Vers, Húsvétra

Húsvét ünneplésére készülünk…

Húsvét ünneplésére

ilyen szélsőséges érzésekkel,

mint most még soha sem

készült a keresztény világ,

hol a diadalmasan felkelő nap

látványa bűvöli el az embert,

hol meg sírhatnékja van

a csillagtalan sötét éjszaka láttán.

Most nagy megpróbáltatásoknak

van kitéve az emberiség,

nem az anyagi javak gyarapítása,

nem a szórakozás és nem az

utazgatás foglalkoztatja

hiszen egy halálos,

 ismeretlen ellenség ütötte fel a fejét,

most a járvány túlélése a cél!

Húsvétra készülve az emberi lélek,

a máskor ragyogó drágakő,

most mintha kevésbé csillogna,

de hál Istennek a szorongást

egyszer csak felváltja

az ösztönös élni akarás,

és az életérzés győz a végén

a reménytelenség és a tespedtség fölött.

De jó lenne gyermeteg

lélekkel várni a Húsvétot,

 úgy mint egykoron,

mikor istentisztelet után

a sonka, tojás, sok finom sütemény mellett

jó hangulatban ünnepeltek az emberek,

a  lányok várták a locsolókat,

a fiúk meg alig várták

hogy minél több hímes tojást kapjanak.

A nehézségek ellenére

mi Húsvét ünneplésére készülünk,

de nem ünnepelhetünk anélkül,

hogy meg ne elevenedne előttünk

 Krisztus kereszt halálának története,

Jézus virágvasárnapi

dicsőséges jeruzsálemi bevonulása,

 majd az utolsó vacsora és

a nagypénteki golgotai dráma!

  Krisztust halálra ítélik,

keresztre feszítik  a Golgotán

és ő meghal, a krisztusi kereszt,

az ember bűnének bizonysága.

Krisztus értünk, bűnösökért adta életét

és feltámadásával , a benne hívők számára, 

 az örök élet ígéretét.

A szenvedés történet legmisztikusabb

eseménye Húsvét,  Krisztus

feltámadásának örömünnepe.

Az idén csendes áhítattal

készülünk húsvétra,

lesz aki családi körben fog ünnepelni,

lesz aki lélegeztető alatt fog

halk imát mormolni

és lesz aki halott szeretteit  fogja siratni.

A mostani Húsvét más lesz, mint

az eddig valaha megélt Húsvét volt,

a mostanival egész életünk felértékelődik

a Húsvét utáni ember már nem lesz

ugyan az mint a Húsvét előtti.

Az első keresztyének Húsvétkor

így köszöntötték egymást:

„Feltámadott a Krisztus”

az üdvözlésre ez volt a válasz:

„Bizonnyal feltámadott”.

Krisztus feltámadott s

ennek bizonysága számunkra az,

 hogy ma is szakadatlanul

lelki hatásokat ad és életeket formál át.

A feltámadás csodája csak a hívő

ember számára adatott.

A húsvéti igazság nem az értelem,

hanem a szív igazsága.

Adja Isten, hogy ki-ki lelkisége

szerint ünnepeljen Húsvétkor

ki-ki találja meg a húsvéti üzenetben

azt ami számára a legkedvesebb,

ami számára örömöt jelent

és legelfogadhatóbb!

Hangozzon el a húsvéti győzelmi ige:

  „Én vagyok a feltámadás és az élet és

aki hisz énbennem , ha meghal is él ”.

János evangélioma 11 (25. vers)

Kelt 2020. április 9-én, írta Gönczy Zsuzsánna Anna