetet így tudta megoldani. Nagyon bízunk a kedvező döntésben és reméljük, hogy hamarosan elkezdődik a bölcsőde megépítése. Egyébként a helye ki van jelölve. Az új óvoda területe melletti önkormányzati területen lenne a bölcsőde elhelyezve. Arra is figyeltünk, hogy nehogy azzal szembesüljünk, hogy most oda rakjunk a bölcsődét és utána, ha az óvodai férőhelyek száma kevésnek bizonyul, nem lesz lehetőség a bővítésre, ezért már eleve a terület kialakítása a fenti Óvoda mellett úgy történt meg hogy amennyiben forrás és igény és lehetőség lesz rá, akkor a fönti óvoda mellé még három csoportszobát hozzá tudunk tenni. Tehát a terület kiosztása úgy történt meg, hogy ott még három óvodai csoportszoba elfér, és akkor közvetlen szomszédságában lesz a bölcsőde.

Mivel kormányrendelet van róla, az önkormányzatoknak kötelező feladatot adtak. Én úgy érzem, hogy minden ajtón be kell menni ahhoz hogy ezt a forrást az önkormányzat, jelen pillanatban Pilisborosjenő és más önkormányzat is megkapja, hogy a feladatot el tudja látni, hiszen az mindenki számára világos, hogy egyetlen egy település se tud ilyen nagyságrendű építkezésbe teljesen önerőből bele állni. (Kérdés: mi a B verzió?) A B verzió ebben az esetben, hogy a jelenlegi 10 fős létszámot az igényeknek megfelelően tovább bővítjük, egész addig, amíg az saját bölcsődénk lesz.

Folytatás-7:

Ez volt a három nagyobb pályázat. Ezen kívül olyan lehetőségeket, amikre azt mondhatják, hogy persze, mert ez úgy adódott, mert pontosan én ültem a székben, aztán jött a lehetőség. Namost, azért elkell Önöket szomorítanom, ez nem úgy működik, hogy ülünk a székben, aztán bekopogtat a lehetőség és akkor élünk vele, vagy nem. Minden ilyen lehetőségnek egy kicsit utána kell járni, meg egy kicsit elég kell menni, hogy egyáltalán az a lehetőség, lehetőség legyen. Ilyen volt az optikai hálózat kiépítése, amit ma már gondolom sokan észre se vesznek, mert annyira természetes, hogy gyors az internet, gyors a letöltés, minden frappánsan, gyorsan megy. Azt tudom mondani Magyarországon Pilisborosjenő az elsők között volt, ahol az optikai hálózat kiépítésre került és ráadásul sikerült egy jó egyezséget kötni a kivitelező céggel. A településen belül az optikai hálózatot első körben szerették volna a villanyoszlopokon végig vezetni, de már régen le van határolva a település magja, központja, ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy a település központjában ne kábel rengeteget húzzunk ki, hanem akkor már fektessük földbe az optikai hálózatot. Ezeknek a munkálatai voltak két évvel ezelőtt. Voltak olyan utca, utcaszakaszok, ahol ez felfordulást okozott de azt hiszem hogy a végeredmény mindenki számára kézzelfogható. Természetesen a helyreállítási munkáknál voltak apró problémák, rengeteget kellett kijárni és egyeztetni a vezetővel, mert sajnos azokkal brigádokkal nehéz volt. Nekik elsődleges céljuk az volt, hogy a mennyiség meglegyen és a minőségre nem igazán figyeltek oda. Ezért rengeteg egyeztetést kellett lefolytatni és mondhatom, szinte folyamatosan rajta volt a szemem területen. Ennek ellenére még azért vannak hiányosságok. Volt nem egy olyan szituáció, amikor az emberek megláttak azonnal azt kérdezték, hogy főnök most mit szedjünk vissza.

A másik ilyen project, ami most formálódik, illetve úgy alakul, hogy eredménye még nincs és rövidtávú eredménye se nagyon lesz, viszont már egy középtávú eredménye lesz. Ez a közvilágítási hálózat rekonstrukciója. Ez nem csak abból áll hogy a meglévőket lecseréljük ledesre, aztán minden rendben van, hanem gyakorlatilag a teljes település újra felmérése is megtörténik. A meglévő oszlopok kihasználtsága is meg lesz vizsgálva. Javaslatot fognak tenni arra vonatkozólag is, hogy hol, hány világítási lámpát kell elhelyezni, illetve hánynak a pótlására lesz szükség ahhoz, hogy hogy a teljes településen a közvilágítás rendben legyen. Azért mondom, hogy az formálódás alatt van a terv, mert ugye a szerződést már meg kötöttük, a munka most folyik. A konstrukció lényege az, mint minden ilyen jellegű konstrukciónak hogy a 15 éven keresztül a település a jelenlegi energia számla alapján fizeti az áramot és gyakorlatilag a 16. évben a megtérülésekből finanszírozzuk a korszerűsítést, tehát a 16 évben lesz először kézzelfogható eredménye a megtérülésnek is. Ha úgy nézzük akkor ez egy kamatmentes hitel ebben az esetben és az önkormányzatot plusz terhek és járulékok, kifizetések nem terhelik ebben a konstrukcióban.

Folytatás-8:

Talán két évvel ezelőtt, nem vagyok benne biztos, de úgy rémlik, hogy két évvel azelőtt, amikor az egyik közmeghallgatáson jelentős támadásokat kaptunk civil szervezettől arra vonatkozólag, hogy mennyire elhanyagolt a falu, mennyire nem történik itt semmi és, hogy mennyi mindent tehetne az önkormányzat annak érdekében hogy itt nagyobb léptékben történjen sok minden, mindannyiunk kedvére. Én akkor javasoltam, hogy és sajnos megint el kell mondanom azt a tapolcai példát, amit akkor elmondtam, hogy Balaton Tapolcán több civil szervezet működik szorosan az önkormányzattal, javaslatait vannak, ésszerű javaslataik kidolgoznak egy-egy programot, egy tervet, azt egyeztetik az önkormányzattal, majd, miután a forrás is megvan, akkor együttesen megvalósítják azt. Hát örömmel mondhatom, hogy ez a gondolat úgymond termőtalajra esett és ma már több kezdeményezés és nagyobb nyitottság van a civil szervezetek részéről is, hogy ebben az úgynevezett közös munkában részt vegyenek, együttműködjenek, és nem azt várják el, hogy majd a gondoskodó önkormányzat mindent megcsinál helyettük. Ez több szempontból is nagyon pozitív. Egyrészt, mert mindenki előtt világos, hogy az a munka, az a feladat, amit a saját két kezemmel végzek, vagy a segítségemmel történik, arra jobban odafigyelek. Azt jobban magamévá teszem, mert jobban érzem, hogy az enyém is. És hogyha ez a szemlélet a teljes falura ki tud terjedni, akkor még csodálatosabb lesz és még több mindent lehetne csinálni ezen a településen. Mindenesetre a csíra, mondjam azt, hogy gyökeret eresztett, szárba szökött és a polgárok dédelgetik, hogy nagyra nőjön. És most nem véletlenül hoztam ezt a hasonlatot össze a fal ültetéssel kapcsolatban. Mert pont egy ilyen kezdeményezés volt egy évvel ezelőtt a faültetés, ami tulajdonképpen nyolcvan embert összehozott. Nyolcvan olyan embert, akik lehet, hogy nem is ismerték egymást addig. Nyolcvan olyan embert, akik lehet, hogy ma se ismernék meg egymást. Igaz, hogy maga a teljesítmény az én megítélésem szerint egy kicsit túl van spilázva, mert amikor őseink fákat ültettek, saját maguk ásták ki a gödröt és saját maguk vitték fel a Nagy Kevély oldalára a vizet is.  Itt azért az önkormányzat segítségével meg volt az a lehetőség, hogy odament a Trunk Zsolt embere és kiásta a gödröt géppel, odaállt a tűzoltókocsi és locsolta. Szép és jó! Ezt a segítséget a jövőben is elvárhatják az önkormányzattól, meg is fogjuk adni.

Többek között most is van egy ilyen kezdeményezés. Tavaly, amikor ez a faültetés elindult ezen a területen én akkor javasoltam, hogy próbáljuk meg a Kálváriára felmenő utat is hasonlóképpen megszervezni, kiépíteni, megcsinálni, hiszen, amikor azt mondják rólam többek között, hogy én igazából csak a fákat vágom kint Borosjenőn, mert valóban az építkezés kapcsán, ami útban volt fa vagy, hogy mondjam, elöregedett korhadt fa volt, azokat kivágtuk.  Ezek számát a két kezemen meg tudom számolni, nem több. Én, személy szerint Pilisborosjenőn, több ezer fát ültettem el, tehát erősen pluszban vagyok a faültetés szempontjából. De ettől függetlenül ezt a kezdeményezést és más hasonló jellegű kezdeményezést maximálisan támogatok és gondolom a képviselőtestület minden egyes tagja támogat. Beszéljük meg lehetőségeket, mit hova, hogyan. Amiről már szó is volt a következő lépés, a Kálvárián túl egy másik lehetőség lesz, amikor elkezdjük a fákat ültetni.

Másik kicsit hasonló témában, hogy mondjam, többekkel nem voltunk egy állásponton, ez a patak és a patak rendezés. Pilisborosjenőn, 2017 májusában, akkora eső volt, hogy gyakorlatilag a patakmeder egyes részeit elvitte a víz. Utcákat szabályosan elmosott. Az aszfalt réteget, mint a perecet egymásra tette. Még aznap este bejelentés tettünk a katasztrófavédelem felé. Másnap elkezdődött a feltárás. Szakértők bevonásával megállapítottuk a kár nagyságát és beadtuk a támogatási kérelmünket.  a jogszabályi nehézségek, vagy hát nem is tudom minek mondjam, az elbíráláshoz 30 napot adtak, de úgy, hogy a területhez nem lehetett hozzá nyúlni, papíron. Ezt is le egyeztettük, hogy olyan állapotok vannak, hogyha nem nyúlunk hozzá, akkor vagy közlekedhetetlen lesz a terület, vagy további károk keletkeznek. Úgyhogy egy szemlét követőleg a károk azonnali helyreállítást és a minimális visszaépítést elkezdhettük. Ennek a kártalanítási folyamatnak a elbírálása több hónapon keresztül zajlott, terveket kellett készíteni, egyeztetni kellett a vízüggyel, kormányhivatallal, hadd ne soroljam. Hosszú munka volt! Majd a végeredménye az lett, hogy a kárt ért területekre megkaptuk a támogatást. A támogatást kizárólag csak arra a feladatra lehetett fordítani, amire megkaptuk! Tehát az a patakmeder rendezése kapcsán felmerült probléma, ami itt két évvel ezelőtt kialakult, hogy akkor más dolgokat építsünk, az egyértelműen a támogatás megvonásával járt volna és maradt volna a régi, elmosott állapot. Ez önmagában még csak egy 80-90 milliós veszteség lett volna a településnek, de további pályázati lehetőségektől való eltiltással is járt volna. Ugyanis, ha van egy nem felhasznált, visszamondott pályázatunk, akkor a következő egy-két-három lehetőséget automatikusan ki kell, hogy hagyjuk, mint a fociban a piros lap után. Tehát ezt, abban a szituációban nem lehetett megítélésem szerint megkockáztatni. Nem beszélve arról, hogy a helyreállítási munkák terv engedély köteles része szakszerű kivitelezéssel, egy nagyon jó csapattal történt. Igaz, hogy itt a nagy problémát igazából a kivágott fák sorsa okozta a településen, de azért azt lehet látni, hogy itt megint a rémhír előrébb tartott, mint a valós hír. Meg a nagy semmiből akartak sikert kovácsolni Aztán kiderült, hogy mégse úgy lett, aztán magyarázkodtak, hogy miért nem úgy lett, ahogy írták, mondták. Azt tudom mondani a hír íróknak meg a bennfentesek, akik evvel foglalkoznak, hogy először mindig kérdezzenek, egyeztessünk, aztán adjunk híradást, mert ez így teljesen értelmetlen, fölösleges hangulatkeltés, a településen senkinek nem válik az hasznára. Ezzel kapcsolatban, vagy erre felbuzdulva alakult egy patak mentő brigád, akikkel a helyreállítás időszakában egy alkalommal a főút melletti a presszó, most Naplabor területén egy árok szakaszt megtisztítottak a hordaléktól. Ehhez is megadta az önkormányzat a hozzájárulását, támogatását. Konténert vétettünk oda. Ennyit tudtunk ez ügyben. Ha több ilyen akció van, természetesen megkeresés után, ahhoz is pozitívan állunk hozzá.

Folytatás-9:

Sajnos ezt az egy akciót nem követte több, pedig közel három kilométeres a patak mert rönk és nagyon sok probléma van vele. Többek között az a legnagyobb probléma, amelyet minden szakértői vélemény ki kihangsúlyoz, hogy a település lakói által a patakmederben elhelyezett hulladék nemkívánatos! És ezzel nem azt jelenti, hogy közvetlen a patakmederbe helyezik el a hulladékot hanem a vízmosások, vagy a esőzések következtében belemegy a patakmederbe és ott az átereszek leszűkülését eredményezik, illetve azokat az állapotokat, amiket látunk a kritikus helyeken. Ezt több szakértői vélemény is megerősíti. Ezzel kapcsolatban, már 1995-ben készült egy pályázat, ahol a pataknak egy bizonyos részét kiépítették volna. Sajnos ez a pályázat 1995-ben nem járt sikerrel. Majd 2001-ben készült el K+K Kft. részéről, nem csak a Patakra hanem a teljes településre vonatkozó átfogó felszíni vízrendezési koncepció tanulmány, amely meghatározta a vonatkozó területeknél, utcáknál a várható maximális vízhozamot és javaslatot tett bizonyos műtárgyak kiépítésére. 2003-ban született még egy tanulmány, ami már ezen belül sokkal jobban konkretizálta a feladatokat és megjelölte a költségeit is a beruházásoknak. És innen a tanulmányok sora megállt. Azért állt meg, mert a vonatkozó uszkve másfél-kétmilliárd forint megszerzésére lehetősége sem volt a településnek. Jelen pillanatban, és pontosan a károk következtében újra lehet pályázni felszíni vízelvezetés és víz rendezésre. A mostani bejárást és a 2017-es tapasztalatokat figyelembe véve, a szakértői vélemények szerint itt, Pilisborosjenő felső területén -és akkor szándékosan mondom, hogy itt a felső területén, mert az alsó részen a Bécsi úti részen is szükség van rá- de a felső területen minimum két tározó kialakítására volna szükség, pontosan a szélsőséges időjárás okozta, gyorsan lezúduló, nagy mennyiségű, rövid idejű esőzések miatt. Ezek a puffertárolók megakadályoznák a település elöntését. Az egyik tározó helye a játszótérrel szembeni volt tározó helye lenne. Ez a terület régen is tározó volt. Fontos szerepet töltött be a lezúduló esővíz szabályozásában. Ez most egy mélyedés és tele van mindenfélével.  A másik pedig a Határ út fölötti mélyponton lenne, ahol szintén egy ilyen tározó kialakítására tettek javaslatot a szakemberek. Ezen kívül természetesen a falun átfolyó vízelvezető árok, illetve a Játszótér melletti árok -ami összeköti a Szent Donát utat- végleges helyrehozatala, rehabilitációja és újra feltárása szükséges. Sajnos a harminc negyven évvel ezelőtt kezdődő folyamat erősen rányomta a bélyegét arra az árok szakaszra. Ott, egyébként három is forrás van, amit fel lehetne tárni, egy csodálatos sétáló utat lehetne kiépíteni. Rendezni kellene ezt az egész területet. Ugyanakkor a Szent Donát utca és az Ezüsthegyi útról keletkező csapadékvizet is le tudnál vezetni a tárolóba és a tározóból a zsilipeken keresztül, biztonságosan át tudná engedni a településen.

Ha az ember végig megy a patak partján látja, hogy valami csordogál benne. Én ugyan nem, de az őseim mondták, hogy voltak itt olyan esők, hogy teheneket vitt el ez az árok és kimosott az udvarból mindent. Lehet, hogy most sűrűbben jön, de régen is volt ilyen.

Ennek a befogadónak fel kell készülni erre a nagyságra. Persze kétszer ekkorára nem tudunk felkészülni, de minimálisan, a vízhozam számítás alapján, a jelenlegi nagyságra fel kell készülni. Erre nagyságra a beruházásra vonatkozó munkálatokat a pályázatok, illetve pénzügyi forrás lehetőségében folyamatosan el kell végezni. Az, hogy ritkításra kerül a zöldterület az árok partján, hát ez lehet egy kicsit felfokozott félelem is, ugyanakkor minden szakértői vélemény azt taglalja, hogy a rendezést követőleg olyan fajtákat, cserjéket kell az árok partjára telepíteni, amelyek barátságossá, hangulatossá teszi ezt az árok részt, de a fő funkciója továbbra is a víz elvezetés megnyugtató megoldása. Tudom, hogy vannak olyan elképzelések, hogy kis kiülőket, lemenőket építsünk az árok partra, meg horgász versenyeket rendezzünk ott.  Persze vannak olyan települések és olyan árkok, ahol széles a meder, ott ezek megvalósíthatóak, itt ezen a nyomvonalon lehetnek szép álmok, de nagy valószínűséggel a vízügy, márpedig a befogadónál a vízügy az illetékes hatóság, erre vonatkozólag nem fog reményeket táplálni senkiben.

A szemétszedés a másik ilyen nagy lehetőség vagy kiaknázható lehetőség mindannyiunk részére. Ez több helyen is elindult településünkön. Ez nem azt jelenti, hogy eddig nem volt szemétszedés, csak eddig nem a lakosság bevonásával történt mindez. Jelzem, hogy a Budai út melletti keresztnél, éves szinten, olyan 8-10 konténer szemetet szedünk össze. A Temető melletti ároknál és a Budai út mellett végig, szintén. Volt olyan, hogy négy tonna hullott élelmiszert szedtünk össze. Mindez nem volt kommunikálva, nem lett nagydobra verve.  Úgy éreztem, hogy a munkánkat végezzük, nem kell minden egyes fejezetet beírni a nagykönyvbe! A lakosság egy része azon túl, hogy megkritizálja, hogy szemetes a falu, tevőlegesen is részt kíván venni ebben a történetben. Ez úgy érzem, valahol jogosan, ad egy nagyobb publicitást a történetnek. Embereket valami mellé csak úgy lehet állítani, ha tudnak róla és ebben nagy segítség az a csoport az a lakos, aki vagy önállóan kezdeményezi ezt az egészet, vagy felvállalja ennek a koordinálását.

Folytatás-10:

Hasonló akció volt kisebb volumenben a játszótér helyreállítása, felújítása. Jelen pillanatban is az önkormányzat azon van, hogy a lehetőségeinkhez mérten a játszótérre, az éppen tönkrement játék helyett egy újat vegyünk és helyezzük ki, valamint környezetének rendbetétele is nagyon fontos.

Itt jön be a sokat vitatott és egyesek által semmibe vevő mások által nagyon sok munkát igénylő focipálya témája. Ennek az előzménye tulajdonképpen annyi, hogy az a terület még az én gyerekkoromban is egy grund volt, egy kibányászott agyagbánya maradéka. Oda jártunk focizni, majd teltek-múltak az évek, kicsit nagyobb lett a „pálya”, kicsit szélesebb lett, pici földmunkával elért egy állapotot. Jelen pillanatban van egy Pilisborosjenő Sportegyesület. Futballal foglalkoznak. Nyolcvan fiatal futballisták van, és azt mondom, legyünk büszkék erre! Mert ezeknek a gyerekeknek ez hetente többszöri, szakmai irányítás alatti elfoglaltság és ugyanakkor a szabadidejüket hasznosan töltik el. Többször járok arra látom, hogy folyamatosan igénybe van véve az a pálya. Tudjuk, hogy nem első osztályú, tudjuk, hogy a Barca nem itt fogja a döntőt játszani, de a miénk. Hogyha lehetőség és forrás lesz rá, akkor csináljunk jobbat, szebbet! Sőt terveinkbe van és gondolkodunk azon, hogy hol van olyan önkormányzati terület vagy önkormányzat által megvásárolható terület, ahol nemcsak egy kis pályát, hanem egy nagy pályát is ki tudunk alakítani. Hogyha ez az egyesület ilyen jól működik és ilyen tömeget tud maga köré vonzani, akkor azt hiszem megéri a gondolkodást és megéri azt, hogy egy nagyobb lehetőséggel jobban támogassuk és a jelenlegi Bozsik tornán kívül már bajnokságokban is részt tudjanak venni. Nem beszélve arról, amiről az egyesület vezetőivel is több ízben beszéltem, lehetőség van nagyobb egyesületekkel való szerződésre. Tehát ez egy széles út, aminek jelen pillanatban még csak a ösvényét látjuk és azon haladunk. Hát ez ebben az irányban mindenféleképpen érdemes tovább mozdulni.

Az oktatás helyzete, tornaterem

Járva a környező településeket és közvetlen szomszédos településünkön az oktatás színvonalát szemlélve, úgy érzem, maximálisan meg lehetünk elégedve. Biztos, hogy ezen a területen is vannak hiányosságok, biztos, vannak olyan dolgok, amiket nem látunk, de nem is biztos, hogy minden rám tartozik. Azért van az intézménynek igazgatója, hogy a problémákat ő kezelje Nagyon jó kapcsolatunk van az intézményvezetővel. Ha bármi olyan jellegű problémája van, amit saját hatáskörben nem tud megoldani, akkor nagyon jól tudja a telefonszámomat és volt már nem olyan, hogy este fél tízkor hívott fel és beszéltünk meg egy éppen aktuális és gyors intézkedést váró problémát. Az, hogy eddig a helyzetig eljutottunk, annak is előzménye van. Amikor a település kettéválása következtében az az iskolaobjektum értékesítésre került, akkor mind a két település elkerült a saját volt régi intézményébe. Akkor szembesültünk azzal, hogy bővíteni kéne azt. Ez a bővítés megtörtént. Gyakorlatilag két ütemben, illetve három ütemben mert volt egy régi épületrész, amit le kellett bontani annak fejében szintén pályázati összegből tudtunk két új tantermet építeni. Majd a következő ütemben további tantermeket és az ebédlőt. Ami hátra maradt az tulajdonképpen a tornaterem, ami mondjam azt, hogy közel 320 éve hiányzik Pilisborosjenőről. Akkor is tettünk arra lépéseket, hogy a tornaterem ott meg épüljön, azon a területen, hiszen akkor is -mondjam azt- hogy utólag már szerencse- habár hogyha megépült volna, merem állítani most se lenne kihasználatlan. Na, de szerencse, hogy akkor nem épült az úgy abba a formában, mert közbejött az a lehetőség, hogy a régi-új Iskolát visszakaptuk. Miután a bérlő kiment belőle egy pályázati lehetőséget kihasználva megtörtént a nyílászárók cseréje és a külső hőszigetelése az épületnek. Megmondom őszintén, hogy az első év amikor visszakaptuk ezt az épületet, egy kicsit megrettentem, mikor megkértük az előző év energetikai adatát. Csak az alap fűtésre 10-12 milliós költsége volt a bérlőnek az épületre. Mondtam a pénzügyeseknek meg a pénzügyi vezetőnek, hogy akkor gyorsan nézzük meg, hogy egy ilyen nem várt költséget honnan, melyik sorból tudunk elvenni és, hogyan tudjuk kigazdálkodni. Szerencsére egy pályázati lehetőséget kihasználva megtörtént a szigetelés és a nyílászárók cseréje. A következő teljes tél úgy, ahogy volt,  tokkal vonóval 1,2 millióba került. A 12 millióval szemben tehát ennyit hozott az első elnyert pályázat és az első beavatkozás. Majd több megkeresés érkezett irányomba, hogy milyen további célra lehetne ezt az objektum együttest hasznosítani. Ezerféle verzió volt! Mivel láttam a fenti iskolahelyzetet, láttam, hogy kinőtük, hála Istennek kinőtük az iskolát, első pillanattól kezdve azt képviseltem és abba az irányban tárgyaltam, hogy kerüljön le újra az Iskola. Hogy itt a faluban lévő Iskolában további bővítések legyenek, csak a környező ingatlanok felvásárlásával lehetett volna megoldani, ami jelentős pénzt vitt volna el mindjárt az első lépésben, és ráadásul kint volt egy iskolának épült objektumunk. Tehát erre tettük a hangsúlyt. Sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani a KLIK vezetőjével. Amikor leültünk megbeszélni a feladatot, a lehetőségeket teendőket, hogy körülbelül milyen nagyságrendben, mit lehet ebből kihozni, akkor a KLIK vállalt egy jelentős összeget, hogy abből a belső tereket rendbe hozza. Az önkormányzatra annyi feladat hárult ebből, hogy az étkező részt, tehát kiszolgáló, étkező részt, illetve a külső részt, az iskolaépületen kívüli részt hozzuk rendbe.

A KLIKK egy picit a alávállalt, és mi is sokkal többet voltunk kénytelenek úgymond foglalkozni, és költeni a külső területtel mint, ami az eredeti elképzelés volt. Ennek ellenére igaz, hogy lóhalálában, de utolsó pillanatra sikerült minden munkát befejezni. Itt megint be kell hoznom, úgymond a civileket. Az Igazgató asszony kezdeményezésére a gyerekek szülei is részt vettek a kerítés festésben a végső tereprendezésben és sok olyan apró munkában, amire már vagy idő hiányában nem volt lehetőség vagy még plusz igényként merült fel. Ilyen plusz igény volt, többek között, a volt teniszpálya. Salakos pálya volt. Az utolsó utáni pillanatban, augusztus 20-át követőleg merült fel az kérdés, hogy a torna órákat hol fogják tartani? Van egy terület, ami aszfaltos ugyan, de pontosan a megközelítés, megállás parkolás miatt igazából erre alkalmatlan. Ezért értelemszerűen szóba került, és kimondott kérés volt, hogy akkor azt a salakos pályát tegyük alkalmassá tornára.  Salakon ma már azért nagyon kevesen ugrabugrálnak. Persze ilyenkor a fantázia elszalad, hogy akkor gumi tartam legyen…  Ilyen gyorsan csak arra volt lehetőségünk első körben, hogy a salakos pályát egy tereprendezés, egyengetés után aszfalttal lefedtük. A következő lépésben erre az alapra később akár egy gumiszőnyeg vagy másmilyen bevonat kerülhet. Hála Istennek, a gyerekek nagyon jól kitudják használni a pályát így is.

Az iskola kapcsán végzett munkák során további olyan nem várt költségekkel kell kellett szembesülnünk, amik az eredeti tervekben nem voltak benne. Egyébként vannak érdeklődők is pálya pályabérlés kapcsán dehát ez még nagyon a jövő.

Szót kell említeni a lemenő járdáról, zebráról, valamint a közvilágításról. Amikorra egyértelművé vált, hogy az iskola ki fog költözni, a források megvoltak. Az utolsó benti évzárón elmondtam, hogy a közvilágítás, illetve a zebra, gyakorlatilag teljesen kívül esik az önkormányzat hatáskörén. Igazából ráhatásunk se nagyon van. Szépen mehetünk, kopogtathatunk, kérhetünk, más nem tehetünk. Akkor, amit megígértem, hogy a levezető járda meg fog épülni, az meg is épült. Azt tudtam, hogy meg tudjuk csinálni. Azért tudtam, mert ott valamikor volt egy járda és tulajdonképpen egy járdára felújítási konstrukcióban tudtuk ezt a járdát ilyen hamar megépíteni az iskoláig. És ezután kezdődött megint 20-ra lapot kérek! A gyalogátkelő kiépítése jogos igény, csak mi már elindultunk egy olyan folyamatot, melynek során Közúttal, a Volánnal, Kormányhivatallal egyeztetve kialakítottuk a vonatkozó busz buszöblöket, illetve annak a lehetőségét, hogy az Iskola bejáratához egy zebrát tudjunk kihelyezni. A zebra világításával nem lett volna probléma, mert a szomszéd település polgármesterével Laboda úrral megállapodtunk, megegyeztünk, hogy mivel ott van Üröm határa, ott van az ő utolsó villany oszlopuk, oda rátudunk kötni. Egy ELMÜ engedély alapján meg tudjuk oldani a zebra megvilágítását. Miután mindez már alakulóban volt, akkor jelentkezett egy sürgető igény, egy jogos észrevétel, hogy a gyerekek biztonsága érdekében minél hamarabb épüljön meg a zebra. Innen kezdve elindult egy másik folyamat, aminek a jelen végeredménye az, hogy ugyan a Kormányhivatal és a Közút adott engedélyt rá, hogy meg építhetjük a tervek alapján elfogadott gyalogátkelőt, de a jogszabályok értelmében a busz öblöt át kell rakni, kerülő sávot kell csinálni. Olyan terület igénybevételéről szól az engedély, ami nem is önkormányzati terület. Kisajátítása egy hosszabb folyamat lesz. Nem beszélve arról, hogy míg az A verziónak a beruházási költsége pár millió forint lett volna, addig ennek a B változatnak a költsége jelen pillanatban eléri a 40 millió forintot. Ugyanakkor olyan beruházást kéne az önkormányzatnak elvégeznie, ami nem is az ő feladata, hiszen a közút kötelessége lenne. Ettől függetlenül nem adtuk fel, folytatjuk a további egyeztetéseket és amíg a végleges állapot állapotot nem tudjuk elérni vagy nem tudunk forrást találni vagy nem tudunk olyan szervezet elérni, aki a végleges állapotot meg tudja csinálni számunkra, addig is keressük azt az áthidaló megoldást, amivel, legalább már őszre valamilyen biztonságosabb gyalogátkelő legyen azon a területen.

Folytatás-11:

Hasonló akció volt kisebb volumenben a játszótér helyreállítása, felújítása. Jelen pillanatban is az önkormányzat azon van, hogy a lehetőségeinkhez mérten a játszótérre, az éppen tönkrement játék helyett egy újat vegyünk és helyezzük ki, valamint környezetének rendbetétele is nagyon fontos.

Itt jön be a sokat vitatott és egyesek által semmibe vevő mások által nagyon sok munkát igénylő focipálya témája. Ennek az előzménye tulajdonképpen annyi, hogy az a terület még az én gyerekkoromban is egy grund volt, egy kibányászott agyagbánya maradéka. Oda jártunk focizni, majd teltek-múltak az évek, kicsit nagyobb lett a „pálya”, kicsit szélesebb lett, pici földmunkával elért egy állapotot. Jelen pillanatban van egy Pilisborosjenő Sportegyesület. Futballal foglalkoznak. Nyolcvan fiatal futballisták van, és azt mondom, legyünk büszkék erre! Mert ezeknek a gyerekeknek ez hetente többszöri, szakmai irányítás alatti elfoglaltság és ugyanakkor a szabadidejüket hasznosan töltik el. Többször járok arra látom, hogy folyamatosan igénybe van véve az a pálya. Tudjuk, hogy nem első osztályú, tudjuk, hogy a Barca nem itt fogja a döntőt játszani, de a miénk. Hogyha lehetőség és forrás lesz rá, akkor csináljunk jobbat, szebbet! Sőt terveinkbe van és gondolkodunk azon, hogy hol van olyan önkormányzati terület vagy önkormányzat által megvásárolható terület, ahol nemcsak egy kis pályát, hanem egy nagy pályát is ki tudunk alakítani. Hogyha ez az egyesület ilyen jól működik és ilyen tömeget tud maga köré vonzani, akkor azt hiszem megéri a gondolkodást és megéri azt, hogy egy nagyobb lehetőséggel jobban támogassuk és a jelenlegi Bozsik tornán kívül már bajnokságokban is részt tudjanak venni. Nem beszélve arról, amiről az egyesület vezetőivel is több ízben beszéltem, lehetőség van nagyobb egyesületekkel való szerződésre. Tehát ez egy széles út, aminek jelen pillanatban még csak a ösvényét látjuk és azon haladunk. Hát ez ebben az irányban mindenféleképpen érdemes tovább mozdulni.

Az oktatás helyzete, tornaterem

Járva a környező településeket és közvetlen szomszédos településünkön az oktatás színvonalát szemlélve, úgy érzem, maximálisan meg lehetünk elégedve. Biztos, hogy ezen a területen is vannak hiányosságok, biztos, vannak olyan dolgok, amiket nem látunk, de nem is biztos, hogy minden rám tartozik. Azért van az intézménynek igazgatója, hogy a problémákat ő kezelje Nagyon jó kapcsolatunk van az intézményvezetővel. Ha bármi olyan jellegű problémája van, amit saját hatáskörben nem tud megoldani, akkor nagyon jól tudja a telefonszámomat és volt már nem olyan, hogy este fél tízkor hívott fel és beszéltünk meg egy éppen aktuális és gyors intézkedést váró problémát. Az, hogy eddig a helyzetig eljutottunk, annak is előzménye van. Amikor a település kettéválása következtében az az iskolaobjektum értékesítésre került, akkor mind a két település elkerült a saját volt régi intézményébe. Akkor szembesültünk azzal, hogy bővíteni kéne azt. Ez a bővítés megtörtént. Gyakorlatilag két ütemben, illetve három ütemben mert volt egy régi épületrész, amit le kellett bontani annak fejében szintén pályázati összegből tudtunk két új tantermet építeni. Majd a következő ütemben további tantermeket és az ebédlőt. Ami hátra maradt az tulajdonképpen a tornaterem, ami mondjam azt, hogy közel 320 éve hiányzik Pilisborosjenőről. Akkor is tettünk arra lépéseket, hogy a tornaterem ott meg épüljön, azon a területen, hiszen akkor is -mondjam azt- hogy utólag már szerencse- habár hogyha megépült volna, merem állítani most se lenne kihasználatlan. Na, de szerencse, hogy akkor nem épült az úgy abba a formában, mert közbejött az a lehetőség, hogy a régi-új Iskolát visszakaptuk. Miután a bérlő kiment belőle egy pályázati lehetőséget kihasználva megtörtént a nyílászárók cseréje és a külső hőszigetelése az épületnek. Megmondom őszintén, hogy az első év amikor visszakaptuk ezt az épületet, egy kicsit megrettentem, mikor megkértük az előző év energetikai adatát. Csak az alap fűtésre 10-12 milliós költsége volt a bérlőnek az épületre. Mondtam a pénzügyeseknek meg a pénzügyi vezetőnek, hogy akkor gyorsan nézzük meg, hogy egy ilyen nem várt költséget honnan, melyik sorból tudunk elvenni és, hogyan tudjuk kigazdálkodni. Szerencsére egy pályázati lehetőséget kihasználva megtörtént a szigetelés és a nyílászárók cseréje. A következő teljes tél úgy, ahogy volt,  tokkal vonóval 1,2 millióba került. A 12 millióval szemben tehát ennyit hozott az első elnyert pályázat és az első beavatkozás. Majd több megkeresés érkezett irányomba, hogy milyen további célra lehetne ezt az objektum együttest hasznosítani. Ezerféle verzió volt! Mivel láttam a fenti iskolahelyzetet, láttam, hogy kinőtük, hála Istennek kinőtük az iskolát, első pillanattól kezdve azt képviseltem és abba az irányban tárgyaltam, hogy kerüljön le újra az Iskola. Hogy itt a faluban lévő Iskolában további bővítések legyenek, csak a környező ingatlanok felvásárlásával lehetett volna megoldani, ami jelentős pénzt vitt volna el mindjárt az első lépésben, és ráadásul kint volt egy iskolának épült objektumunk. Tehát erre tettük a hangsúlyt. Sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani a KLIK vezetőjével. Amikor leültünk megbeszélni a feladatot, a lehetőségeket teendőket, hogy körülbelül milyen nagyságrendben, mit lehet ebből kihozni, akkor a KLIK vállalt egy jelentős összeget, hogy abből a belső tereket rendbe hozza. Az önkormányzatra annyi feladat hárult ebből, hogy az étkező részt, tehát kiszolgáló, étkező részt, illetve a külső részt, az iskolaépületen kívüli részt hozzuk rendbe.

A KLIKK egy picit a alávállalt, és mi is sokkal többet voltunk kénytelenek úgymond foglalkozni, és költeni a külső területtel mint, ami az eredeti elképzelés volt. Ennek ellenére igaz, hogy lóhalálában, de utolsó pillanatra sikerült minden munkát befejezni. Itt megint be kell hoznom, úgymond a civileket. Az Igazgató asszony kezdeményezésére a gyerekek szülei is részt vettek a kerítés festésben a végső tereprendezésben és sok olyan apró munkában, amire már vagy idő hiányában nem volt lehetőség vagy még plusz igényként merült fel. Ilyen plusz igény volt, többek között, a volt teniszpálya. Salakos pálya volt. Az utolsó utáni pillanatban, augusztus 20-át követőleg merült fel az kérdés, hogy a torna órákat hol fogják tartani? Van egy terület, ami aszfaltos ugyan, de pontosan a megközelítés, megállás parkolás miatt igazából erre alkalmatlan. Ezért értelemszerűen szóba került, és kimondott kérés volt, hogy akkor azt a salakos pályát tegyük alkalmassá tornára.  Salakon ma már azért nagyon kevesen ugrabugrálnak. Persze ilyenkor a fantázia elszalad, hogy akkor gumi tartam legyen…  Ilyen gyorsan csak arra volt lehetőségünk első körben, hogy a salakos pályát egy tereprendezés, egyengetés után aszfalttal lefedtük. A következő lépésben erre az alapra később akár egy gumiszőnyeg vagy másmilyen bevonat kerülhet. Hála Istennek, a gyerekek nagyon jól kitudják használni a pályát így is.

Az iskola kapcsán végzett munkák során további olyan nem várt költségekkel kell kellett szembesülnünk, amik az eredeti tervekben nem voltak benne. Egyébként vannak érdeklődők is pálya pályabérlés kapcsán dehát ez még nagyon a jövő.

Szót kell említeni a lemenő járdáról, zebráról, valamint a közvilágításról. Amikorra egyértelművé vált, hogy az iskola ki fog költözni, a források megvoltak. Az utolsó benti évzárón elmondtam, hogy a közvilágítás, illetve a zebra, gyakorlatilag teljesen kívül esik az önkormányzat hatáskörén. Igazából ráhatásunk se nagyon van. Szépen mehetünk, kopogtathatunk, kérhetünk, más nem tehetünk. Akkor, amit megígértem, hogy a levezető járda meg fog épülni, az meg is épült. Azt tudtam, hogy meg tudjuk csinálni. Azért tudtam, mert ott valamikor volt egy járda és tulajdonképpen egy járdára felújítási konstrukcióban tudtuk ezt a járdát ilyen hamar megépíteni az iskoláig. És ezután kezdődött megint 20-ra lapot kérek! A gyalogátkelő kiépítése jogos igény, csak mi már elindultunk egy olyan folyamatot, melynek során Közúttal, a Volánnal, Kormányhivatallal egyeztetve kialakítottuk a vonatkozó busz buszöblöket, illetve annak a lehetőségét, hogy az Iskola bejáratához egy zebrát tudjunk kihelyezni. A zebra világításával nem lett volna probléma, mert a szomszéd település polgármesterével Laboda úrral megállapodtunk, megegyeztünk, hogy mivel ott van Üröm határa, ott van az ő utolsó villany oszlopuk, oda rátudunk kötni. Egy ELMÜ engedély alapján meg tudjuk oldani a zebra megvilágítását. Miután mindez már alakulóban volt, akkor jelentkezett egy sürgető igény, egy jogos észrevétel, hogy a gyerekek biztonsága érdekében minél hamarabb épüljön meg a zebra. Innen kezdve elindult egy másik folyamat, aminek a jelen végeredménye az, hogy ugyan a Kormányhivatal és a Közút adott engedélyt rá, hogy meg építhetjük a tervek alapján elfogadott gyalogátkelőt, de a jogszabályok értelmében a busz öblöt át kell rakni, kerülő sávot kell csinálni. Olyan terület igénybevételéről szól az engedély, ami nem is önkormányzati terület. Kisajátítása egy hosszabb folyamat lesz. Nem beszélve arról, hogy míg az A verziónak a beruházási költsége pár millió forint lett volna, addig ennek a B változatnak a költsége jelen pillanatban eléri a 40 millió forintot. Ugyanakkor olyan beruházást kéne az önkormányzatnak elvégeznie, ami nem is az ő feladata, hiszen a közút kötelessége lenne. Ettől függetlenül nem adtuk fel, folytatjuk a további egyeztetéseket és amíg a végleges állapot állapotot nem tudjuk elérni vagy nem tudunk forrást találni vagy nem tudunk olyan szervezet elérni, aki a végleges állapotot meg tudja csinálni számunkra, addig is keressük azt az áthidaló megoldást, amivel, legalább már őszre valamilyen biztonságosabb gyalogátkelő legyen azon a területen.

Két mondatot szeretnék még a szociális helyzetünkről beszélni. Ez az a terület, amin mindig van mit javítani. Mindig lehetne jobban csinálni, mindig lehetne több forrással ugyan, de lehetne jobban csinálni. Már elég régóta vagyok ezen a pályán. Láttam, látom, hogy ezen a területen milyen átmenetek voltak Pilisborosjenő életében. Volt olyan időszak, amikor ki szerveztük ezt az ellátást, ami tulajdonképpen annyiból állt, hogy Vörösvárról vagy Solymárról, attól függően, hogy melyik intézménnyel kötöttünk éppen megállapodást, hetente egyszer kijött egy illető, aztán a dolog az kipipálta rubrikában a kipipálandókat és elment. Azáltal hogy önkormányzatunk a Családsegítővel, nevezetesen Ludasi Évával egy hosszú távú szerződést tudod kötni, azáltal, nyugodtan mondhatom, hogy ez a feladat a lehetőségekhez képest 120%-ra van teljesítve. Ismerve a Ludasi Éva habitusát, hozzáállását, hasonlóan, mint némelyikünket, ha probléma van, este 10:00 kor is meg lehet keresni és akkor is találnak a problémára megoldást. Ha azonnal nem, de másnap biztos, hogy intézkedik.

Az időskorúak ellátása. Ez még egy olyan fejezete a szociális hálónak, amire lehet, hogy kicsit nagyobb hangsúlyt kéne fektetni. Egészen addig, amíg közvetlen környezetünkben nincs ilyen, gondozásra szoruló személy, addig igazából nem gondolunk rajta. Fiatalok vagyunk, szépek vagyunk, okosak vagyunk, első helyen ülünk. Amikor az időskorúak elesetté válnak és nincs hova fordulni, mert nincs körülötte a család, mert az anyagi helyzete nem engedi meg, akkor tudjuk meg igazából, hogy ez mekkora probléma. Ezt a részét a szociális résznek a jövőben mindenféleképpen erősíteni kéne. Azt terveztem, hogy a következő önkormányzati Hírmondó számában egy közvélemény kutatást rendezünk, hogy a felszabadult iskolaépület hosszú távon milyen célt szolgáljon. Jelen pillanatban hozzánk háromféle cél megjelölés érkezett. Az egyik az a Waldorf óvodának a továbblépéshez egy iskola irányába, tehát, hogy egy Waldorf Iskola legyen belőle. A másik verzió az, hogy némi átalakítás után fiataloknak lakhatást biztosítsunk itt.  A harmadik lehetőség, hogy egy időskori ellátó intézmény kapjon itt helyet rehabilitációval, szakrendelésekkel. Most úgy néz ki, hogy a második kettőre, tehát a fiatalok lakhatására, illetve az idősellátásra van pályázati lehetőség, van keret rá. A harmadikra jelen pillanatban nincs ilyen pályázati lehetőség és keret. Aztán hogy ez későbbiekben, hogyan fog módosulni ezt én most nem tudom megmondani, de mindenesetre ez egy nagy horderejű kérdés, ahol a lakosság véleményére feltétlen számítunk. Nagyon kérek mindenkit, hogy vegye komolyan ezt a dolgot és ne úgy, mint a vele szemben lévő volt Szedmák ingatlan alsó részére vonatkozó hasznosítást. Ami, tulajdonképpen minden volt csak javaslat nem. Nem véletlen tesszük fel ezeket a kérdéseket és nem azért, mert most szórakozni akarunk itt a lakossággal, hanem valóban azért, mert a településen belül ez egy olyan értékű és olyan nagyságú ingatlan és objektum, aminek a hosszú távú hasznosítása mindannyiunk közös ügye.

Egy-két mondat még a hasznosításról, ez most ugrott be. Igényként merült fel több lakos részéről is, hogy nyitni kéne a belső tereket a településen belül. Emlékszem hogy az óvoda kerítése nem ott volt, ahol most, kijött a fő útig. Majd miután az önkormányzat megvette a Fő úton az Óvoda mellet lévő volt pártházat, az bontásra került, kialakítottuk az óvoda jelenlegi helyét. Területcsere után beljebb tettük az Óvoda kerítését, de az önkormányzati ingatlan területének és az óvoda területének nagysága nem változott, csak átalakítottuk a telkek alakját. Emlékszem, hogy akkori helyi civil faluvédők nekem estek, hogy 3 darab bálám fát kivágtunk, mert itt volt. El kell dönteni, hogy most teret akarunk, meg akarjuk tisztítani, nyitni akarunk vagy három bálám fát védünk. Szerintem ez az átformálása az ingatlannak, a kerítés áthelyezése mindannyiunk előnyére vált. Az óvoda beljebb került a Fő úttól. Barátságosabb lett a terület. Van parkolóhely, habár a parkolóhelyek számát és nagyságát sokan kifogásolták, mondván, hogy fölösleges a településen belül ennyi parkoló. Azért mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy a település központjában van a Művelődési ház az Önkormányzati Hivatal az Egészségház, és az óvoda. A jogszabályok szerint ezeknek az intézményeknek meg van határozva a parkolási terület nagysága gépkocsira lebontva. Jelen pillanatban is csak úgy tudunk megfelelni az előírásoknak, hogy még a Budai úton a Postával szembeni terület is ide csatlakozik és így jön ki a gépkocsi szám. Tehát, lehet azt mondani, hogy fölösleges, csináljunk belőle mást. Nem lehet megszüntetni vagy alternatív megoldást kell erre találni. A volt Szedmák házra visszatérve. Alsó szintjének lebontása egyesekben nagyon negatív hangokat gerjesztett. Annak az ingatlannak az igazi értéke nem az az alsóház volt. Aki ismerte azt az épületet, nagyon jól tudta, hogy a belső L alakú szár tulajdonképpen romos állapotú. A főúti oldal még úgy, ahogy állt, de csak sokkal nagyobb költséggel lehetett volna rendbe hozni, mint egy újat építeni. Mellette a kisebbségi önkormányzat épülete sokkal jobb állapotban volt, arra érdemes volt költeni. Az épület akkori megvásárlásnak a lényege az volt, hogy egyrészt, a falu belterületén a központba legyen önkormányzati tulajdonú terület. Erre vonatkozott egy felhívás, hogy próbáljunk meg oda valami olyant álmodni, ami mindannyiuk számára jó. Másrészt a vétel által elérhetővé vált a Szedmák ház melletti, önkormányzati tulajdonú gazdasági udvar feletti rész, ami jelen pillanatban nem megközelíthető, mert ezen telek végében van egy nagy, volt műhely. Ma a Meditop bérli az önkormányzattól raktárnak. Ráadásul akkora szintkülönbség van ott, hogy onnan megközelíthetetlen a felső telkünk, tehát csak a Szedmák Ház telkéről lehet átjutni oda.

Az önkormányzatnak akkor az volt az elképzelése, hogy ez az objektum így együtt véve a tájházzal de tájház mellett is képvisel településnek egy olyan értéket, hogy azt érdemes megvenni. Azon lehet vitatkozni, hogy sokért, vagy kevésért. Én úgy érzem, hogy az a lehetőség, ami akkor az önkormányzatnak adott volt és azt ki használta az megérte ennek az ingatlannak a megvásárlását. Voltak, akik természetesen ezt nem így ítélték meg. Sőt voltak olyanok is, akik ezért bűncselekmény és gazdasági bűncselekmény és hatalommal való visszaélés, én már nem is tudom a szöveget, de a lényeg az, hogy egy nagyon jól megfogalmazott ügyvédi szövegben feljelentést is tettek és az összes volt, a döntésben résztvevő képviselőt már kihallgatták ez ügyben. Úgy körülbelül, egy-három negyed éve évvel ezelőtt lezárult a vizsgálat és érdekes módon az érintett személyek nem kaptak érdemi döntésről semmiféle értesítést. A feljelentő biztos tudja mi lett a vizsgálat eredménye, mert ő megkapta az értesítést, hogy az ügy jelen pillanatban, hogy áll.  Mindenesetre az ügyészségig nem jutott el eddig még a dolog, tehát lehet ezzel vagdalkozni a jövőben is, hogy majd a hatalommal való visszaélésesek, gazdasági bűntett alapos gyanúja miatt felelősségre vonnak, nagy valószínűséggel nem.

Folytatás-befejezés-12

Szót kell ejtenünk még az elmúlt években zajló útépítésekről, járdaépítésekről. Ha ezelőtt egy pár évvel az ember végig ment a településen és megkérdezte az embereket, hogy mi az ami a komfortérzetüket javítaná, 10-ből 11-en azt mondták, hogy az utak állapotának javulása. Említettem a bevezetőmben, hogy maga az út és a vízelvezetés, alsó hangon, öt- hétmilliárd forint lenne. Ennek a beruházásnak a lépéseit kezdtük el és azért mondtam, hogy kezdtük el, mert ha két évvel az öt hétmilliárd a zsebünkbe lett volna, akkor nagy valószínűséggel másképp csináljuk. Tudjuk, hogy csak lépésről lépésre tudunk haladni az ügyben, ezért sorrendiséget kellett felállítani az utcák között és figyelembe kellett venni, melyik a legfontosabb, egyrészt vízelvezetés, másrészt a közlekedés szempontjából. Azért került sor ezekre az utakra és ezért csináltuk meg ezeket az utakat. Egyik se olyan, ami csak az ott lakó szolgálja. Mindegyik olyan, ami valamilyen szinten átmenő forgalmat biztosít, a falu több pontját el lehet rajta érni, illetve a vízelvezetés szempontjából is nagyon fontos volt kialakítani a sorrendet. Több éves munka eredménye többek között az is, hogy jelen pillanatban a Budai út felújítása folyik. Habár sokan szeretnék erre is azt mondani, hogy ehhez nekem semmi közöm, csak annyi, hogy éppen ebben a ciklusban történik a felújítás. Egy érdekes dolog: a Budai út, mint felújítandó terület, körülbelül húsz éve van porondon. Lehet, hogy pont most szerencsém van, hogy pont most sikerült azokat a kapcsolódó pontokat egybegyűjteni, ami kapcsán a Budai út felújításra kerül. Nem tudom talán emlékeznek rá a múltkori közmeghallgatáson megkaptam kérdésként, hogy miért pont a Budai út és miért nem a Fő út? Sőt rosszindulatú megjegyzés volt, hogy azért, mert a Fő út hosszabb és a Budai út az rövidebb. Több oka van ennek. Szó volt valóban a főút felújításáról is, de pontosan azért, hogy a sok gépkocsival terhelt Üröm központját valamilyen szinten tehermentesük és a Pilisborosjenőre igyekvő a borosjenői úton tudjon bejönni, és azon a régi állapotban nem lehetett megközelíteni normálisan falunkat, egyértelművé vált, hogy a Budai utat kell előbb felújítani. Itt is a finanszírozás miatt volt némi időcsúszás. Ennek az útnak tavaly decemberig el kellett volna készülnie, de a finanszírozás miatt egy átütemezés történt és hál’ Istennek most mindenki számára látható, hogy elindult az útfelújítás. Hozzáteszem, hogy közel se azzal a forrással, amivel egy új útépítésnek a lehetőséget lehetett volna megteremteni, egy lényegesen szerényebb forrással, viszont egy megnyugtató jó állapotú utat fogunk tudni prezentálni. A Budai úton szélesítés és patka erősítéssel, a külterületi részen egymást követő kétrétegű aszfaltozással.  A belső részen egy marást követő egyrétegű aszfaltozással a település táblától egészen a Híd utcáig. Eddig van közút kezelésében az út. Ennek is millió előzménye volt, a közút többször ajánlotta, hogy átadja az utat önkormányzati tulajdonba. Visszaadja és csináljuk meg mi a felújítást. Én minden fórumon és mindenhol azt képviseltem, hogy egy felújítás után lehet róla szó vagy tárgyalhatunk arról, hogy akkor az önkormányzat visszaveszi azt az útszakaszt. Egyelőre várjuk meg a felújítást, utána nézzük meg, hogy a tárgyalások milyen irányba haladnak. Mindenesetre egy biztos, hogy habár az önkormányzatnak pénzügyi forrása nincs ilyen célra, mégis nem egyszer kellett önkormányzati büdzséből beavatkozni a Budai út járhatóvá a tétele érdekében, ami igazából nem a mi költségvetésünket kellett volna, hogy terhelje. Ha a közútra vártunk volna, akkor még a tavalyelőtti kátyú is ott lett volna nem csak a tavalyi. Ebből a szempontból viszont megfontolandó, hogy a felújítás után mi lesz a közút sorsra.

Ahol lehetett, ott megpróbáltunk járdát is építeni. Azért mondom, hogy ahol lehetett, mert nem mindenhol lehetett. Az utak nyomvonal vezetése, illetve az út szélessége nem mindenhol engedte meg a járdaépítést. Ennek legjobb példája a Rózsa utca, ami tudjuk, hogy szűk és meredek is. Két gépkocsinak szinte alig van hely, de ugyanakkor meg lehetőséget kellett biztosítani valami minimális gyalogos biztonsági sávra is. Ezért került így kiépítésre, hogy amennyire lehetett az utat meg szélesíteni, de ugyanakkor azt a minimális gyalogos menekülő részt megpróbáltuk abba részbe bele erőltetni. Szó volt arról, hogy pontosan az ominózus résznél egyirányúsítsunk. Őszintén mondom, hogy eddig ahány emberrel beszéltem erről, annyit félét szeretne. Valaki azt mondja, hogy lentről felfelé, van, aki azt mondja, hogy fentről lefelé, van, aki azt mondja, hogy abszolút nincs szükség rá. Egyszerűen megoszlanak a vélemények. Azáltal, hogy az Ezüsthegyi út most el fog készülni és reményeim szerint még választásokig a Kőfuvaros utcát is meg tudjuk csinálni, bízom benne, hogy azon a részen a Rózsa utca forgalmi helyzete is javulni fog és akkor ezen a részen csökkenni fog a forgalom. Ezért fogunk majd egy olyan felmérést készíteni mely a Fő úttól a hegy felé lakókra vonatkozna érdemben, mivel a másik oldal nem igazán használja ezt az utat. Tehát ott csinálunk egy ilyen felmérést, hogy az ott lakók szerint mi lenne az ideális, de előre mondom, hogy a Temető utca utcába már minden lakó azon problémázik, hogyha egyirányúsítjuk valamilyen irányból a Rózsa utcát, akkor rajtuk fog lemenni a forgalom. Ezért lenne szerencsés a Kőfuvaros utcát megcsinálni, illetve még a Tölgyfa és a Szőlő utcákat is, mert akkor az a forgalom nem a Temető utcára korlátozódna, hanem eloszlana a három utcára és ott hátul a Kertek alatt lehetne leérni a főútra is. Egyébként a Hész-ben és a hosszú távú Fejlesztési koncepcióban kivan jelölve a terület a Lazarét melletti részen, ami a temetőnél csatlakozna és alul kijőve egy teljes, a falu azon részét elkerülő út épülne meg majd a jövőben. De ez jelen pillanatban ez még csak a Településszerkezeti Tervben van kijelölve.

Kultúra? ( A szerk.)

Beszólás: nem tehetnénk fel a kérdéseket?

Abba is hagyhatom! Természetesen igen, igen, teljesen jogos az észrevétele. De úgy érzem, hogy a közmeghallgatáshoz hozzátartozik egy beszámoló is. Folyton azt mondják, hogy az embereknek nagyon kevés információjuk van, és az információk sokszor rossz oldalról indulnak, ezért gondoltam úgy, hogy akkor adok egy részletesebb tájékoztatást. Ha kell éjfélig itt vagyok. Nekem a mai nap éjfélig van időm és utána holnapi nap nulla órától kezdődik. Nekem ennyi időm van. Jó, akkor megfogadva javaslatát, most akkor egy pár perc szünet, és akkor utána kezdjük a közmeghallgatás azon részét, amikor nem a beszámolóm van. Köszönöm szépen a figyelmüket!